Aktuálny stav hracích plôch

Upozorňujeme FK, že najneskôr v stredu 22.3.2006 a štvrtok 23.3.2006 do 15:00 je potrebné nahlásiť aktuálny stav hracích plôch, na ktorých sa majú odohrať MFS všetkých kategórií v dňoch 1. a 2.4.2006.
Oznámenia môžete podať na telefónnych číslach:
B. Motyčka 048 / 413 22 54
mobil: 0907 / 806 995
Ján Hlaváč: 045 / 672 52 19
mobil: 0908 / 068 599
Ladislav Matejka: 048 / 414 89 13
mobil: 0915 / 827 656
V prípade nenahlásenia stavu hracej plochy ŠTK respektíve KM budú túto plochu považovať za spôsobilú.