Tradičné stretnutia FK s vedením SsFZ

Vedenie SsFZ pripravilo po skončení jesennej časti súťažného ročníka pracovné stretnutia so zástupcami FK jednotlivých súťaží SsFZ dospelých.
Už najbližší pondelok 13.11.2006 o 16:00 sa stretnú zástupcovia FK IV. ligy sever v Penzióne Kúpalisko v Stráňavách, v utorok 14.11.2006 o 16:00 zástupcovia IV. ligy juh v Slovenskej reštaurácii "Za múrami" vo Zvolene. Pracovné stretnutia ukončí porada s účastníkmi III. ligy stred, ktorá je pripravená na štvrtok 16.11.2006 o 16:00 v penzióne Olympia v areáli ihriska Banská Bystrica - Radvaň.
Organizátor počíta s jedným, max. s dvomi zástupcami z jedného FK. Osobitné pozvánky na pracovné porady SsFZ nebude zasielať.