Vyhodnotenie súťaží

Referenti ŠTK a KM, tak ako sa to stalo zvykom, vyhodnotili po jesennej časti súťažného ročníka 2009/2010 jednotlivé súťaže a spracovali tzv. "plachty".
Tieto sú dostupné rozdelené podľa jednotlivých súťaží:

Ďalšie materiály


Súhrn dospelých (jeden súbor)
Všetky súťaže (.zip archív jednotlivých strán)