Seminár trénerov mládeže SsFZ

TMK SsFZ zorganizovala cez víkend prvý z troch špecializovaných seminárov pre trénerov mládeže SsFZ. V prekrásnom prostredí futbalového areálu v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši si 23 dorasteneckých trénerov počas dvoch dní vypočulo nielen teoretické prednášky venované otváraniu hry (p. Szénay), novým trendom v kondičnej príprave mládeže (p. Štefaňák), vedeniu družstva v zápase (p. Kováč), príprave brankára (p. Frigmanský), či rozcvičeniu p. (Kollár), ale aj aktívne "odmakalo" praktické ukážky na nácvik a zdokonaľovanie otvárania hry (p. Szénay), množstvo prípravných hier (Štefaňák, Kováč) a pohybových hier (Kollár).
Fotogaléria