Úvod - Stredoslovenský futbalový zväz

Vitajte na stránkach
Stredoslovenského futbalového zväzu


Aktuality


2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
4.12.2006     Zmena termínu zasadnutia VV a Rady SsFZ
Z dôvodu kolidácie zasadnutí SFZ a SsFZ rozhodlo vedenie SsFZ o preložení zasadnutia Rady SsFZ. Zasadnutie sa po dohode uskutoční vo štvrtok 14.12.2006 o 14:30 v penzióne DAYMONT na Starých Horách. Pozvánky a podklady na rokovanie zasiela sekretariát členom rady v pondelok 4.12.2006.
Rokovaniu rady bude predchádzať o 10:00 hod zasadnutie VV SsFZ.
4.12.2006     Jedenástka roka stredoslovenského regiónu 2006
Tak, ako sa už stáva tradíciou, pripravuje SsFZ slávnostné vyhlásenie Jedenástky roka III. ligy Stredoslovenského regiónu za rok 2006. Už dvanásty ročník tejto ankety sa uskutoční pri príležitosti III. plesu SsFZ 12.1.2007 v priestoroch Zvolenského zámku.
Informácie k podujatiu získate na sekretariáte SsFZ na čísle 048/4148913
4.12.2006     Podmienky pre poskytnutie dotácií na šport
Ministerstvo školstva SR – sekcia štátnej starostlivosti o šport, v týchto dňoch zverejnila na svojej web stránke www.minedu.sk podmienky predkladania žiadosti o poskytnutie dotácií na šport pre rok 2007.
Termín podávania žiadosti je 15.1.2007.
27.11.2006     Výmena RP platných do 31.12.2006
Upozorňujeme funkcionárov FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť RP hráčov svojho FK.
RP hráčov, ktorých platnosť je vyznačená do 31. 12. 2006 je treba zaslať k výmene spolu s potrebnými podkladmi na Matričné miesto SsFZ.
viac informácií
10.11.2006     Tradičné stretnutia FK s vedením SsFZ
Vedenie SsFZ pripravilo po skončení jesennej časti súťažného ročníka pracovné stretnutia so zástupcami FK jednotlivých súťaží SsFZ dospelých.
Už najbližší pondelok 13.11.2006 o 16:00 sa stretnú zástupcovia FK IV. ligy sever v Penzióne Kúpalisko v Stráňavách...
viac
10.11.2006     Výzva pre zástupcov FK III. ligy stred dospelí
Žiadame zástupcov dole uvedených FK, aby na pracovné stretnutie s vedením SsFZ vo štvrtok 16.11.2006 doniesli vyplnený hlasovací lístok do ankety "Jedenástka roka SsFZ za rok 2006", ktorý obdržali na zasadnutí TMK v septembri 2006.
podrobnosti
2.11.2006     Zrušenie stretnutí
Na základe aktuálneho stavu počasia a nepriaznivej predpovede vývoja počasia na najbližšie dni, ruší ŠTK a KM SsFZ odohratie všetkých stretnutí 14. a 16. kola (III. ligy) súťaží SsFZ (predohrávka 1. jarného kola), ktoré sa mali odohrať 4. a 5.11.2006.
18.9.2006     Do celoslovenského finále NPC Podbrezová a Žilina
Víťazmi krajských kôl Stredoslovenského regiónu NPC sa stali starší žiaci ŽP Šport Podbrezová a MŠK Žilina.
Okrem postupu do celoslovenského finále (apríl 2007) si víťazné družstvá vybojovali sadu futbalových dresov od firmy NIKE.
Výsledky finálových kôl
4.9.2006     Až 1426x v MFZ tréneri bez platnej licencie
TMK SsFZ na základe kontroly zápisov o stretnutí vyhodnotila plnenie povinnosti trénerov SsFZ predkladať pred majstrovským futbalovým zápasom platnú trénerskú licenciu v jarnej časti ročníka 2005 / 2006.
Prehľad klubov a početnosť neplnenia uvedenej povinnosti trénerov postupuje TMK v zmysle Rozpisu súťaže čl. VIII/2 DK SsFZ.
29.8.2006     Krajské finále NPC 2006/07
Finále NPC Banskobystrického kraja sa uskutoční 11.9.2006 v Lovči a najlepšie mužstvá Žilinského kraja si svoje sily zmerajú 12.9.2006 v Diviakoch.
Víťazi oboch turnajov si vybojujú postup do celoslovenského finále (apríl 2007) a obdržia od firmy NIKE sadu futbalových dresov.
Propozície a rozlosovanie finálových kôl
25.8.2006     Upozornenie pre R a DZ
Vzhľadom k tomu, že deň 29.8.2006 je štátnym sviatkom, žiadame R a DZ, aby zápisy o stretnutí a zápisy DZ zo stretnutí hraných v dňoch 26.8. a 27.8.2006 bezpodmienečne zaslali ihneď v pondelok 28.8.2006 do 12:00 hod. a zo stretnutí hraných dňa 29.8.2006 ihneď v stredu do 12:00 hod. vždy listom 1. triedy doporučene.
Upozorňujeme R a DZ, že dodržanie uvedeného nariadenia bude preverené.
18.8.2006     Kilometrové vzdialenosti
Vzhľadom k tomu, že rada SsFZ zmenila spôsob účtovania cestovných náhrad R a DZ na MFS, zverejňujeme prehľad kilometrových vzdialeností väčších sídiel na Slovensku:
tabuľka a mapa
16.8.2006     Súťaž klubov dospelých
Nový oficiálny partner SsFZ Football Planet v spolupráci so SsFZ vyhlasujú súťaž pre družstvá dospelých III., IV., V. líg SsFZ.
Viac informácíí nájdete tu.

10.8.2006     Krajské finále NPC 2006/07
Krajské finále pre BB kraj sa uskutoční 11.9.2006 v Lovči od 09:00 za účasti družstiev: Dukla BB, ŽP Podbrezová, MFK Zvolen, LAFC Lučenec, MFK Žarnovica, Baník V. Krtíš
Krajské finále pre ZA kraj sa uskutoční 12.9.2006 v Diviakoch od 9:00 za účasti družstiev: MFK Ružomberok, MŠK Žilina, MŠK Fomat Martin, FK Čadca, MŠK Námestovo, TJ VTJ Rajecké Teplice
Výsledky kvalifikačných kôl
10.8.2006     Zasadnutie VV SsFZ
Dňa 18.8.2006 (piatok) sa o 13:30 v Banskej Bystrici uskutoční riadne zasadnutie Výkonného výboru SsFZ.
27.6.2006     Konečné tabuľky žiakov a dorastu
Na našej stránke sa objavili konečné tabuľky žiakov a dorastu za sezónu 2005/2006 vo formáte xls.
26.6.2006     Aktív ŠTK
Aktív ŠTK spojený s vylosovaním nového súťažného ročníku 2006/2007 sa uskutoční dňa 30.06.2006 o 15:00 na krajskom úrade v Banskej Bystrici
26.6.2006     Termín začiatku novej sezóny
Nový súťažný ročník 2006/2007 sa začína dňa 06.08.2006
1.6.2006     Prihláška do súťaží riadených SsFZ
Prihlášky do súťaží riadených SsFZ sa nachádzajú na našej stránke.
Nezabudnite, že termín odovzdania prihlášok je do 23. 6. 2006.
Pokyny pre vyplnenie prihlášky nájdete tu
Prosíme Vás, aby ste vyplnili aj návratku a poslali nám ju do 9. 6. 2006, aby sme mohli Vaše údaje uviesť v rozpise súťaží 2006/2007
2.5.2006     Nový ročník Nike Premier Cup
Nového ročníka Nike Premier Cup sa zúčastní 78 družstiev rozdelených do 8 skupín. Víťazi jednotlivých skupín postúpia spolu so štyrmi nasadenými družstvami do krajských finále, ktoré sa uskutočnia v septembri 2006.
Rozlosovanie NPC 2006/2007
2.5.2006     Tabuľky k dispozícii na webovej stránke
Sekcia TABUĽKY na webovej stránke bude odteraz priebežne aktualizovaná.
Každý týždeň tu nájdete aktuálne výsledky zápasov všetkých kategórií podliehajúcich SsFZ.
25.3.2006     Majstrovské zápasy 1. - 2.4.2006 zrušené
Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého počasia ŠTK ruší 17. kolo III. ligy a 15. kolo IV. ligy skupina Sever a Juh a V. líg A,B,C. Náhradný termín určí ŠTK dodatočne.
Stretnutia ktoré sa odohrajú v pôvodnom termíne - ÚS č. 34 ŠTK bod 1

20.3.2006     Nové stránky www.ssfz.sk
Spustili sme nové stránky SsFZ. Je možné, že stránky sa vo vašom prehliadači nebudú zobrazovať, ako by mali. Ak sa vyskytnú problémy, napíšte nám o nich na adresu webmaster@ssfz.sk. Nezabudnite pripísať aj vašu verziu internetového prehliadača (dozviete sa ju kliknutím na pomocník/o programe ...)
S radosťou privítame aj akékoľvek pripomienky k obsahu stránky.
19.3.2006     Aktuálny stav hracích plôch
Upozorňujeme FK, že najneskôr v stredu 22.3.2006 a štvrtok 23.3.2006 do 15:00 je potrebné nahlásiť aktuálny stav hracích plôch, na ktorých sa majú odohrať MFS všetkých kategórií v dňoch 1. a 2.4.2006.
Oznámenia môžete podať na telefónnych číslach SsFZ.
V prípade nenahlásenia stavu hracej plochy ŠTK respektíve KM budú túto plochu považovať za spôsobilú.