Aktuality


2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
16.12.2014      Vymenili píšťalky za kopačky a zvíťazili
V nedávnych dňoch sa v Bytome na pozvanie poľskej strany zúčastnil výber rozhodcov SsFZ futbalového turnaja. Naši chlapci si výborne počínali, keď sa spomedzi šiestich účastníkov aj napriek dvom neúspešným výsledkom stali absolútnymi víťazmi tohto podujatia. Výsledky: VsFZ – SsFZ 1:2 - góly SsFZ: Kolofík, Šlapka, ZPN – SsFZ 2:0, SsFZ – KS Podkarpackiego ZPN 1:3 - gól: Šlapka, KS Podokrengu Bytom – SsFZ 3:4 - góly: Halfár 2, Botka, Šlapka, SsFZ – KS Malopolskiego ZPN 4:1 - góly: Halfár, Šlapka po 2 Náš región pod vedením Pavla Turňu reprezentovali: Tomáš Perexta, Tomáš Kolofík, Erik Gemzický, Richard Halfár, Ladislav Šlapka, Tomáš Tuma, Maroš Libiak, Michal Botka, Ján Rojček. fotogaléria
15.12.2014      PF 2015
Stredoslovenský futbalový zväz v B. Bystrici chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom, obchodným partnerom a všetkým futbalovým fanúšikom na strednom Slovensku za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň im chce všetkým zaželať príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2015 veľa osobných, pracovných a športových úspechov.
18.11.2014      Doškoľovací seminár trénerov SsFZ
TMK SsFZ zorganizovala v tradičnom termíne 17. novembra v priestoroch malej auly FF UMB za účasti vyše 150 trénerov SsFZ a 19 nových poslucháčov školenia UEFA B licencie doškoľovací seminár trénerov SsFZ. V 8 hodinovom programe si účastníci seminára vypočuli zaujímavé prednášky od technického riaditeľa SFZ Jána Greguša (Analýza MS 2014 s výstupom pre slovenský futbal), Jaroslava Kentoša (Budovanie hernej koncepcie družstva), Jána Oravca (Príklady stavby prípravného obdobia), pedagogičky z Katedry TVaŠ FF Miroslavy Roškovej (Psychologické aspekty vzťahu tréner - hráč) či správu o trénerskej stáži v 1.FC Norinberg od člena TMK SsFZ Miroslava Nemca . Náročný program uzavreli praktické ukážky z tréningového procesu mládeže, ktoré s družstvom U 8 FŠMH JUPIE Podlavice Badín a študentami trénerského štúdia FF UMB realizovali tréner mládeže MFK Tatran Liptovský Mikuláš Juraj Sabol (Pohybové hry v tréningovom procese) a kondičný tréner Miroslav Okáľ. V rámci seminára boli slávnostne vyhodnotení aj laureáti ankety "Najúspešnejší tréner SsFZ 2014" - Maroš Skopal (kategória tréner mládeže), Marin Turčina (kategória tréner mládeže ÚTM), Vladislav Koštial (kategória tréner dospelých). V prílohách fotodokumentácia zo seminára a pokyny k predĺženiu trénerských licencií. Príohy: fotodokumentácia zo seminára pokyny k predĺženiu trénerských licencií
14.11.2014      Výzva
Vzhľadom k tomu, že pre veľký záujem športovej ale aj laickej verejnosti sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo predĺžiť termín na vyplnenie ankety/dotazníka k príprave nového Zákona o športe (do 17.11.2014), dovoľujeme si vás týmto opätovne osloviť so žiadosťou o jej vyplnenie, ak ste tak doposiaľ neurobili, na tejto webovskej stránke:
https://docs.google.com/forms/d/1dVtApDkbmZMq93deHBvgf92PjIqzviZPPriHGzPaRFQ/viewform Vyzývame touto cestou funkcionárov ObFZ, FK, hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov, fanúšikov futbalu na strednom Slovensku, aby sa zapojili do ankety a dokázali tak, že im na budúcnosti športu a futbalu zvlášť, záleží. SFZ je aktívne zapojený do činnosti odbornej pracovnej skupiny, ktorá návrh zákona pripravuje, preto zapojenie sa do ankety zo strany "futbalových" respondentov vnímame ako dôležitú podporu ich práce za účelom rozvoja športu a tým aj futbalu na Slovensku.
Viac informácii nájdete na webovskej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/slovensko/zaujimavosti/novinka/msvvs-pre-velky-zaujem-predlzilo-anketu-o-zakone-o-sporte.html Ďakujeme za podporu a spoluprácu!
13.11.2014      Doškoľovací seminár trénerov SsFZ
Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2014(pondelok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici v budove Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícky poplatok (15.- € ) je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Podmienkou na predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného mikrocyklu s konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek (tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete v prílohe a aj na stránke www.ssfz.sk/komisie/trénersko-metodická komisia/denník trénera. V prílohe program seminára a aktuálny zoznam prihlásených. seminar_trenerov_ssfz_-_zoznam_prihlasenych_trenerov.pdf seminar_trenerov_ssfz_2014_program.pdf
30.10.2014      Stratila vlastná i futbalová rodina
Streda 29.10.2014 bola u Rišovcov v Jakube veľmi smutným dňom. Vtedy po ťažkej chorobe dotĺklo veľké futbalové srdce 73- ročnej hlavy rodiny

Stanislava Rišu, ktorý bol v Jakube, B.Bystrici i širokom okolí známou a významnou športovou osobnosťou.
Celý život doslova zasvätil futbalu. Či už ako aktívny hráč, neskôr rozhodca, delegát, funkcionár tamojšieho klubu, rovnako tak oblastného a regionálneho zväzu. Všetci sme nahraditeľní, ale Stano bude veľmi chýbať a to nielen vlastnej, ale aj futbalovej rodine. Posledná rozlúčka s ním sa bude konať v pondelok 3.11.2014 o 14,00 hod. v Rímsko – katolíckom kostole v Jakube. Česť tvojej pamiatke – Stano!
24.10.2014      Dievčatá z regiónov súperili o priazeň reprezentačného trénera
Dňa 16.9.2014 usporiadal SFZ Turnaj regionálnych výberov dievčat U-13, na ktorom si naše dievčatá zmerali sily s rovesníčkami s ostatných regiónov Slovenska. Podrobnejšie informácie nájdete TU .
15.10.2014     DOŠKOĽOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV UEFA B a UEFA GRASSROOTS C LICENCIE
Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2014 (pondelok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici v budove Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícky poplatok (15.- € ) je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Podmienkou na predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného mikrocyklu s konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek ( tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete v prílohe a aj na stránke www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / denník trénera. Záväznú prihlášku na seminár (nájdete v prílohe) je potrebné poslať mailom na adresu peterstefanak@gmail.com do 10 novembra 2014. Príloha: Prihláška - doškoľovací seminár trénerov 17.11 2014 Plán TMC Konspekt TJ
24.09.2014      MINICHAMPIONS LIGA DIEVČAT SLOVENSKO 2014
Víťazkami regionálnych kôl Mini Champions Ligy dievčat do 16 rokov stredného Slovenska sa stali ŠKF VIX ŽILINA a SCVČ Radvanská. Víťazné družstvá postupujú na celoslovenský finálový turnaj MINI CHAMPIONS LIGA Dievčat Slovensko 2014, ktorý sa bude konať 8. októbra 2014 na miniihrisku v areáli futbalového štadióna MFK Lokomotíva Zvolen. výsledky finálových turnajov
19.09.2014      MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2014
Víťazmi krajských finálových turnajov mladších žiakov U 12 sa stali za BB kraj chlapci FK POHRONIE Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa a za ZA kraj chlapci MŠK Žilina. Víťazné družstvá postupujú na celoslovenský finálový turnaj MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014, ktorý sa bude konať 7. - 8. októbra 2014 na miniihrisku v areáli futbalového štadióna MFK Lokomotíva Zvolen.V prílohe výsledky finálových turnajov. Finále BB kraj - výsledky Finále ZA kraj - výsledky
12.09.2014      MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2014
MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014 - turnaj SFZ pre chlapcov U 12 (ročník 2003) . Do krajského finále pre BB kraj ( Zvolen, 17. septembra od 08.30 na miniihrisku v areáli MFK Lokomotíva Zvolen) postúpili družstvá FK POHRONIE Žiar/Dolná Ždaňa, MFK Lokomotíva Zvolen, FK SITNO Banská Štiavnica, JUPIE Podlavice Badín, Dukla Banská Bystrica a ŽP Šport Podbrezová. Do krajského finále pre ZA kraj ( Ružomberok, 18. septembra 2014 od 08.30 na miniihrisku ZŠ Klačno v Ružomberku) postúpili družstvá MFK Ružomberok, MŠK FOMAT Martin, MŠK Námestovo, MŠK Žilina, MŠK Kysucké Nové Mesto, FK Čadca. Víťazi krajských kôl postupujú na celoslovenský finálový turnaj MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014, ktorý sa bude konať vo Zvolene v dňoch 07. – 08. októbra 2014

Námestovo 1. kolo - výsledky Podlavice 1. kolo - výsledky Žilina 1. kolo - výsledky Zvolen 1. kolo - výsledky Finále Banskobystrický kraj Finále Žilinský kraj
12.09.2014      Pracovné stretnutie k návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ
Na návrh projektového tímu, pripravujúceho návrh nového registračného a prestupového poriadku SFZ, odporučil VV SFZ pripraviť pracovné stretnutia tohto tímu s funkcionármi a zástupcami FK v jednotlivých regiónoch. V regióne stredného Slovenska sa toto stretnutie uskutoční dňa 19.9.2014 (piatok) o 15,00 hod. v priestoroch Presscentra v západnej tribúne štadióna MŠK v Žiline. Pracovné stretnutie povedie projektový menežér SFZ a člen Legislatívno- právnej a etickej komisie Mgr. Marek Majtán. K účasti na tomto stretnutí pozývame všetkých, ktorí sa orientujú v uvedenej problematike a môžu prispieť svojimi návrhmi ku skvalitneniu tohto dokumentu. Vzhľadom na kapacitné možnosti presscentra však žiadame všetkých záujemcov, aby svoju účasť v každom prípade komunikovali s príslušným ObFZ vo svojej pôsobnosti, prípadne na SsFZ. Návrh Registračného a prestupového poriadku nájdete tu.
26.08.2014      Bruno Motyčka má elánu na rozdávanie
V týchto dňoch sa dožil významného životného jubilea – 70 rokov jeden z najvytrvalejších funkcionárov SsFZ – v súčasnosti podpredseda jeho ŠTK Bruno Motyčka (na obr.) Lopta a život okolo nej jubilantovi učarovala už v rannom veku. Od 13 rokov ju viac ako 15 sezón naháňal vo farbách rodnej Španej Doliny. V tamojšom Baníku začal funkcionárčiť sotva mu uplynula dvadsaťpäťka. Futbalová robota mu chutí doteraz. Prešiel viacerými významnými postami bývalého i terajšieho ObFZ v B. Bystrici, ale aj SsFZ, kde zastával funkciu sekretára, predsedu ŠTK i člena VV SsFZ. Jeho celoživotné futbalové dielo ocenili aj naše najvyššie orgány a udelili mu Strieborný odznak SFZ. Bruno, za všetko doteraz vykonané, za časté príjemné a veselé chvíle strávené v tvojej spoločnosti, neraz s harmonikou a spevom, za elán a chuť do života, ktorej máš na rozdávanie tebe, ale aj manželke a rodine, že ti toto všetko umožnila, úprimne ďakujeme, želáme mnoho zdaru i zdravia do ďalšieho života. Ž I V I O !!! Vedenie SFZ a SsFZ
11.08.2014      Oprava DL č.3 III.liga sk.B U15 a U13.
Novú tabuľku nájdete tu.
08.08.2014      MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2014 - turnaj mladších žiakov U 12
V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov "MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2014" pre chlapcov narodených po 1.1.2003. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále vo Zvolene 30.09 - 01.10 2014, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl.. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 20.augusta 2014 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058. Propozície turnaja Formulár prihlášky
23.07.2014      Z Lipovca do svetového futbalu
Helena Bašistová (na obr.) – táto sympatická 26 ročná obyvateľka Lipovca pri Martine (mimochodom nováčika V. ligy sk. B) si postupne plní svoj detský sen. Za nedlhý dospelý vek stihla zmaturovať , získať vysokoškolský diplom na UK Bratislava, pracovať v Amerike, navštíviť mnohé krajiny, zdokonaliť sa v jazykoch, zblížiť sa s futbalom ... A práve v súčasnosti úspešne zavŕšila štúdium športového manažmentu FIFA. Blahoželáme! (viac tu). O túto pozíciu sa usilovalo stovky uchádzačov z celého sveta. Náročným sitom výberov sa dostala medzi najlepšiu osemdesiatku a po úspešných konzultáciách napokon až medzi 28 frekventantov spomínaného štúdia, ako doteraz jediná zo Slovenska. Futbal jej, popri iných športoch, učaroval najviac. Napokon aj švagra má známeho futbalistu Michala Haneka. Dnes po úspešnom získaní cennej kvalifikácie stojí na rázcestí. Núka sa jej viacero možností, medzi nimi aj práca v štruktúrach FIFA alebo pôsobenie na niektorej kontinentálnej, či národnej futbalovej asociácii. Držíme palce tejto odvážnej, stále slobodnej dievčine, reprezentantke aj nášho regiónu a prajeme jej, aby vykročila správnou nohou na cestu reálnym futbalovým životom. Fotogaléria
03.07.2014      Polstoročie v regióne
V tomto roku si v štyroch FK - Kalinovo, Palúdzka, Krásno nad Kysucou a Predmier pripomínajú významný medzník svojej existencie. Tým je polstoročnica účinkovania v regionálnych súťažiach bez toho, aby ich opustili, t.j. od roku 1964 nepretržite doteraz neopustili zápolenia SsFZ. Organizátori nedávneho zväzového aktívu ocenili túto skutočnosť a odovzdali ich zástupcom plaketu pripomínajúcu spomínané jubileum. (Na fotke zľava: Róbert Kolka - Kalinovo,Milan Kokavec - LM Palúdzka, Michal Pagáč - Krásno nad Kysucou, Štefan Klus - Predmier) Poznámka: SsFZ sa z dostupných prameňov podarilo vyselektovať vyššie uvedené štyri kluby. Ak ale existujú aj ďalšie, ktoré relevantne preukážu podobnú skutočnosť, radi oceníme aj ich.
03.07.2014      Dodatočné prijímačky na KTVŠ FF UMB Banská Bystrica na externé štúdium Telesná výchova - Trénerstvo.
Bližšie informácie v prílohe tu.
02.07.2014      Súťaže mladších žiakov U 13 od leta po novom
Na základe návrhu TMK SsFZ schválil Vv SsFZ nové pravidlá pre súťaže mladších žiakov U 13. Kompletné znenie pravidiel ako aj nákres hracej plochy nájdete v prílohe. Príloha: Súťaže SsFZ - mladší žiaci U 13 ročník 2014/2015.
02.07.2014      Životné jubileum Jána Petráka
V týchto dňoch sa dožil významného životného jubilea - 70. rokov nestor trénerstva na strednom Slovensku JÁN PETRÁK. Jubilantovi na ostatnej Konferencii SFZ odovzdal najvyššie zväzové vyznamenanie - Zlatý odznak SFZ prezident SFZ Ján Kováčik a generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Foto: Roman Ferstl
26.05.2014      Turnaj výberov regiónov SFZ dievčat U 15
V stredu 21. mája sa v krásnom prostredí futbalového štadióna TJ Nedožery – Brezany uskutočnil celoštátny finálový turnaj výberov regiónov v kategórii U-15. Hralo sa systémom každý s každým v úmornej horúčave, ale dievčatám to neprekážalo predvádzať na ihrisku solídne výkony. Treba spomenúť, že 18 členné výbery tvorili tréneri na výberoch svojich regiónov, kde napríklad dievčatá do výberu SsFZ bolo treba vybrať z viac ako 40 mladých futbalistiek na výbere v Rosine. Stredoslovenský výber s rovnakým počtom bodov a len o jeden gól horším skóre obsadil nakoniec druhé miesto za východom. Výsledky turnaja: ZsFZ – VsFZ 0:3, SsFZ – BFZ 1:1 (Kršáková), ZsFZ – SsFZ 0:2 (Brúniková, L. Čupcová), VsFZ – BFZ 1:1, SsFZ – VsFZ 0:0, BFZ – ZsFZ 3:3. Konečná tabuľka:
1.Výber VsFZ31214:15
2.Výber SsFZ31213:15
3.Výber BFZ30305:53
4.Výber ZsFZ30123:81
Najlepšou brankárkou bola vyhlásená Gyomraiová a najlepšou hráčkou Mikolajová (obe VsFZ). Stredoslovenský výber reprezentovali: Cibulková (Žilina), Senková (Ružomberok) – Kasmanová (Žilina), Herbríková, Hricová, Biľová (Selce), Pagáčová (L. Mikuláš), Buzáková, Zigová, Petercová (Ružomberok), Kršáková (Pliešovce), Brúniková (Bziny), Bieliková (Zvolen), Tomčíková (Sv. Kríž), J. Čupcová, L. Čupcová (Štiavnik), Sarkóziová (B. Štiavnica), Kucharčíková (Višňové). Realizačný tím tvorili tréneri Tomáš Hvostík, Stanislav Zigmund, Peter Dubovec, technickým vedúcim bol Ladislav Németh. Turnaj ukázal, že v tejto kategórii je mnoho talentovaných futbalistiek, ktoré sa môžu uplatniť v ligových kluboch, či nmásledne aj v mládežníckych reprezentáciách. Fotogaléria z akcie
06.05.2014     Podbrezová BRAVO! Tešíme sa a blahoželáme
Ostatný víkend futbalisti Podbrezovej víťazstvom v Šamoríne naplnili svoju túžbu a postúpili do najvyššej súťaže – Corgoň ligy. Blahoželáme klubu, ktorý s výraznou podporou materskej fabriky úspešne zavŕšil niekoľkoročné snaženie a už dnes je isté, že impozantným spôsobom zvíťazí v II. lige. Máme radosť, že po Žiline, Ružomberku a B. Bystrici bude Podbrezová štvrtým reprezentantom nášho regiónu medzi futbalovou elitou. Kiežby tam dlho ostali.
25.04.2014     Návrh nového Registračného a prestupového poriadku SFZ
SFZ pripravil návrh nového Registračného a prestupového poriadku SFZ a predkladá ho k pripomienkovaniu. Vaše pripomienky, návrhy prípadne námety k tomuto dokumentu očakávame na adrese matrika@ssfz.sk, prípadne priamo na SFZ, najneskôr do 30.4.2014. Návrh nájdete TU.
22.04.2014     Opustil nás Ján Jacko
V týchto dňoch nás vo veku 75 rokov navždy opustil obetavý futbalový činovník Ján Jacko. Celý svoj plodný život spojil s futbalom. Okrem iného v rokoch 1990-1998 vykonával funkciu predsedu ObFZ v L. Mikuláši, roky bol členom Rady SsFZ a jej revíznej komisie. Pochovali ho v mieste bydliska v L. Sliačoch.
Česť jeho pamiatke!
02.04.2014     Nie poúčať, ale počúvať
Toto motto si dali do podtitulu organizátori Konferencie k problematike mládežníckeho futbalu na strednom Slovensku, ktorá sa uskutočnila v piatok 28.3.2014 v Banskej Bystrici. Na podujatí hľadali odpovede na otázky úbytku družstiev mládeže, získavania detí pre futbal, spolupráce zväzových orgánov a klubov s orgánmi samosprávy a školami spolu s organizátormi zo SsFZ tak hostia konferencie - výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány, zástupcovia SFZ Ján Greguš, Martin Hasprun, Vladimír Lupták a Ján Rosinský ako aj zástupcovia jednotlivých ObFZ, zástupcovia škôl a najmä futbalových klubov z regiónu stredného Slovenska. Na uvedenom stretnutí, na ktorom sa zišlo 79 účastníkov, odznelo mnoho kritických slov k momentálnemu stavu a úrovni mládežníckeho futbalu, ale aj veľa múdrych nápadov a námetov ako skvalitniť prácu s nastupujúcou generáciou futbalistov. Prezentácie z niektorých vystúpení nájdete tu a fotogalériu tu.
20.03.2014     Unikátny futbalový životopis
Tohto roku sa ešte stále plný elánu a futbalovej aktivity dožíva 77. narodenín Ondrej Mladší (na obrázku). Určite najmä pre staršiu generáciu známa to postava nášho futbalového hnutia. Ondrej čo by aktívny futbalista odohral za Baník, neskôr Magnezit Jelšava 660 stretnutí (od žiakov až po dospelých). Absolvoval 482 stretnutí ako rozhodca a čo je pozoruhodné vo funkcii delegáta zväzu má na konte nevídaných takmer 1 150 zápasov slovenských, regionálnych i oblastných súťaží. Ba čo viac v tejto činnosti naďalej pokračuje v ObFZ R. Sobota. Keď k tomu prirátame jeho trénerské, ale aj funkcionárske pôsobenie v štruktúrach VsFZ a SsFZ, ide naozaj o unikátny futbalový životopis. Ondrej vďaka za doterajšiu i nasledujúcu prácu.
26.02.2014      Zlatý odznak SFZ pre pp. Vorela a Hlaváča
Konferencia SFZ v Poprade 21. 2. 2014 dala bodku za niekoľkomesačnou volebnou kampaňou v slovenskom futbale. Jej delegáti zhodnotili uplynulé obdobie činnosti i hospodárenia SFZ a zvolili na najbližšie štyri roky vrcholné orgány zväzu na čele s prezidentom Jánom Kováčikom. Organizátori konferencie tiež ocenili viacerých zaslúžilých funkcionárov futbalu, medzi nimi aj bývalých členov VV SsFZ – Františka Vorela a Jána Hlaváča (viď TU.)
17.02.2014      Ján Kováčik – náš jediný kandidát
Slovenský futbal v ostatnom čase okrem organizačno-športovej prípravy na blížiacu sa jarnú odvetu, žije aj chystaním svojho vrcholného rokovania, ktorým určite bude popradská Konferencia SFZ – v piatok 21. 2. 2014. Čelní predstavitelia nášho najpopulárnejšieho športu zhodnotia končiace volebné obdobie a vytýčia smerovanie na najbližšie štyri roky. Vrcholom tohto snemovania budú voľby členov VV SFZ, predsedov príslušných komisií i ďalších orgánov, no najmä voľba prezidenta SFZ. Stredoslovenský futbalový zväz na tento post nominoval úradujúceho Jána Kováčika. Jeho podporu bez výhrad schválili delegáti nedávnej Konferencie SsFZ, ba čo viac pridali sa aj zástupcovia z ostatných troch regiónov (Bratislava, západ, východ). Je to silné – doteraz nebývalé vyjadrenie túžby činovníkov z celého Slovenska, aby p. Kováčik pokračoval v doterajšej úspešnej práci. Prajeme to jemu, nám i širokému futbalovému hnutiu v krajine pod Tatrami, s dôverou v rovnaké zmýšľanie 87 delegátov Konferencie SFZ, ktorí budú o tom rozhodovať. Vedenie SsFZ
07.02.2014      Dohody R a DZ – 2014
Všetci R a DZ, ktorí budú pôsobiť v SsFZ, nájdu v prílohe klasické Dohody o pracovnej činnosti (TU), resp. Dohody o brigádnickej práci študenta (TU) (do 26 rokov) + oznámenie ( TU), čestné prehlásenie a vyhlásenie. Z dôvodu čitateľnosti údajov žiadame všetkých R a DZ o vyplnenie tlačiva elektronicky (zvýraznené rastrom - šedé), po vypísaní údajov 2x vytlačiť (pokiaľ je možné obojstranne), podpísať a obidva výtlačky doručiť na SsFZ (osobne, poštou, v žiadnom prípade nie mailom). V prípade podpisu Dohody o brigádnickej práci študenta je nutné dodať aj nové potvrdenie o návšteve školy (platné pre I. polrok 2014). Tak isto je potrebné vypísať Čestné prehlásenie o motorovom vozidle a vyhlásenie o zdravotnej poisťovni (TU) (vytlačiť 1x a podpísané doručiť spolu s dohodou na SsFZ). Ak je niekto z R a DZ poberateľom dôchodku (starobný, výsluhový, invalidný a pod.), je potrebné priložiť fotokópiu rozhodnutia o pridelení dôchodku. Toto všetko doručiť najneskôr do 15. 2. 2014 na SsFZ, následne dohody budú podpísané štatutárom SsFZ a zaslané na adresu uvedenú v dohode, prípadne rozdané na seminári R a DZ.
16.01.2014      Kultúra - futbal - zábava
Druhý tohoročný piatok sa už tradične sa stal sviatkom futbalu na "teritóriu" Stredného Slovenska. V priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene počas slávnostného večera v piatok 10. januára vyhlásili organizátori v poradí už XIX. ročník ankety „Jedenástka SsFZ“ za rok 2013. Najlepších hráčov pôsobiacich v Majstrovstvách regiónu STRED dekorovali prezident SFZ Ján Kováčik, generálny sekretár SFZ Jozef Kliment spolu s čelnými predstaviteľmi SsFZ. Oceneným hráčom, ako aj vystúpeniam hercov zvolenského divadla s ich piesňami z muzikálov, tlieskali aj členovia Výkonného výboru SFZ Juraj Jánošík a Milan Lešický, ďalší čelní predstavitelia SFZ a SsFZ a pozvaní hostia. V duchu nepísaného hesla večera pokračoval program v priestoroch divadla a Divadelnej reštaurácie neformálnou zábavou. Výsledky ankety „Jedenástka SsFZ“ za rok 2013 nájdete TU a fotogalériu TU.
13.01.2014     
V pondelok 13. 1. 2014 nás po dlhotrvajúcej zákernej chorobe vo veku nedožitých 63. rokov navždy opustil Miroslav Radolský Posledná rozlúčka s týmto bývalým futbalistom Žiliny, Slávie Praha, Ružomberka a Čadce, kde pôsobil aj ako funkcionár a tréner bude vo štvrtok 16. 1. 2014 o 14.00 hod. vo farskom kostole v Ochodnici.