KOMISIA ROZHODCOV SsFZ

Program seminárov vo formáte PDF:
III. liga | IV. liga | V. liga SEVER | V. liga JUH

PROGRAM
zimného odborného seminára rozhodcov SsFZ
III. liga
2. marca 2007
Brezno
15,00 – 16,00 Prezentácia účastníkov, ubytovanie Jekkel, Samotný
16,00 – 16,15 Otvorenie seminára Vorel
16,15 – 17,15 Odborná prednáška Marko – SFZ
17,15 – 17,30 Príprava na písomný test Tomčík
17,30 – 18,15 Písomný test Tomčík, Balko, Hrčka
18,15 – 19,15 VEČERA
19,15 – 19,45 Vyhodnotenie jesennej časti 2006/2007 Balko
19,45 – 22,00 Osobné pohovory Vorel, Tomčík
Jekkel, Samotný
3. marca 2007
Brezno
08,00 – 08,45 RAŇAJKY
08,45 – 08,55 Prezentácia Jekkel, Samotný
08,55 – 09,00 Zahájenie spoločného seminára Vorel
09,00 – 10,00 Vystúpenie členov VV SsFZ
10,00 – 11,00 Odborná prednáška Fašung – SFZ
11,00 – 11,15 Prestávka
11,15 – 12,00 Odborná prednáška M. Balko – SFZ
12,00 Ukončenie seminára III. liga, OBED Vorel
IV. liga
3. marca 2007
Brezno
08,00 – 08,55 Prezentácia Jekkel, Samotný
08,55 – 09,00 Zahájenie spoločného seminára Vorel
09,00 – 10,00 Vystúpenie členov VV SsFZ
10,00 – 11,00 Odborná prednáška Fašung – SFZ
11,00 – 11,15 Prestávka
11,15 – 12,00 Odborná prednáška M. Balko – SFZ
12,00 – 12,30 Výber poplatkov za semináre Jekkel, Samotný
12,30 – 13,30 OBED
13,30 – 13,55 Príprava na písomný test Tomčík
14,00 – 14,45 Písomný test z Pravidiel futbalu Tomčík, Balko, Hrčka
14,45 – 15,00 Prestávka
15,00 – 15,30 Vyhodnotenie jesennej časti 2006/2007 Balko
15,30 – 16,30 Osobné pohovory Vorel, Tomčík, Jekkel, Samotný
16,30 – 17,00 Pokyny pre jarnú časť 2006/2007 Vorel, Lustig, Tomčík
17,00 Ukončenie seminára Vorel
V. liga SEVER
10. marca 2007
Rajecké Teplické
08,30 – 09,20 Prezentácia, výber poplatkov za semináre Jekkel, Samotný
09,20 – 09,30 Zahájenie seminára Vorel
09,30 – 10,30 Vystúpenie členov VV SsFZ
10,30 – 11,30 Odborná prednáška Tomčík
11,30 – 12,15 Písomný test z Pravidiel futbalu Tomčík, Balko, Hrčka
12,15 – 12,45 Vyhodnotenie jesennej časti 2006/2007 Balko
12,45 – 13,15 Pokyny pre jarnú časť 2006/2007 Hrčka, Lustig, Tomčík
13,15 – 13,30 Vyhodnotenie a ukončenie seminára Vorel
13,30 OBED
V. liga JUH
4. marca 2007
Banská Bystrica
08,30 – 09,20 Prezentácia, výber poplatkov za semináre Jekkel, Samotný
09,20 – 09,30 Zahájenie seminára Vorel
09,30 – 10,30 Vystúpenie členov VV SsFZ
10,30 – 11,30 Odborná prednáška Tomčík
11,30 – 12,15 Písomný test z Pravidiel futbalu Tomčík, Balko, Hrčka
12,15 – 12,45 Vyhodnotenie jesennej časti 2006/2007 Balko
12,45 – 13,15 Pokyny pre jarnú časť 2006/2007 Hrčka, Lustig, Tomčík
13,15 – 13,30 Vyhodnotenie a ukončenie seminára Vorel
13,30 OBED