Zoznam členov komisií SsFZ
k 20.11.2007

formát MS Excel (.xls) (k 20.11.2007)

Komisie
ŠTK - Športovo - technická komisia
KM - Komisia mládeže
DK - Disciplinárna komisia
KR - Komisia rozhodcov
KR_TÚ - Komisia rozhodcov - technický úsek
KR_ÚDZ - Komisia rozhodcov - úsek delegátov zväzu
TMK - Trénersko - metodická komisia
MaK - Matričná komisia
HK - Hospodárska komisia
RK - Revízna komisia
OK - Odvolacia komisia
ZK - Zdravotná komisia
KpRS - Komisia pre riešenie sťažnostíŠportovo - technická komisia SsFZ

Meno a priezvisko funkcia č. tel. zamestnanie č. tel. byt mobil
Bruno Motyčka predseda 048/4142254
0907 806995
Pavol Turňa podpredseda 048/6454753
0907 813940
Vladimír Orság správca ihrísk 045/5316362 045/5351231 0918 597289
Ján Uhrín referent III. liga 048/4116564
0915 443018
Ján Milka referent IV. liga SEVER 045/5442259
0902 592205
Miroslav Beháň referent IV. liga JUH

0907 220180
Branislav Braučok referent V. liga sk. A a B 048/6113591
0907 825912
Peter Súkeník referent V. liga sk. C a D

0908 896675
0905 831513
Zasadnutia: každý štvrtok od 15.00 v súť. obdobíKomisia mládeže

Meno a priezvisko funkcia č. tel. zamestnanie č. tel. byt mobil
Ján Hlaváč predseda 045/6725219
0908 068599
Slavomír Baláž tajomník 048/4323225 048/4116585
Pavel Vanko podpredseda, referent III. liga SD a MD, SŽ a MŽ sk. D
045/6733443 0907609846
Ľubomír Konečný referent IV. liga dorast, SEVER, JUH, III. liga SŽ a MŽ sk. A 045/53332760
0905357738
Martin Fungáč referent V. liga dorast sk. A, B, III. Liga SŽ a MŽ sk. C
045/6722107 0908 572226
Dušan Krnáč referent II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER, III. liga SŽ a MŽ sk. B 043/5522367
0905 425937
Jozef Čunderlík referent V. liga dorast sk. A, B, II. liiga SŽ MŽ sk. JUH
048/6113902 0907815947
Zasadnutia: v súťažnom období vždy vo štvrtok od 15.00 hod.Disciplinárna komisia

Meno a priezvisko funkcia č. tel. zamestnanie č. tel. byt mobil
Miroslav Spišiak predseda 048/4112063 048/4139931 0903 551038
Ľudovít Hrmo podpredseda referent III. ligy

0918 733771
Ivan Tilesch referent IV. ligy JUH
043/4282591 0905 853125
Pavol Baják referent IV. ligy SEVER
043/4282094 0911 229873
Stanislav Krahulec referent V. ligy sk. A

0905 166260
Slavomír Šimko mládež

0907 980400
Štefan Pastorek referent V. ligy sk. C

0905 562201
Peter Petrinec referent V. ligy sk. B

0907 842287
Vladimír Kosec referent V. ligy sk. D

0905 330132
Slavomír Lámoš kartotéka

0904 658509
Ján Martinský zapisovateľ

0908 112408Komisia rozhodcov

Meno a priezvisko funkcia e - mail č. tel. byt mobil
František Vorel predseda komisie frantisekvorel@zoznam.sk
0905/620251
Vladimír Lehoťan podpredseda komisie v.lehotan@zoznam.sk
0905/431444
Dušan Hrčka člen komisie obchod@guferoplus.sk
0903/510400
Jozef Balko vedúci technického úseku soteko@stonline.sk
0903/523404
Ján Tomčík vedúci školského úseku tomcik@guferotomir.sk
0905/714754
Ľubomír Samotný vedúci obsadzovacieho úseku lubomir.samotny@pobox.sk
0905/389594
Ivan Roštár člen komisie rostari@inmail.sk
0910/949775
Ľudovít Perašín člen komisie perasin@guferotomir.sk
0907/818200
Jaroslav Jekkel tajomník komisie j.jekkel@zoznam.sk
0902/977611Komisia rozhodcov - technický úsek

Meno a priezvisko funkcia súťaž e-mail mobil
Jozef Balko ved. technického úseku III.L + SFZ + ženy soteko@stonline.sk 0903/523404
Ivan Roštár člen IV.L S/J + V.L sk. A rostari@inmail.sk 0910/949775
Marián Jasenák člen V.L sk. D + žiaci II.L a III.L mjasenak@gmail.com 0905/483950
Miroslav Minarčík člen V.L sk. B + V.L sk. C minarcikmiroslav@zoznam.sk 0905/102922
Martin Čiernik člen príprava zápisov a podkladov marti.ciernik@zoznam.sk 0910/941145Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu
Meno a priezvisko funkcia e-mail mobil
Vladimír Lehoťan vedúci úseku v.lehotan@zoznam.sk 0905/431444
Ján Gonda delegáti III. liga jankogonda@orangemail.sk 0907/534617
Ján Černák delegáti IV. liga cernak@procomp.sk 0905/517014
Viliam Vais delegáti V. liga
0918/367540Trénersko - metodická komisia

Meno a priezvisko funkcia č. tel. zamestnanie č. tel. byt mobil
Vojtech Kováč predseda 047/4333789 047/4322245 0907 610145
Pavel Frigmanský podpredseda 044/5201433 0908 424330
Jaroslav Michalík člen
043/5863872
Miroslav Král člen
041/7243938 0903 682565
Ján Petrák člen 058/4456298 058/4432043 0903 526133
Miroslav Nemec člen 048/4134541
0905 186036
Ladislav Danyi člen 047/5631066 047/5624175 0905 766318
Peter Štefaňák člen (RTM SFZ) 048/4142263 048/4139415 0905 484160Matričná komisia

Meno a priezvisko funkcia č. tel. zamestnanie č. tel. byt mobil
Stanislav Špila predseda

0907 360541
Ján Forgoň podpredseda 047/5627043 047/5624138 0903 541036
Bruno Motyčka tajomník 048/4142254 048/4115808 0907 806995
Jozef Hreus člen

0907 559621
Michal Ramšak člen

0903 862692
Eduard Maňúr člen 043/4237313
0907 841477
Jaroslav Vaňo člen

0905 899427 0903 604409
Milan Hančiak člen 043/891203
0908 903689
Zasadnutia: termíny zasadnutí zverejňuje vo svojej správe v Spravodajoch SsFZHospodárska komisia

Meno a priezvisko funkcia č. tel. zamestnanie č. tel. byt mobil
Pavol Kuteľ predseda 043/4243313-15 043/4383014 0905 209224
Ján Šalát člen - medzioddielové pohľadávky

0905 618520
Juraj Kanka člen - pokuty a poplatky

0905 939638Revízna komisia

Meno a priezvisko funkcia č. tel. zamestnanie č. tel. byt mobil
Ladislav Slanec predseda

0905 724543
Ján Jacko člen

0908 392582
Ján Fontány člen
043/4962181 0908 249433 0915 801163
Jozef Slovák člen
048/5627675Odvolacia komisia

Meno a priezvisko funkcia č. tel. zamestnanie č. tel. byt mobil
Dušan Čaban predseda

0903 728750
Ladislav Krnáč člen

0905 368434
Július Kliment člen
048/6191627Zdravotná komisia

Meno a priezvisko funkcia č. tel. zamestnanie č. tel. byt mobil
Andrej Patka predseda 048/4143017
0908 516605Komisia pre riešenie sťažností

Meno a priezvisko funkcia č. tel. zamestnanie č. tel. byt mobil
Artúr Jakubec predseda

0903 417174
Dušan Hrčka zástupca KR

0903 510400
Ľudovít Perašín zástupca KDZ
044/5522034 0907 818200
Peter Štefaňák zástupca TMK

0905 484160
Peter Dírer tajomník

0902 344239
Zasadnutia: na základe podnetov, vždy v náväznosti na zasadnutia KR a KDZ.