Spravodaj č. 1/2005-2006

 

Rada Stredoslovenského futbalového zväzu

Rada SsFZ na svojom zasadnutí 1. 7. 2005 v B. Bystrici, okrem iných:

a)       schválila zvolanie Konferencie SsFZ B. Bystrica na 10. decembra 2005 (sobota) od 10,00 hod.

b)       schválila program konferencie a kľúč voľby delegátov, zvolila predsedov pracovných komisií a volebnú komisiu konferencie, doporučila termíny konania konferencií ObFZ od 29. 10. 2005 do 26. 11. 2005,

c)       schválila „Rámcové organizačno-technické zabezpečenie Konferencie SsFZ“a „Zoznam podkladov a písomných materiálov na Konferenciu SsFZ“,

d)       na návrh VV SsFZ schválila spôsob zaradenia družstiev do súťaží  dospelých SsFZ v prípade, že FK Tatran NAO L. Mikuláš uspeje v kvalifikačnom stretnutí do II. ligy. Rada rozhodla, že ďalšie barážové stretnutia sa neuskutočnia, ale sa zníži počet vypadávajúcich družstiev z príslušných súťaží, s využitím tzv. „územného princípu“,

e)       schválila finančný príspevok pre jednotlivé ObFZ za prípravu „medzioblastných futbalových turnajov ml. žiakov“ za rok 2004 vo výške – organizátor skupiny 6.000,-SK, - účastník 4.000,-SK.

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFz na svojom zasadnutí 1. 7. 2005  okrem iných:

a)      v odvolacom konaní prerokovala odvolanie FK Družstevník Priechod voči rozhodnutu ŠTK vo veci zamietnutia námietky voči neoprávnenému štartu hráča FK Sandrik D. Hámre vo vzájomnom  MFS V. ligy sk. D, hraného 1. 5. 2005  v D. Hámroch. VV SsFZ potvrdil rozhodnutie ŠTK SsFZ v teto veci zo dňa 12. 5. 2005 v zmysle čl. 128 SP, neoprávnený štart hráča FK D. Hámre nebol preukázaný. Odvolací vklad 1.000,-SK prepadá v prospech SsFZ.

b)      na návrh KR SsFZ súhlasil s vyradením rozhodcov z nominačnaj listiny R SsFZ pre súťažný ročník 2005/2006, na vlastnú žiadosť, resp. z dôvodu nesplnenia podmienok: J. Kadleca, Marcela Budáča, J. Mikulu, A. Sobolu, E. Luciaka, M. Kúšika a S. Šegúla; ďálej súhlasil s doplnením nominačných listín R SsFZ  pre súťažný ročník 2005/2006 do jednotlivých líg R – Ľ. Kratochvílu (III. liga), P. Budáča (IV. liga), M. Petráka ml.(IV. liga), M. Krahulca (IV. liga)a P. Michnu (V. liga).

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Pridelené čísla a výnimky z hracích dní a hracích časov pre súťažný ročník 2005/2006: III. liga – 1. Ružomberok B, 2. T. Teplice, 3. K. N. Mesto, 4. L. Mikuláš (Žilina B), 5. Žiar n/Hr., 6. D. Kubín, 7. Kremnička,  8. Rakytovce, 9. Podbrezová B, 10. Zvolen, 11. K. Lieskovec, 12. Čadca, 13. Bánová, 14. Bytča, 15. Dukla BB B, 16. R. Sobota B, výnimky: Ružomb. B – nedeľa 10,30 ihrisko Ľubochňa, T. Teplice – sobota UHČ, K. N. Mesto - sobota UHČ, L. Mikuláš – sobota UHČ, Žiar – sobota UHČ, Kremnička – nedeľa 10,30, Rakytovce – sobota UHČ, Zvolen – sobota UHČ, Bánová – nedeľa 10,30, Du. BB B – nedeľa 10,30, R. Sobota B – ihrisko Tornaľa. IV. liga sk. SEVER – 1. Valča, 2. Belá, 3. T. Štiavnička, 4. L. Lúčka, 5. Tvrdošín, 6. Krásno, 7. Námestovo, 8. Trebostovo, 9. Nižná, 10. Stráňavy, 11. Rudinská, 12. Žilina B (Lisková), 13. Martin, 14. Oščadnica, výnimky: Žilina B – nedeľa 10,30, Martin – nedeľa 10,30. IV. liga sk. JUH – 1. Poltár, 2. D. Strehová, 3. Brusno, 4. Hliník, 5. Poniky, 6. Selce, 7. Králiky, 8. Tisovec, 9. Kalinovo, 10. Revúca, 11. D. Ždaňa, 12. V. Krtíš, 13. Jesenské, 14. Tomášovce. výnimky -. V. liga sk. A – 1. Makov, 2. Podvysoká, 3. K. N. Mesto B, 4. S. Bystrica, 5. Varín, 6. Bánová B, 7. Raková, 8. D. Hričov, 9. Predmier, 10. Trnové, 11. Rosina, 12. Strečno, 13. Teplička, 14. Skalité, výnimky: Bánová B – sobota UHČ ihrisko Brezany. V. liga sk. B – 1. Žaškov, 2. Podbiel, 3. Lisková (Mošovce), 4. Dražkovce, 5. L. Štiavnica, 6. Or. Jasenica, 7. Dúbrava, 8. Bešeňová, 9. Sučany, 10. LM-Palúdzka, 11. Veličná, 12. Ludrová, 13. L. Hrádok, 14. Záv. Poruba, výnimky : Bešeňová – nedeľa 10,30 ihrisko L. Vlachy. V. liga sk. C – 1. Štiav. Bane, 2. Radvaň, 3. Č. Balog, 4. Detva, 5. N. Baňa, 6. Dudince, 7. Žarnovica, 8. Podlavice, 9. Žiar n/Hr. B, 10. D. Niva, 11. D. Hámre, 12. Hrochoť, 13. Priechod, 14. Kováčová, výnimky : Žiar B – ihrisko Lad. Vieska, N. Baňa – ihrisko Brehy. V. liga sk. D – 1. Hnúšťa, 2. Vinica, 3. Ružiná, 4. Olováry, 5. Kosihy n/Iplom, 6. Lovinobaňa, 7. Radzovce, 8. Mýtna, 9. Hrnč. Ves, 10. Hajnáčka, 11. Lubeník, 12. Klenovec, 13. Nenince, 14. Fiľakovo, výnimky: Hrnč. Ves – sobota UHČ.

2.        Žiadosti o výnimky z hracích dní a hracích časov, ktoré sú platné len na jesennú časť súťažného ročníka 2005/2006, prípadne len na príslušné kolá, v súťažiach dospelých aj mládeže je bezpodmienečne nutné si uplatniť písomne na príslušnej riadiacej komisii (ŠTK – dospelí, KM – mládež) najneskôr do 26. 7. 2005. Pri tejto príležitosti upozorňujeme na dodržanie  RS, časť II. Termínová listina, hracie dni a hracie časy, bod 4/b (písomné vyrozumenie FK, ktorých sa táto zmena dotýka).

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.        Pridelené čísla a výnimky z hracích dní a hracích časov pre súťažný ročník 2005/2006: III. liga SD a MD – 1.  R. Sobota B, 2. Zvolen, 3. Revúca, 4. Podlavice, 5. Bánová, 6. Bytča, 7. Čadca, 8. N. Baňa, 9. Selce, 10.  Radvaň B, 11. K. N. Mesto, 12. Mikuláš, 13. Č. Balog, 14. D. Kubín, 15. Ružomb. B, 16. Námestovo, výnimky: RS B – sobota UHČ ihrisko Tornaľa, N. Baňa – sobota UHČ ihrisko Rudno, Selce – predzápas dosp., RK B – nedeľa 10,30 – 13,00 um. tráva, D. Kubín – sobota UHČ, Radvaň B – nedeľa 10,00 – 12,30 ihrisko Kremnička. IV. liga dor. sk. SEVER – 1. Košťany, 2. ŠK Belá, 3. Lisková, 4. Zuberec, 5. Černová, 6. Krásno, 7. Rabča, 8. Rajec, 9. Rudina, 10. Stráňavy, 11. L. Hrádok, 12. Žilina C, 13. Strečno, 14. Štiavnik, výnimky: Košťany , Lisková, Zuberec, Černová, Rudina – všetci sobota UHČ dospelých; L. Hrádok – sobota 14,00, Žilina C – nedeľa 13,00 ihrisko Závodie.  IV. liga dorast sk. JUH – 1. Poltár, 2. Tisovec, 3. M. Kameň, 4. Hliník, 5. Detva, 6. Dudince, 7. Brezno, 8. B. Štiavnica, 9. Kalinovo, 10. Sliač, 11. D. Hámre, 12. Krupina, 13. Fiľakovo, 14. Tomášovce, výnimky: Dudince a Brezno – sobota UHČ, B. Štiavnica, Sliač a Krupina – sobota 14,00; V. liga dorast sk. A – 1. Korňa, 2. Podvysoká, 3. Divina, 4. Svrčinovec, 5. Skalité, 6. K. Poruba, 7. Raková, 8. D. Hričov, 9. Predmier, 10. Podhorie, 11. K. Lieskovec, 12. Rosina, 13. Radoľa, 14. Staškov, výnimky: Skalité,  D. Hričov a K. Lieskovec – sobota UHČ dospelých, Svrčinovec – sobota 14,30, Radoľa  - sobota 14,00; V. liga dorast sk. B – 1. Valča, 2. Sučany, 3. Palúdzka, 4. B. Potok, 5. Tvrdošín, 6. Or. Jasenica, 7. Záv. Poruba, 8. Nižná, 9. T. Teplice, 10. Vrútky, 11. M. Čepčín, 12. L. Lúžna, 13. Trstená, 14. L. Sliače, výnimky: Valča, Sučany, B. Potok, T. Teplice a L. Lúžna – všetci sobota UHČ dospelých, M. Čepčín – sobota UHČ dospelých ihrisko Blažovce, Palúdzka – sobota 14,00, Z. Poruba – sobota UHČ,  Vrútky – nedeľa 10,30; V. liga dorast sk. C – 1. Hriňová, 2. St. Kremnička, 3. Brusno, 4. Sl. Ľupča, 5. Lutila, 6. Kováčová, 7. Žarnovica, 8. Badín, 9. Kremnička, 10. Šalková, 11. Ban. Belá, 12. Pliešovce, 13. H. Nemce, 14. Medzibrod, výnimky: Brusno, S. Ľupča, B. Belá, Pliešovce a Medzibrod – všetci sobota UHČ dospelých, Kováčová – sobota 14,00; V. liga dorast sk. D – 1. Hnúšťa, 2. D. Strehová, 3. Kokava, 4. Tempus RS, 5. Klenovec, 6. Halič, 7. Radzovce, 8. V. Krtíš, 9. Bušince, 10. Hajnáčka, 11. Nenince, 12. V. Čalomija, 13. Jesenské, 14. Divín, výnimky: V. Čalomija a Jesenské – sobota UHČ dospelých, Bušince – nedeľa UHČ dospelých; II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER -  1. Dlhá n/Or., 2. T. Teplice, 3. Zborov, 4. Trstená, 5. V. Rovné, 6. K. Lieskovec, 7. Námestovo, 8. Fomat MT, 9. RK B, 10. K. N. Mesto, 11. Krásno, 12. Liesek, 13. ZA B, 14. Z. Poruba, výnimky: Dlhá a Z. Poruba – nedeľa predzápas dospelých, Zborov – predzápas dospelých, Fomat MT – ihrisko VTJ, RK B –  ihrisko Lúčky, Liesek – nedeľa UHČ, ZA B – nedeľa UHČ;  II. liga SŽ a MŽ sk. JUH – 1. V. Krtíš, 2. Zvolen, 3. Č. Balog, 4. Fiľakovo, 5. Radvaň, 6. Du BB B, 7. Podbrez. B, 8. Savon BB, 9. Detva, 10. Sliač, 11. Podlavice B, 12. Krupina. 13. Tempus RS, 14. RS B, výnimky: Zvolen – ihrisko Lieskovec, Radvaň – nedeľa UHČ, Savon BB – sobota 12,00 – 14,00 ihrisko Priechod, Podlavice B – nedeľa  ihrisko Riečka, RS B – nedeľa ihrisko Tornaľa;  III. liga SŽ a MŽ sk. A -  1. Makov, 2. ZA C, 3. Turzovka, 4. Svrčinovec, 5. Skalité, 6. Korňa, 7. Raková, 8. Rajec, 9. Čierne, 10. Staškov, 11. Bánová, 12. CA B, 13. Radoľa, 14. Bytča, výnimky: ZA C – ihrisko Kasárne, Skalité – sobota predzápas dorastu, Korňa – nedeľa UHČ, CA B – ihrisko Horelica; III. liga SŽ a MŽ sk. B -  1. Veličná, 2. Lokca, 3. Sv. Kríž, 4. Nižná, 5. Vrútky, 6. Lisková, 7. Rabča, 8. Or. Veselé, 9. Sučany, 10. Bziny, 11. L. Hrádok, 12. Tvrdošín, 13. MT B , 14. voľný žreb, výnimky: S. Kríž a Lisková – nedeľa predzápas dospelých, Vrútky – sobota predzápas dospelých, MT B – ihrisko T. Kľačany, Or. Veselé – sobota UHČ dospelých;  III. liga SŽ a MŽ sk. C – 1. Hliník, 2. Brezno, 3. H. Nemce, 4. S. Ľupča, 5. Pliešovce, 6. Kováčová, 7. Kremnica, 8. B. Štiavnica, 9. Heľpa, 10. Selce, 11. Žiar B, 12. Hrochoť, 13. Zvolen B, 14. N. Baňa, výnimky: S. Ľupča a Hrochoť – nedeľa predzápas dospelých, H. Nemce a Selce – sobota 13,00 – 15,00, Pliešovce – sobota UHČ dospelých, Zvolen B – ihrisko Kováčová, N. Baňa – ihrisko Tek. Breznica.  III. liga SŽ a MŽ sk. D -  1. Tisovec, 2. Hnúšťa, 3. Hriňová, 4. D. Strehová, 5. Radzovce, 6. Vinica, 7. V. Zlievce, 8. Poltár, 9. Lučenec B, 10. Kalinovo, 11. Očová, 12. D. Niva, výnimky: 1. kolo 20. 8. 2005, V. Zlievce – nedeľa UHČ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1127Na návrh KM DK trsestá Jaroslav Krkoš ved. dr. FK Zvolen B MŽ 6 stret. nepodm. od 30. 6. 05, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 100 SK uhradiť,

D-1128 Na návrh KM DK trestá Radoavn Ištván tréner FK Zvolen B MŽ 6 stret. nepodm. od 30. 6. 05, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funckie v MFS, 100 SK uhradiť,

D-1129 Tomáš Lipták 931009 Žiar B, 8 stret. nepodm. od 30. 6. 05, 1-6-1c,

D-1130 Oprava účinnosti trestu uvedeného pod D-125 u hráča Štefan Backa 860724 Námestovo 4 ŽK od 16. 6. 05 na 1 MFS,

D-1131 Na základe čl. 10 bod 10 DP, Dk prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne: František Šutata ved. dr. Divín do 17. 8. 05, Milan Olšiak tréner Divín  do 17. 8. 05, Erik Strunga 901006 Poltár do 18. 8. 05, Miroslav Fridrich 890908 Divín do 22. 8. 05, Dušan Vidiečan 791203 Radvaň do 23. 8. 05, Jozef Macúš ved. dr. Radoľa do 7. 9. 05, Pavol Kuriak tréner Radoľa do 7. 9. 05, Barnabáš Galamb ved. dr. Ožďany do 14. 9. 05, Gabriel Kalina tréner Ožďany do 14. 9. 05, Václav Hájevský ved. dr. Sklabiná do 14. 9. 05, Jozef Haraksim tréner Sklabiná do 14. 9. 05, Jan Rosiar tréner Hnúšťa do 26. 10. 05, Ján Klimo ved. dr. Hnúšťa do 26. 10. 05, Vladimí Havrla ved. dr. Divín do 10. 12. 05, Miroslav Šuška tréner Divín do 10. 12. 05,

Na základe predloženia dokladu o úhrade nedoplatku na HK FK K. Lieskovec, DK na návrh HK ruší trest uvedený v Spravodajcovi SsFZ pod D-1099.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Doškoľovací seminár R súťaží SsFZ sa uskutoční 5. 8. 05 (piatok) v B. Bystrici.

2.       „Pohár TJ Tatran Oščadnica“ dňa 10. 7. 05 za účastí Matador Púchov, FK Čadca a Tatran Oščadnica. R Poláček (zodpovedný za obsadenie jednotlivých stretnutí) Tokár, Debnár.

3.       Zahájenie súť. roč. je stanovené na 6. – 7. 8. 2005.

4.       KR SsFZ dáva R z nom. listiny SsFZ k dispozícii príslušných KR ObFZ k obsadeniu prípravných stretnutí a turnajov (okrem medzinárodných). Z uvedeného dôvodu zasielajú R ospravedlnenia v tomto období na príslušný ObFZ.

5.       V dňoch 16. – 17. 7. 05 usporiada FC Junior Radvaň 35. ročník medzinárodného dorasteneckého futbal. turnaja „O Pohár SNP“. Stretnutia sa odohrajú na ihriskách v Radvani a Priechode. Zodpovedný za obsadenie stretnutí, v spolupráci s OÚ KR SsFZ je M. Ronec. Zraz R je 16. 7. 05 o 8.00 na SOU stavebnom.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Upozorňujeme DZ, že letný seminár bude 5. 8. 2006 (piatok) v popoludňajších hodinách. Miesto, termín a program seminára oznámime v najbližších týždňoch.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 30. 6. 05: III. liga: Ružomberok B – S č. 42 5 000+300 SK, D. Kubín – S č. 42 – 200 SK; Žilina B – S č. 48 – 200 SK, IV. liga: Fiľakovo- S č. 43 – 1 000+300 Sk, Rudinska – S č. 44 – 5 000+300 SK, Hliník – S č. 48 – 150 SK, Poltár – S č. 48 – 100 + 200SK; V. liga: Š. Bane S – č. 42 – 200 SK, Rajec – S č. 48 – 150 SK, Predmier S č. 48 – 150 SK, Z. Poruba – S č. 48 – 150 SK, Brezno – S č. 48 – 150 SK; dorast: Tomášovce – S č. 43 – 1 000+150 SK, Poltár – S č. 43 – 2 000+150 SK, Žilina C – S č. 43 – 100+200 SK – S č. 48 – 100 + 200 SK, K. Lieskovec – S č. 43 – 100+100 SK, Vysoká – S č. 45 – 100+200 SK, Predmier – S č. 46 – 2 000+150 SK, Poltár – S č. 47 – 100+200 SK, L. Revúce – S č. 48 – 1 000+150 SK, Skalité – S č. 48 – 100 SK, Radoľa – S č. 48 – 100 SK, Revúca – S č. 48 – 100 SK, Krásno – S č. 48 – 100 SK; SŽ: H. Nemce – S č. 46 – 1 000+150 S; : Zvolen B  - S č. 49 – 100 + 100 SK. Doklad o úhrade poplatku predložia funkcionári FK najneskôr 19. 7. 2005 na sekretariát SsFZ pod následkom riešenia DK.

 Matričná komisia (predseda Milan Kikta)

1. zasadnutie komisie sa uskutoční 28. 7. 2005 (štvrtok) od 10,00 hod.     

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK na základe uznesenia VV SsFZ spracovala a zverejnila podľa dostupných zdrojov na internetovej stránke www.ssfz.sk register trénerov SsFZ (694 trénerov). Vyzývame všetkých trénerov, pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne, aby nám doplnili  chýbajúce údaje resp. pokiaľ sa v uvedenom registri nenachádzajú, aby nám zaslali kompletné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, kvalifikačná trieda)  poštou, e-mailom alebo SMS správou na číslo 0905 484 160.

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorí predložili podklady k vystaveniu RP pre hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu, že je potrebné urýchlene zaslať na SsFZ žiacke preukazy uvedených hráčov.