Spravodaj č. 3/2005-2006

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Schvaľovanie súpisiek a zoznamov hráčov bude vykonané 28. 7. a 4. 8. 05 od 14.00-16.00 hod. upozorňujeme FK, že hráči na súpiske a zozname, ktorí hosťujú musia mať uvedenú dobu hosťovania a materský klub.

2.       upozorňujeme FK, ktoré nebudú hrať svoje MFS na vlastnej hracej ploche, aby najneskôr do 28. 7. 05 nahlásili miesto a čas odohrania MFS.

3.       Upozorňujeme FK, že tlačivá „Pasportizácia ihrísk“ v rámci SsFZ sú kluby povinné zaslať na ŠTK SsFZ najneskôr do 31. 8. 05. Pasportizácia sa týka FK vo všetkých vekových kategóriach.

4.       Oznamujeme časový harmonogram obhliadky hr. plôch: 25. 7. 2005 (pondelok): 9.00-9.30 Podvysoká, 10.15-10.45 Bánová B – Brezany, 11.30-12.00 Podhorie ihr. Hôrky, 14.00-14.30 Žaškov, 15.30-16.00 Ludrová, 17.00-17.30 Bešeňová ihr. Vlachy, 19.00 B. Potok; 26. 7. 2005 (utorok): 9.00-9.30 Hnúšťa, 10.30-11.00 V. Zlievce, 13.00-13.30 Kosihy n. Ip., 15.00-15.30 Halič, 16.00-16.30 Lovinobaňa, 18.00 Očová; 27. 7. 2005 (streda): 9.00-30. M. Čepčín ihr. Blážovce, 11.00-11.30 Sučany, 14.00 N. Baňa ihr. Brehy.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       1. kola IV. ligy dor. sk. JUH Detva – Sliač 1. 9. 05 (štvrtok) o 14.00,

b)       2. kola IV. ligy dor. sk. JUH Sliač – Dudince 15. 9. 05 (štvrtok) o 14.00,

c)       1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Radvaň – Sliač 1. 9. 05 (štvrtok) o 10.00-12.00,

d)       1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Detva – Dukla BB B 1. 9. 05 (štvrtok) o 10.00-12.00,

e)       2. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Sliač – Dukla BB 15. 9. 05 (štvrtok) o 10.00-12.00,

f)         1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Raková – Rajec 7. 9. 05 (streda) o 15.30-17.30,

g)       1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Vrútky – Bziny 1. 9. 05 (štvrtok) o 10.00-12.00,

h)       2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Bziny – Lisková 7. 9. 05 (streda) o 15.00-17.00,

i)         3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Rabča – Bziny 15. 9. 05 (štvrtok) o 10.00-12.00,

j)         1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Pliešovce – Selce 15. 9. 05 (štvrtok) o 10.00-12.00,

k)       2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Selce – Kováčová 1. 9. 05 (štvrtok) o 10.00-12.00,

l)         1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Hliník – N. Baňa 15. 9. 05 (štvrtok) o 10.00-12.00,

m)     2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Hriňová – Očová 27. 8. 05 o 10.00-12.00 na ihrisku Hriňovej (opačné poradie).

2.       Oznamuje, že MŠK Žiar B účastník III. ligy SŽ a MŽ sk. C odohrá svoje doma hrané MFS v jesennej časti na ihrisku v Lutile v sobotu o 10.00-12.00.

3.       Nariaďuje odohrať MFS 1. kola IV. ligy dor. sk. SEVER

a)       Zuberec – L. Hádok 5. 8. 05 (piatok) o 15.00 na ihrisku v Zuberci,

b)       Rabča – Rajec 7. 8. 05 o 13.30 (zmena UHČ).

 

Disicplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasujeme príslušným ObFZ zostatky nepodmienečných trestov hráčov zo súťažného ročníka 2004/2005 u družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží  ObFZ a u hráčov, ktorí prešli do  vyššej vekovej kategórie : Jozef Vozár 850325 Brezno - 3str , Pavol Koleno 870821 Diviaky - 4str , Ján Kubáň 820622 S.Kríž - 1str,  Štefan Ľupták 761127 Brezno - 1str, Maroš Hazda 761017 Belá - 1str, Pavol Urbánek 861226 Rudina - 1str, Rastislav Adamčík 870416 Bytčica - 1str., Martin Kovalčík 861128 Zuberec - 1str., Rastislav Kalina 750706 Rajec - 2str., Milan Hatara 860311 Badín - 1str., Štefan Radič 920409 Jesenské - 1str ., Tomáš Ďurko 870430 Varín - 5str., Jozef Kašša 920512 Divín - 1str., Ján Frčka 701122 Krupina - 2str., Pavol Rybička 880424 Vysoká n.K. - 6str., Michal Šugár 881122 Varín - 2str., Martin Paulíny 810616 Rajec - 1str., Jozef Jakubes 780328 Rajec - 1str., Jaroslav Kubáň 890130 Bytčica - 1str., Pavol Vanovčan 861228 L.Revúce - 6str., Lukáš Minárik 910523 Z. Poruba - 3str., Lukáš Dobiš 860824 S.Lupča - 1str.

D-2 Na základe čl. 6 bod 8 DP,DK obratom žiada DK ObFZ o písomné nahlásenie všetkých zostatkov
trestov jednotlivcov a družstiev FK zo súťažného ročníka 2004/2005 u družstiev FK,ktoré postúpil do súťaží SsFZ.
D-3 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 1 a 2/2005-2006, na návrh HK SsFZ,DK podľa čl.6 bod 2) DP odstupuje príslušným DK ObFZ na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2004/2005 týchto družstiev FK,ktoré zostúpili do súťaží riadených ObFZ: Brezno dospelí 150,-Sk, Vysoká nad. Kys. dorast 300,-Sk, L.Revúce dorast 1150,-Sk. Družstvá  FK boli podľa DP 2-9 písomne vyrozumené o nedoplatkoch v Spravodajcovi SsFZ  č. 1 a  2/2005-2006. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev FK uvedených v zozname do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašle na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ.

 D-4 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 1 a 2/2005-2006, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 21.7.05 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Žilina B dospelí, Rudinská dospelí, Poltár dospelí, Z.Poruba dospelí, Poltár dorast, Žilina C dorast, K.Lieskovec dorast, Skalité dorast, Revúca SD, Krásno n. K. dorast, H. Nemce SŽ, Zvolen B MŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ,ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR SsFZ dáva R z nom. listiny SsFZ k dispozícii príslušných KR ObFZ k obsadeniu prípravných stretnutí a turnajov (okrem medzinárodných). Z uvedeného dôvodu zasielajú R ospravedlnenia v tomto období na príslušný ObFZ.

2.       Doškoľovací seminár R súťaží SsFZ sa uskutoční dňa 5.8.05 (piatok) v Banskej Bystrici na Právnickej fakulte UMB (ul. Komenského 20) o 15,00 hod. Prezentácia od 14,15 do 15,00 hod. Program : vystúpenie členov vedenia SsFZ, výklad - zmeny pravidiel futbalu, vyhodnotenie jarnej časti 2004/2005, organizačné pokyny pre jesennú časť 2005/2006, a.i. Na seminári bude možné zakúpiť si Rozpis súťaží 2005/2006 v cene á 50,- Sk. Rozhodcovia si prinesú preukazy rozhodcu. Všetkých rozhodcov žiadame o dochvíľnosť.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Seminár DZ zaradených na nom. listinu SsFZ bude 5. 8. 05 (piatok) v budove Právnickej fakulty UMB, Komenského 20 (bývala KPŠ). Prezentácia 14.30, začiatok 15.00. Program: 1. Vystúpenie hostí, 2. Zmeny pravidiel futbalu (spolu s R). 3. Odovzdanie certifikátov. 4. Hodnotenie ročníka. 5. Písomný test, 6. Výklad k správe delegáta o priebehu stretnutia. 7. Individuálne konzultácie s referentami skupín. Na seminári delegáti predložia potvrdenie o svojom zdravotnom stave od praktického lekára. Na seminári pri prezentácii si delegáti zakúpia RS v cene á 50 SK (úhrada poštovou poukažkou).

 

Matričná komisia (predseda Milan Kikta)

1.       Zasadnutie komisie sa uskutoční 28. 7. 2005 (štvrtok) od 10,00 hod.     

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK na základe uznesenia VV SsFZ spracovala a zverejnila podľa dostupných zdrojov na internetovej stránke www.ssfz.sk register trénerov SsFZ (694 trénerov). Vyzývame všetkých trénerov, pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne, aby nám doplnili  chýbajúce údaje resp. pokiaľ sa v uvedenom registri nenachádzajú, aby nám zaslali kompletné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, kvalifikačná trieda)  poštou, e-mailom alebo SMS správou na číslo 0905 484 160.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Na sekretariáte je možné si zakúpiť novelizované Futbalové normy SFZ v cene 165 SK a pravidlá futbalu s doplnkami za 200 SK.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorí predložili podklady k vystaveniu RP pre hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu, že je potrebné urýchlene zaslať na SsFZ žiacke preukazy uvedených hráčov.