Spravodaj č. 4/2005-2006

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. A 1. kolo S. Bystrica – OŠK Rosina 6. 8. 05 v UHČ. Pokrok S. Bystrica uhradí za predelegopvanie R a DZ 200 SK na účet SsFZ.

2.       Na základe obhliadky HP odsúhlasujeme nasledovné HP: Podvysoká dosp., Brezany dosp. (B4ánová B), Hôrky (Podhorie dorast), Žaškov dosp. po splnení dohodnutých opatrení, Ludrová dosp. po splnení dohodonutých opatrení, Vlachy (FK Bešeňová), pomovné ihrisko Vlašky po splnení dohodnutých opatrení (FK Bešeňová), Hnúšťa, V. Zlievce, Kosihy n. Ip. po splnení dohodnutých opatrení, Halič, Bušince, Lovinobaňa, Očová, Blažovce (M. Čepčín), Sučany, N. Baňa (dosp. Brehy, dorast Rudno n. Hr.).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Trstená – Krásno 17. 8. 05 (streda) o 14.00-16.00. FK Krásno uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie R.

b)       2. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Detva – Podbrezová B 15. 7. 05 (štvrtok) o 10.00-12.00.

c)       2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne – Raková 13. 9. 05 (utorok) o 15.00-17.30.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       2. kola IV. ligy dor. sk. SEVER Štiavnik – Rajec 14. 8. 05 o 13.30.

b)       2. kola V. ligy dor. sk. D Jesenské – Kokava 1. 9. 05 (štvrtok) o 15.30.

c)       6. kola IV. ligy dor. sk. JUH M. Kameň – Hliník 11. 9. 05 o 15.30.

d)       2. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Podlavice B – Radvaň 13. 8. 05 o 10.00-12.00 na ihrisku FK Riečka.

3.       Oznamuje účastníkom:

a)       III. ligy SD a MD, že FK Námestovo odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu o 10.00-12.30.

b)       IV. ligy dor. sk. JUH, že FK M. Kameň odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu UHČ dosp., počnúc 3. kolom,

c)       V. ligy dor. sk. D, že FK Tempus RS odohrá svoje doma hrané MFS na ihrsiku FK Batka.

d)       II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že FK Fomat MT A odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku VTJ Martin sobotu 10.00-12.00.

e)       II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že FK Tempus RS odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku ul. Družstevná, R. Sobota.

f)         III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Fomat MT B odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku FK T. Kľačany sobotu o 10.00-12.00.

g)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že pod číslom 13 štartuje ŠK Fomat Martin B.

h)       V. ligy dor. sk. C, že FK Kremnička odhlásilo svoje družstvo dorastu zo súťaže.

i)         V. ligy dor. sk. C, že bol zaradený FK Podbrezová B za odhlásený FK Kremnička do súť. roč. 2005/06. FK Podbrezová B odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku Skalica v Podbrezovéj.

 

Disicplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasujeme príslušným ObFZ zostatky nepodmienečných trestov hráčov zo súťažného ročníka 2004/2005 u družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží  ObFZ a u hráčov, ktorí prešli do  vyššej vekovej kategórie : Jozef Vozár 850325 Brezno - 3str , Pavol Koleno 870821 Diviaky - 4str , Ján Kubáň 820622 S.Kríž - 1str,  Štefan Ľupták 761127 Brezno - 1str, Maroš Hazda 761017 Belá - 1str, Pavol Urbánek 861226 Rudina - 1str, Rastislav Adamčík 870416 Bytčica - 1str., Martin Kovalčík 861128 Zuberec - 1str., Rastislav Kalina 750706 Rajec - 2str., Milan Hatara 860311 Badín - 1str., Štefan Radič 920409 Jesenské - 1str ., Tomáš Ďurko 870430 Varín - 5str., Jozef Kašša 920512 Divín - 1str., Ján Frčka 701122 Krupina - 2str., Pavol Rybička 880424 Vysoká n.K. - 6str., Michal Šugár 881122 Varín - 2str., Martin Paulíny 810616 Rajec - 1str., Jozef Jakubes 780328 Rajec - 1str., Jaroslav Kubáň 890130 Bytčica - 1str., Pavol Vanovčan 861228 L.Revúce - 6str., Lukáš Minárik 910523 Z. Poruba - 3str., Lukáš Dobiš 860824 S.Lupča - 1str.

D-2 Na základe čl. 6 bod 8 DP,DK obratom žiada DK ObFZ o písomné nahlásenie všetkých zostatkov
trestov jednotlivcov a družstiev FK zo súťažného ročníka 2004/2005 u družstiev FK,ktoré postúpil do súťaží SsFZ.
D-3 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 1 a 2/2005-2006, na návrh HK SsFZ,DK podľa čl.6 bod 2) DP odstupuje príslušným DK ObFZ na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2004/2005 týchto družstiev FK,ktoré zostúpili do súťaží riadených ObFZ: Vysoká nad. Kys. dorast 300,-Sk, L.Revúce dorast 1150,-Sk. Družstvá  FK boli podľa DP 2-9 písomne vyrozumené o nedoplatkoch v Spravodajcovi SsFZ  č. 1 a  2/2005-2006. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev FK uvedených v zozname do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašle na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ.

 D-4 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 1 a 2/2005-2006, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 21.7.05 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Rudinská dospelí, Poltár dospelí, Z.Poruba dospelí, Poltár dorast, K.Lieskovec dorast, Skalité dorast, Revúca SD,   Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ,ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR SsFZ dáva R z nom. listiny SsFZ k dispozícii príslušných KR ObFZ k obsadeniu prípravných stretnutí a turnajov (okrem medzinárodných). Z uvedeného dôvodu zasielajú R ospravedlnenia v tomto období na príslušný ObFZ.

2.       Doškoľovací seminár R súťaží SsFZ sa uskutoční dňa 5.8.05 (piatok) v Banskej Bystrici na Právnickej fakulte UMB (ul. Komenského 20) o 15,00 hod. Prezentácia od 14,15 do 15,00 hod. Program : vystúpenie členov vedenia SsFZ, výklad - zmeny pravidiel futbalu, vyhodnotenie jarnej časti 2004/2005, organizačné pokyny pre jesennú časť 2005/2006, a.i. Na seminári bude možné zakúpiť si Rozpis súťaží 2005/2006 v cene á 50,- Sk. Rozhodcovia si prinesú preukazy rozhodcu. Všetkých rozhodcov žiadame o dochvíľnosť.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Seminár DZ zaradených na nom. listinu SsFZ bude 5. 8. 05 (piatok) v budove Právnickej fakulty UMB, Komenského 20 (bývala KPŠ). Prezentácia 14.30, začiatok 15.00. Program: 1. Vystúpenie hostí, 2. Zmeny pravidiel futbalu (spolu s R). 3. Odovzdanie certifikátov. 4. Hodnotenie ročníka. 5. Písomný test, 6. Výklad k správe delegáta o priebehu stretnutia. 7. Individuálne konzultácie s referentami skupín. Na seminári delegáti predložia potvrdenie o svojom zdravotnom stave od praktického lekára. Na seminári pri prezentácii si delegáti zakúpia RS v cene á 50 SK (úhrada poštovou poukažkou).

 

Matričná komisia (predseda Milan Kikta)

1.       Zasadnutie komisie sa uskutoční 11. 8. 2005 (štvrtok) od 10,00 hod.      

2.       Zasadnutie komisie sa uskutoční 25. 8. 2005 o 10.00 hod.

3.       Žiadame Družstevník Veličná o zaslanie RP hráča Ferančík Radovan 750822 do 3. 8. 05 pod následkom disciplinárnych opatrení.

4.       V augustovom prestupovom termíne 1. – 6. 8. 05 bude MaK vybavovať súrne prestupy a hosťovania u svojich regionálnych zástupcov členov MaK na súkromí.

5.       Od augusta 2005 môžu hráči nar. v r. 1987 hlásiť jedine prestup za 300 SK. Hosťovanie nie je možné.

 

Hospodárska komisia (predseda (Pavol Kuteľ)

1.       HK na sovojm zasadnutí 28. 7. 05 prejednala medzioddielovú pohľadávku FK Likavka od FK Nižná vo výške 794 SK za náklady vzniknuté za neodohranie 15. kola MFS dorastu z dôvodu nespôsobilej hracej plochy. HK nariaďuje uhradiť FK Nižná uvedenú sumu do 3. 8. 05 pod následkom zastavenia činnosti mužstvu dorastu.

2.       HK na sovojm zasadnutí prerokovala aj pohľadávku FK Strečno vo výške 500 SK od Družstevník Teplička, za neodohraný zápas z 8. 5. 05 dosp. HK nariaďuje FK Teplička uvedenú sumu uhradiť do 3. 8. 05 pod následkom zastavenia činnosti mužstva dosp.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK na základe uznesenia VV SsFZ spracovala a zverejnila podľa dostupných zdrojov na internetovej stránke www.ssfz.sk register trénerov SsFZ (694 trénerov). Vyzývame všetkých trénerov, pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne, aby nám doplnili  chýbajúce údaje resp. pokiaľ sa v uvedenom registri nenachádzajú, aby nám zaslali kompletné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, kvalifikačná trieda)  poštou, e-mailom alebo SMS správou na číslo 0905 484 160.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Sekretariát SsFZ rozosiela v týchto dňoch RS 2005/06 na FK v počte 1 ks na FK štartujúce v súťažiach SsFZ. Ďalšie RS pre potreby jednotlivých družstiev si môžu zástupcovia FK zakúpiť v cene 50 SK/ks na sekretariáte SsFZ. Ďalej je možné si zakúpiť novelizované Futbalové normy SFZ v cene 165 SK a pravidlá futbalu s doplnkami za 200 SK.

2.       Matričné miesto SsFZ upozorňuje funkcionárov, že v týždni od 1. – 6. 8. 05 nebude vyhotovovať RP hráčov prechádzajúcich z kategórie dorastu ani pri osobnom doručení podkladov (na počkanie) a jednoznačne uprednostní v tomto období výrobu RP a duplikátov, súvisiacich s iným matričným úkonom (prestup, hosťovanie). Ďalej upozorňujeme funkcionárov FK, ktorí predložili podklady k vystaveniu RP pre hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu, že je potrebné urýchlene zaslať na SsFZ žiacke preukazy uvedených hráčov. Bez ŽP hráčov RP nebudú zaslané.