Spravodaj č. 6/2005-2006

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Oznamujeme účastníkom V. ligy sk. A, že FK K. N. Mesto B odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku v Nesluši.

2.       Nariaďujeme FK L. Štiavnica uhradiť 200 SK za predelegovanie R z MFS 1. kola L. Štiavnica – Palúdzka.

3.       Nariaďujeme na základe žiadosti odohrať MFS III. ligy 3. kolo Rakytovce – K. Lieskovec 20. 8. 05 o 17.30. FK Rakytovce uhradí 150 SK za predelegovanie R.

4.       Schvaľujeme pre FK Bešeňová ako pomocnú trávnatú plochu HP s možnosťou celoročného využitia vo Vlaškách.

5.       Kontumujeme MFS IV. ligy sk. SEVER 1. kolo T. Štiavnička – Žilina B podľa SP čl. 100/i štart hráča po 4 ŽK Vladislav Masár 861113. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK T. Štiavnička. Prípad postupujeme na doriešenie DK.

6.       Námietky kap. hostí z MFS V. ligy sk. B 1. kolo Dražkovce – Veličná boli prerokované nasledovne: 1. postúpená na DK, 2. neopodstatnená.

7.       Prípad nepodpísania zápisu kap. FK Veličná z MFS V. ligy sk. B 1. kolo Dražkovce – veličná postupujeme na DK.

8.       Námietka kap. hostí z MFS V. ligy sk. C 1. kolo Š. Bane- Kováčová bola prerokovaná ako neopodstatnená.

9.       Námietka kap. domácich z MFS V. ligy sk. C 1. kolo Detva – D. Hámre bola prerokovaná a postúpená na DK.

10.   Námietka kap. hostí z MFS V. ligy sk. C 1. kolo Dudince – Žiar B bola prerkovaná a postúpená na KR.

11.   Dôrazne upozorňujeme DZ na povinnosť uvádzania PK a stavu soc. zariadení.

12.   Žiadame FK Martin o zaslanie dokladu o úhrade štartovného do 18. 8. 05 pod následkom disciplin. konanie.

13.   Žiadame FK Kremnička a FK Podbrezová o zaslanie súpisky resp. zoznamu hráčov, ktorá bude v zmysle RS potvrdená telov. lekárom, pod následkom disciplin. konania.

14.   Žiadame FK Belá, Nižná, Veličná, Priechod, Poniky o zaslanie súpisiel resp. zoznamu u hráčov potvrdených lekárom, pod následkom disciplin. konania.

15.   Žiadame FK Tvrdošín, Tomášovce, L. Štiavnica, Ludrová o zaslanie súpisiek resp. zoznamu do 16. 8. 05 pod následkom zastavenia činnosti.

16.   Oprava RS 2005/06 – chýbajúce MFS: IV. liga JUH 5. kolo 4. 9. 05 o 15.30 Králiky – V. Krtíš, 18. kolo 23. 4. 06 o 16.00 V. Krtíš – Králiky, V. liga sk. C 9. kolo 2. 10. 05 o 14.30 Dudince – Detva, 22. kolo 21. 5. 06 o 17.00 Detva – Dudince.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať neodohrané MFS 1. kola:

a)       V. ligy dor. sk. A Svrčinovec – K. Lieskovec 1. 9. 05 (štvrtok) o 14.30,

b)       II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Námestovo – Fomat MT 17. 8. 05 (streda) o 14.00-16.00,

c)       II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Č. Balog – Krupina 1. 9. 05 (štvrtok) o 11.00-13.00,

d)       II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Zvolen – Tempus RS 17. 8. 05 (streda) o 10.00-12.00,

e)       III. ligy SŽ a MŽ sk. A Makov – Bytča 17. 8. 05 (streda) o 15.00-17.00,

f)         III. ligy SŽ a MŽ sk. A Svrčinovec – Bánová 1. 9. 05 (štvrtok) o 10.00-12.00,

g)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – L. Hrádok 23. 8. 05 (utorok) o 14.00-16.00,

h)       III. ligy SŽ a MŽ sk. C Brezno – Zvolen B 1. 9. 05 (štvrtok) o 9.30-11.30.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       4. kola IV. ligy dor. sk. SEVER Štiavnik – Rudina 28. 8. 05 o 13.00 (zmena UHČ),

b)       3. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Trstená – Žilina B 21. 8. 05 o 11.00-13.00 (kolidovanie MFS),

c)       2. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH R. Sobota B – Savon BB 14. 8. 05 o 11.00-13.00 (zmena UHČ, R. Sobota B uhradí na účet SsFZ 200 SK,

d)       4. kola V. ligy dor. sk. D V. Čalomija – Halič 28. 8. 05 o 13.30. V. Čalomija uhradí na účet SsFZ 150 SK,

e)       1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Brusno – N. Baňa 15. 9. 05 (štvrtok) o 10.00-12.00.

3.       Oznamuje účastníkom:

a)       IV. ligy dor. sk. SEVER, že Žilina C odohrá svoje doma hrané MFS v UHČ dorastu,

b)       V. ligy dor. sk. C, že do súťaže bol zaradený OŠK D. Niva za odhlásený FK B. Belá. D. Niva odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 15.00 počnúc 3. kolom,

c)       III. ligy SŽ a MŽ sk. A, že FK Čadca odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu o 10.00-12.00 na ihrisku Horelica. MFS 2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čadca – Svrčinovec sa odkladá, zároveň žiadame zainteresované družstvá predložiť vzájomnú dohodu o odohraní MFS,

d)       III. ligy SŽ a MŽ sk. D, že FK Lučenec B odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu o 10.00-12.00 na ihrisku vo Veľkej n. Ip. Družstva a R sa dostavia na ihrisko vo Veľkej n. I.

4.       KontumujeMFS 1. kola:

a)       Iv. ligy dor. sk. SEVER Krásno – Rudina, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Rudina podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča Krásno O. Koleno 880827 v dobe zastavenej činnosti).

b)       IV. ligy dor. sk. JUH Dudince – Kalinovo priznáva 3 body a skóre 3:0 kont. v prospech FK Kalinovo podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča I. Žirka 880606 v dobe zastavenej činnosti).

Oznamuje FK riadených SsFZ:

17.   Hráč s kategórie žiakov po dovršení 14. roku veku môže štartovať v kategórií dorastu (v dvojičkovej súťaží len v skupine MD) bez písomného súhlasu rodičov (zákonného zástupcu) a príslušného telovýchovného lekára.

18.   Hráč s kategórie prípravka po dovršení 10. roku veku môže štartovať v kategorii žiakov v dvojičkovej súťaží len v skupine MŽ bez písomného súhlasu rodičov (zákonného zástupcu) a príslušného telovýchovného lekára.

Disicplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-10 Miroslav Janík 680514 Veličná 2 stret. podm. ddo 30. 4. 06, 1-10,

D-11 Miloš Okál 620421 Veličná 3 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-3a,

D-12 Jozef Vlkolenský 730313 Nenince 3 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-3b,

D-13 Martin Majchrák 880923 Skalité 2 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-5a,

D-14 Peter Barčák 780107 Makov 1 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-5a,

D-15 Peter Kabašta 721129 D. Hričov 1 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-5a,

D-16 DK trestá FK Skalité dosp. pokutou 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka po stretnutí 7. 8. 05,

D-17 Zdenko Hauer 771017 Brusno 2 stret. nepodm. + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 8. 8. 05, 1-5a,

D-18 Marcel Ďurík 850821 Tisovec 2 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-5a,

D-19 Radovan Beňák 800202 Králiky 2 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-5a,

D-20 Miroslav Čipčala 750715 Kalinovo 1 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-5a,

D-21 Ján Banga 901225 Kalinovo 1 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-4a,

D-22 Na návrh KM DK hráčovi Ivan Žirka 880606 Dudince dňom 8. 8. 05 zastavuje činnosť. Hráč do 16. 8. 05 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart v zastavenej činnosti po 4 ŽK v stretnutí 6. 8. 05)  a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-23 Juraj Tvrdý 860602 Rudinská 1 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-5a,

D-24 Na návrh ŠTK DK hráčovi Vladislav Masár 861113 Žilina B zastavuje činnosť dňom 8. 8. 05, hráč do 16. 8. 05 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart v zasatvenej činnosti po 4 ŽK v stretnutí 7. 8. 05) a poplatok za prerkovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-25 Juraj Popluhár 880701 Žilina C 6 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-3b,

D-26 Na návrh KM DK trestá Ondrej Koleno 880827 Krásno 4 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-9-1b,

D-27 Na návrh KM DK trestá Ľubomír Kovalovský ved. dr. FK Krásno dor. 6 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-9-2b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-28 Ján Mihálik 870825 D. Kubín 4 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-3b,

D-29 Libor Janovec 870420 Selce 1 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-5a,

D-30 Ján Hrbek 810117 B. Bystrica B 4 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-3b,

D-31 Peter Húska 820325 L. Mikuláš 3 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-6-1b,

D-32 Ján Juriga 800113 L. Mikuláš 2 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-5a,

D-33 Slavomír Sedliaček 781119 Bánová 1 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-5a,

D-34 Milan Ľalík 721218 Dudince 2 stret. nepodm. od 8. 8. 05 1-6-1a,

D-35 Pavol Kováč 860331 Žiar B 2 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-4a,

D-36 Igor Orságh 760129 Radvaň 3 stret. nepodm. od 8. 8. 05, 1-3b,

D-37 Ján Mesík 670415 Priechod 2 stret. nepodm od 8. 8. 05, 1-5a,

D-38 Michal Pastier 810323 Š. Bane 2 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-5a,

D-39 Peter Végh 720626 Kováčová 2 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-5a porušenie kap. XX bod 9 RS 2005/06,

D-40 Dk trestá FK Medzibrod dor. pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť člena druž. po stretnutí 7. 8. 05. FK Hriňová si uplatní náhradu škody na majetku kap. XIX bod 9 RS 2005/06,

D-41 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Ján Filkus R – zamieta sa

D-42 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Marian Katreniak 760119 Veličná – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 30. 4. 06, Igor Volko 810411 Kováčová – zamieta sa, Sacho Mihaylov 660902 Makov – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 30. 4. 06,

D-43 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Miroslav Šuraba tréner FK Rudinská – chýba poplatok, Milan Kuba 841205 Trnové – chýba poplatok za ČK,

DK predvoláva na svoje zasadnutie 18. 8. 05 zo stretnutia: Detva – D. Hámre V. liga sk. C dosp. o 16.30, FK Detva: Štefan Machovič HÚ+ prezident FK, FK D. Hámre: Vladimír Pleško ved. dr. + prerzident FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu Dk je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Zmena tel. č.: Piaček 0908 510111, Borcovan zam. 043/4286188, 4286525.

2.       Dôrazne upozorňujeme DZ na plnenie podmienok uvedených v RS v časti XIX – Hospodárske náležitosti, odst. 6 – zasielanie správ.

 

Matričná komisia (predseda Milan Kikta)

1.       Zasadnutie komisie sa uskutoční 25. 8. 2005 o 10.00 hod.

2.       Od augusta 2005 môžu hráči nar. v r. 1987 hlásiť jedine prestup za 300 SK. Hosťovanie nie je možné.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK na základe uznesenia VV SsFZ spracovala a zverejnila podľa dostupných zdrojov na internetovej stránke www.ssfz.sk register trénerov SsFZ (694 trénerov). Vyzývame všetkých trénerov, pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne, aby nám doplnili  chýbajúce údaje resp. pokiaľ sa v uvedenom registri nenachádzajú, aby nám zaslali kompletné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, kvalifikačná trieda)  poštou, e-mailom alebo SMS správou na číslo 0905 484 160.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK: Rudinská (L. Lúčka – Rudinská), Jesenské (D. Strehová – Jesenské), V. Krtíš (Brusno – V. Krtíš, Králiky (Králiky – Tisovec). Všetky podnety na základe čl. 4/a, u podnetu V. Krtíš i 3/a (chýba popis konkrétnych udalostí, rozhodnutí R s minutážou), odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 26. 8. 05 v B. Bystrica.

2.       Oprava RS 2005/06 – adresár FK: IV. liga JUH Metal Servis Králiky oprava č. t. manager Marian Cimerman 0905 409055; V. liga sk. B Družstevník Veličná od 8. 8. 05 predseda Ivan Titel, J. Tatliak 1784, 026 01 D. Kubín m: 0905 585513.

3.       Vyhodnotenie nezaslali: T. Teplice, K. N. Mesto, Čadca, K. Lieskovec, Oščadnica, T. Štiavnička, Žilina B, Tvrdošín, Revúca.

4.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 16. 8. 05: L. Lúčka – Rudinská, D. Strehová – Jesenské.

5.       Sekretariát SsFZ rozosiela v týchto dňoch RS 2005/06 na FK v počte 1 ks na FK štartujúce v súťažiach SsFZ. Ďalšie RS pre potreby jednotlivých družstiev si môžu zástupcovia FK zakúpiť v cene 50 SK/ks na sekretariáte SsFZ. Ďalej je možné si zakúpiť novelizované Futbalové normy SFZ v cene 165 SK a pravidlá futbalu s doplnkami za 200 SK.

6.       Poradie účasti zástupcov FK III. ligy v relácii Športregión štúdia Regina B. Bystrica. Povinnosťou zástupcu FK je dostaviť sa najneskôr o 19. 45.  do Slov. rozhlasu, L. Sáru 1, resp. riadiť sa pokynmi príslušného redaktora: 14. 8. 05 K. N. Mesto, 21. 8. 05 Rakytovce, 28. 8. 05 Žiar n. Hr., 4. 9. 05 Čadca, 11. 9. 05 Kremnička, 18. 9. 05 Ružomberok B, 25. 9. 05 Zvolen, 2. 10. 05 Bánová, 16. 10. 05 L. Mikuláš, 23. 10. 05 Dukla BB B, 30. 10. 05 D. Kubín + SsFZ.

 

Zmena DL č. 2

Strečno – S. Bystrica (Čunderlík za Holuba, aj dorast), Čadca B – Svrčinovec (SŽ a MŽ, nehrá sa).