Spravodaj č. 9/2005-2006

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo

VV SsFZ na svojom zasadnutí 26. 8. 05 okrem iných v odvolacom konaní prejednal odvolanie FK Sandrik D. Hámre voči rozhodnutiu MaK SsFZ vo veci schváleného prestupu hráča Miloša Muhu do MFK Žarnovica k 1. – 6. 7. 05. VV vyhovel odvolaniu FK D. Hámre v zmysle čl. 4/2 PP, zrušil rozhodnutie MaK a dňom 26. 8. 05 vracia hráča Miloša Muhu do materského FK. MFK Žarnovica zašle obratom duplikát RP hráča Muhu na SsFZ. Odvolací vklad 1 000 SK sa vracia FK D. Hámre. Vzhľadom na zistené skutočnosti v prestupovom konaní, ktoré sú nezlučiteľné s prestupovým poriadkom futbalu, uložil VV SsFZ DK potrestať v zmysle DP hráča Miloša Muhu podľa DP 1-8a a 1-9-b a MFK Žarnovica a FK D. Sandrik D. Hámre podľa DP 2-6.

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Upozorňuje všetky FK na zaslanie riadne vyplnených pasportov do 16. 9. 05 pod následkom discipl. opatrení.

2.       Námietka kap. hostí z MFS IV. ligy sk. JUH 4. kolo D. Ždaňa – Králiky bola prerokovaná ako neopodstatnená.

3.       Námietky kapitánov oboch družstiev z MFS IV. ligy sk. JUH 4. kolo V. Krtíš – Selce boli prerokované ako bezpredmetné.

4.       Námietky kap. hostí z MFS V. ligy sk. C 4. kolo Kováčová – Žiar B boli prerokované ako neopodstatnené.

5.       Nariaďujeme na základe vzájomnej dohody odohrať MFS V. ligy sk. C 8. kolo Detva – N. Baňa 15. 9. 05 (štvrtok) o 15.00. FK Detva uhradí 150 SK za predelegovanie R.

6.       Akceptujeme písomné vyjadrenie FK Selce ohľadne MFS IV. ligy sk. JUH Selce – D. Ždaňa.

7.       Žiadame R R. Staškovan o zaslanie dokladu o zaslaní zápisov o stretnutí MFS V. ligy sk. B 4. kolo Palúdzka – Bešeňová do 8. 9. 05 pod následkom disciplin. opatrení.

8.       Predvolávame na 8. 9. 05 o 16.00 R Petrák st. a DZ Milan Macák z MFS III. ligy 14. kolo Kremnička – Rakytovce hraného 1. 9. 05.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať MFS 6. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Tvrdošín – O. Veselé 10. 9. 05 o 14.30-16.00 (zmena UHČ).

2.       Nariaďuje odohrať MFS odohrať:

a)       neodohrané MFS 2. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Sliač – Dukla BB B 28. 9. 05 (streda) o 13.30-15.30. Dôvod: účasť FK Sliač na krajskom kole NIKE PREMIER CUP 2005/06.

b)       MFS 7. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Savon BB – Tempus RS 17. 9. 05 o 9.00-11.00. Dôvod: kolidácia s MFS žien.

3.       Kontumuje MFS:

a)       MFS 4. kola III. ligy MŽ sk. B Fomat Martin B – Nižná priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Fomat MT B podľa SP čl. 100/b. Žiada FK Nižná o písomné  vyjadrenie k neodohranému MFS.

4.       Berie na vedomie ospravedlnenie ŠK TJ Selce k nedohranému MFS III. ligy MŽ sk. C Kremnica – Selce.

5.       Oprava bodu 3/c KM Spravodajcu č. 4 oznamuje, že FK Tempus RS odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dor. sk. D na ihrisku FK Bakta.

6.       Predvoláva na svoje zasadnutie 8. 9. 05 o 16.00 FK Radoľa: K. Kmeť ved. dr. SŽ, M. Kriváček 910722 kap., J. Bugáň 911123; FK Skalité: J. Choluj ved. dr. SŽ, M. Šilák 910115 kap., L. Čenták 910407; R stretnutia Grznár v MFS 4. kola III. ligy SŽ sk. A Radoľa – Skalité.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-111 Oprava výšky poplatkov uvedených pod D-78 100+200 SK,

D-112 Oprava trestu uvedeného pod D-90 3 stret. podm. do 30. 4. 06,

D-113 Na návrh VV DK trestá FK Žarnovica pokutou 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku v prestupovom konaní podľa DP 2-6,

D-114 Na návrh VV DK trestá FK D. Hámre pokutou 2 500+300 Sk za prerokovanie priestupku v prestupovom konaní podľa DP 2-6,

D-115 Na návrh VV DK trestá Miloš Muha 820802 D. Hámre 4 mesiace nepodm. od 17. 5. 05 do 31. 10. 05, 1-8a a 1-9-1b, 150 SK uhradiť,

D-116 Na návrh ŠTK DK trestá Vladimír Pleško ved. dr. D. Hámre dosp. 6 stret. nepodm. od 31. 8. 05, 1-9-2b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 200 SK uhradiť,

D-117 Lukáš Varecha 930227 Makov 1 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-1a,

D-118 Tomáš Murín 930104 Krupina 3 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-6-1b,

D-119 Vladimír Pánik 810724 Nižná 1 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-5a,

D-120 Jozef Gyuroš 870807 Nenince 2 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-1a,

D-121 Attila Húszti 901203 Jesenské 2 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-4a,

D-122 Roman Pažítka 870106 L. Lúžna 2 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-5a,

D-123 Michal Ivák 880612 L. Sliače 1 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-5a,

D-124 Peter Dovec 760403 Žiar B 1 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-5a,

D-125 Peter Zátroch 840920 Hrochoť 8 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-3c,

D-126 Stanislav Sláva tréner FK Hrochoť dosp. 3 mesiace nepodm. od 29. 8. 05 do 28. 11. 05 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-127 DK trestá FK Hrochoť dosp. pokutou 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť trénera po stretnutí a nedostatočnú US po stretnutí 28. 8. 05,

D-128 Juraj Adámek 900501 Podbrezová B 3 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-4a,

D-129 DK trestá FK Brusno dosp. pokutou 4 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára a divákov v a po stretnutí 21. 8. 05,

D-130 Tomáš Martinec 830203 Králiky 3 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-6-1b porušenie kap. XX. bod 9 RS 2005/06,

D-131 Igor Hraško 740322 Poniky DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-132 Vojtech Tököly 890203 Hliník 1 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-5a,

D-133 Marian Varholák 781214 V. Krtíš DK hráčovi dňom 29. 8. 05 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-134 Pavel Pilko 840112 Selce DK hráčovi dňom 29. 8. 05 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-135 Richard Segeč 791005 Vinica DK hráčovi dňom 29. 8. 05 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-136 Anton Sidora 630608 Skalité 3 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-6-1b,

D-137 Peter Zimen 861124 Varín 1 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-5a,

D-138 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Jaroslav Šurháňak 870901 Skalité – zamieta sa,

D-139 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP:  Tomáš Lipták 931009 Žiar – zamieta sa, Ivan Žirka 880606 Dudince – zmena zvyšku trestu na 2 stret. podm. do 30. 4. 06,

D-140 DK odstupuje na riešenie KR neospravedlnenú neúčasť na rokovaní DK R Anton Michulek,

D-141 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 29. 8. 05 na 1 MFS: Ľubomír Macášek 740819 Čadca, Ferdinand Chromek 741111 D. Strehová, Peter Zátroch 840920 Hrochoť,

D-142 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Pavol Kubala tréner FK Lisková SŽ – chýba poplatok, Stanislav Holáň 790617 K. N. Mesto B – chýba poplatok za 4 ŽK,

DK predvoláva svoje zasadnutie 8. 9. 05 zo stretnutí: Vinica – Ružiná V. liga sk. D dosp o 16.15 R: Ľubomír Pinter, AR1: Jakub Faber, AR2: Peter Čajka, DZ: Peter Budač, FK Vinica: Július Mics HU, František Kelemen ved. dr., Tibor Zolozer asist. trénera, Richard Segeč 791005; V. Krtíš – Selce IV. liga sk. JUH dosp. o 16.45 R: Ladislav Košík, AR1: Peter Jodas, AR2: Michal Fábry, DZ: Tibor Michalko, FK V. Krtíš: Ján Goraj HU, Alexander Sokob usporiadateľ, Jozef Šaranko prezident FK, FK Selce: Pavol Pilko 840112, Juraj Jakulič 830828, Ľubomír Rusko 740818, Vojtech Matonok prezident FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a vybraných rozhodcov IV. ligy sa uskutočnia dňa 9. 9.2005 o 16,30 hod. na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Prezentácia od 15,45 – 16,15 v Športovej hale. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára (zoznam - Rozpis súťaží 2005/2006). Bez platného lekárskeho potvrdenia nebude možné FP vykonať! FP sa zúčastnia : Tršo, György, Tapfer, Bajús, Bulla, Petrák, Ondruš, Žuffa, Tomčík, Masár, Knapec, Hurík, Michna a všetci rozhodcovia, ktorí doteraz nemajú vykonanú fyzickú previerku pre súťažný ročník 2005/2006.

2.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých: Pintér (Vinica – Ružiná) – 1 stretnutie(4.9.), Lupták (Klenovec – Lovinobaňa) – 1 stretnutie(18.9.), Krahulec J.(D. Hámre – Brezno) – 1 stretnutie(25.9.), Bulla (Brusno – Poltár) – 1 stretnutie(2.10), Király(D. Hámre – Žarnovica) – 1 stretnutie(25.9.), Čiernik (L. Mikuláš – Dukla BBB) – 1 stretnutie(25.9.).

3.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 9.9. 2005 o 16,00 hod. do Športovej haly na Štiavničkách v Banskej Bystrici R – Béreša.

4.       KR dôrazne upozorňuje R na povinnosť písomne oznamovať na KR SsFZ ukončenie PN, zranenia resp. dlhodobého ospravedlnenia. Danú skutočnosť je preventívne možné oznámiť telefonicky p. Lustigovi. V prípade nedodržania nariadenia nebudú R až do vyrozumenia delegovaní na žiadne stretnutia.

5.       Z dôvodu množiacich sa sťažností na výkony R v stretnutiach 5. ligy a mládežníckych stretnutí, KR doporučuje FK možnosť vyhotoviť si zo svojich stretnutí videozáznam, ktorý by bol podkladom na riešenie ich sťažnosti.

6.       KR žiada o zaslanie videozáznamu zo stretnutí : Tomášovce – Kalinovo, V. Krtíš – Selce, D. Ždaňa – Králiky.

 

Matričná komisia (predseda Milan Kikta)

1.       Od augusta 2005 môžu hráči nar. v r. 1987 hlásiť jedine prestup za 300 SK. Hosťovanie nie je možné.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK na základe uznesenia VV SsFZ spracovala a zverejnila podľa dostupných zdrojov na internetovej stránke www.ssfz.sk register trénerov SsFZ (694 trénerov). Vyzývame všetkých trénerov, pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne, aby nám doplnili  chýbajúce údaje resp. pokiaľ sa v uvedenom registri nenachádzajú, aby nám zaslali kompletné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, kvalifikačná trieda)  poštou, e-mailom alebo SMS správou na číslo 0905 484 160.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK: Králiky (D. Ždaňa – Králiky), Selce (V. Krtíš – Selce. Na základe nesplnenia čl. 4/a, obidva podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie nezaslali: K. Lieskovec, Bytča, D. Ždaňa, Brusno, Žilina B, T. Štiavnička, L. Lúčka – upresniť hodnotenie R.

2.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 6. 9. 05: V. Krtíš  – Selce.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Bella Jozef 840906, LM Palúdzka; Droppa Miroslav 820407, NAO L. Mikuláš; Holub Jaroslav 751031, Vavrečka; Kaličak Mário 831009, NAO LM; Kováč Martin 830115, Z. Poruba; Masarik Jozef 871119, Podhorie; Paulíny Pavel 810730, LM Palúdzka; Pecnavský Partin 880826, Pliešovce + RL; Zázrivý Radko 810114 L. Hrádok; Iždinský Jakub 890914 Selce; Kotman Tomáš 870214 Kalinovo + RL; Tomasch Marek 890624 Selce.

4.       Poradie účasti zástupcov FK III. ligy v relácii Športregión štúdia Regina B. Bystrica. Povinnosťou zástupcu FK je dostaviť sa najneskôr o 19. 45.  do Slov. rozhlasu, L. Sáru 1, resp. riadiť sa pokynmi príslušného redaktora: 4. 9. 05 Čadca, 11. 9. 05 Kremnička, 18. 9. 05 Ružomberok B, 25. 9. 05 Zvolen, 2. 10. 05 Bánová, 16. 10. 05 L. Mikuláš, 23. 10. 05 Dukla BB B, 30. 10. 05 D. Kubín + SsFZ.

 

Zmena DL č. 5

L. Mikuláš – T. Teplice (M. Ondák za Špilu), Bánová – R. Sobota B (SD a MD, I. Szabó za Špilu), Čadca – D. Kubín (SD a MD, Korista za M. Ondáka).