Spravodaj č. 10/2005-2006

 

Vzhľadom k termínu štátneho sviatku 15.9.05(štvrtok) a termínu zasadnutia komisií SsFZ dňa 14.9.05(streda), žiadame R a DZ, aby zápisy o stretnutí a správy DZ zo stretnutí hraných v dňoch 10. a 11.9.05 bezpodmienečne zaslali na SsFZ poštou dňa 12.9.05(pondelok) do 12.00 hod. listom 1. triedy doporučene. V prípade porušenia uvedeného nariadenia ŠTK a KM SsFZ odstúpia  príslušných R a DZ na riešenie KR a KDZ SsFZ.

Upozorňujeme funkcionárov FK, že priestupky zo stretnutí hraných v dňoch 10. a 11.9.05 budú riešené na zasadnutí DK dňa 14.9.05(streda). Vzhľadom k tejto skutočnosti žiadame funkcionárov FK o doručenie podkladov k prerokovaniu priestupkov do termínu zasadnutia DK.

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Upozorňujeme FK K. N. Mesto B na dodržanie čistoty v kabíne R na ihrisku v Nesluši.

2.       Námietka kap. FK Žaškov z MFS V. liga sk. B 5. kolo L. Štiavnica – Žaškov bola prerokovaná ako neopodstatnená.

3.       Prípad oneskoreného zaslania zápisu o stretnutí 4. kolo LM Palúdzka – Bešeňová z 28. 8. 05 postupujeme na doriešenie KR.

4.       Tabuľka strelcov III. ligy po 6. kole: 7 gólov – Jeťko, Privitzer (T. Teplice), 6 – Kempný (T. Teplice), Jobko (Rakytovce).

5.       Postup R Petráka st. pri udelení OT z MFS III. ligy 14. kola Kremnička – Rakytovce postupujeme na doriešenie KR.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       7. kola V. ligy dor. sk. C Lom Badín – OTJ H. Nemce 30. 9. 05 (piatok) o 16.00. FK Badín uhradí na účet SsFZ 200 SK za predelegovanie R.

b)       8. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER T. Teplice – Námestovo 21. 9. 05 (streda) o 15.00-17.00.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       8. kola V. ligy dor. sk. D V. Čalomija – Hajnačka 25. 9. 05 o 12.00, FK V. Čalomija uhradí na účet SsFZ 150 SK za predelegovanie R.

b)       II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER o 13.00-15.00: 8. kolo Žilina B – Ružomberok B 25. 9. 05; 10. kolo Žilina B – Krásno 9. 10. 05; 13. kolo Žilina B – Dlhá 30. 10. 05 na um. tráve.

3.       Kontumuje MFS V. kola:

a)       III. ligy MD Revúca – Námestovo priznáva 3 body a skóre 5:0 ponecháva v platnosti v prospech FK Revúca podľa SP čl. 100/e. Žiada FK Námestovo o písomné vyjadrenie sa k nedohranému MFS.

b)       V. ligy dor. sk. B Z. Poruba – L. Lužna priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Z. Poruba podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie OFK L. Lužna berie na vedomie.

4.       Oznamuje účastníkom V. ligy dor. sk. B, že ŠK Z. Poruba odohrá svoje doma hrané MFS v jesennej časti súť. roč. 2005/06 sobotu v UHČ dosp., počnúc 7. kolom 18. 9. 05.

5.       Oprava Spravodajcu č. 9, Správy KM bod 3 Kontumuje ... Fomat Martin B – Vrútky .... Žiada FK Vrútky o písomné vyjadrenie sa k nenastúpeniu na MFS.

6.       Schvaľuje účasť MŠK Námestovo na medzinárodnom futb. turnaji dorastencov v Polsku, zároveň žiada MŠK Námestovo a L. Mikuláš o predloženie vzájomnej dohody o odohratí MFS 8. kola III. ligy SD a MD do 13. 9. 05.

7.       Berie na vedomie písomné vyjadrenie sa ŠK Radoľa a Slovan Skalité k námietkam v MFS 4. kola III. ligy SŽ sk. A:

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-143 Oprava účinnosti trestu uvedeného pod D-115 – od 1. 7. 05 do 31.10. 05,

D-144 Pavol Kubala tréner FK Lisková SŽ 5 stret. nepodm. od 5. 9. 05 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-145 Patrik Kuchársky 920610 V. Krtíš 2 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-2b,

D-146 Jakub Kukla 910610 Dlhá 3 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-2b,

D-147 Matej Briššák 910421 O. Veselé 8 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-2c, 1-6-1b,

D-148 Martin Vraštiak 910616 L. Hrádok 4 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-6-1b,

D-149 Adam Slovák 901127 Revúca 1 stret. nepodm. od 2. 9. 05, 1-5a 100 SK uhradiť,

D-150 Michal Muránsky 891226 Č. Balog 4 stret. nepodm. od 2. 9. 05 1-3b,

D-151 Norbert Varecha 730604 D. Ždaňa 2 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-5a,

D-152 Štefan Machovič 870724 Detva 4 stret. nepodm. od 2. 9. 05, 1-3a,

D-153 Peter Kadáš 890709 Sliač 2 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-4a,

D-154 Tomáš Harach 860618 Dudince 5 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-4a,

D-155 Tomáš Šatánek 851031 Podlavice 2 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-5a,

D-156 Ján Janči 670622 Š. Bane 5 stret. nepodm. + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 5. 9. 05, 1-6-1b,

D-157 Richard Segeč 791005 Vinica 6 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-3b,

D-158 František Keleman ved. dr. FK Vinica dosp. 8 stret. nepodm. od 8. 9. 05, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-159 Tibor Zelczer asist. trénera FK Vinica dosp. 8 stret. nepodm. od 8. 9. 05, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-160 DK trestá FK Vinica dosp. pokutou 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti funkcionárov a kap. dr. a nedostat. usporiadat. službu v polčasovej prestávky MFS z 28. 8. 05,

D-161 Alexander Sokob usporiadateľ FK V. Krtíš dosp. 5 mesiacov nepodm. od 8. 9. 05 do 7. 2. 06 1-6-2a zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS  200 SK uhradiť,

D-162 Ján Gorej HU FK V. Krtíš dosp. 8 stret. nepodm. od 8. 9. 05 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS 200 SK, uhradiť,

D-163 Marian Varholák 781214 V. Krtíš 2 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-5a,

D-164 DK trestá FK V. Krtíš dosp. zastavením činnosti na 1 súť. stret. nepodm., uzatvorením ihriska na 2 súť. stret- podm. do 30. 6. 06 + pokutou 12 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1d, DP-2-1c a DP 2-6 za napadnutie hráča usporiadateľom, napadnutie hráča divákom, neprístojnosti divákov a nedostatoč. usporiad. službu v a po stretnutí 28. 8. 05. FK uhradí náležitosti R Košík 340 SK a Jodas 62 SK,

D-165 Pavel Pilko 8401125 Selce 8 stret. nepodm. od 29. 8. 05, 1-5a, 1-2a, 1-2b,

D-166 Ľubomír Rusko 740818 Selce 4 stret. nepodm. od 8. 9. 05, 1-2b 150 SK uhradiť,

D-167 Jozef Sučák 730105 Veličná 2 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-5a,

D-168 Branislav Vrtich 781228 Lisková 1 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-5a,

D-169 Dušan Trhančík 820729 Strečno 5 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-3b,

D-170 Miroslav Vrabec 731217 Trnové 3 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-6-1b,

D-171 Michal Raždík 880104 Rosina 4 stret. nepodm. od 5. 9. 05 1-3b,

D-172 Jakub Konštiak 890406 Podhorie 1 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-5a,

D-173 Zdenek Ždimera 821129 T. Teplice 1 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-4a,

D-174 Igor Vodecký 790920 Kremnička 4 stret. nepodm. od 8. 9. 05, 1-2c 200 Sk uhradiť,

D-175 Juraj Vojtuš 861109 Oščadnica 1 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-4a,

D-176 Juraj Lukašík 800121 Trebostovo 2 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-5a,

D-177 Ivan Kováč 760506 Trebostovo, DK hráčovi dňom 5. 9. 05 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-178 Ján Jančiga 711008 Rudinská 2 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-5a,

D-179 Juraj Tvrdý 860202 Rudinská 2 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-5a,

D-180 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Lukáš Čičala 860729 Rudinská – zamieta sa, porušenie čl. 31 bod 1 DP,

D-181 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Martin Chomistek 850610 Veličná – zamieta sa,

D-182 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 2. 9. 05 na 1 MFS: Miroslav Gajdoš 830908 Ružomberok B

D-183 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 5. 9. 05 na 1 MFS: Michal Prepelica 800923 Ružiná, Stanislav Holáň 790617 K. N. Mesto B,

D-184 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Jaroslav Košela 890823 Korňa – chýba poplatok za ČK, Július Šuvert asist. trénera FK Hajnačka – chýba poplatok,

DK predvoláva svoje zasadnutie 14. 9. 05 zo stretnutí: T. Štiavnička – Oščadnica IV. liga SEVER dosp. o 16.30 R: R. Gonda; Hrnč. Ves – Hajnačka V. liga sk. D dosp. o 16.45 R: M. Ozan. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnenie: Kysel: od 12. 9. 05 do prihlásenia; P. Ďurana: 10. – 30. 9. 05; Konečný: 1. – 2. 10. 05; Uhrín: 1. – 2. 10. 05.

2.       Na zasadnutie 16. 9. 05 (piatok) pozývame: Kosec 16.00;Starove 16.15; Piatek 16.30; Vrteľ 16.45; Pavlák 17.10.

3.       DZ, ktorí nerešpektovali doporučenia zo seminára v časti G1-G5: Braučok, Čunderlík, Nosáľ.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 13. septembra 2005 (utorok) o 11.00 hod. v zasadačke SsFZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 93 hlavných trénerov družstiev 3. ligy mužov – stred.

2.       NIKE PREMIER CUP – krajské finále: 14. septembra (streda) Žilinský kraj – Diviaky; účastníci: skupina A – MFK Ružomberok, Jednota Bánová, MFK Dolný Kubín; skupina B – MŠK Žilina, FOMAT Martin, FK Čadca. Zraz všetkých účastníkov a delegovaných rozhodcov (Blahušiak, Vojvoda, Mihalka + 1) je o 08.30 na futbalovom ihrisku v Diviakoch. Ukončenie turnaja je o 16.00 hod. 15. septembra (štvrtok) Banskobystrický kraj – Lovča; účastníci: skupina C - Dukla B. Bystrica, Slovan Sliač, Baník Veľký Krtíš; skupina D – ŽP Podbrezová, Junior Radvaň, FC Rimavská Sobota. Zraz všetkých účastníkov a delegovaných rozhodcov (Košárnik, Berta, Cima, Hlaváčik) je o 08.30 na futbalovom ihrisku v Lovči. Ukončenie turnaja je o 16.00 hod.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK: D. Strehová (Hliník – D. Strehová), T. Teplice (L. Mikuláš – T. Teplice) a Kremnička (Kremnička – Rakytovce). Na základe nesplnenia čl. 4/a, u FK T. Teplice a Kremnička aj ¾ (chýba popis konkrétnych udalostí, rozhodnutí R, resp. AR) podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie nezaslali: Tvrdošín, Žilina B, Krásno (nie je uvedená známky), Bytča (5 a 14. kolo), K. Lieskovec (5. a 14. kola), Ružomberok B.

2.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 13. 9. 05: Trebostovo  – Rudinská, Hliník – D. Strehová, D. Ždaňa - Králiky

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Badáň Milan 780630 Krpeľany; Boška Roman 770215 Prochoť; Csomor Csaba 770726 Biskupice; Gazdík Miloš 790330  Čierne; Horecký Rudolf 740227 Varín; Hruška Ján 641025 Stráňavy; Chlebničan Mário 780402 Kriváň; Chlebničan Miroslav 840501 Detva; Chudý Matúš 880426 Z. Poruba; jantošík Tomáš 841006 K. N. Mesto; Jaššo Tomáš 860312 Snežnica; Kalazy Csaba 700711 O. N. Ves; Kereš Peter 830429 Turová; Koedam Marko 820219 Párnica; Koleják Ján 720409 Trstená; Košťal Marián 741213 Radôstka; Košút Peter 770926 MFK Detva; Kotrč Vladimír 751110 Rudina; Magyar Štefan 841225 Čakanovce; Malatinec Dušan 740529 Podrečany; Messerschmidt Ján 751013 Rakytovce; Melich Miroslav 720917 Vigľaš-Pstruša; Petik Peter 831226 Ružiná; Plachetka 751216 Š. Bane; Podhora Miroslav 840930 Ružiná; Rubint Rudolf 740610 Jakub; Stančík Miroslav 800615 Dačov Lom; Stenhlák Milan 810712 Teplička n. V.; Strnádel Filip 881220 Čadca; Szöke Július 631027 Hnúšťa; Šarlina Marian 830923 K. N. Mesto; Špano Juraj 740406 Brehy; Šrot Pavol 720428 Vyhne; Trčan Ján 830809 S. Halič; Vaclavík Miroslav 770831 Žaškov; Varholák Marian 781214 V. Krtíš; Záhora Lukáš 860921 Podbiel; Brezina Matej 861226 Priechod; Ďanovský Ján 751115 Družstevník Belá; Ďurajka Marek 860605 Ovčiarsko; Eliáš Marcel 820115 Kraľovany; Faško Jaroslav 731017 Brezno; Škuta Peter 850709 ŠKP Detva; Šmal Stanislav 760410 ŠKP Detva; Kovalíček Ján 850312 Námestovo; Kosec Vladimír 840614 Poniky; Januš František 860726 H. Podhradie; Badinka Peter 760813 Š. Bukovinka; Brodziansky Jozef 881023 D. Hámre; Cabaník Viktor 870426 B. Štiavnica; Citara Matej 840202 Selce; Čajka František 631003 O. Veselé; Dominik Bohumil 750218 Hnúšťa; fakla Igor 540323 Hnúšťa; Gavlík Jozef 731115 Valča; Giertl Martin 870929 Šalková;  aj RL; Hurák Roman 780405 P. Polhora; Jacenko Marian 740609 MFK Detva; Karlovský Peter 820617 Valča; Koša Martin 870128 Hôrky; Kucej Jaroslav 710316 Ružiná; Krcko Vladimír 820305 Bzenica; Lánik Robert 620731 Priekopa; Maťko Peter 650915 Z. Poruba; Oláh Dezider 890904 MFK Detva; Plško Marek 860325 Brusno; Silný Tomáš 780831 Vyhne; Slobodník Branislav 750512 Priechod; Vetrák Ján 771105 Hnúšťa; Zelina Igor 820316 Hnúšťa; Belko Ľubomír 781021 Žilina – Závodie; Červinka Milan 890122 Heľpa; Vrba Robert Dačov Lom aj RL; Vojtek Dušan 880926 ŠK Podhorie.

4.       Poradie účasti zástupcov FK III. ligy v relácii Športregión štúdia Regina B. Bystrica. Povinnosťou zástupcu FK je dostaviť sa najneskôr o 19. 45.  do Slov. rozhlasu, L. Sáru 1, resp. riadiť sa pokynmi príslušného redaktora: 4. 9. 05 Čadca, 11. 9. 05 Kremnička, 18. 9. 05 Ružomberok B, 25. 9. 05 Zvolen, 2. 10. 05 Bánová, 16. 10. 05 L. Mikuláš, 23. 10. 05 Dukla BB B, 30. 10. 05 D. Kubín + SsFZ.

 

Zmena DL č. 5

Klenovec – Mýtna (DZ Koncz za Halaja)

Delegovanie na finálové turnaje NIKE Cupu:

14. 9. 05 o 8.30 – Diviaky – R: Blahušiak (zodpovedá za obsadenie jednotlivých stretnutí), Vojvoda, Mihálka + 1; 15. 9. 05 o 8.30 – Lovča – R: Košarnik (zodpovedný za obsadenie jednotlivých stretnutí), Berta, Cima, Hlaváčik.