Spravodaj č. 11/2005-2006

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Nariaďuje na základe vzájomnej dohody odohrať MFS III. ligy 7. kolo Rakytovce – B. Bystrica B 17. 9. 05 o 10.30. FK B. Bystrica uhradí 200 SK za predelegovanie R.

2.       Námietky kap. domácich z MFS IV. ligy sk. SEVER 6. kolo T. Štiavnička – L. Lúčka boli prerokované ako neopodstatnené.

3.       Námietka kap. hostí z MFS V. ligy sk. B 6. kolo Veličná – Sučany bude prerokovaná 22. 9. 05 zároveň žiadame FK Sučany o predloženie kópie zápisu o stretnutí z uvedeného MFS pod následkom discipl. opatrení do 20. 9. 05.

4.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 22. 9. 05 o 16.30 z MFS V. ligy sk. C 6. kolo Č. Balog – Detva Ján Medveď HU, R Pavel Danko, AR1 Jozef Nozdrovický, AR2 Ladislav Majer, DZ Jozef Brťka. Kamil Očenáš ved. dr. Č. Balog, Marcel Turňa kap. Č. Balog, Jozef Ďurica ved. dr. Detva, Peter Košút kap. dr. Detva, Ľubomír Auxt prezident FK Č. Balog, Miloš Bambura prezidebt FK Detva. Účasť všetkých predvolaných je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

5.       Upozorňujeme všetky FK na dodržanie bodu 1 sprývy ŠTK zo Spravodajcu č. 9 z 3. 9. 05 (pasporty).

6.       Žiadame R Rastislav Glončák o zaslanie dokladu o zaslaní zápisu o stretnutí z MFS III. ligy 6. kolo Čadca – Zvolen do 21. 9. 05.

7.       Tabuľka strelcov III. ligy po 7. kole: 8 gólov – Jeťko, Privitzer (T. Teplice), 6 – Kempný (T. Teplice), Jobko (Rakytovce), Jozef Privarčák (Čadca).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       15. kola III. ligy SD a MD K. n. Mesto – Bánová 15. 9. 05 o 10.00-12.30 (zmena UHČ).

b)       2. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Sliač – Dukla BB B 5. 10. 05 (utorok) o 13.30-15.30.

c)       8. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Č. Balog – Dukla BB B 21. 9. 05 (streda) o 14.00-15.30.

d)       8. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Tvrdošín – Bziny 21. 9. 05 (streda) o 14.30-16.30.

2.       Kontumuje MFS 6. kola:

a)       III. ligy MŽ sk. C H. Nemce – S. Ľupča pruznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech H. Nemiec podľa SP čl. 100/5.

3.       Oznamuje:

-          že námietka kap. domácich v MFS 6. kola V. ligy dor. sk. D Hnúšťa – Halič bola prerokovaná ako   opodstatnená a postúpená na DK,

-          účastníkom V. ligy dor. sk. B, že TJ Kysučan Korňa odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu UHČ dosp. počnúc 8. kolom od 8. 10. 05.

4.       Berie na vedomie:

-          ospravedlnenie FK Slovan Trstená k neodohranému stretnutiu dorastu V. ligy sk. B B. Potok - Trstená

-          ospravedlnenie MŠK Námestovo k neodohranému stretnutiu III. ligy MD Revúca – Námestovo.

5.       Oprava vyžrebovanie v RS III. liga SŽ a MŽ sk. D: 2. kolo Poltár – Vinica 13. kolo Vinica Poltár, 4. kolo Tisovec – D. Strehová 15. kolo D. Strehová – Tisovec, 5. kolo V. Zlievce – Kalinovo 16. kolo Kalinovo – V. Zlievce.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-185 Ivan Trabalík 910519 Námestovo 3 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-3b,

D-186 Marek Pastier 940512 B. Štiavnica 3 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-6-1b,

D-187 Peter Topercer 900226 Selce 3 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-6-1b,

D-188 Miloš Bíreš tréner FK Kremnica SŽ 2 stret. podm. do 30. 6. 06, 1-3a,

D-189 Ivan Mecele ved. dr. FK Kremnica SŽ 2 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-190 Július Dobrota 861014 Žiar B 1 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-5a,

D-191 Ján Poničan 661116 Hrochoť 2 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-5a,

D-192 Štefan Murín 850306 Detva 2 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-5a,

D-193 Ladislav Szabó tréner FK Detva dosp. 4 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-194 Radoslav Kováč 901016 Bušince 2 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-5a,

D-195 Jaroslav Gondáš 821223 Mýtna 2 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-5a,

D-196 Na návrh KM SsFZ DK hráčovi Stanislav Haško 870304 Halič dňom 14. 9. 05 zastavuje činnosť. Hráč do 20. 9. 05 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stret. 11. 9. 05) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašlú aj tréner a ved. dr. v tomto stretnutí,

D-197 Igor Kučavík 891214 Bytča 1 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-4a,

D-198 Radoslav Jakubička 880203 Revúca 5 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-3b,

D-199 Marek Timek 851218 K. Lieskovec 1 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-5a,

D-200 Július Šuvert asist. trénera FK Hajnačka dosp. 5 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-201 Dušan Kurčík 9005423 Tomášovce 2 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-5a,

D-202 Peter Šulaj 880309 Poltár 2 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-5a,

D-203 Ivan Bukový 891129 Tvrdošín 4 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-6-1b,

D-204 František Mikuláš 710415 L. Štiavnička 1 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-5a,

D-205 Zoltán Károlyi 770915 Palúdzka 3 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-3b,

D-206 Jaroslav Košeľa 890823 Korňa 5 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-3b,

D-207 Peter Pobijak 871210 Predmier 3 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-3b,

D-208 Peter Pavlus 880929 Radoľa 3 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-6-1b,

D-209 Ján Cigánik 831229 Strečno 3 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-6-1b,

D-210 Štefan Vančík 841104 D. Hričov 2 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-5a,

D-211 František Krela 750122 Oščadnica 2 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-5a,

D-212 Radoslav Barošinec 790422 Stráňavy 4 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-6-1b,

D-213 Andrej Vaňko 840321 T. Štiavnička DK hráčovi dňom 12. 9. 05 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-214 Jaroslav Horčík 830328 L. Lúčka 1 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-5a,

D-215 Ivan Kováč 760506 Trebostovo 6 stret. nepodm. od 5. 9. 05, 1-6-1b,

D-216 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Tomáš Šatánek 851031 Podlavice, Juraj Sýkora 891103 Staškov, Anton Sidora 630608 Skalité – všetci zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 30. 4. 06.

D-217 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 12. 9. 05 na 1 MFS: Petr Belko 840806 Podbrezová B, Ján Beták 760906 Š. Bne, Dalibor Strmeň 720120 Poltár, Jozef Caban 821117 Selce, Jaroslav Opatera 731115 Podbiel, Peter Jesenský 790115 Dražkovce,

D-218 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Peter Kuvik ved. dr. FK Poltár MŽ – chýba popaltok, Martin Predajniansky 880916 Badín – chýba poplatok za ČK, Ľuboš Lichý 821113 Priechod – chýba poplatok za 4 ŽK,

DK predvoláva svoje zasadnutie 22. 9. 05 zo stretnutia: T. Štiavnička – L. Lúčka IV. liga SEVER dosp. o 16.30 R: J. Čuboň, DZ: J. Kahan, AR1 M. Petrák, AR2 F. Drozd, FK T. Štivnička: Vratislav Fischer HU, Jozef Kavulek manažer FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR žiada všetky ObFZ o nahlásenie príslušnosti R k FK k 30. 9. 05. Materiál žiadame zaslať do 12. 10. 05. Z dôvodu urýchlenia je možné použiť fax (048/4148914) resp. e-mail (futbal@ssfz.sk, sutaze@ssfz.sk, zapis@ssfz.sk).

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

1.       Zvoláva svoje zaadnutie k odvolaniu FK Sandrik D. Hámre voči rozhodnutiu ŠTK vo veci kontumácie MFS 1. kola V. ligy Detva – D. Hámre na 20. 9. 05 (utorok) o 16.00. Na svoje zasadnutie zároveň pozýva: J. Suchý prezident, Ján Galeta – manager Sandrik D. Hámre.

 

Matričná komisia (predseda Milan Kikta)

1.       Zasadnutie MaK je 29. 9. 05 o 10.00.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prerokovala na svojom zasadnutí a zaevidovala pohľadávku MFK Hriňová od Sokol Medzibrod (dorast) vo výške 710,50 SK. Nariaďujeme uhradiť podľa smerníc SsFZ.

2.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 14. 9. 05: III. liga: Kremnička – S č. 10 – 200 SK; IV. liga: Rudinská – S č. 7 – 200+400 SK; V. Kkrtíš – S č. 10 – 200+200+12000+300 SK; Selce – S č. 10 – 150 SK; V. liga: Priechod – S č. 7 – 1 000+300 SK; D. Hámre – S č. 7 – 1 500+300, S č. 9 – 2 500+300+150+200 SK; Žarnovica – S č. 9 – 5 000+300 SK; Hrochoť – S č. 9 – 3 000+300 SK; Vinica – S č. 10 – 5 000+300 SK; dorast: Medzibrod – S č. 6 – 1 000+150 SK; SŽ: Fomat MT – S č. 8 – 100+200 SK. HK nariaďuje uhradiť pokuty a poplatky do 27. 9. 05 pod následkom disciplin. riešenia.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK: Selce (Poltár – Selce), T. Štiavnička (T. Štiavnička – L. Lúčka), Martin (Martin – Námestovo). Na základe nesplnenia čl. 4/a, u FK Selce, Martin  aj 3/a (chýba popis konkrétnych udalostí, rozhodnutí R) podnety odmieta. Podnet FK T. Štiavnička prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 22. 9. 05 o 15.00.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie VV SsFZ je 23. 9. 05 v B. Bystrici.

2.       Vyhodnotenie nezaslali: Žiar, Bytča (4. kolo), R. Sobota B (6. kolo), K. Lieskovec (4., 5., 14., 6. kolo - posledná výzva), kalinovo, Tvrdošín, L. Lúčka, Žilina B.

3.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 20. 9. 05: Poltár – Selce.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Boška Roman 770215 Prochoť; Csomor Csaba 770726 Biskupice; Gazdík Miloš 790330  Čierne; Chlebničan Mário 780402 Kriváň; Chlebničan Miroslav 840501 Detva; Chudý Matúš 880426 Z. Poruba; Jjantošík Tomáš 841006 K. N. Mesto; Jaššo Tomáš 860312 Snežnica; Kalazy Csaba 700711 O. N. Ves; Kereš Peter 830429 Turová; Koedam Marko 820219 Párnica; Koleják Ján 720409 Trstená; Košťal Marián 741213 Radôstka; Košút Peter 770926 MFK Detva; Kotrč Vladimír 751110 Rudina; Magyar Štefan 841225 Čakanovce; Malatinec Dušan 740529 Podrečany; Messerschmidt Ján 751013 Rakytovce; Melich Miroslav 720917 Vigľaš-Pstruša; Plachetka 751216 Š. Bane; Rubint Rudolf 740610 Jakub; Stančík Miroslav 800615 Dačov Lom; Stenhlák Milan 810712 Teplička n. V.; Strnádel Filip 881220 Čadca; Szöke Július 631027 Hnúšťa; Šarlina Marian 830923 K. N. Mesto; Špano Juraj 740406 Brehy; Šrot Pavol 720428 Vyhne; Trčan Ján 830809 S. Halič; Varholák Marian 781214 V. Krtíš; Záhora Lukáš 860921 Podbiel; Brezina Matej 861226 Priechod; Ďanovský Ján 751115 Družstevník Belá; Ďurajka Marek 860605 Ovčiarsko; Eliáš Marcel 820115 Kraľovany; Faško Jaroslav 731017 Brezno; Škuta Peter 850709 ŠKP Detva; Šmal Stanislav 760410 ŠKP Detva; Kovalíček Ján 850312 Námestovo; Kosec Vladimír 840614 Poniky; Januš František 860726 H. Podhradie; Badinka Peter 760813 Š. Bukovinka; Brodziansky Jozef 881023 D. Hámre; Cabaník Viktor 870426 B. Štiavnica; Citara Matej 840202 Selce; Čajka František 631003 O. Veselé; Dominik Bohumil 750218 Hnúšťa; fakla Igor 540323 Hnúšťa; Gavlík Jozef 731115 Valča; Giertl Martin 870929 Šalková;  aj RL; Hurák Roman 780405 P. Polhora; Jacenko Marian 740609 MFK Detva; Karlovský Peter 820617 Valča; Koša Martin 870128 Hôrky; Krcko Vladimír 820305 Bzenica; Maťko Peter 650915 Z. Poruba; Oláh Dezider 890904 MFK Detva; Silný Tomáš 780831 Vyhne; Vetrák Ján 771105 Hnúšťa; Zelina Igor 820316 Hnúšťa; Belko Ľubomír 781021 Žilina – Závodie; Červinka Milan 890122 Heľpa; Vrba Robert Dačov Lom aj RL; Vojtek Dušan 880926 ŠK Podhorie.

5.       Poradie účasti zástupcov FK III. ligy v relácii Športregión štúdia Regina B. Bystrica. Povinnosťou zástupcu FK je dostaviť sa najneskôr o 19. 45.  do Slov. rozhlasu, L. Sáru 1, resp. riadiť sa pokynmi príslušného redaktora: 18. 9. 05 Ružomberok B, 25. 9. 05 Zvolen, 2. 10. 05 Bánová, 16. 10. 05 L. Mikuláš, 23. 10. 05 Dukla BB B, 30. 10. 05 D. Kubín + SsFZ.

 

Zmena DL č. 7

S. Bystrica – Skalité (nová Perašín – Čambora, Žuffa – Líška), Lovinobaňa – Vinica (Koós za Hroncovú), Hajančka – Lubeník (I. Ostrihoň za Koósa), Hajnačka – Nenince (dorast, nová Király – I. Ostrihoň – Budáč), Selce – Žiar B (SŽ a MŽ, nehrá sa).

 

VV SFZ schválil zmenu „Rozpisu slovenských republikových súťaží vo futbale 2005/2006“ (str. 30) – vypúšťa sa text Čl. 19, bod C, prvý a druhý odsek a nahrádza sa textom: „Účastníkmi sa stanú družstvá umiestnené po ukončení II. ligy súťažného ročníka 2005/06 na 11. – 16. mieste, zostupujúce do novovytvorenej II. ligy, skupín „Západ“ – „Východ“ podľa územnej príslušnosti klubu. Novovytvorená II. liga, skupina „Východ“ – súťažný ročník 2006/2007 bude vytvorená tak, že vypadávajúce družstvá z II. ligy súťažný ročník 2005/06 budú doplnené družstvami umiestnenými po ukončení súťaže III. líg SSFZ a VSFZ súťažného ročníka 2005/06 na 2-hom až „n“-tom mieste III. líg, na základe čoho v II. lige skupina „Východ“ nastúpi v súťažnom ročníku 2006/07 – 7 klubov územne príslušných v VSFZ a 7 klubov územne príslušných k SSFZ. Novovytvorená II. liga, skupina „Západ“ – súťažný ročník 2006/07 nebude vytvorená na základe parity (7+7), ale podľa nasledujúceho kľúča: počet vypadávajúcich družstiev klubov z II. ligy súťažného ročníka 2005/06 určí počet voľných miest na doplnenie počtu účastníkov II. ligy súťažného ročníka 2006/07. Na zostávajúce miesta (napr. 12 – 6/6, 10 – 5/5, 8 – 4/4) budú doplnení paritne, t.j. družstvami klubov umiestnenými po ukončení súťažného ročníka 2005/06 na 2-hom až „n“-tom mieste III. ligy BFZ a ZSFZ. Ak po ukončení súťažného ročníka 2005/06 zostúpi nepárny počet klubov (napr. 3) zo ZSFZ, novovytvorená II. liga skupiny „Západ“ bude doplnená paritne družstvami klubov územne príslušnými k BFZ a ZSFZ a jedno voľné miesto takto vzniknuté, doplní ZSFZ ako regionálny futbalový zväz s podstatne väčším počtom klubov“.