Spravodaj č. 12/2005-2006

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Námietka kap. domácich z MFS III. ligy 15. kolo Podbrezová B – Kremnička bola prerokovaná a postúpená na DK.

2.       Námietka kap. hostí z MFS III. ligy 15. kolo Bytča – T. Teplice bola prerokovaná ako neopodstatnená.

3.       Námietky kap. hostíé z MFS V. ligy sk. C 7. kolo Podlavice – Priechod boli prerokovaní ako neopodstatené.

4.       Námietky kap. hostí z MFS V. ligy sk. D 7. kolo Olováry – Fiľakovo boli prerokované ako neopodstatnené. Námietka č. 3 odpodstatnená a postúpená na KR.

5.       Nariaďujeme na základe žiadosti odohrať domáce MFS IV. ligy sk. SEVER nasledovne: Oščadnica – Rudinská 8. kolo v Horelici, Oščadnica – Žilina B 10. kolo v Horelici, Oščadnica – Martin 12. kolo v Horelici. Súper, R a DZ na uvedené MFS sa dostavia do Horelice.

6.       Dňom 22. 9. 05 povoľujeme v prípade nepriaznivého počasia použiť k odohratiu MFS schválené hracie plochy vrátane škvárových.

7.       Schvaľujeme výsledky MFS v súť. dosp., ktoré boli odohraté do 12. 9. 05 s výnimkou MFS V. ligy sk. C 1. kolo Detva – D. Hámre a V. ligy sk. C 6. kolo Č. Balog – Detva.

8.       Berieme na vedomie písomné vyjadrenie FK Sučany z MFS V. ligy sk. B 6. kolo Veličná – Sučany, zároveň námietka kap. hostí v uvedenom MFS bola prerokovaná ako bezpredmetná.

9.       Postupujeme na doriešenie KDZ DZ: V. Ďuranu za nedostatky v správe DZ z MFS V. ligy sk. B 7. kolo Dražkovce – Z. Poruba (neuvedená ŽK).

10.   Upozorňujeme FK Dudince na používanie správneho tlačiva zápisu o stretnutí. Prípady použitia nesprávneho tlačiva ktorýmkoľvek FK budú od dnešného dňa postúpené na doriešenie DK.

11.   Na základe šetrenia na zasadnutí ŠTK nariaďujeme opakovať nedohrané MFS V. ligy sk. C 6. kolo Č. Balog – Detva, FK predložia písomnú dohodu s termínom odohratia MFS do 29. 9. 05. FK Detva uhradí náležitosti spojené s účasťou na zasadnutí ŠTK: R Pavol Danko 234 SK, AR1 Jozef Nozdrovický 234 SK, AR2 Ladislav Majer 250 SK, DZ Jozef Brťka 180 SK. Prípad postupujeme na DK.

12.   Nariaďujeme na základe vzájomnej dohody odohrať MFS V. ligy sk. C 6. kolo Č.  Balog – Detva 5. 10. 05 (streda) o 15.00.

13.   Oznamujeme, že udelené ŽK v MFS 6. kola V. ligy sk. C P. Č. Balog – Detva sa na základe rozhodnutia ŠTK o opakovaní stretnutia anulujú.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       odohrať MFS 8. kola III. ligy SD a MD Ružomberok B – Selce 6. 11. 05 o 10.00-12.30 n aume. tráve v RK. FK Selce uhradí na účet SsFZ 200 SK,

b)       predohrať MFS 12. kola V. ligy dor. sk. A K. Poruba – Raková 22. 10. 05 o 14.00,

c)       odohrať neodohrané MFS 7. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Námestovo – Dlhá 28. 9. 05 o 14.00-16.00,

d)       odohrať MFS 9. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Podbrezová B – Č. Balog 1. 10. 05 o 10.00-12.00 na ihrisku v H. Lehote. Súperi a R sa dostavia na ihrisko TJ H. Lehota,

e)       odohrať neodohrané MFS 7. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B O. Veselé – Fomat MT B 4. 10. 05 o 13.00-15.00,

f)         odohrať MFS 8. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Radoľa – Čierne 2. 10. 05 o 10.00-12.00,

g)       odohrať neodohrané MFS 7. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Selce – Žiar B 28. 9. 05 o 14.30-16.30.

2.       Kontumuje MFS:

a)       7. kola III. ligy SD a MD Podlavice – Námestovo priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Podlavice podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Námestovo berie na vedomie,

b)       7. kola III. ligy SD N. Baňa – Ružomberok B priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK N. Baňa podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Ružomberok B berie na vedomie,

c)       6. kola II. ligy SŽ sk. SEVER Dlhá – K. Lieskovec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Dlhá podľa SP čl. 100/b.

3.       Nariaďuje odohrať:

a)       MFS 8. kola III. ligy SD a MD D. Kubín – Radvaň B 24. 9. 05 o 10.00 MD o 12.00 SD (zmena poradia MFS),

b)       MFS 10. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Radvaň – Dukla BB B 8. 10. 05 o 10.00-12.00, 12. kolo Radvaň – Savon BB 22. 10. 05 o 10.00-12.00. Kolidovanie s MFS dosp.,

c)       neodohrané MFS 7. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Trstená – Z. Poruba 28. 9. 05 o 14.00-16.00,

d)       neodohrané MFS 7. koloIII. ligy SŽ a MŽ sk. B Vrútky – S. Kríž 28. 9. 05 o 15.00-17.00.

4.       Námietka kap. FK:

-          Zborov v MFS 7. kola II. ligy SŽ sk. SEVER bola prerokovaná ako neopodstatnená,

-          Heľpa v MFS 7. kola III. ligy SŽ sk. C bola prerokovaná ako neopodstatnená.

5.       Ospravedlnenie FC Lokom. Vrútky za nenastúpenie v MFS 4. kola III. ligy MŽ sk. B berie na vedomie.

6.       Žiada R:

a)       Kožíka obratom zaslania zápisu o stretnutí 5. kola III. ligy SŽ sk. C Kováčová – Zvolen B pod následkom discipl. opatrení do 28. 9. 05.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-219 Peter Kuvik ved. dr. Poltár MŽ 8 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 100+200 SK uhradiť,

D-220 Jaroslav Čambora 930622 Krásno 3 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-6-1a,

D-221 DK trestá FK Poltár MŽ pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti ved. dr. v stretnutí 10. 9. 05,

D-222 Tomáš Móres 880801 D. Kubín 4 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-10,

D-223 Tomáš Páleš 890425 D. Kubín 4 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-10,

D-224 Michal Hutko 880914 D. Kubín 4 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-10,

D-225 DK trestá FK D. Kubín SD pokutou 2 000+150 SK za prerkovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti hráčov po stretnutí 18. 9. 05,

D-226 Štefan Karásek 700816 Kremnička hráč do 27. 9. 05 zašle na DK písomné vyjadrenie k námietke K súpera zo stretnutía 15. 9. 05,

D-227 DK trestá FK Zvolen dosp. pokutou 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť funkcionára a nedostat. usporiad. službu po stretnutí 15. 9. 05,

D-228 Richard Privitzer 750423 T. Teplice 4 stret. nepodm. od 16. 9. 05, 1-6-1b,

D-229 Pavol Kravárik 770811 T. Teplice 2 stret. podm. do 30. 6. 06, 1-3a,

D-230 Renát Rajtek 840116 K. N. Mesto 2 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-5a,

D-231 Peter Plančo 781203 D. Kubín 3 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-6-1b,

D-232 Matúš Levický 860108 B. Bystrica B 1 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-5a,

D-233 DK trestá FK Čadca dosp. pokutou 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístojnosti divákov v stretnutí 18. 9. 05,

D-234 Na návrh KpRS DK trestá Andrej Vaňko 840321 T. Štiavnička 1 stret. nepodm. od 12. 9. 05, 1-4a,

D-235 Tibor Václavík 661125 Valča 3 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-6-1b,

D-236 Michal Benko 801207 L. Lúčka 5 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-2c,

D-237 Vladimír Kučák 720609 Oščadnica 3 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-3b,

D-238 Jaroslav Páleš 850903 Belá DK hráčovi dňom 19. 9. 05 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-239 Matúš Poleč 890205 Lisková 4 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-3b,

D-240 Tomáš Mičian 870418 Krásno 1 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-5a,

D-241 Ľubomír Zavoďan 890831 Radoľa 2 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-5a,

D-242 Dušan Klocáň 740626 Strečno 2 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-5a,

D-243 Marian Dibala 741124 Tomášovce 1 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-5a,

D-244 Marcel Marcišiak 880826 Tisovec 1 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-5a,

D-245 Martin Sedliak 880126 M. Kameň 2 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-5a,

D-246 Ernest Caban zdravotník FK Králiky dosp. 3 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-247 Štefan Czené 821004 Jesenské 3 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-3b,

D-248 Erik Váradi 770401 Jesenské DK hráčovi dňom 19. 9. 05,  zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-249 Martin Predajniansky 880916 Badín 4 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-6-1b 100+200 SK uhradiť,

D-250 Matej Parobek 880817 Brusno 1 stret. nepodm. od 19. 9. 05 1-5a,

D-251 Michal Gubán 840721 Žarnovica 3 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-6-1a,

D-252 DK trestá FK Žarnovica dosp. pokutou 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí 18. 9. 05,

D-253 Matúš Vajda 871206 Priechod 2 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-5a poruš. kap. XX bod 9 DP,

D-254 Radoslav Zachar 720215 Priechod 2 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-5a,

D-255 DK trestá FK Priechod dosp. pokutou 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v stretnutí 18. 9. 05,

D-256 Na návrh KM DK trestá Stanislav Haško 870304 Halič 4 stret. nepodm. od 14. 9. 05, 1-10,

D-257 Na návrh KM DK trestá Miroslav Aláč ved. dr. FK Halič dorast 6 mesiacov nepodm. od 22. 9. 05 do 21. 3. 06 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-258 Dominik Tomko 871209 L. Hrádok 4 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-3b,

D-259 Martin Koreň 850328 Z. Poruba 2 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-5a,

D-260 DK trestá FK Detva dosp. uzatvorením ihriska na 1 súť. stret. nepodm. + zmenou podm. trestu 2 súť. stret.uzatvorenia ihriska na nepodm. (nad 15 km) od 22. 9. 05 + pokutou 20 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b a DP 2-1c za neprístojnosti divákov v stretnutí 11. 9. 05,

D-261 Roman Horváth 890418 Kokava 3 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-3b,

D-262 Vojtech Foltán 680903 Olováry DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-263 Marek Slávik 790110 Olováry 1 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-5a,

D-264 Zsolt Klacso 811208 Koshy 3 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-3b,

D-265 Jan Flontek 790802 Podbiel 2 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-4a,

D-266 Na návrh KpRS DK trestá FK T. Štiavnička dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 11. 9. 05 podľa nariadení uvedených v RS 2005/06,

D-267 Na návrh KM DK trestá Ján Tršo tréner FK Halič dorast 6 mesiacov nepodm. od 22. 9. 05 do 21. 3. 06 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 50 SK uhradiť,

D-268 Na návrh KM DK trestá FK Halič dorast pokutou 3 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-5 za pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 11. 9. 05,

D-269 Dk trestá FK Olováry dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokonanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka po stretnutí 18. 9. 05,

 

D-270 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: František Krela 750122 Oščadnica – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 5. 06 Pavol Pilko 840112 Podbrezová – zamieta sa poruš. čl. 31 bod 2 DP, Ľubomír Rusko 740818 Selce – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP,

D-271 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 16. 9. 05 na 1 MFS: Pavol Kravárik 770811 T. Teplice, Marian Hurík 771020 Kremnička, Jozef Chrenko 761023 Bytča

D-272 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 19. 9. 05 na 1 MFS: Ľuboš Lichý 820113 Priechod, Radoslav Minár 841123 Oščadnica, Pavol Čička 730126 Predmier, Július Szöke 631027 Hnúšťa, Peter Bohuš 820930 Zvolen, Anton Frátrik 810323 Bánová,

D-273 Peter Homola 710430 Priechod 4 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-6-1b,

D-274 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Marek Cisař 900220 O. Jasenica – chýba poplatok za ČK

DK predvoláva svoje zasadnutie 29. 9. 05 zo stretnutia: T. Štiavnička – L. Lúčka IV. liga SEVER dosp. o 16.30  FK T. Štivnička: Jozef Kavulek prez. FK. Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozýva na svoje zasadnutie 29. 9. 05 o 15.15 R Michulek.

2.       KR žiada všetky ObFZ o nahlásenie príslušnosti R k FK k 30. 9. 05. Materiál žiadame zaslať do 12. 10. 05. Z dôvodu urýchlenia je možné použiť fax (048/4148914) resp. e-mail (futbal@ssfz.sk, sutaze@ssfz.sk, zapis@ssfz.sk).

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnení: Knap: 2. 10. 05; Kanka: 14. – 16. 10. a 22. 10. 05; Pšenica: 1. – 2. 10. 05; Borcovan: 23. – 25. 9. 05.

2.       Na zasadnutie komisie 29. 9. 05 pozývame DZ: o 16.15 Fazekaš, 16.30 Šmíd, 16.45 Libiak, 17.00 Brťka.

 

Matričná komisia (predseda Milan Kikta)

1.       Zasadnutie MaK je 29. 9. 05 o 10.00.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prerokovala na svojom zasadnutí a zaevidovala pohľadávku MFK Hriňová od Sokol Medzibrod (dorast) vo výške 710,50 SK. Nariaďujeme uhradiť podľa smerníc SsFZ.

2.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 14. 9. 05: III. liga: Kremnička – S č. 10 – 200 SK; IV. liga: Rudinská – S č. 7 – 200+400 SK; Selce – S č. 10 – 150 SK; V. liga: D. Hámre – S č. 7 – 1 500+300, S č. 9 – 2 500+300+150+200 SK; Žarnovica – S č. 9 – 5 000+300 SK; Hrochoť – S č. 9 – 3 000+300 SK; Vinica – S č. 10 – 5 000+300 SK; dorast: Medzibrod – S č. 6 – 1 000+150 SK; SŽ: Fomat MT – S č. 8 – 100+200 SK. HK nariaďuje uhradiť pokuty a poplatky do 27. 9. 05 pod následkom disciplin. riešenia.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK: Oščadnica (L. Lúčka – Oščadnica), Námestovo (Námestovo – Valča), Jesenské (Tisovec – Jesenské), Skalité (S. Bystrica – Skalité). Na základe nesplnenia čl. 4/a, podnety FK Oščadnica, Jesenské odmieta. Podnety FK Námestovo a Skalité prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 29. 9. 05 o 15.30.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Nominácia výberu SsFZ „92“ na regionálny turnaj v Senci v dňoch 25.-28. septembra: F. Plach, J. Drobul, E. Kirner, M. Janec (MŠK Žilina), M. Ružinský, R. Bačík (Dukla B. Bystrica), M. Kochan, E. Gemzický (ŽP Podbrezová), R. Bartoš, M. Gejdoš (MFK Ružomberok), V. Ďaďo, M. Škvarka (Fomat Martin), N. Gyömber, M. Valáštek (MFK Revúca), Z. Cibuľa (Baník V. Krtíš), I. Lietava (MFK Zvolen), L. Štrba (MŠK Žiar n. Hronom), T. Vojtek (FK Čadca). Realizačný tím: Peter Štefaňák - RTM; Vladimír Váňa, Mário Auxt – tréneri, Ján Sciranka – lekár. Nominovaní hráči sa dostavia v nedeľu, 25. septembra o 10.00 hod do areálu futbalového ihriska FC Junior Radvaň.

2.       NIKE PREMIER CUP – krajské finále: 14. septembra Žilinský kraj – Diviaky: víťaz a postupujúci do celoslovenského finále FK FOMAT Martin 15. septembra Banskobystrický kraj – Lovča: víťaz a postupujúci do celoslovenského finále FK DUKLA Banská Bystrica

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie nezaslali: Bytča (15., 5., 2. kolo) posledná výzva, L. Mikuláš (15), K. Lieskovec (5), Tvrdošín (6., 7) – posledná výzva, Trebostovo, Hliník, V. Krtíš (7).

2.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 27. 9. 05: Tisovec – Jesenské, Krásno – Belá, L. Lúčka – Oščadnica.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Boška Roman 770215 Prochoť; Csomor Csaba 770726 Biskupice; Gazdík Miloš 790330  Čierne; Chlebničan Mário 780402 Kriváň; Chlebničan Miroslav 840501 Detva; Chudý Matúš 880426 Z. Poruba; Jjantošík Tomáš 841006 K. N. Mesto; Jaššo Tomáš 860312 Snežnica; Kalazy Csaba 700711 O. N. Ves; Kereš Peter 830429 Turová; Koedam Marko 820219 Párnica; Koleják Ján 720409 Trstená; Košťal Marián 741213 Radôstka; Košút Peter 770926 MFK Detva; Kotrč Vladimír 751110 Rudina; Magyar Štefan 841225 Čakanovce; Malatinec Dušan 740529 Podrečany; Messerschmidt Ján 751013 Rakytovce; Melich Miroslav 720917 Vigľaš-Pstruša; Plachetka 751216 Š. Bane; Rubint Rudolf 740610 Jakub; Stančík Miroslav 800615 Dačov Lom; Stenhlák Milan 810712 Teplička n. V.; Strnádel Filip 881220 Čadca; Szöke Július 631027 Hnúšťa; Šarlina Marian 830923 K. N. Mesto; Špano Juraj 740406 Brehy; Šrot Pavol 720428 Vyhne; Trčan Ján 830809 S. Halič; Varholák Marian 781214 V. Krtíš; Záhora Lukáš 860921 Podbiel; Brezina Matej 861226 Priechod; Ďanovský Ján 751115 Družstevník Belá; Ďurajka Marek 860605 Ovčiarsko; Eliáš Marcel 820115 Kraľovany; Faško Jaroslav 731017 Brezno; Škuta Peter 850709 ŠKP Detva; Šmal Stanislav 760410 ŠKP Detva; Kovalíček Ján 850312 Námestovo; Kosec Vladimír 840614 Poniky; Januš František 860726 H. Podhradie; Badinka Peter 760813 Š. Bukovinka; Brodziansky Jozef 881023 D. Hámre; Cabaník Viktor 870426 B. Štiavnica; Citara Matej 840202 Selce; Čajka František 631003 O. Veselé; Dominik Bohumil 750218 Hnúšťa; fakla Igor 540323 Hnúšťa; Gavlík Jozef 731115 Valča; Giertl Martin 870929 Šalková;  aj RL; Hurák Roman 780405 P. Polhora; Jacenko Marian 740609 MFK Detva; Karlovský Peter 820617 Valča; Koša Martin 870128 Hôrky; Krcko Vladimír 820305 Bzenica; Maťko Peter 650915 Z. Poruba; Oláh Dezider 890904 MFK Detva; Silný Tomáš 780831 Vyhne; Vetrák Ján 771105 Hnúšťa; Zelina Igor 820316 Hnúšťa; Belko Ľubomír 781021 Žilina – Závodie; Červinka Milan 890122 Heľpa; Vrba Robert Dačov Lom aj RL; Vojtek Dušan 880926 ŠK Podhorie.

4.       Poradie účasti zástupcov FK III. ligy v relácii Športregión štúdia Regina B. Bystrica. Povinnosťou zástupcu FK je dostaviť sa najneskôr o 19. 45.  do Slov. rozhlasu, L. Sáru 1, resp. riadiť sa pokynmi príslušného redaktora:  25. 9. 05 Zvolen, 2. 10. 05 Bánová, 16. 10. 05 L. Mikuláš, 23. 10. 05 Dukla BB B, 30. 10. 05 D. Kubín + SsFZ.

 

Zmena DL č. 8

Olováry – Kosihy (J. Ostrihoň za L. majera), D. Kubín – Radvaň B (SD a MD, 10.00 MD, 12.00 SD), Ružomberok B – Selce (SD a MD, 6. 10. o 10.00-12.00 umelá tráva RK), Zvolen – Čadca (SD a MD, DZ Forgon za Konečného), Podlavice – Bánová (SD a MD, DZ Konečný za Forgona), Radoľa – Čierne (SŽ a MŽ, 2. 10. o 10.00-12.00).

 

Zmena DL č. 9

Kalinovo – Poltár (AR2 Parobek), H. Ves – Hnúšťa (DZ Kosec – za Alakšu).