Spravodaj č. 13/2005-2006

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 23. 9. 05 okrem iných prejednal v odovlacom konaní odvolanie FK Sandrik D. Hámre vo veci rozhodnutia ŠTK o kontumovaní MFS V. ligy sk. C Detva – D. Hámre za neoprávnený štart hráča hostí. VV potvrdil rozhodnutie ŠTK v predmetnej veci v zmysle čl. 128 SP o kontumácii výsledku pre neoprávnený štart hráča podľa SP čl. 100/i. Odvolací vklad 1 000 SK prepadá v prospech SsFZ.

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Nariaďujem na základe žiadosti odohrať MFS III. ligy 12. kolo Ružomberok B – Zvolen 9. 10. 05 o 10.30, 14. kolo Ružomberok B – Čadca 23. 10. 05 o 10.30 na ihrisku MFK Ružomberok, v prípade nepriaznivého počasia na um. tráve HP v areáli štadióna MFK Ružomberok. Súper, R a DZ sa dostavia na ihrisko MFK Ružomberok.

2.       Berieme na vedomie písomné vyjadrenie FK Podbrezová B ohľadne námietky kap. v MFS Podbrezová B – Kremnička.

3.       Námietky kap. domácich z MFS IV. ligy sk. SEVER 8. kolo Belá – Námestovo boli prerokované ako neopodstatnené, zároveň berieme na vedomie písomné vyjadrenie FK Belá ohľadne uvedeného MFS.

4.       Nariaďujeme na základe žiadosti odohrať MFS IV. ligy sk. SEVER 12. kolo Valča – Žilina B 22. 10. 05 o 14.00.

5.       Námietky kap. oboch mužstiev z MFS V. ligy sk. C 8. kolo Hrochoť – D. Niva boli prerokované a postúpené na DK.

6.       Námietky kap. hostí z MFS V. ligy sk. C 8. kolo Č. Balog – Dudince boli prerokované nasledovne: 1. neopodstatnená, 2. bezpredmetná.

7.       Berieme na vedomie písomné vyjadrenie FK Žarnovica.

8.       Postupujeme na doriešenie KR, R Glončák za nerešpektovanie nariadenia ŠTK Spravodaj č. 11 správa ŠTK bod č. 6 (zo 17. 9. 05).

9.       Žiadame R Miroslav Talán o zaslanie dokladov o zaslaní zápisu o stretnutí z MFS V. ligy sk. C 8. kolo Kováčová – D. Hámre do 6. 10. 05 pod následkom discipl. opatrení.

10.   Postupujeme na doriešenie DK za nerešpektovanie nariadenia ŠTK Spravodaj č. 9 správa ŠTK bod 1 a č. 11, správa ŠTK bod č. 5 nasledovné FK: Kremnička, K. Lieskovec, Čadca, D. Ždaňa, Bytča, V. Krtíš, Poltár, Rudinská, Belá, Trebostovo, Tvrdošín, Hrochoť, Priechod, D. Hámre, Nenince, Revúca, Fiľakovo, hajnačka, Podvysoká, S. Bystrica, Predmier, Trnové, Dražkovce, Podbiel, O. Jasenica, Veličná.

11.   Nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. C 10. kolo 8. 10. 05 o 14.30 Detva – Žarnovica, 12. kolo 22. 10. 05 o 14.00 Detva – Žiar B na ihrisku FK Družstevník Látky.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       predohrať MFS 12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Korňa – Raková 19. 10. 05 (streda) o 14.15-15.45.

2.       Kontumuje MFS:

a)       8. kola III. ligy MD Podlavice – Bánová priznáva 3 body a skóre 11:0 ponecháva v platnosti v prospech FK Podlavice podľa SP čl. 100/e. Žiada FK Bánová o písomné vysvetlenie k neodohratému MFS.

b)       5. kola III. ligy SŽ sk. C Kováčová – Zvolen B priznáva 3 body a skóre 0:5 ponecháva v platnosti prospech FK Zvolen B podľa SP čl. 100/e.

c)       8. kola III. ligy SŽ-MŽ sk. C H. Nemce – Kováčová priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H. Nemce podľa SP čl. 100/b. Žiada FK Kováčová o písomné vysvetlenie k nenastúpeniu na MFS.

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       10. kola III. ligy SD a MD: Ružomberok B – K. N. Mesto 8. 10. 05 o 10.00-12.30, 12. kolo Ružomberok B – Č. Balog 22. 10. 05 o 10.00-12.30 na ihrisku v Ružomberku (um. tráva).

b)       10. kola V. ligy dor. sk. D Tempus RS – Radzovce 8. 10. 05 o 14.00 na ihrisku v RS na Družstevnej. FK empus RS uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie R.

c)       11. kola V. ligy dor. sk. C D. Niva – Hriňová 15. 10. 05 o 14.00 (zmena UHČ).

d)       9. kola V. ligy dor. sk. A K. Lieskovec – Rosina 1. 10. 05 o 14.00 (zmena UHČ).

4.       Námietka kap. FK:

a)       Raková v MFS 8. kola III. ligy SŽ sk. A Žilina C – Raková sa na základe posúdenia R stretnutia je bezpredmetná,

b)       Zvolen B v MFS 8. kola III. ligy SŽ sk. C Zvolen B – Heľpa sa na základe posúdenia R stretnutia je bezpredmetná.

5.       Upozorňujeme FK Žilina na dodržiavanie RS 2005/06 kap. V. čl. 4 písm. e.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-275 Marek Cisář 900220 O. Jasenica 1 stret. nepodm. od 26. 9. 05 1-5a,

D-276 Jakub Bulejčík 900613 T. Teplice 5 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-6-1b,

D-277 Miroslav Greguška 810521 Veličná 2 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-5a,

D-278 Michal Pančík 711217 LM Palúdzka 2 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-5a,

D-279 Ján Bugán 790610 Žaškov 2 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-5a,

D-280 DK trestá FK Ludrová dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí 25. 9. 05,

D-281 DK trestá FK LM Palúdzka dosp. pokutou 1 500+300 SK za prerkovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí 25. 9. 05,

D-282 Matej Sekereš 910210 Sliač 2 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-5a,

D-283 Dávid Hriňák 931217 B. Štiavnica 3 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-6-1a,

D-284 Martin Olšiak 930917 Hhriňová 1 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-4a,

D-285 DK trestá FK Krásno SŽ pokutou 2 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti hráčov po stretnutí 25. 9. 05,

D-286 František Krela 750122 Oščadnica 4 stret. nepodm. + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 26. 9. 05, 1-6-1a,

D-287 Miroslav Zuziak 831031 Rudinská 4 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-6-1b,

D-288 Jozef Brienik 761011 Tvrdošín 2 stret. nepodm. + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 26. 9. 05, 1-5a,

D-289 Stanislav Hornák 681223 Tvrdošín 2 stret. nepodm. + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 26. 9. 05, 1-5a,

D-290 Ján Kvasšňák 880821 Rabča 1 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-5a,

D-291 Marek Chutniak 900502 Rabča 3 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-6-1b,

D-292 Jozef Kavulek prezident FK T. Štiavnička 4 mesiace nepodm. od 29. 9. 05 do 28. 1. 06 1-3c a čl. 11 bod 5 DP zákaz vstupu do priestorov kde je možný styk s R a DZ v stretnutiach dosp., 200 SK uhradiť,

D-293 DK trestá FK T. Štiavnička dosp. zastavením činnosti na 2 súť. stret. nepodm. , pokutou 15 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1d a DP 2-1b za napadnutie DZ funkcionárom a ďalšie neprístojnosti funkiocnára v stretnutí a po stretnutí 11. 9. 05,

D-294 Jaroslav Páleš 850903 Belá 3 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-6-1b,

D-295 Peter Machunka 780725 Hrochoť 2 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-4a,

D-296 Jozef Káčer zdravotník FK Žarnovica dosp. 3 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-297 Na zákalde podkladov HK uverejnených v Spravodajcovi č. 11. a 12. na návrh HK DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodm. činnosť dňom 3. 10. 05 za neuhradenie pokút družstvám FK Žarnovica dosp. a Vinica dosp. zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokopiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom predložte sekretariátu SsFZ,

D-298 Jozef Dobrocký 810107 Fiľakovo 2 stret. podm. do 31. 5. 06 1-4a,

D-299 Róbert Foľko 860214 Hnúšťa 2 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-4a,

D-300 Arpád Kissimonyi 671119 Kosihy 2 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-5a,

D-301 Ladislav Kalmár 740831 Kosihy 4 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-3b,

D-302 Ján Širko 680718 Ružiná 5 stret. nepodm. + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 26. 9. 05, 1-3b,

D-303 DK trestá FK Lovinobaňa dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístoj. divákov v stret. 25. 9. 05,

D-304 DK trestá FK Ružiná dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístoj. divákov po stretnutí 25. 9. 05,

D-305 Ján Kuzma 870303 Sliač 1 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-1a,

D-306 Tomáš Parkáni 881215 M. Kameň 1 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-5a,

D-307 Radoslav Kováč 860901 Revúca 4 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-6-1b,

D-308 Erik Váradi 770401 Jesenské 3 stret. nepodm. od 19. 9. 05, 1-3b,

D-309 Michal Špánik 871008 Podhorie 1 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-5a,

D-310 Ján Kavecký 870309 K. Poruba 1 stret.podm. do 30. 4. 06, 1-1a,

D-311 Marian Lisko 790113 Teplička 1 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-5a,

D-312 Rastislav Belák 790311 Teplička 3 stret. nepodm. od 26. 9. 05, 1-6-1b,

D-313 Martin Šichman 870318 Bytča 1 stret. podm. do 30. 4. 06, 1-5a,

D-314 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Richard Privitzer 750423 T. Teplice, Ivan Kováč 760506 Trebostovo, Radoslav Barošinec 790422 Stráňavy, Ivan Bukový 89129 Tvrdošín, Ján Flontek 680404 Podbiel, Ľubomír Rusko 740818 Selce, Pavol Pilko 840112 Podbrezová, Matúš Vajda 871206 Priechod, Radoslav Zachar 720215 Priechod, Stanislav Haško 870304 Halič  – zamietajú sa, Zoltán Károlyi 770915 LM Palúdzka – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 5. 06,

D-315 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu – čl. 31, bod 1 DP: Peter Pavlus 880929 Radoľa – zamieta sa, Ľubomír Závoďan 890831 Radoľa – zamieta sa u oboch porušenie čl. 31 bod 1 DP,

D-316 Na návrh ŠTK DK trestá FK Kremnička, K. Lieskovec, Čadca, D. Ždaňa, Bytča, V. Krtíš, Poltár, Rudinská, Belá, Trebostovo, Tvrdošín, Hrochoť, Podvysoká, S. Bystrica, Predmier, Trnové, Dražkovce, Podbiel, O. Jasenica, Veličná (všetko dosp.) pokutou po 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia ŠTK uvedeného v Spravodajcovi č. 9 a 11,

D-317 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Štefan Pavlík 910118 K. Lieskove, Vojtech Kárász 870212 R. Sobota B – chýbajú poplatky za ČK,

D-318 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 26. 9. 05 na 1 MFS: Lukáš Škorník 880402 B. Štiavnica, Erik Vankovic 870429 Dudince, Pavol Puliš 831218 Žiar, Peter Lušnák 831012 Oščadnica, Martin Paško 820914 T. Štaivnička, Vladimír Gallo 660406 Revúca, Ján Krajňák 840913 Revúca, Marcel Jelenčík 730618 Brusno, Peter Rusko 810324 Selce, Peter Bytčánek 861104 Podvysoká, Miroslav Nemček 781223 Varín, Roman Sučák 771028 Veličná, Martin Veverica 810711 Dúbrava, Ján Máth 720918 Nenince, Pavol Stribula 790516 D. Hámre, Roman Ološtiak 811222 D. Hámre,

DK predvoláva svoje zasadnutie 6. 10. 05 zo stretnutia: Hrochoť – D. Niva V. liga sk. C dosp. o 16.15 R:  Marek Kojnok, FK Hrochoť: Ján Selecký 750719, Ján Mazúch HU, FK D. Niva: Miroslav Baláž 800208; Krásno – Belá IV. ligy SEVER dosp. o 16.45 R: Michal Chudý, DZ: Ján Šmilňák. Účasť menovaných na zasadnutí je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozýva na svoje zasadnutie 13.10. 2005 o 15.15 R Poláček.

2.       KR pozastavuje delegovanie: Petrák st. (Kremnička – Rakytovce) 1 stret., Horák (ZH – Ružomberok B) 1 stret., Staškovan (Palúdzka – Bešeňová) 1 stret., Síkora (adm. nedostatky) 3 stret., Glončák (adm. nedostatky) 3 stret., Kollár (Olováry – Fiľakovo ) 1 stret., Kratochvíla (Zvolen – Bánová) 2 stret., Siman (Ružina – Lovinobaňa) 3 stret., Fábry (V. Krtíš – Selce) 2 stret., Danko, Nozdrovický, L. Majer (Č. Balog – Detva) 5 stret.

3.       Chyby R (mínus body): Staník 3 body (oneskorené ospravedlnenie).

4.       KR žiada všetky ObFZ o nahlásenie príslušnosti R k FK k 30. 9. 05. Materiál žiadame zaslať do 12. 10. 05. Z dôvodu urýchlenia je možné použiť fax (048/4148914) resp. e-mail (futbal@ssfz.sk, sutaze@ssfz.sk, zapis@ssfz.sk).

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnení: Kubáni: 15. 10. 05, Alakša: 2. 10. 05, Kmoško: 8. 10. 05, Turský: ukončenie PN, Hurík: 8. 10. 05.

2.       Na zasadnutie komisie 13. 101. 05 pozývame DZ: Jančok (15.30), Konečný (15.45), Konček (16.00), Králka (16.15), Pšenica (16.30), Balajthy (16.45), Líška (17.00), Baďura (17.15), Šmilňák (17.30).

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prerokovala na svojom zasadnutí a zaevidovala pohľadávku MFK Hriňová od Sokol Medzibrod (dorast) vo výške 710,50 SK. Nariaďujeme uhradiť podľa smerníc SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK: Tvrdošín (L. Lúčka – Tvrdošín), D. Ždaňa (Tomášovce – D. Ždaňa) a Revúca (V. krtíš – Revúca). Na základe nesplnenia čl. 4/a, všetky podnety odmieta.

2.       Na svojom zasadnutí 22. 9. 05 prejednala sťažnosť FK T. Štiavnička na výkon R v MFS IV. ligy SEVER T. Štiavnička – L. Lúčka. Sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatenú, svoje zistenia odstupujeme na KR, KDZ a DK vkald 1 000 SK sa vracia FK T. Štiavnička.

3.       Na svojom zasadnutí 29. 9. 05 prejednala podnety – sťažnosti: FK Námestovo na výkon R v MFS IV. ligy SEVER Námestovo – Valča, sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatenú, svoje zistenia odstupuje na KR a KDZ, vklad 1 000 SK sa vracia FK Námestovo, FK Skalité na výkon R v MFS V. liga sk. A S. Bystrica – Skalité, sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR a KDZ, vklad 1 000 SK sa vracia FK Skalité.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP – krajské finále: 14. septembra Žilinský kraj – Diviaky: víťaz a postupujúci do celoslovenského finále FK FOMAT Martin 15. septembra Banskobystrický kraj – Lovča: víťaz a postupujúci do celoslovenského finále FK DUKLA Banská Bystrica

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie nezaslali: Ružomberok B (14. kolo), R. Sobota , D. Kubín (8)

2.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 4. 10. 05: L. Lúčka – Tvrdošín, Tomášovce  - D. Ždaňa, V. krtíš – Revúca.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Boška Roman 770215 Prochoť; Csomor Csaba 770726 Biskupice; Gazdík Miloš 790330  Čierne; Chlebničan Mário 780402 Kriváň; Chudý Matúš 880426 Z. Poruba; Jantošík Tomáš 841006 K. N. Mesto; Jaššo Tomáš 860312 Snežnica; Kalazy Csaba 700711 O. N. Ves; Kereš Peter 830429 Turová; Koedam Marko 820219 Párnica; Košťal Marián 741213 Radôstka; Magyar Štefan 841225 Čakanovce; Messerschmidt Ján 751013 Rakytovce; Melich Miroslav 720917 Vigľaš-Pstruša; Rubint Rudolf 740610 Jakub; Stančík Miroslav 800615 Dačov Lom; Stenhlák Milan 810712 Teplička n. V.; Šarlina Marian 830923 K. N. Mesto; Špano Juraj 740406 Brehy;  Trčan Ján 830809 S. Halič; Varholák Marian 781214 V. Krtíš; Záhora Lukáš 860921 Podbiel; Ďurajka Marek 860605 Ovčiarsko; Eliáš Marcel 820115 Kraľovany; Faško Jaroslav 731017 Brezno; Škuta Peter 850709 ŠKP Detva; Šmal Stanislav 760410 ŠKP Detva; Kovalíček Ján 850312 Námestovo; Kosec Vladimír 840614 Poniky; Januš František 860726 H. Podhradie; Badinka Peter 760813 Š. Bukovinka; Cabaník Viktor 870426 B. Štiavnica; Giertl Martin 870929 Šalková;  aj RL; Hurák Roman 780405 P. Polhora; Koša Martin 870128 Hôrky; Krcko Vladimír 820305 Bzenica; Červinka Milan 890122 Heľpa; Vrba Robert Dačov Lom aj RL; Vojtek Dušan 880926 ŠK Podhorie.

4.       Žiadame FK Z. Poruba o opätovné zaslanie RP Chudý, Maťko, Kováč poštou (nie faxom – nečitateľná kopia).

5.       Poradie účasti zástupcov FK III. ligy v relácii Športregión štúdia Regina B. Bystrica. Povinnosťou zástupcu FK je dostaviť sa najneskôr o 19. 45.  do Slov. rozhlasu, L. Sáru 1, resp. riadiť sa pokynmi príslušného redaktora:  2. 10. 05 Bánová, 16. 10. 05 L. Mikuláš, 23. 10. 05 Dukla BB B, 30. 10. 05 D. Kubín + SsFZ.

6.       SFZ so svojími partnermi pripravil v mesiaci október propagačnú kampaň „Futbal je hra pre všetkých 2005“. Cieľom tejto kampane je oživiť na Slovensku futbalový život a zlepšiť verejné vnímanie slov. futbalu. Okrem iných atrakcií, pripravil SFZ pre futbalové kluby plagát, prostredníctvom ktorého bude každý FK na Slovensku spojený s touto kampaňou. Obraciame sa touto cestou na všetky FK v stredoslovenskom regióne, aby po prevzatí tohto atraktívneho plagátu na príslušnom ObFZ tento vystavili v priestoroch svojho futbalového štadióna.

 

Zmena DL č. 9

Veličná – Ludrová (Sitár za Tomáša), K. Lieskovec – Rosina (dorast, 14.00).

 

Zmena DL č. 10

Detva – Žarnovica (8. 10. o 14.30, Látky), Detva – Dudince (dorast, nová Urda – ObFZ ZV), Jesenské – Nenince (dorast, Parobek za Slivu), Tempus RS – Radzovce (dorast, 8. 10. 05 o 14.00, Družstevná, nová Šibal – Pocklan), Tempus RS – Podlavice B (SŽ a MŽ, nová Pocklan – Šibal).