Spravodaj č. 14/2005-2006

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Revpkujeme bo Spravodajcu č. 13 z 1. 10. 05 správa ŠTK bod č. 4 MFS IV. ligy sk. SEVER 12. kolo Valča – Žilina B sa odohrá v pôvodnom termíne 23. 10. 05 v UHČ. Prípadná zmena termínu musí byť podložená vzájomnou dohodou.

2.       Námietky kap. domácich z MFS III. ligy 9. kolo K. Lieskovec – Bytča boli prerokované nasledovne: 1. postúpená na DK, 2. neopodstatnená, 3. postúpená na KR.

3.       Žiadosť FK D. Kubín berieme na vedomie. Súhlas na zmenu termínu  bude daný v zmysle RS 2005/06 kap. II., bod 9, pís. a (vzájomná dohoda).

4.       Kontumujeme MFS III. ligy 9. kolo Žiar – R. Sobota B podľa SP čl. 100/b. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Žiar, zároveň berieme na vedomie písomné vyjadrenie FK R. Sobota B.

5.       Námietky kap. hostí z MFS IV. ligy sk. SEVER 9. kolo Stráňavy – Martin bola prerokovaná a postúpená na DK.

6.       Postupujeme na doriešenie KR, R Kuzma nedostatky v Zápise o stretnutí Rakytovce – B. Bystric a B (chýbajú strelci gólov).

7.       Žiadame FK Podbrezová B a Žiar o písomné zdôvodnenie porušenia RS 2005/06 kap. XIV bod f (počet členov uspor. služby) do 15. 10. 05 pod následkom disciplinárnych opatrení.

8.       Tabuľka strelcov III. ligy po 11. kole: 8 gólov – Jeťko, Privitzer, Kempný (T. Teplice), Privarčák (Čadca).

9.       Postupujeme na doriešenie na DK FK Žarnovica za nerešpektovanie nariadenia ŠTK, Spravodaj č. 12 správa ŠTK bod 10 (tlačivo Zápis o stretnutí).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Kontumuje MFS 9. kola:

a)       IV. ligy dor. sk. SEVER Krásno – Zuberec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Krásno podľa SP čl. 100/b. Žiada FK Zuberec o písomné vyjadrenie sa k neodohratému MFS.

b)       III. ligy SŽ sk. B Bziny – Fomat MT B priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Fomat MT B podľa SP čl. 100/e. Ospravedlnenie FK Bziny berie na vedomie.

2.       Nariaďuje:

a)       predohrať MFS 10. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Savon BB – Fiľakovo 15. 10. 05 o 9.00-11.00. Dôvod: kolidovanie MFS s I. ligou žien. FK Savon BB uhradí na účet SsFZ 200 SK.

b)       odložiť MFS 10. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Vrútky – Lisková. Žiada FK Vrútky o predloženie vzájomnej dohody.

3.       Námietky kap. FK:

a)       L. Hrádok v MFS IV. ligy dor. sk. SEVER L. Hrádok – Žilina C bola prerokovaná. Upozorňujeme FK Žilina C, aby na MFS nosili so sebou Súpisky A a B mužstva + zoznamy hráčov C mužstva.

b)       Kalinovo v MFS 9. kola IV. ligy dor. sk. JUH Kalinovo – Poltár bola prerokovaná ako bezpredmetná. SP čl. 112 bod 2 a Spravodajca č. 6 bod 17.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-319 Na návrh ŠTK DK trestá FK Priechod, D. Hámre, Nenince, Revúca, Fiľakovo a Hajnačka (dosp.) pokutou po 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia ŠTK uvedeného v Spravodajcoch 9. a 11,

D-320 Matúš Faglic 911114 Bziny. Hráč do 11. 10. 05 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (štart hráča na cudzí RP v stretnutí 2. 10. 05) a poplatok za prerkovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatky zašlú aj ved. mužstva a tréner v tomto stretnutí,

D-321 DK žiada FK Bziny o predloženie písomného vyjadrenia hráča Michala Duraja 920226 k neoprávnenému štartu na cudzí RP v stretnutí 2. 10. 05 a popaltok za prerkovanie previnenia do 11. 10. 05,

D-322 Štefan Pavlík 910118 K. Lieskovec 5 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-3b,

D-323 Pavol Bábela 890309 Revúca 1 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-5a,

D-324 Peter Strelec 910404 Hriňová 1 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-5a,

D-325 Vojtech Karász 870212 R. Sobota B 4 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-6-1b,

D-326 DK odstupuje KR a KDZ na riešenie priestupky R Chudý a DZ Šmilňák zo stretnutia IV. ligy sk. SEVER dosp. Krásno – Belá,

D-327 Róbert Kuťa 890730 Belá 3 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-3b,

D-328 Alojz Kováčik 780320 Raková 1 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-5a,

D-329 Stanislav Lisko 780731 K. N. Mesto B 2 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-2b,

D-330 Ján Ganaj 750221 Lubeník 1 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-5a,

D-331 Roman Kmeť 740412 Š. Bane 2 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-5a,

D-332 Vladimír Huťka 640331 L. Štiavnica 2 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-333 Juraj Kališ 800822 Sučany 2 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-5a,

D-334 Lukáš Mrva 890423 L. Sliač 2 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-5a,

D-335 Martin Mahdoň 870202 Bytča 2 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-5a,

D-336 Štefan Revaj 880620 Námestovo 1 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-5a,

D-337 Peter Bohuš 820930 Zvolen 1 stret. nepodm. od 3. 10. 05. 1-5a,

D-338 Martin Gavlák 830524 K. Lieskovec DK hráčovi dňom 3. 10. 05 zastvuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-339 DK odstupuje KR a KDZ na vedomie list FK T. Štiavnička z 30. 9. 05,

D-340 Koloman Radič 870907 Jesenské 1 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-341 Dušan Vidiečan 791203 Radvaň 3 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-5b,

D-342 Roman Sochor 770527 Priechod 2 stret. nepodm. od 3. 10. 05. 1-5a,

D-343 Peter Košút 770926 Detva 4 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-6-1b,

D-344 Igor Fleško 750910 Tomášovce 1 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-4a,

D-345 Tibor Pavlík 750606 Čadca, DK hráčovi dňom 3. 10. 05 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-346 Jaroslav Horn 770730 V. Krtíš 2 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-5a,

D-347 Peter Brezničan 770720 Predmier 4 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-6-1b,

D-348 Lukáš Zarkoczy 870915 D. Niva 2 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-4a,

D-349 Michal Noskovič 871214 D. Niva 2 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-5a,

D-350 Lukáš Olbert 860729 Veličná 2 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-5a,

D-351 Na návrh ŠTK DK trestá FK Žarnovica dosp. pokutou 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia ŠTK uvedeného v Spravodajcovi č. 12,

D-352 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Radoslav Barošinec 790422 Stráňavy, Vladimír Kučák 720609 Oščadnica, Tibor Václavík 661125 Valča – zmeny zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 5. 06, Ivan Kováč 760506 Trebostovo – zmena zvyšku trestu na 2 stret. podm. do 31. 5. 06, Erik Váradi 770401 Jesenské, Michal Gubáň 840721 Žarnovica – zmeny zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 30. 6. 06, Štefan Czene 821004 Jesenské, Peter Plančo 78123 D. Kubín, Jaroslav Košeľa 890823 Korňa – zamietajú sa,

D-353 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Ján Mičko 890924 Tempus RS, Miroslav Plešivčák 890623 Korňa – chýbajú poplatky za ČK, Štefan Mrenka hlásateľ FK K. Lieskovec, Vojtech Žihlavník tréner FK Bešeňová, Ján Holúbek tréner Belá – chýbajú poplatky, Ján Budáč 890319 Kalinovo, Jozef Sekereš 890209 Sliač, Michal Furdan 890126 Staškov – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

D-354 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 3. 10. 05 na 1 MFS: Martin Tichák 851013 Varín, Marian Čačurák 850915 Raková, Vladimír Huťka 640331 L. Štiavnička, František Mikuláš 710415 L. Štiavnička, Jozef Lukáč 820721 Lisková, Jaroslav Batuna 711029 Podbiel, Michal Kačák 841003 Sučany, Michal Holub 851207 D. Kubín, Marek Michalička 781201 Rakytovce, Milan Kubala 760918 K. Lieskovec, Martin Matúš 820309 K. Lieskovec, Milan Lučanský 820826 Belá, Michal Kľago 860425 Žilina B, Tomáš Regi 861113 Vinica, Dušan Brezovický 820422 H. Ves, Vladimír Levický 740731 Lubeník, Peter Košút 770926 Detva, Marek Tomčík 840525 Radvaň, Ján Mesík 670416 Priechod, Ladislav Káčer 861219 D. Hámre, Milan Remeň 870328 Sučany, Peter Rackovský 881023 Podlavice, Ľuboš Paulíny 900718 Krupina, Matej Parobek 880817 Brusno, Tomáš Šrámka 880226 Bušince, Koloman Radič 870907 Jesenské,

DK predvoláva svoje zasadnutie 13. 10. 05 zo stretnutí: Stráňavy – Martin IV. liga SEVER dosp. o 16.30 FK Stráňavy: Ignác Bačinský HU, Zdeno Piroha usp. + prezident FK, FK Martin: Dušan Kevický ved. dr., Marian Ladňák 850411; Podlavice – Radvaň V. liga sk. C dosp. o 17.00 R: Stanislav Oružinský, DZ: Peter Truban. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozýva na svoje zasadnutie 13.10. 2005 o 15.15 R Poláček.

2.       KR žiada všetky ObFZ o nahlásenie príslušnosti R k FK k 30. 9. 05. Materiál žiadame zaslať do 12. 10. 05. Z dôvodu urýchlenia je možné použiť fax (048/4148914) resp. e-mail (futbal@ssfz.sk, sutaze@ssfz.sk, zapis@ssfz.sk).

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Nominácia výberu SsFZ „92“ na regionálny turnaj v Senci v dňoch 25.-28. septembra: F. Plach, J. Drobul, E. Kirner, M. Janec (MŠK Žilina), M. Ružinský, R. Bačík (Dukla B. Bystrica), M. Kochan, E. Gemzický (ŽP Podbrezová), R. Bartoš, M. Gejdoš (MFK Ružomberok), V. Ďaďo, M. Škvarka (Fomat Martin), N. Gyömber, M. Valáštek (MFK Revúca), Z. Cibuľa (Baník V. Krtíš), Igor Lietava (MFK Zvolen), L. Štrba (MŠK Žiar n. Hronom), T. Vojtek (FK Čadca). Realizačný tím: Peter Štefaňák - RTM; Vladimír Váňa, Mário Auxt – tréneri, Ján Sciranka – lekár. Nominovaní hráči sa dostavia v nedeľu, 25. septembra o 10.00 hod do areálu futbalového ihriska FC Junior Radvaň.

2.       NIKE PREMIER CUP – krajské finále: 14. septembra Žilinský kraj – Diviaky: víťaz a postupujúci do celoslovenského finále FK FOMAT Martin; 15. septembra Banskobystrický kraj – Lovča: víťaz a postupujúci do celoslovenského finále FK DUKLA Banská Bystrica

3.       TMK SsFZ vyhodnotila plnenie uznesenia VV SsFZ o povinnosti trénerov predkladať pred MFS v súťažiach SsFZ platnú trénerskú licenciu (RS 2005/06 časť VII Tréneri, bod 2-4) zápisov o stretnutí nemal alebo nepredložil tréner družstva platnú trénerskú licenciu celkom v 257 prípadoch; 59 krát v kategórii mužov a 198 krát v mládežníckych súťažiach. Vv SsFZ rozhodol, že finančné pokuty za nesplnenie uvedeného nariadenia pre jednotlivé kluby za rok 2005 odpúšťa. Zároveň však dôrazne upozorňujeme kluby, že od jarnej časti ročníka 2005/2006 budú finančné sankcie za neplnenie nariadenia o povinnom predkladaní platnej licencie trénera pred každým MFZ dôsledne uplatňované(300.- Sk / zápas u mužov; 100.-/zápas u mládeže).

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prerokovala na svojom zasadnutí a zaevidovala pohľadávku MFK Hriňová od Sokol Medzibrod (dorast) vo výške 710,50 SK. Nariaďujeme uhradiť podľa smerníc SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK: K. Lieskovec (K. Lieskovec – Bytča), Trebostovo (Trebostovo – Belá) Na základe nesplnenia čl. 4/a, oba podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme FK družstiev dosp. na zmenu čísla záznamníka Rádia Regina, kde je potrebné ihneď po skončení stretnutia nahlásiť údaje z MFS tak, ako sú uvedené v RS 2005/06. Nové číslo záznamníka je 048/4717197.

2.       Vyhodnotenie nezaslali: R. Sobota B (8. kolo), L. Mikuláš (15.), Kalinovo (9.).

3.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 11. 10. 05: K. Lieskovec – Bytča, Čadca  - Bánová, Trebostovo – Belá.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Boška Roman 770215 Prochoť; Csomor Csaba 770726 Biskupice; Gazdík Miloš 790330  Čierne; Chlebničan Mário 780402 Kriváň; Chudý Matúš 880426 Z. Poruba; Jantošík Tomáš 841006 K. N. Mesto; Jaššo Tomáš 860312 Snežnica; Kalazy Csaba 700711 O. N. Ves; Kereš Peter 830429 Turová; Koedam Marko 820219 Párnica; Košťal Marián 741213 Radôstka; Magyar Štefan 841225 Čakanovce; Messerschmidt Ján 751013 Rakytovce; Melich Miroslav 720917 Vigľaš-Pstruša; Rubint Rudolf 740610 Jakub; Stančík Miroslav 800615 Dačov Lom; Stenhlák Milan 810712 Teplička n. V.; Šarlina Marian 830923 K. N. Mesto; Špano Juraj 740406 Brehy;  Trčan Ján 830809 S. Halič; Varholák Marian 781214 V. Krtíš; Záhora Lukáš 860921 Podbiel; Ďurajka Marek 860605 Ovčiarsko; Eliáš Marcel 820115 Kraľovany; Faško Jaroslav 731017 Brezno; Škuta Peter 850709 ŠKP Detva; Šmal Stanislav 760410 ŠKP Detva; Kovalíček Ján 850312 Námestovo; Kosec Vladimír 840614 Poniky; Januš František 860726 H. Podhradie; Badinka Peter 760813 Š. Bukovinka; Cabaník Viktor 870426 B. Štiavnica; Giertl Martin 870929 Šalková;  aj RL; Hurák Roman 780405 P. Polhora; Koša Martin 870128 Hôrky; Krcko Vladimír 820305 Bzenica; Červinka Milan 890122 Heľpa; Vrba Robert Dačov Lom aj RL; Vojtek Dušan 880926 ŠK Podhorie.

5.       Poradie účasti zástupcov FK III. ligy v relácii Športregión štúdia Regina B. Bystrica. Povinnosťou zástupcu FK je dostaviť sa najneskôr o 19. 45.  do Slov. rozhlasu, L. Sáru 1, resp. riadiť sa pokynmi príslušného redaktora:  16. 10. 05 L. Mikuláš, 23. 10. 05 Dukla BB B, 30. 10. 05 D. Kubín + SsFZ.

6.       SFZ so svojími partnermi pripravil v mesiaci október propagačnú kampaň „Futbal je hra pre všetkých 2005“. Cieľom tejto kampane je oživiť na Slovensku futbalový život a zlepšiť verejné vnímanie slov. futbalu. Okrem iných atrakcií, pripravil SFZ pre futbalové kluby plagát, prostredníctvom ktorého bude každý FK na Slovensku spojený s touto kampaňou. Obraciame sa touto cestou na všetky FK v stredoslovenskom regióne, aby po prevzatí tohto atraktívneho plagátu na príslušnom ObFZ tento vystavili v priestoroch svojho futbalového štadióna.

 

Zmena DL č. 10

T. Teplice – Podbrezová B (Repa za Krška), D. Strehová – Kalinovo (Petrinec za Košíka), Detva – Žarnovica (DZ J. Hrčka za Braučoka), Bánová – Bytča (SD a MD, M. Ondák za Krška), D. Strehová – Bušince (dorast, nová Forgon – Petrinec), T. Teplice – Ružomberok B (SŽ a MŽ, Repa za Krška). Delegovanie SFZ: R. Sobota – L. Mikuláš (SŽ a MŽ, Király za Košíka).

 

Zmena DL č. 11

Tisovec – Hliník (DZ Uhrín za Staroveho), Revúca – D. Strehová (DZ Starove za Uhrína).