Spravodaj č. 15/2005-2006

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Akceptujeme písomné vyjadrenie FK Podbrezová a Žiar (usporiadateľská služba).

2.       Námietka kap. hostí z MFS IV. ligy sk. SEVER 10. kolo Tvrdošín – Krásno bola prerokovaná ako neopodstatnená.

3.       Námietka kap. hostí z MFS IV. ligy sk. SEVER 10. kolo T. Štiavnička – Trebostovo bola prerokovaná a postúpená na DK.

4.       Žiadame R Glončáka o zaslanie dokladu o zaslaní zápisu o stretnutí z MFS III. ligy 10. kolo Bytča – Čadca do 20. 10. 05 pod následkom discipl. opatrení.

5.       Postupuejem na doriešenie KR: IV. ligy SEVER 10. kolo Belá – Nižná R M. Majer (druh udeleného OT); V. liga sk. C 10. kolo Kováčová – Hrochoť R Kollár (neuvádza začiatok stretnutia).

6.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 20. 10. 05 o 16.00 hráča FK K. Lieskovec Martin Matúš 820309. Účasť menovanéhop je nutná pod následkom discipl. opatretní.

7.       Tabuľka strelcov III. ligy po 11. kole: 11 gólov – Jeťko, 8 gólov - Privitzer, Kempný (T. Teplice), Privarčák (Čadca).

8.       Schvaľujeme výsledky stretnutí súť. dosp., ktoré sa odohrali do 2. 10. 05 (vrátane) s výnimkou MFS V. ligy sk. C 1. kolo Detva – D. Hámre.

9.       Postupujeme na doriešenie KR: V. liga sk. B 10. kolo Dražkovce – Dúbrava R Zachar (vykázaná z lavičky náhradníkov osoba, ktorá nebola uvedená v zápise o stretnutí).

10.   Postupujeme na doriešenie DK: FK Kováčová za nerešpektovanie nariadenia ŠTK (Tlačivo zápis o stretnutí – chýba kolonka začiatok stretnutia).

11.   Na základe zistených skutočností rušíme pre FK Detva povolenie odohrať MFS V. ligy sk. C 12. kolo Detva – Žiar B. Zároveň žiadame FK Detva o nahlásenie hracej plochy, na ktorej sa uvedené MFS odohrá do 19. 10. 05.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       predohrať MFS 12. kola III. ligy SD a MD Podlavice – Selce 18. 10. 05 (utorok) o 12.30-15.00. FK Selce uhradia na účet SsFZ 200 SK za predelegovanie R.

b)       predohrať MFS 12. kola IV. ligy dor. sk. JUH Tomášovce – Fiľakovo 22. 10. 05 o 14.00 FK Tomášovce uhradia na účet SsFZ 150 SK za predelegovanie R.

c)       odohrať MFS 12. kola V. ligy dor. sk. A v opačnom poradí ako bolo vyžrebované. Podhorie – Divina 23. 10. 05 o 11.30 na ihrisku ŠK Podhorie. FK Divina uhradilo na účet SsFZ poplatok za predelegovanie.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       11. kola V. ligy dor. sk. A K. Lieskovec – Korňa 15. 10. 05 o 14.00 na ihrisku FK K. Lieskovec. Zmena UHČ.

b)       12. kola V. ligy dor. sk. D Tempus RS – Bušince 22. 10. 05 o 14.00 na ihrisku v RS ul. Družstevná. Dôvod: rekonštrukcia HP a šatní v Bakte.

c)       11. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. Lieskovec – Z. Poruba 15. 10. 05 o 10.00-12.00 na ihrisku FK Lodno.

d)       10. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Vrútky – Lisková 5. 11. 05 o 10.00-12.00 na ihrisku FK Vrútky.

3.       Berie na vedomie ospravedlnenie TJ:

a)       Bánová k nedohratému MFS 8. kola III. ligy MD Podlavice – Bánová.

b)       Zuberec k neodohratému MFS 9. kola IV. ligy dor. sk. SEVER Krásno – Zuberec.

4.       Námietky kap. FK V. Čalomija z MFS 10. kola V. ligy dor. sk. D Divín – V. Čalomija bola prerokovaná ako neopodstatená. Hráči FK Divín uvedení v zápise o stretnutí pod č. 14. a 16. nenastúpili v uvedenom MFS. Námietkový vklad 200 SK prepadá v prospech SsFZ. Sťažnosť na výkon R bola postúpená na KR.

5.       Upozorňuje ŠK Lom Badín o používaní správnych tlačív zápisu o stretnutí. Prípadné použitia nesprávneho tlačiva bude ŠK odrstúpený na doriešenie DK.

6.       Žiada R:

a)       Diana obratom zaslať zápis o stretnutí 10. kola II. ligy MŽ sk. JUH Radvaň – Dukla BB B.

b)       Filkusa obratomzaslať zápis o stretnutí 8. kola III. ligy MŽ sk. D D. Strehová – Radzovce.

c)       Kožíka obratom zaslať zápis o stretnutí 10. kola III. ligy MŽ sk. C Zvolen B – Žiar B.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-353 Miroslav Gejdoš 830908 Ružomberok B 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-356 Martin  Gavlák 830524 K. Lieskovec 3 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-6-1b,

D-357 Tibor Pavlík 750606 Čadca 3 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-6-1b,

D-358 Štefan Mrenka FK K. Lieskovec dosp. 5 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-3b,

D-359 DK trestá FK K. Lieskovec dosp. pokutou 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti funkcionárov a nedostatočnú uspoariadateľskú službu po stretnutí 2. 10. 05,

D-360 Martin Šichman 870318 Bytča 5 stret. nepodm.  + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 10. 10. 05, 1-3b,

D-361 Tomáš Ciesarík 871123 Bytča 4 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-3b,

D-362 Michal Duraj 920226 Bziny 4 stret. podm. do 30. 6. 06, 1-6-1b,

D-363 Matúš Faglic 911114 Bziny 4 stret. podm. do 30. 6. 06, 1-9-2b,

D-364 Eduard Bugan ved. dr. FK Bziny MŽ 4 stret. nepodm. od 13. 10. 05, 1-6-2b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-365 Ján Šubjak tréner FK Bziny MŽ 4 stret. nepodm. od 13. 10. 05, 1-9-2b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-366 Andrej Krnáč 890703 N. Baňa DK hráčovi dňom 10. 10. 05 zastavuje činnosť do vyriešenia previenia,

D-367 Lukáš Vittek 920515 Trstená 1 stret. podm. do 30. 6. 06, 1-1a,

D-368 Ján Holúbek tréner FK Belá SŽ 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-a zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 100+200 SK uhradiť,

D-369 Tomáš Dej 930202 Svrčinovec 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-370 Rudolf Kelety asist. trénera FK Tisovec dosp. 3 stret. podm. do 30. 6. 06, 1-3a,

D-371 Matej Sekereš 910210 Sliač 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-372 Ján Banga 901225 Kalinovo 2 stret. nepodm. + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 10. 10. 05. 1-5a,

D-373 Juraj Štaffen 820411 L. Lúčka 1 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-374 Ľubomír Jašica 840107 Námestovo 1 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-375 Marian Chlebek 810124 Krásno DK hráčovi dňom 10. 10. 05 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-376 Robert Gábor 730114 Krásno, DK hráčovi dňom 10. 10. 05 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 18. 10. 05 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (HNS po stretnutí a nepodpísanie zápisu o stretnutí z 9. 10. 05) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-377 Michal Obešla 880331 Strečno 2 stret. podm. do 30. 6. 06, 1-5a,

D-378 DK trestá FK Žilina C dor. pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístoj. divákov v stret. 9. 10. 05,

D-379 Zdeno Piroha uspor. FK Stráňavy dosp. 3 mesiace nepodm. od 13. 10. 05 do 12. 1. 06 1-6-2a zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 200 Sk uhradiť,

D-380 DK trestá FK Stráňavy dosp. uzatvorením ihriska na 1 súť. stret. podm. do 30. 6. 06 + pokutou 7 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť usporiadateľa v stret. 2. 10. 05,

D-381 DK berie na vedomie list FK nenince z 10. 10. 05 a odstupuje ho ŠTK SsFZ,

D-382 Vojtech Žíhlavník tréner FK Bešeňová dosp. 4 stret. nepodm. od 10. 10. 05 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek finkcie v MFS 200+400 Sk uhradiť,

D-383 Tibor Feketík prez. FK Dúbrava DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-384 DK trestá FK O. Jasenica dosp. pokutou 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za nepríst. divákov v stretnutí 9. 10. 05,

D-385 Na návrh ŠTK DK trestá FK Kováčová dosp. pokutou 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nerešpekt. nariadenia ŠTK uveden. v Sprav. č. 12,

D-386 DK neprerokovala prípadné priestupku zo stret. IV. ligy JUH dorast M. Kameň – B. Štiavnica nakoľko na zasadnutí chýbal zápis o stretnutí,

D-387 Ivan Pipich 881207 Medzibrod 3 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-3b poruš. kap. XX bod 9 RS 2005/06,

D-388 Peter Turňa 830319 Č. Balog 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-389 Matej Brezina 861226 Priechod 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5b,

D-390 Pavol Chaban 800423 Priechod 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-391 Ľuboš Lichý 820113 Priechod 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-392 Štefan Švihla 850516 D. Hámre 1 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-393 Ján Mičko 890924 Tempus RS 3 stret. nepodm. od 10. 10. 05. 1-3b 100+200 SK uhradiť,

D-394 Diminik Sliacky 890910 Nenince 4 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-3b,

D-395 Radoslav Doboš 850312 Hnúšťa 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-396 Tibor Szokovács 790806 Hajnačka 3 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-3b,

D-397 Peter Varga 860514 Hajnačka 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-398 Gregor Gáspaár 730808 Radzovce 1 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-399 Miroslav Plešivčák 890623 Korňa 1 stret. nepodm. od 3. 10. 05, 1-1a,

D-400 Matej Kopačka 900813 Staškov 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-4a,

D-401 Marian Ceniga 880803 Radoľa 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-402 Ján Hollý 891112 K. Lieskovec 5 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-3b,

D-403 Tomáš Gulčík 900615 Raková 1 stret. nepodm. od 10. 10. 05 1-5a,

D-404 Dušan Klocáň 740626 Strečno 5 stret. nepodm. od 10. 10. 05,, 1-3b,

D-405 Miroslav Nemček 781223 Varín 2 stret. nepodm. od 10. 10. 05, 1-5a,

D-406 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Lukáš Olbert 860729 Veličná, Miloš Muha 820802 D. Hámre, Michal Benko 801207 L. Lúčka – zamieta sa, Roman  Kmeť 740412 Š. Bane – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 5. 06, Jaroslav Horn 770730 V. Krtíš – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 5. 06,

D-407 Juraj Lukašík 800121 Trebostovo Dk hráčovi dňom 10. 10. 05 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-408 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 3. 10. 05 na 1 MFS: David Janšto 870317 Pliešovce,

D-409 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 6. 10. 05 na 1 MFS: Peter Víťazka 850222 Detva 150 SK uhradiť,

D-410 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 10. 10. 05 na 1 MFS: Marian Pašiak 880720 Revúca, Patrik Wollinger 870802 Revúca, Vladimír Prachár 881214 N. Baňa, Martin Čakloš 880121 N. Baňa, Patrik Ondrejka 891011 K. Poruba, Lukáš Kubizna 870930 O. Jasenica, Martin Martinec 870424 Badín, Ján Budáč 890319 Kalinovo, Jozef Sekereš 890209 Sliač, Michal Furdan 890126 Staškov, Miroslav Griga 770926 S. Bystrica, Martin Kováč 830115 Z. Poruba, óbert Hazucha 730516 Ludrová. Miroslav Láclavík 770831 Žaškov, Martin Stráňava 861117 Martin, Roman Krištofík 811227 T. Štiavnička, Marcel Turňa 750528 Č. Balog, Mário Chamula 830808 Detva, Tomáš Bielik 840406 Dudince, Roman Medvec 730701 Lubeník, Milan Šagúl 730812 Hnúšťa, Ján Kubelka 810730 H. Ves, Róbert Hejčík 790618 Rakytovce, Peter Zachar 810913 D. Strehová.

 

D-411 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Vladimír Škola tréner FK Čadca, Radko Tiščan masér FK Ludrová, František Slovjak tréner FK Raková – chýbajú poplatky, Michal Leporis 890706 Poltár, Martin Martinec 870424 Badín – chýbajú poplatky za ČK, Patrik Šaliga 820809 R. Sobota B – chýba poplatok za 4 ŽK

DK predvoláva na svoje zasadnutie 20. 10. 05 zo stretnutí: Revúca – N. Baňa III. liga MD o 16.30 R: Ondrej Bencúr; Priechod – D. Hámre V. liga sk. C dosp. o 16.45 FK Priechod: Peter Lichý prez. FK; Dražkovce – Dúbrava V. liga sk. B dosp. o 17.00 AR1: Ladislav Ondák; T. Štiavnička – Trebostovo IV. liga sk. SEVER dosp. o 17.15 FK Trebostovo: Juraj Lukašík 800121. Učasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozýva na svoje zasadnutie 27. 10. 05 o 15.15 R Budinec.

2.       KR pozastavuje delegovanie na stret. dosp. R Ozan 1 stret. (Piroechod – D. Hámre), Chudý 2 stret. (Krásno – Belá Dulice), Nozdrovický zmena trestu 3 stret. (Č. Balog – Detva), Siman zmena trestu 2 Stret. (Ružiná – Lovinobaňa).

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Kosmia prerokovala list FK T. Štiavnička z 30. 9. 05 a na minulom zasadnutí prijala adekvátne opatrenia.

2.       na zasadnutie komisie 27. 10. 05 o 16.30 pozývame DZ Schneidera.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje dňa 17. novembra 2005 v Banskej Bystrici doškoľovací seminár pre trénerov 2. triedy (predĺženie platnosti licencie B) v rozsahu 4 hodín a rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy (získanie UEFA B licencie) v rozsahu 10 hodín. Podmienkou účasti je písomná prihláška trénera na seminár s uvedením mena a priezviska, adresy, rodného čísla a trénerskej kvalifikácie a uhradenie účastníckeho poplatku 400.- Sk + 200.- Sk za rekvalifikačný seminár a vystavenie nového licenčného preukazu UEFA B resp. 100.-+ 200.- Sk za doškoľovací seminár a predĺženie platnosti licencie B poštovou poukážkou SsFZ. Prihlášky spolu s dokladom o zaplatení zasielajte na adresu SsFZ, P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica do 07. novembra 2005.

2.       TMK SsFZ vyhodnotila plnenie uznesenia VV SsFZ o povinnosti trénerov predkladať pred MFZ v súťažiach SsFZ platnú trénerskú licenciu v jarnej časti ročníka 2005. Podľa zápisov o stretnutí nemal alebo nepredložil tréner družstva platnú trénerskú licenciu celkom v 257 prípadoch; 59 krát v kategórii mužov a 198 krát v mládežníckych súťažiach. Vv SsFZ rozhodol, že finančné pokuty za nesplnenie uvedeného nariadenia pre jednotlivé kluby za rok 2005 odpúšťa. Zároveň však dôrazne upozorňujeme kluby, že od jarnej časti ročníka 2005/2006 budú finančné sankcie za neplnenie nariadenia o povinnom predkladaní platnej licencie trénera pred každým MFZ dôsledne uplatňované(300.- Sk / zápas u mužov; 100.-/zápas u mládeže).

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK: Valča (Valča – Stráňavy), Krásno (Tvrdošín – Krásno), Revúca (Poltár – Revúca), Tisovec (Brusno – Tisovec). Na základe nesplnenia čl. 4/a, podnety FK Valča, Krásno, Revúca odmieta. Podnet FK Tisovec prijíma na ďalšie pokračovanie a zvoláva komisiu na 27. 10. 05 o 15.30.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       VV SsFZ sa uskutoční 21. 10. 05 o 13.30 v B. Bystrici.

2.       V priebehu budúceho týždňa zasiela sekretariát SsFZ na účet ObFZ na základe rozhodnutia VV SsFZ príspevky za organizáciu „medzioblastných turnajov MŽ v r. 2005“ vo výške – organizátor á 6 000 SK, účastník á 4 000 SK.

3.       Upozorňujeme FK družstiev dosp. na zmenu čísla záznamníka Rádia Regina, kde je potrebné ihneď po skončení stretnutia nahlásiť údaje z MFS tak, ako sú uvedené v RS 2005/06. Nové číslo záznamníka je 048/4717197.

4.       Vyhodnotenie nezaslali: Žiar, R. Sobota B  (9. kolo), Čadca, Oščadnica, T. Štiavnička, Tvrdošín, D. Ždaňa, Poltár.

5.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 18. 10. 05: Tvrdošín – Krásno, T. Štiavnička – Trebostovo.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Boška Roman 770215 Prochoť; Csomor Csaba 770726 Biskupice; Gazdík Miloš 790330  Čierne; Chlebničan Mário 780402 Kriváň; Chudý Matúš 880426 Z. Poruba; Jantošík Tomáš 841006 K. N. Mesto; Jaššo Tomáš 860312 Snežnica; Kalazy Csaba 700711 O. N. Ves; Kereš Peter 830429 Turová; Koedam Marko 820219 Párnica; Košťal Marián 741213 Radôstka; Magyar Štefan 841225 Čakanovce; Messerschmidt Ján 751013 Rakytovce; Melich Miroslav 720917 Vigľaš-Pstruša; Rubint Rudolf 740610 Jakub; Stančík Miroslav 800615 Dačov Lom; Stenhlák Milan 810712 Teplička n. V.; Šarlina Marian 830923 K. N. Mesto; Špano Juraj 740406 Brehy;  Trčan Ján 830809 S. Halič; Varholák Marian 781214 V. Krtíš; Záhora Lukáš 860921 Podbiel; Ďurajka Marek 860605 Ovčiarsko; Eliáš Marcel 820115 Kraľovany; Faško Jaroslav 731017 Brezno; Škuta Peter 850709 ŠKP Detva; Šmal Stanislav 760410 ŠKP Detva; Kovalíček Ján 850312 Námestovo; Kosec Vladimír 840614 Poniky; Januš František 860726 H. Podhradie; Badinka Peter 760813 Š. Bukovinka; Cabaník Viktor 870426 B. Štiavnica; Giertl Martin 870929 Šalková;  aj RL; Hurák Roman 780405 P. Polhora; Koša Martin 870128 Hôrky; Krcko Vladimír 820305 Bzenica; Červinka Milan 890122 Heľpa; Vrba Robert Dačov Lom aj RL; Vojtek Dušan 880926 ŠK Podhorie.

7.       Poradie účasti zástupcov FK III. ligy v relácii Športregión štúdia Regina B. Bystrica. Povinnosťou zástupcu FK je dostaviť sa najneskôr o 19. 45.  do Slov. rozhlasu, L. Sáru 1, resp. riadiť sa pokynmi príslušného redaktora:  23. 10. 05 Dukla BB B, 30. 10. 05 D. Kubín + SsFZ.

8.       SFZ so svojími partnermi pripravil v mesiaci október propagačnú kampaň „Futbal je hra pre všetkých 2005“. Cieľom tejto kampane je oživiť na Slovensku futbalový život a zlepšiť verejné vnímanie slov. futbalu. Okrem iných atrakcií, pripravil SFZ pre futbalové kluby plagát, prostredníctvom ktorého bude každý FK na Slovensku spojený s touto kampaňou. Obraciame sa touto cestou na všetky FK v stredoslovenskom regióne, aby po prevzatí tohto atraktívneho plagátu na príslušnom ObFZ tento vystavili v priestoroch svojho futbalového štadióna.

 

Zmena DL č. 11

V. Krtíš – Jesenské (DZ Konečný za Pšenicu), Hrochoť – Priechod (Kratochvíla za Fabera), radzovce – Kosihy (DZ Michalko za Končeka), Selce – Revúca (SD a MD, Bulla za Fábryho, Peter Turňa za Bullu), Krupina – Fiľakovo (dorast, Fábry za Hrdličku), K. Lieskovec – Korňa (dorast, 14.00), K. Lieskovec – Z. Poruba (SŽ a MŽ, ihr. Lodno), Krupina – Tempus RS (SŽ a MŽ, Fábry za Hrdličku), Heľpa – H. Nemce (SŽ a MŽ, nová, Mikloš – ObFZ BB), Hrochoť – Zvolen B (SŽ a MŽ, Kratochvíla za Fabera).

 

Zmena DL č. 12

Podlavice – Selce (SD  a MD, 18. 10. o 12.30-15.00), Podhorie – Divina (V. liga dor. sk. A), Tempus RS – Bušince (dorast, 22. 10. o 14.00, Družstevná),

 

Pokyny k predkladaniu žiadosti o dotácie na rok 2006.

Základná časť Usmernenia Ministerstva školstva SR k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov rozvoja telesnej kultúry v r. 2006, vrátane príslušných tlačív, je uverejnená na internetovej stránke MŠ SR: www.minedu.sk (šport).

I. Šport pre všetkých (tlačivo 02601A)

Podľa tejto smernice budú žiadatelia (obce, mestá, TJ, kluby ...) pri organizovaní športových aktivít podujatí miestneho, resp. regionálneho významu predkladať projekty Krajskému športovému centru na tlačive 02601 A do 15. 11. 2005. Každý projekt musí byť predložený na samostatnom tlačive. V prílohe každého projektu musí byť uvedené zameranie a stručná charakteristika športovej aktivity, vekové kategórie a predpokladaný počet zapojených účastníkov a pod. treba postupovať v zmysle „Usmernenia MŠ ...“.

II. MTZ – Investície, regionálneho významu (tlačivo 02604B)

Požadované dotácie musia byť orientované na výstavbu nenáročných viacúčelových ihrísk, cyklotrás, športovo-rekreačných areálov zdravia, bezbariérového prístupu na športoviská a pod. Tieto športové objekty musia byť prístupné širokej verejnosti. Oprávnenými žiadateľmi sú vlastníci, príp. dlhodobí nájomcovia objektov (mesto, obce, kluby, obč. združenia). Títo predložia žiadosti na príslušné KŠC na tlačive 02604B do 15.11.05. Žiadosti musia spĺňať podmienky „Usmernenia MŠ...“. Žiadatelia, ktorí obdržali dotáciu v r. 2005 musia spolu so žiadosťou na r. 2006, zaslať aj vyhodnotenie projektu 2005. Podporené budú len tie žiadosti, ktoré budú spolufinancované aj z iných zdrojov mimo štátneho rozpočtu. Podrobnejšie viď vyššie uvedená internetová stránka MŠ SR.