Spravodaj č. 16/2005-2006

 

Vzhľadom k tomu, že 1. 11. 2005 je voľný deň (Sviatok všetkých svätých) upozorňujeme všetkých R a DZ, aby svoje zápisy resp. správy odoslali v pondelok 31. 10. 05 najneskôr do 12.00 hod. listom 1. triedy doporučene tak, aby boli 3. 11. 05 k dispozícii komisiám SsFZ. Upozorňujeme tiež funkcionárov FK na uvedenú skutočnosť pri zasielaní žiadostí, poplatkov stanovísk a pod. Zároveň pripomínamé možnosť využiť fax 048/4148914.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 21. 10. 05 okrem iných prerokoval plnenie podmienok o počte R FK, štartujúcimi v súť. SsFZ. Zobral na vedomie zoznam FK, neplniacich podmienku v zmysle RS 2005/06 čl. XII bod 2: III. liga: D. Kubín (chýba 1 R); IV. liga: Trebostovo (-1), T. Štiavnička (-2), Hliník (-1), Revúca (-2); V. liga: Makov (-1), Predmier (-1), Varín (-1), Sučany (-1), Palúdzka (-2), Lisková (-1), L. Hrádok (-1), Hrochoť (-1), radvaň (-1), Podlavice (.1), Žarnovica (-1), Hnúšťa (-2), Hajnačka (-2). VV zároveň ukladá uvedeným FK zabezpečiť chýbajúci počet R do 31. 3. 2006 pod následkom finančného postihu podľa RS 2005/06 čl. XII. bod 2.

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Námietky kap. hostí z MFS IV. ligy sk. SEVER 12. kolo Oščadnica – Martin boli prerokovaní ako neopodstatnené.

2.       Námietky kap. hostí z MFS IV. ligy sk. JUH 12. kolo Poltár – V. Krtíš boli prerokovaní ako neopodstatnené.

3.       Námietky kap. hostí z MFS V. ligy sk. A 12. kolo Skalité - Teplička boli prerokovaní ako neopodstatnené.

4.       Tabuľka strelcov III. ligy po 14. kole: 13 gólov – Jeťko, 12 gólov - Privitzer, 9 gólov – Maroš Fojtík (Rakytovce), Radek Bukač (B. Bystrica B).

5.       Postupujeme na doriešenie KDZ: III. liga 12. kolo DZ Holáčik – iné meno AR1; IV. liga SEVER 11. kolo DZ Baďura – stav nariadenia PK, DZ Kmoško – neuvádza 1. nariadený PK, 12. kolo DZ Repa – napomínaný hráč už nebol na HP; V. liga sk. B 12. kolo DZ Tomčík – napomínaní hráči (nesprávny FK).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Kontumuje MFS 11. kola III. ligy SD Selce – Revúca priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Selce podľa SP čl. 100/i (štart hráča na cudzí RP). Prípad postupujeme na DK.

2.       Námietka kap. FK Raková v MFS 12. kola V. ligy dor. sk. A K. Poruba – Raková na základe vyjadrenia sa R stretnutia bola prerokovaná ako neopodstatená.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-451 Lukáš Homola 920715 S. Ľupča 3 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-6-1b,

D-452 Peter Dobias 901119 R. Sobota B 3 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-6-1b,

D-453 Ján Máth 720918 Nenince 6 stret. nepodm. od 24. 10. 05. 1-3b,

D-454 Ján Vojtek 800219 H. Ves 1 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-5a,

D-455 Marian Ladňák 850411 Martin 1 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-5a,

D-456 Jakub Novosedliak 870122 Martin DK hráčovi dňom 24. 10. 05 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-457 DK trestá FK Belá pokutou 4 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť diváka a nedostat. usporiad. službu po stretnutí 23. 10. 05,

D-458 DK oznamuje, že nemohla prerokovať prípadné previnenia zo stret. IV. ligy SEVER dorast Belá – L. Hrádok nakoľko chýbal zápis o stretnutí,

D-459 Tomáš Gulčík 900615 Raková 2 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-5a,

D-460 Libor Maľovaník 871218 Raková 4 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-4a,

D-461 Peter Bytčánek 620912 Podvysoká 1 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-5a,

D-462 Milan Židek 740217 K. N. Mesto B 3 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-6-1b,

D-463 Marian Vančík 730818 D. Hričov 1 stret. nepodm. od 24. 10. 056, 1-5a,

D-464 Ľuboš Madleňák 871113 O. Jasenica 2 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-1b,

D-465 Jaroslav Opatera 731115 Podbiel 2 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 8 ŽK, 1-5a,

D-466 Jozef Olos 770328 Bešeňová 1 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-5a,

D-467 Miroslav Láclavík 770831 Žaškov 2 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-5a,

D-468 Peter Dutka 811031 Ludrová 2 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-5a,

D-469 Martin Černák 880718 L. Mikuláš 4 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-2a,

D-470 Robert Turák 880426 Radvaň B 1 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-5a,

D-471 Dušan Legerský 870219 Čadca 1 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-5a,

D-472 DK trestýá FK Kremnička dosp. pokutou 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť člena dr. po stretnutí 23. 10. 05,

D-473 DK trestá FK D. Strehová dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístojnosť funkcionára po stretnutí 16. 10. 05,

D-474 DK trestá FK Revúca dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nedostat. uspor. službu po stretnutí 16. 10. 05,

D-475 Já Francisty 880628 Brusno 5 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-3b,

D-476 Peter Šebeš ved. dr. FK Brusno dorast 8 stret. nepodm. od 24. 10. 05, podľa 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-477 Na návrh KM DK trestá Igor Jakubička tréner FK Revúca SD 6 mesiacov nepodm. od 27. 10. 05 do 26. 4. 06, 1-9-2b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 100 SK uhradiť,

D-478 Na návrh KM DK trestá Miroslav Rus ved. dr. FK Revúca SD 6 mesiacov nepodm. od 27. 10. 05 do 26. 4. 06, 1-9-2b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS 100 SK uhradiť,

D-479 Na návrh KM DK trestá FK Revúca SD zastav. činnosti na 2 súť. stret. nepodm. + pokutou 3 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-5 za štart hráča na cudzí RP v stretnutí 15. 10. 05,

D-480 Robert Adamov 871213 Žarnovica 5 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-3b,

D-481 Miroslav Klobúčnik 870720 Žarnovica 3 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-2b,

D-482 Martin Giertl 870929 Šalková 4 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-3b,

D-483 Robert Bella 870731 Šalková 2 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-5a,

D-484 Jozef Randa tréner FK Šalková dorast 6 stret. nepodm. od 24. 10. 05 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-485 Tomáš Horeličan 870814 Šalková hráč do 2. 11. 05 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie zápisu po stretnutí 22. 10. 05) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-486 Ján Slosiarik 750901 D. Niva 2 stret. podm. do 31. 5. 06, 1-5a,

D-487 Tomáš Ondrejka 820511 Radvaň 5 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-3b,

D-488 Peter Kocka 860902 Radvaň 5 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-6-1b,

D-489 Roman Sochor 770527 Priechod 4 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-3b,

D-490 Na návrh KR DK trestá Rastislav Glončák R 4 stret. nepodm. od 27. 10. 05, DP 3-5 200 SK uhradiť,

D-491 Jan Šemoda 871205 Krupina 1 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-5a,

D-492 Ivan Vranec 811229 Revúca 1 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-493 Marian Varholák 781214 V. Krtíš DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-494 Miroslav Čipčala 750715 Kalinovo 5 stret. nepodm. od 27. 10. 05, 1-6-1b 150 SK uhradiť,

D-495 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 24. 10. 05 na 1 MFS: Slavomír Kaňa 840918 Skalité, Jaroslav Mravec 791207 Raková, Július Švidroň 780121 Bešeňová, Anton Gašinec 700630 Rudinská, Matúš Vajda 871206 Priechod, Miroslav Baláž 800208 D. Niva, Ján Melich 790130 Ružiná, Miroslav Laco 741107 L. Mikuláš, Peter Hric 800320 Rakytovce, Tibor Piňo 841026 Čadca, Martin Gajdošík 800910 Bytča, Stanislav Širo 8402036 Bytča, Peter Štúber 830925 B. Bystrica B, Ján Bdžoch 851003 R. Sobota B, Michal Kuboš 760705 Nižná, Marian Ondrušek 730513 Krásno, Marian Chlebek 810124 Kársno, Jozef Blahuta 771020 Krásno, Tibor Petrík 861216 Poltár, Jaroslav Horn 770730 V. Krtíš, Marian Flašík 700904 D. Ždaňa, Miroslav Kelemach 730604 Brusno, Dušan Raniak 781025 D. Niva, Vladimír Bullák 850608 D. Niva, Ján Šimko 790324 D. Niva, Andrej Varhoľák 860810 Revúca, Ivan Vranec 811229 Revúca, Jakub Priechodský 870213 L. Mikuláš, Michal Kučera 891210 Krupina, Lukáš Listofer 871230 D. Hámre, Zoltán Prochádzak 881208 Sliač, Michal Ostrihoň 880216 B. Štiavnica, Adrian Sabo 880601 D. Hričov, Jaroslav Chmúrik 900405 Raková, Lukáš Luptovec 881007 Raková, Zoltán Barabáš 871206 Nenince, Ondrej Jurčo 880506 Zuberec,

D-496 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 24. 10. 05 na 2 MFS: Jaroslav Opatera 731115 Podbiel,

D-497 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Ľubomír Frišnič 730602 Brusno, Peter Zátroch 840920 Hrochoť – zamietajú sa,

D-498 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Peter Brezničan 700720 Predmier – zamieta sa,

D-499 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Vladimír Farský tréner O. Jasenica, Milan Priechodský ved. dr. L. Mikuláš dorast – chýbajú poplatky, Peter Bartoš 880301 Hriňová – chýba poplatok za 4 ŽK,

DK predvoláva na svoje zasadnutie  4. 11. 05 zo stretnutia: Kremnica – Pliešovce III. liga SŽ o 16.30 R Ladislav Berta.Učasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozýva R – Fazekaša na svoje zasadnutie dňa 10.11. 2005 o 13,00 hod. v Banskej Bystrici.

2.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých: Repa (K. Lieskovec-Bytča) – 1 stretnutie, Budinec (Divín – V. Čalomia) – 1 stretnutie, Ozan (Hriňová-Vinica) – 2 stretnutia, Petrák (Zvolen-T. Teplice) – 1 stretnutie, Gombala (Lovinobaňa-Radzovce) – 1 stretnutie, Dado (Radvaň-D. Hámre) – 1 stretnutie, Kojnok (Kováčová – Priechod) – 1 stretnutie, Parobek (Kalinovo-Brusno) – 1 stretnutie, Podhradský (Poniky-Tisovec) – 1 stretnutie, Gonda M. (Poltár-V. Krtíš) – 1 stretnutie , Perašin (Žiar n. Hr. - Rakytovce) – 1 stretnutie, Králik (Žiar n. Hr.-Rakytovce) – 2 stretnutia

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje dňa 17. novembra 2005 v Banskej Bystrici doškoľovací seminár pre trénerov 2. triedy (predĺženie platnosti licencie B) v rozsahu 4 hodín a rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy (získanie UEFA B licencie) v rozsahu 10 hodín. Podmienkou účasti je písomná prihláška trénera na seminár s uvedením mena a priezviska, adresy, rodného čísla a trénerskej kvalifikácie a uhradenie účastníckeho poplatku 400.- Sk + 200.- Sk za rekvalifikačný seminár a vystavenie nového licenčného preukazu UEFA B resp. 100.-+ 200.- Sk za doškoľovací seminár a predĺženie platnosti licencie B poštovou poukážkou SsFZ. Prihlášky spolu s dokladom o zaplatení zasielajte na adresu SsFZ, P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica do 07. novembra 2005.

2.       TMK SsFZ vyhodnotila plnenie uznesenia VV SsFZ o povinnosti trénerov predkladať pred MFZ v súťažiach SsFZ platnú trénerskú licenciu v jarnej časti ročníka 2005. Podľa zápisov o stretnutí nemal alebo nepredložil tréner družstva platnú trénerskú licenciu celkom v 257 prípadoch; 59 krát v kategórii mužov a 198 krát v mládežníckych súťažiach. Vv SsFZ rozhodol, že finančné pokuty za nesplnenie uvedeného nariadenia pre jednotlivé kluby za rok 2005 odpúšťa. Zároveň však dôrazne upozorňujeme kluby, že od jarnej časti ročníka 2005/2006 budú finančné sankcie za neplnenie nariadenia o povinnom predkladaní platnej licencie trénera pred každým MFZ dôsledne uplatňované(300.- Sk / zápas u mužov; 100.-/zápas u mládeže).

3.       TMK SsFZ pozýva svojich členov na riadne zasadnutie trénersko – metodickej komisie dňa 07. novembra 2005 (pondelok) o 09.00 hod. v zasadačke SsFZ v Banskej Bystrici.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK: Poltár a V. Krtíš (Poltár – V. Krtíš, D. Ždaňa (D. Strehová – D. Ždaňa), Martin (Oščadnica – Martin), Žilina B (Valča - Žilina B), Trebostovo (Trebostovo – Tvrdošín). Na základe nesplnenia čl. 4/a Poltár, V. Krtíš, D. Ždaňa a Trebostovo podnety odmieta. Podnet FK Martin prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie k predmetnej veci zvoláva na 10. 11. 05.

2.       Na svojom zasadnutí 27. 10. 05 prejednala sťažnosť FK Tisovec na výkon R a AR v MFS IV. ligy JUH Brusno – Tisovec, sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje na KR a KDZ, odvolací vklad 1 000 SK sa vracia FK Tisovec.

3.       Ďalej na svojom zasadnutí prejednala sťažnosť FK Žiar na výkon R a AR v MFS III. ligy Žiar – Rakytovce, sťažnosť vyhodnotila ako čiastične opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje na KR , odvolací vklad 1 000 SK sa vracia FK Žiar n. H.

 

Zdravotná komisia (predseda Andrej Patka)

1.       Preventívna prehliadka aktívneho športovca do 18 r. (platí do dovršenia 19 r.): Od 21. 10. 05 je v platnosti cenový výmer MZ SR, ktorý určuje maximálnu cenu za prevent. prehliadku športovca do 18 r. na pracovisku telových. lekárstva v maxim. cene 456 SK. Po uhradení celej čiastky na pracovisku na základe predloženého príjmového dokladu zdravotné poisťovne preplácajú 50% z uhradenej sumy (228 SK).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie Rady SsFZ sa uskutoční 7. 11. 05 (pondelok) o 14.30 v hoteli DIXON v B. Bystrici. zasadnutie VV tiež 7. 11. 05 o 10.30 v tom istom zariadení.

2.       Opraca RS 2005/06 časť adresár FK: III. liga MFK D. Kubín manager Jozef David zmena č. t. 0907 818216.

3.       V priebehu budúceho týždňa rozosiela sekretariát SsFZ svojim riadnym členom FK, ktorých družstvá dosp. štartujú v súť. SFZ a SsFZ oznam o konaní Konferencie SsFZ s návratkou. V súlade so Stanovami SsFZ zastupuje každého riadneho člena (FK) jeden zástupca. Výnymkou sú prípady, ak sa zástupca FK zúčastňuje konferencie ako člen Rady SsFZ resp. SFZ, alebo člen VV SsFZ, ktorí budú na konferenciu pozvaní osobitnou pozvánkou. V takom prípade sa konferencie zúčastní aj ďalší člen FK, ktorého uvedie FK na návratku. Čitateľne vyplnené návratky, potvrdené štatutármi FK očakávame najneskôr do 4. 11. 05.

4.       Spoločné zasadnutie komisií SsFZ s vedením SsFZ je 10. 11. 05 o 17.00 v B. Bystrici.

5.       Upozorňujeme FK družstiev dosp. na zmenu čísla záznamníka Rádia Regina, kde je potrebné ihneď po skončení stretnutia nahlásiť údaje z MFS tak, ako sú uvedené v RS 2005/06. Nové číslo záznamníka je 048/4717197.

6.       Vyhodnotenie nezaslali: K. Lieskovec (12. kolo), Kremnička (11 a 12. kolo), R. Sobota B (11), L. Mikuláš (11), Čadca (10), T. Sťiavnička (10, 11, 12 posledné upozornenie), Tvrdošín (12), Hliník (11 a 12), V. Krtíš (11), Poltár (10).

7.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 25. 10. 05: Trebostovo – L. Lúčka opakovane, Poltár – V. Krtíš, D. Strehová – D. Ždaňa, Oščadnica – Martin, Kalinovo – Brusno, Valča  - Žilina B.

8.       Prestupový termín SEPTEMBER 2005: Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Belaník Jozef 630308 Trnové, Dzúra Ľubomír 670224 Muráň, Martinec Michal 871125 Bánová aj RL, Plieštik Miroslav 710423 Beňuš, Pramuka Peter 880627 Skl. Teplice, Purdek Lukáš 880101 MFK Detva, Rošták Dušan 781107 Nižná, Sliačan Milan 800423 Černová, Tomek Michal 7603297757 L. Mikuláš, Zdechovan Július 580322 Fiľ. Kováče, Zradula Branislav 820206 Povina aj RL, Šporka Pavol 660425 Riečka, Barčin Bohuš 731207 Vrútky, Buček Milan 811229 V. Teriakovce, Cvacho Ján 800527 D. Hričov, Gregor Milan 851205 Brusno, Kozár Miroslav 761021 Lutila, Kučera Martin 860221 Baláže, Kupšo Milan 810901 Vysoká n. K., Majer Ladislav 740125 Nenince, mede Peter 850104 tachty, Milo Stanislav 860226 Krásňany aj RL, Nemec Pavel 651130 Rudno n. H., Paták Milan 810206 Bytča, Staškovan Richard 820516 K. N. Mesto, Szabo Pavol 840616 Selce, Šimko Martin 811003 Harmanec, Špita Pavol 670324 Ochodnica, Šrenkel Peter 880302 K. N. Mesto, Tereň Pavel 660507 Terany,  Tisoň Miroslav 830405 Breznička, Zolcer Gabriel 800817 Kosihy, Žibrita Miroslav 801210 aj RL, Bobro Tomáš 831218 ŠKP Detva. Ďakujeme.

9.       Poradie účasti zástupcov FK III. ligy v relácii Športregión štúdia Regina B. Bystrica. Povinnosťou zástupcu FK je dostaviť sa najneskôr o 19. 45.  do Slov. rozhlasu, L. Sáru 1, resp. riadiť sa pokynmi príslušného redaktora:  30. 10. 05 D. Kubín + SsFZ.

 

Zmena DL č. 13

Hajnačka – Olováry (DZ Alakša za Králika aj dorast), Nenince – Hnúšťa (DZ Králik za Alakšu).

 

Pokyny k predkladaniu žiadosti o dotácie na rok 2006.

Základná časť Usmernenia Ministerstva školstva SR k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov rozvoja telesnej kultúry v r. 2006, vrátane príslušných tlačív, je uverejnená na internetovej stránke MŠ SR: www.minedu.sk (šport).

I. Šport pre všetkých (tlačivo 02601A)

Podľa tejto smernice budú žiadatelia (obce, mestá, TJ, kluby ...) pri organizovaní športových aktivít podujatí miestneho, resp. regionálneho významu predkladať projekty Krajskému športovému centru na tlačive 02601 A do 15. 11. 2005. Každý projekt musí byť predložený na samostatnom tlačive. V prílohe každého projektu musí byť uvedené zameranie a stručná charakteristika športovej aktivity, vekové kategórie a predpokladaný počet zapojených účastníkov a pod. treba postupovať v zmysle „Usmernenia MŠ ...“.

II. MTZ – Investície, regionálneho významu (tlačivo 02604B)

Požadované dotácie musia byť orientované na výstavbu nenáročných viacúčelových ihrísk, cyklotrás, športovo-rekreačných areálov zdravia, bezbariérového prístupu na športoviská a pod. Tieto športové objekty musia byť prístupné širokej verejnosti. Oprávnenými žiadateľmi sú vlastníci, príp. dlhodobí nájomcovia objektov (mesto, obce, kluby, obč. združenia). Títo predložia žiadosti na príslušné KŠC na tlačive 02604B do 15.11.05. Žiadosti musia spĺňať podmienky „Usmernenia MŠ...“. Žiadatelia, ktorí obdržali dotáciu v r. 2005 musia spolu so žiadosťou na r. 2006, zaslať aj vyhodnotenie projektu 2005. Podporené budú len tie žiadosti, ktoré budú spolufinancované aj z iných zdrojov mimo štátneho rozpočtu. Podrobnejšie viď vyššie uvedená internetová stránka MŠ SR, a v časopise ŠPORTINFORM č. 8/2005, ktorý nedávno vyšiel, kde sú uverejnené aj potrební tlačivá žiadosti.

 

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme  futbalovej verejnosti, že 22. 10. 2005 náhle zomrel vo veku 62 rokov funkcionár ObFZ B. Bystrica a bývalý člen KDZ SsFZ IVAN LAČNÝ. Česť jeho pamiatke.