Spravodaj č. 19/2005-2006

 

Rokovanie Rady SsFZ (7. 11. 2005)

Rada SsFZ okrem iných v odvolacom konaní:

a)       zobrala na vedomie písomné stiahnutie odvolania MFK Žarnovica voči rozhodnutiu VV SsFZ, uverejneného v Spravodajcovi č. 9 z 3. 9. 05 vo veci vrátenia hráča Miloša Muhu z FK Žarnovica do FK D. Hámre. Odvolací vklad 1 000 SK sa vracia FK Žarnovica.

b)       prerokovala odvolanie TJ Sandrik D. Hámre voči rozhodnutiu VV SsFZ vo veci kontumácie MFS V. ligy sk. C Detva – D. Hámre uverejneného v Spravodajcovi č. 13 z 1. 10. 05. Rada potvrdila pôvodné rozhodnutie ŠTK potvrdené VV SsFZ v predmetnej veci. Odvolací vklad 1 000 SK prepadá v prospech SsFZ.

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.       Schvaľujeme výsledky a tabuľky jesennej časti súť. roč. 2005/06 s výnimkou MFS V. ligy sk. C 1. kolo Detva – D. Hámre.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Schvaľuje výsledky súťaže mládeže v pôsobnosti SsFZ, ktoré boli dosiahnuté v jesennej časti súť. roč. 2005/06 a tabuľky po jesennej časti.

2.       Kontumuje MFS 11. kola III. ligy MŽ sk. D Poltár – D. Strehová priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK D. Strehová podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča na cudzí ŽP).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-567 Na návrh KR DK R trestá Ladislav Berta 1 mesiac nepodm. od 10. 11. – 9. 12. 05, DP 3-5, 200 SK uhradiť,

D-568 Na návrh KM DK trestá FK Poltár MŽ zastavená činnosť na 2 súť. stret. nepodm. + pokuta 5 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-5 za štart hráčov na cudzí RP v stretnutí 29. 10. 05,

D-569 Na návrh KM DK trestá Oliver Sabó 931121 Poltár 4 stret. podm. do 30. 6. 06, 1-9-2b 50 SK uhradiť,

D-570 Na návrh KM DK trestá Stanislav Sýkora ved. dr. FK Poltár MŽ 6 mesiacov nepodm. od 10. 11. 05 do 9. 5. 06, 1-9-2b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 100 SK uhradiť,

D-571 Na návrh KpRS DK trestá Jakub Novosedliak 870122 Martin 3 stret. nepodm. od 24. 10. 05, 1-6-1b

D-572 Na návrh KpRS DK ruší trest uvedený v Spravodajcovi č. 18 pod D-566.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Chyby R (mínus body): Taraba 0,2; Greňo 0,2; Súhrada 0,5; Chrien 0,4; J. Ostrihoň 0,2; Maga 0,2; Ľupták 0,4; Siman 0,7; J. Ostrihoň 1; Mačuda 0,5; R. Poliak 0,2; Kojnok 0,2; Kret 0,2; Rogoň 0,2; Ondrašina 0,2; Švec 0,2; Kojnok 0,4; Ozan 0,2; Hlaváčik 0,2; Maga 0,5; Súhrada 0,2; Žbirka 0,2; L. Majer 0,2; Ďuriš 1; Kret 0,2; Tršo 0,4; Lisická 0,5; Cimprich 0,2; P. Oružinský 0,5; Ivanič 0,5; Korenčík 0,5; Brodňan 0,5; György 0,5; Paňko 0,2; Fazekaš 0,5; Holub 0,5; Matejčík 0,4; Michulek 0,2; Madera 0,5; Reguly 0,7; Parobek 0,2; Harezník 0,2; Podhradský 1; Tapfer 0,2; Bajus 0,7; Ma Jakubjak 0,2; Rogoň 0,2; Grznár 0,5; Michna 0,5; Gamboš 0,5; Faber 0,5; Koštial 0,2.

2.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých: Krajči (Bešeňová – O. Jasenica) – 2 stretnutia, Zachar  (Bešeňová – O. Jasenica) – 1 stretnutie, Žeriava (Bešeňová – O. Jasenica) – 1 stretnutie, Kojnok(D. Hámre – M. Kameň) – 2 stretnutia, Jánošík (Hajnáčka – Olováry) – 1 stretnutie, Paňko (Valča – Stráňavy) – 1 stretnutie, Jodas (Revúca – D. Strehová) – 1 stretnutie, Čuboň (Stráňavy – Belá) – 1 stretnutie, Chudý (Trebostovo – L. Lúčka) – 1 stretnutie, Tršo (Valča – Žilina B) –1 stretnutie, Madera (Valča – Žilina B) –1 stretnutie, Ostrihoň I. (D. Ždaňa – Brusno) – 1 stretnutie, Tomčík (Oščadnica – Martin) – 1 stretnutie, Parobek (Kalinovo – Brusno) – 1 stretnutie, Hnilica

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Na zasadnutie komisie 10. 11. 05 pozývame o 16.00 Pavlák, 16.15 P. Ďurana.

 

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva všetkých 96 prihlásených trénerov na doškoľovací seminár pre trénerov 2. triedyrekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy, ktorý sa bude konať dňa 17. novembra 2005 (štvrtok) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, v miestnosti č. 313, 3. poschodie. Program seminára (doškolenie 1 – 5, rekvalifikácia 1 - 11): 1. 08.00 – 08.45 prezentácia účastníkov, 2. 08.45 – 09.15 otvorenie seminára (Nemec, Kováč, Štefaňák) 3. 09.15 – 10.45 traumatológia a úrazová zábrana vo futbale (MUDr. Sylvestr) 4. 11.00 – 12.00 aktuálne trendy v príprave detí a mládeže, príprava a vedenie družstva v zápase (Petrák), 5.  12.00 – 12.30 slávnostné vyhlásenie ankety Tréner roka SsFZ, 6.  12.30 – 13.00     prestávka, ukončenie doškoľovacieho seminára 7.  13.00 – 14.30 aktuálne otázky kondičnej prípravy (Prochotský), 8.  14.45 – 15.45 kondičná príprava hráčov vrcholového futbalu – praktické  ukážky (Prochotský – telocvičňa), 9. 15.45 – 16.15 prestávka, 10. 16.15 – 17.45 problematika priestorového bránenia (Štefaňák), 11. 17.45 ukončenie rekvalifikačného seminára. Žiadame všetkých trénerov, účastníkov rekvalifikačného seminára, aby doniesli so sebou starý licenčný preukaz, 1 ks fotografiu 2,5 x 2 cm a doklad o zaplatení účastníckeho poplatku 600.- Sk (ak ho neposlali poštou). Zároveň žiadame trénerov, účastníkov doškoľovacieho seminára, aby doniesli so sebou starý licenčný preukaz a doklad o zaplatení účastníckeho poplatku 300.- Sk ( ak ho neposlali poštou).

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 10. 11. 05: III. liga: Čadca S č. 12 – 2 000+300 SK; Kremnička S č. 17 – 2 000+300, S č. 18 200 SK; Rakytovce S č. 18 – 200 SK; IV. liga: T. Štiavnička S č. 12 – 1 000+300 SK, S č. 13 – 200+15 000+300, S č. 16 – 5 000+300 SK; Poltár S č. 13 – 500+300 SK, S č. 18 – 150 SK; Trebostovo S č. 13 – 500+300 SK; Tvrdošín S č. 13 – 500+300 SK; Revúca S č. 14 – 500+300 SK, S č. 17 – 1 000+300 SK; D. Strehová S č. 17 – 1 000+300 SK; V. liga: Detva S č. 12 – 13 000 SK; Palúdzka S č. 13 – 1 500+300 SK; Lovinobaňa S č. 13 – 1 000+300 SK; Ružiná S č. 13 – 1 000+300, S č. 18 – 150+150 SK; Hrochoť S č. 13 – 500+300 SK; Podvysoká S č- 13 – 500+300 SK; Predmier S č- 13 – 500+300; Dražkovce S č. 13 – 500+300 SK; Podbiel S č. 13 – 500+300 SK; Veličná S č. 13 – 500+300 SK; Nenince S č. 14 – 500+300 SK; Fiľakovo S č. 14 – 500+300 SK; Žarnovica S č. 14 – 500+300, S č. 18 – 200 SK; O. Jasenica S č. 15 – 1 500+300 SK; Priechod S č. 16 – 4 000+300 SK; Belá S č. 17 – 4 000+300 SK; Žaškov S č. 18 – 150+150 SK; Lubeník S č. 18 – 10 000+300 SK; K. N. Mesto B S č. 18 – 150 SK; Olováry S č. 18 – 150+150+150 SK; SD: D. Kubín S č. 12 – 2 000+150 SK; Revúca S č. 17 – 100+100+3 000+150 SK; Badín S č. 12 – 100+200, S č. 16 – 100+200, S č. 18 – 100+100 SK; Halič S č. 12 – 50+3 000+150 SK; Tempus RS S č. 15 – 100+200 SK; Podhorie S č. 18 – 100 SK; Hriňová S č. 18 – 100+100 SK; Jesenské S č. 18 – 100+100 SK; SŽ: Krásno S č. 13 – 2 000+150 SK; Belá S č. 15 – 100+200 SK; Očová S č. 18 – 50 SK; Bziny S č. 18 – 50 SK; MŽ: Poltár S č. 12 – 1 000+150 SK. HK nariaďuje pokuty a poplatky uhradiť do 25. 11. 05 pod nálsedkom discipl. riešenia.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Na svojom zasadnutí 10. 11. 05 prerokovala sťažnosť FK Brusno na výkon R v MFS IV. ligy JUH D. Ždaňa – Brusno, sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatenú, svoje zistenia odstupuje KR a KDZ, vklad 1 000 SK sa vracia FK Brusno.

2.       Ďalej prerokovala sťažnosť FK Martin na výkon R v MFS IV. ligy SEVER Oščasnica – Martin, sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatenú, svoje zistenia odstupuje KR a KDZ, vklad 1 000 SK sa vracia FK Martin.

 

Zdravotná komisia (predseda Andrej Patka)

1.       Preventívna prehliadka aktívneho športovca do 18 r. (platí do dovršenia 19 r.): Od 21. 10. 05 je v platnosti cenový výmer MZ SR, ktorý určuje maximálnu cenu za prevent. prehliadku športovca do 18 r. na pracovisku telových. lekárstva v maxim. cene 456 SK. Po uhradení celej čiastky na pracovisku na základe predloženého príjmového dokladu zdravotné poisťovne preplácajú 50% z uhradenej sumy (228 SK).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Začiatkom mesiaca rozoslal sekretariát SsFZ svojim riadnym členom FK, ktorých družstvá dosp. štartujú v súť. SFZ a SsFZ oznam o konaní Konferencie SsFZ s návratkou. V súlade so Stanovami SsFZ zastupuje každého riadneho člena (FK) jeden zástupca. Výnymkou sú prípady, ak sa zástupca FK zúčastňuje konferencie ako člen Rady SsFZ resp. SFZ, alebo člen VV SsFZ, ktorí budú na konferenciu pozvaní osobitnou pozvánkou. V takom prípade sa konferencie zúčastní aj ďalší člen FK, ktorého uvedie FK na návratku. Napriek urgencii z minulého týždňa do dnešného dňa návratku nezaslali FK: Kremnička, R. Sobota, Valča, T. Štiavnička, Krásno, Nižná, Rudinská, Oščadnica, Poltár, Poniky, Tisovec, V. Krtíš, Podvysoká, Varín, Rosina, Teplička, Žaškov, Lisková, Dražkovce, L. Štiavnica, Ludrová, Š. Bane, Detva, Hnúšťa, Ružiná, Olováry, Radzovce, H. Ves, Hajnačka, Klenovec a ŠK Belá. Čitateľne vyplnené návratky, zašlite okamžite (aj faxom 048/4148914) na SsFZ.

2.       Vyhodnotenie nezaslali: K. Lieskovec (12, 13), R. Sobota B (11), Poltár (10, 13), Martin (13).

 

Pokyny k predkladaniu žiadosti o dotácie na rok 2006.

Základná časť Usmernenia Ministerstva školstva SR k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov rozvoja telesnej kultúry v r. 2006, vrátane príslušných tlačív, je uverejnená na internetovej stránke MŠ SR: www.minedu.sk (šport).

I. Šport pre všetkých (tlačivo 02601A)

Podľa tejto smernice budú žiadatelia (obce, mestá, TJ, kluby ...) pri organizovaní športových aktivít podujatí miestneho, resp. regionálneho významu predkladať projekty Krajskému športovému centru na tlačive 02601 A do 15. 11. 2005. Každý projekt musí byť predložený na samostatnom tlačive. V prílohe každého projektu musí byť uvedené zameranie a stručná charakteristika športovej aktivity, vekové kategórie a predpokladaný počet zapojených účastníkov a pod. treba postupovať v zmysle „Usmernenia MŠ ...“.

II. MTZ – Investície, regionálneho významu (tlačivo 02604B)

Požadované dotácie musia byť orientované na výstavbu nenáročných viacúčelových ihrísk, cyklotrás, športovo-rekreačných areálov zdravia, bezbariérového prístupu na športoviská a pod. Tieto športové objekty musia byť prístupné širokej verejnosti. Oprávnenými žiadateľmi sú vlastníci, príp. dlhodobí nájomcovia objektov (mesto, obce, kluby, obč. združenia). Títo predložia žiadosti na príslušné KŠC na tlačive 02604B do 15.11.05. Žiadosti musia spĺňať podmienky „Usmernenia MŠ...“. Žiadatelia, ktorí obdržali dotáciu v r. 2005 musia spolu so žiadosťou na r. 2006, zaslať aj vyhodnotenie projektu 2005. Podporené budú len tie žiadosti, ktoré budú spolufinancované aj z iných zdrojov mimo štátneho rozpočtu. Podrobnejšie viď vyššie uvedená internetová stránka MŠ SR, a v časopise ŠPORTINFORM č. 8/2005, ktorý nedávno vyšiel, kde sú uverejnené aj potrební tlačivá žiadosti.