Spravodaj č. 33/2005-2006

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Upozorňujeme FK, že najneskôr v stredu 22. 3. 06 a štvrtok 23. 3. 06 do 15.00 je potrebné zahlásiť aktuálny stav hracích plôch, na ktorých sa majú odohrať MFS všetkých kategórii 1. – 2. 4. 06: B. Motyčka 048/4142254, 0907 806995, Ján Hlaváč 045/6725219, 0908 068599, Ladislav Matejka 048/4148913, 0915 827656. V prípade nenahlásenia stavu hracej plochy ŠTK, KM bude túto považovať za spôsobilú.

2.       Oznamujeme FK, ktoré štartujú v III. lige, že FC R. Sobota B odohrá svoje doma hrané stretnutia na štadióne VTJ Martin vždy v nedeľu o 10.30.

3.       Oznamujeme FK, že Junior Radvaň môže pre MFS v rámci SsFZ odohrať na um. tráve.

4.       Na základe vzájomnej dohody sa MFS 14. kola IV. ligy sk. SEVER Žilina B – T. Štiavnička odohrá 26. 3. 06 o 10.30 na um. tráve v Žiline.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Oznamuje, že:

a)        Part. Č. Balog odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.00-12.30.

b)        FC Junior Radvaň B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD nasledovne: 18. kolo Radvaň B – Selce 9. 4. 06 nedeľa o 10.00-12.30; 19. kolo Radvaň B – Námestovo 16. 4. 06 nedeľa o 10.00-12.30; 21. kolo Radvaň B – L. Mikuláš 29. 4. 06 sobota o 10.00-12.30; 23. kolo Radvaň B – D. Kubín 13. 5. 06, sobota o 10.-12.30; 25. kolo Radvaň B – R. Sobota B 24. 5. 06 streda o 14.30-17.00; 27. kolo Radvaň B – Revúca 4. 6. 06 nedeľa o 10.00-12.30; 29. kolo Radvaň B – Bánová 10. 6. 06 sobota o 10.00-12.30. Zápasy sa odohrajú na um. tráve v Radvani.

c)        OŠK Stráňavy odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy dor. sk. SEVER nasledovne: 16. kolo Stráňavy – Rabča 8. 4. 06 sobota o 15.30; 18. kolo Stráňavy – Rudina 22. 4. 06 sobota o 16.00; 19. kolo Stráňavy Štiavnik 29. 4. 06 sobota o 16.00; 21. kolo Stráňavy – Žilina C 13. 5. 06 sobota o 16.30; 23. kolo Stráňavy – Košťany 27. 5. 06 sobota o 17.00; 25. kolo Stráňavy – Lisková 10. 6. 06 sobota o 17.00.

d)        FK Čadca odohrá svoje doma hrané MFS III. liga SŽ a MŽ sk. A nedeľa 10.00-12.00 ihrisko Horelica.

2.          Nariaďuje odohrať MFS:

a)        19. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUHFK Dukla – Baník V. Krtíš 10. 5. 06 o 13.00-15.00 z dôvodu účasti na medzinárodnom turnaji v Taliansku,

b)        II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH 17. kolo Radvaň – Tempus RS 15. 4. 06 o 10.00-12.00.

3.          Súhlasi so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        16. kolo III. ligy SD a MD Ružomberok B – Zvolen 26. 3. 06 o 13.30-1600 na um. tráve v RK,

b)        14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER RK B – K. Lieskovec 25. 3. 06 o 14.00-16.00 na um. tráve v RK.

4.          Oprava Spravodajcu č. 32 správy KM bod 1, 14. kolo žiakov nariaďujeme odohrať 1. 5. 06 o 10.00-12.00 nakoľko je deň pracovného voľna viď správa KM z 9. 3. 06.

 

z 2. 3. 2006

1.       Oznamuje, že:

a)MFK Revúca odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.00-12.30,

b)        MFK Ružomberok B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v nedeľu o 13.30-16.00 na um. tráve v RK,

c)        MŠK K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.00-12.30,

d)        MŠK Námestovo odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD nasledovne: 16. kolo 26. 3. 06 nedeľa o 10.00-12.30 Námestovo – R. Sobota B, 18. kolo 8. 4. 06 sobota o 10.00-12.30 Námestovo – Zvolen, 20. kolo 23. 4. 06 nedeľa o 10.00-12.30 Námestovo – Revúca, 22. kolo 7. 5. 06 o nedeľa 10.00-12.30 Námestovo – BB Podlavice, 24. kolo 20. 5. 06 sobota o 10.00-12.30 Námestovo – Bánová, 26. kolo 27. 5. 06 sobota o 10.-12.30 Námestovo – Bytča, 28. kolo 7. 6. 06 streda o 14.30-17.00 Námestovo – Čadca, 30. kolo 18. 6. 06 nedeľa o 10.00-12.30 Námestovo – N. Baňa.

e)        FK Istrobanka Rajec odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy sk. SEVER v sobotu UHČ dosp.

f)          MŠK Žilina C odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy sk. SEVER v nedľu o 10.30 na ihr. Závodie,

g)        Baník Kalinovo odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy sk. JUH v sobotu UHČ dosp.,

h)        ŠK Dudince odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy sk. JUH v sobotu UHČ,

i)          1. OFC L. Sliače odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy sk. B v sobotu UHČ dosp.,

j)          Družba M. Čepčín odohrá svoje doma hrané MFS V. liga sk. B v sobotu UHČ dosp. na ihr. Blážovce,

k)        ŽP Podbrezová B odohrá svoje doma hrané MFS V. liga sk. C v nedeľu UHČ na ihrisku v Podbrezovej časť Skalica,

l)          OŠK D. Niva odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy sk. C v sobotu o 14.30,

m)      MFK M. Kameň odohrá svoje doma hrané MFS IV. liga sk. JUH v sobotu UHČ dosp.,

n)        Agro V. Čalomija odohrá svoje doma hrané MFS V. liga sk. D v sobotu o 14.00,

o)        MŠK K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER v nedeľu o 10.00-12.00,

p)        MŠK Námestovo odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER: 10. kolo 30. 4. 06 nedeľa o 10.00-12.00 Námestovo – Žilina B, 23. kolo 28. 5. 06 nedeľa o 10.00-12.00 Námestovo – Trstená, ostatné MFS podľa vyžrebovania,

q)        ŽP Podbrezová odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH v nedeľu o 10.00-12.00 na ihrisku v H. Lehote,

r)         SEZ Lokca odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. B v nedeľu o 11.30-13.00. Na preloženie MFS 17. kola S. Kríž – Lokca žiadame predložiť vzájomnú dohodu,

s)        Družstevník Veličná odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. B v nedeľu o 10.00-12.00,

t)         MFK Zvolen B odohrá svoje doma hrané MFS III. liga SŽ a MŽ sk. C na um. tráve vo Zvolene,

u)        MFK Žiar odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C na ihr. v Lutile,

v)         ŠK Hrochoť odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C v nedeľu ako predzápas dosp.,

w)       LAFC Lučenec odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. D v nedeľu o 10.00-12.00 na um. tráve v Lučenci.

z 9. 3. 2006

1.       Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého počasia KM ruší 16. kolo SD a MD, 14. kolo dorastu a žiakov z 25. – 26. 3. 06. 16. kolo SD a MD sa odohrá 2. 5. 06 o 14.30-17.00, 14. kolo dorastu sa odohrá 2. 5. 06 o 17.00, 14. kolo žiakov sa odohrá 1. 5. 06 o 10.00-12.00. V prípade vzájomnej dohody oboch družstiev je možné MFS odohrať v pôvodnom termíne. Písomnú dohodu je potrebné predložiť na KM najneskôr do 16. 3. 06.

2.       Oznamuje, že:

c)        ŠK Selce odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD nasledovne: 17. kolo 2. 4. 06 Selce – Námestovo 10.00-12.30 predzápas dosp., 19. kolo 16. 4. 06 Selce – K. N. Mesto 10.30-13.00 predzápas dosp., 21. kolo 30. 4. 06 Selce – Č. Balog 10.30-13.00 predzápas dosp., 23. kolo 14. 5. 06 Selce Ružomberok B 11.00-13.30 predzápas dosp., 27. kolo 4. 6. 06 Selce – Podlavice 14.30-17.00, 29. kolo 11. 6. 06 Selce – Bytča 14.30-17.00.

d)        OŠK Baník Stráňavy odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy dor. sk. SEVER v sobotu UHČ dosp.

e)        ŠK Z. Poruba odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dor. sk. B v sobotu UHČ dosp.

f)          MFK Ružomberok B odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER v sobotu o 10.00-12.00 na UT v Ružomberku.

g)        FJ Jupie BB Podlavice odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH v nedeľu o 10.00-12.00 na ihrisku v Rudlovej.

3.       Zroveň upozorňuje všetky vyššie menované FK, na povinnosť, podľa RS, časť II. Termínová listina hracie dni a časy, bod 4/b na povinnosť upozorniť o týchto zmenách všetky dotknuté FK.

4.       KM oznamuje FK III. ligy SD a MD, že UHČ je 10.00-12.30 hod. okrem 25. kolo 24. 5. 06 (streda) o 14.30-17.00, 28. kolo 7. 6. 06 (streda) o 14.30-17.00 a výnimiek uvedených RS 2005/06 a Spravodajcovi.

5.       Vzhľadom k tomu, že niektoré FK zaslali zmeny UHČ a dní pre jarnú časť súť. roč. 2005/06, ktoré sú totožné v RS 2005/06 KM ich berie na vedomie.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín zimného  seminára rozhodcov SsFZ sa uskutoční dňa 23.3.2006 o 14,00 hod. v zasadačke č.10 na SsFZ , Partizánska 93 Banská Bystrica. Zúčastnia sa ho : Bencúr, Béreš, Ďuriš, Gonda M., Havko, Holub, Hroncová, Hurík, Jánošík, Juhász, Kojnok, Kožík, Kružliak, Kubala, Likavcová, Malček M., Masár, Masaryk, Ondák L., Ozan, Pagáč, Pintér, Sliva, Slovák, Václavík, Veky, Vrlíková, Zachar. V náhradnom termíne absolvujú rozhodcovia okrem písomného testu aj ústne pohovory. V prípade neospravedlnenej neúčasti menovaných rozhodcov na náhradnom termíne seminára, KR SsFZ navrhne ich vyradenie z nominačnej listiny rozhodcov SsFZ na najbližšom zasadnutí VV SsFZ.

2.       Rozhodcovia podľa bodu 1. na seminári zaplatia ročný poplatok 250,- Sk súvisiaci s uskutočňovaním akcií rozhodcov v zmysle plánu KR SsFZ na rok 2006 a poplatok v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov SsFZ - účasť na akcii v náhradnom termíne.

3.       KR SsFZ žiada všetkých predsedov KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK k 31.3.2006. Podklady zaslať na SsFZ v termíne do 5.4.2006.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 23. 3. 06 o 9.00 hod.

2.       Oznamujeme FK, že od 1. 3. 06 vykonávajú matričné úkony nasledovný členovia MaK: Stanislav Špila – predseda MaK 0907 360541, František Absolón 041/4212296, Jozef Hreus 0907/559621, Eduard Maňúr 0907 841477, Milan Hančiak 0908 903689, Jaroslav Vaňo 0905 899427, Ján Forgon 0903 541036, Michal Ramšák 0903 862692, Bruno Motyčka 0907 806995.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že počnúc prestupovým termínom marec 2006 bude MaK SsFZ dôsledne uplatňovať postup podľa Prestupového poriadku futbalu pre amatérov, DRUHÁ HLAVA čl. 5/2a, teda pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania a pod.) na sekretariát SsFZ, alebo niektorému u členov MaK k urýchlenému vybaveniu, predloží doklad o zaplatení príslušného poplatku, zvýšený o 50% pôvodnej sumy (dospelí 300+150=450 SK, dorast 300 SK).

4.       Dôrazne upozorňujeme FK, že na základe upozornenia Matrikou SFZ, bude MaK SsFZ, ako aj matričné miesto na SsFZ dôsledne vyžadovať na podkladoch ako je Prestupový lístok resp. Prihláška k registrácii, uvedenie presnej adresy bydliska žiadateľa. V prípade, že prestupový lístok nebude spĺňať náležitosti PP futbalu (chýbajúca presná adresa) bude MaK žiadosť o prestup resp. hosťovanie kvalifikovať ako neprerokovanú. Matričné miesto v obdobnom prípade vráti prihlášku k registrácii na doplnenie údajov. Z uvedeného upozornenia zároveň vyplýva povinnosť predkladať úplne vyplnenú prihlášku k registrácii (zásadne potvrdenú materským klubom hráča) aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu RP resp. výmene RP po dobe platnosti. V prípade, že žiadosť o vyhotovenie duplikátu RP - prihlášku k registrácii - nepodáva materský klub, je k tejto žiadosti potrebné priložiť bezpodmienečne písomné potvrdenie materského FK o strate RP.

5.       Prestupový termín Február 2006 – neprerokované podania: 1. 740407 Gyurász Korenel, Dolinka – Kosihy n. I. – čl. 10/d; 2. 891025 Juhas Tomáš, K. Poruba – Bánová – 10/b; 3. 710706 Kľago Marián, Bytča – Podvysoká – 13/1; 4. 780501 Kubačák Peter, Olešná – L. Lúžna, 13/1; 5. 830805 Romančík Andrej, Valča – T. Štiavnička – 10/d; 6. 830805 Romančík Andrej, Valča – Martin – 10/d.

6.       Upozorňujeme MaK ObFZ na povinnosť zasielať na SsFZ zoznamy prestupov a hosťovaní najneskôr do posledného dňa prestupového mesiaca.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Sekretariát SsFZ pripravil a v najbližších dňoch umiestni na svojej web stránke vzor tzv. príkaznej zmluvy (uzatvorenej podľa Obč. zákonníka) pre výkon funkcie R, AR, DZ v MFS riadených SsFZ. Výhodou takto uzatvorenej zmluvy o výkone činnosti v MFS je, že ani právnická osoba – príkazca (FK) ani fyz. osoba – príkazník (R, AR, DZ) nemá žiadne zákonné povinnosti voči soc. a ani voči zdravotnej poisťovni. Podrobnosti k takto uzatvorenej zmluve boli zverejnené v časopise Športinform č. 2 z 21. 2. 06 a výber z nich zverejníme v budúcom Spravodajcovi SsFZ.

2.       Matričné miesto doporučuje všetkým funkcionárom FK (ved. dr. dospelých) vo svojej pôsobnosti, aby prekontrolovali RP svojich hráčov a predložili podklady k výmene RP, ktorých platnosť sa skončila k 31. 12. 2005. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, prihláška k registrácii s presnou adresou žiadateľa  (podmienka Matriky SFZ), kópia dokladu na overenie r. č. (OP, RL, karta poistenca apod.), fotografia 4,5x3,5 cm  nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100 SK za jedného hráča (môžete uhradiť aj za viacerých hráčov jedným pošt. poukazom). Podklady k výmene zasielajte na adresu: SsFZ registrácia, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Odoslaním uvedených podkladov tesne pred zahájením jarnej časti súť. roč. 2005/06 sa vystavuje možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne. Ďalej upozorňujeme, že od nového roku 2006 bude matričné miesto dôsledne vyžadovať za urýchlené vybavovanie registračných úkonov (prvotná registrácia, výmena neplatných RP, vystavenie duplikátu RP) príplatok á 300 SK za jeden preukaz. Pod pojmom urýchlená registrácia sa podľa výkladu Matriky SFZ rozumie vybavenie žiadosti do 10 pracovných dní od doručenia na matričné miesto. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ aby informovali o týchto skutočnostiach funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Ďurdik Miroslav 850917 Javorina Podhradie, Repka Ladislav 750204 Námestovo, Danko Miroslav 810408 Dudince, Haviar Roman 781026 Buzitka, Kovaliček Ján 850312 Námestovo, Plachetka Peter 751216 Š. Bane, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Žuffa Milan 720810 Zubrohlava, Mrmrák Miloš 750918 Dlhá n. Or., Bujný Jozef 740308 Rajec. Ďakujeme.

 

Zmena DL č. 16

Žilina B – T. Štiavnička (26. 3. o 10.30, um. tráva ZA, nová Dvorštiak – Harezník, Reguly – Roštár).

 

Delegovanie

 

Ružomberok B – K. Lieskovec (14. kolo II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER, 25. 3. o 14.00-16.00 na um. tráve v RK, Repa – Tomčík, Tutura), Ružomberok B – Zvolen (16. kolo III. liga SD a MD, 26. 6. o 13.30-16.00, um. tráva RK, Tilesch – Vojtek, Sitár – Tomčík).