Spravodaj č. 37/2005-2006

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Upozorňujeme FC R. Sobota, že ŠTK a ostatné komisie SsFZ budúe akceptovať len doklady potvrdené štatutármi a pečiatkov FC, alebo nám obratom písomne nahlásia osoby oprávnené konať v mene FC (B družstvo dospelých).

2.       Nariaďujeme na základe vzájomnej dohody odohrať MFS III. ligy 18. kolo FC R. Sobota B – T. Teplice 31. 5. 06 (streda) o 17.30 na ihrisku ŠKF ZTS Martin.

3.       Tabuľka strelcov III. ligy po odohratých 16. kolách: 13. gólov – Ján Jeťko (T. Teplice), 12. gólov – Richard Privitzer (T. Teplice), 11. gólov – Jozef Privarčák (Čadca).

4.       Nariaďujeme na základe vzájomnej dohody odohrať MFS IV. ligy SEVER 16. kolo Tatran Oščadnica – Druž. Belá 31. 5. 06 o 17.00 na ihrisku v Oščadnici.

5.       Nariaďujeme odohrať stretnutia IV. liga sk. SEVER 16. kolo 31. 5. 06 o 17.30  Valča – T. Štiavnička, Nižná – Trebostovo.

6.       Na základe oznámenia ŠK Králiky sa stretnutie IV. ligy sk. JUH ŠK Králiky .- Sokol D. Ždaňa 16. 4. 06 neodohrá z dôvodu nespôsobilej hracej plochy. MFS sa na základe vzájomnej dohody odohrá 31. 5. 06 (streda) o 17.00 na ihrisku v Králikoch.

7.       Nariaďujeme odohrať MFS IV. ligy sk. JUH 16. kolo Hajnačka – Radzovce 31. 5. 06 (streda) o 17.30.

8.       Na základe čl. 100 písm. e Súť. poriadku kontumujeme MFS V. ligy sk. D H. Ves – Mýtna 16. kolo. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H. Ves.

9.       Žiadame predložiť doklad o zaslaní Správy DZ resp. Zápisu o stretnutí DZ Vladimír Mušák a R Miroslav Talán do 19. 4. 06 pod následkom disciplinárnych opatrení.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)        odohrať neodohrané MFS 16. kola V. ligy dor. sk. A Podhorie – Raková 26. 5. 06 (piatok) o 17.00,

b)        odohrať neodohrané MFS 14. kola V. ligy dor. sk. B L. Lúžna – LM Palúdzka 1. 5. 06 (pondelok) o 15.00,

c)        odohrať neodohrané MFS 16. kola V. ligy dor. sk. B M. Čepčín – O. Jasenica 8. 5. 06 (pondelok) o 14.00 na ihrisku v Blažovciach,

d)        odohrať neodohrané MFS 15. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Sliač 30. 5. 06 (utorok) o 15.00-1.700 na ihrisku Jakub,

e)        odohrať MFS 17. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Rradvaň – Tempus RS 14. 4. 06 (piatok) o 10.00-12.00. Tempus RS uhradí na účet SsFZ 200 SK,

f)          odohrať MFS 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Vrútky – Fomat MT B 16. 5. 06 (utorok) o 15.00-17.00. Fomat MT uhradí na účet SsFZ 200 SK,

g)        odohrať MFS 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B O. Veselé – Bziny 17. 5. 06 (streda)  o 15.00-17.00, Tatran O. Veselé uhradí na účet SsFZ 200SK,

h)        odohrať MFS 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – Veličná 24. 5. 06 (streda) o 15.00-17.00. FK Nižná úhradí na účet ssFZ 200 KS,

i)          odohrať MFS 18. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Lokca – Nižná 11. 5. 06 (štvrtok) o 15.00-17.00. FK Nižná uhradí na účet SsFZ 150 SK,

j)          predohrať MFS 19. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – S. Kríž 23. 5. 06 o 10.00-12.00,

k)        odohrať neodohrané MFS 16. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Brusno – H. Nemce 26. 4. 06 (streda) o 14.30-16.00,

l)          odohrať MFS 19. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Fomat MT – Liesek 28. 4. 06 (piatok) o 14.30-16.30

m)      predohrať MFS 19. kola V. ligy dorast sk. D V. Krtíš – V. Čalomija 29. 4. 06 o 11.00.

2.          Odkladá MFS 17. kolo V. ligy dor. sk. D Kokava – D. Strehová, 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne – Bytča, 19. kola IV. ligy dorast sk. JUH B. Štiavnica – Krupina, 17. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Černová – Strečno, 17. kola V. ligy dor. sk. A Svrčinovec – Korňa, 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Svrčinovec – Makov. Zároveň žiada FK o predloženie vzájomnej dohody do 20. 4. 2006.

3.          Kontumuje MFS 16. kola V. ligy dor. sk. B L. Sliače – Sučany priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. Sliače podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Sučany berie na vedomie.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-586 VV SsFZ na svojom zasadnutí na návrh KR a DK SsFZ rozhodol o zmenách v uvádzaní Ž a ČK v zápisoch o stretnutí. R a DZ boli o uvedených zmenách informovaní na seminároch a v Spravodajcovi SsFZ č. 31, 34 a 35/2005-06. DK opakovane upozorňuje R (správnosť uvádzania Ž a ČK v zápisoch) a DZ (kontrolná činnosť) na dodržiavanie uvedených nariadení, nakoľko napr. v stretnutiach odohraných 1. a 2. 4. 06 R vo väčšine prípadov nesprávne uviedli popis ŽK a ČK po ČK po napomínaní 2. ŽK (Moják, Chmúrny, Ďuroška, Koós, Poláček, Vrtich, Dado, Maga, Malček, Kubinec).

D-587 Na návrh ŠTK DK trestá ŠKF ZŤS VTJ Martin pokutou 50 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za vystúpenia družstva dospelých zo súťaže pred jej ukončením,

D-588 Ján Perďoch 870605 Podvysoká 2 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-5a,

D-589 Matej Kmeť 890102 Rajec 2 stret. podm. do 31. 8. 06, 1-5a,

D-590 Peter Petrok 741128 Hnúšťa 1 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-5a,

D-591 Július Villám 840515 Kosihy n. I. 1 stret. podm. do 31. 8. 06, 1-5a,

D-592 Lukáš Vlačuha 880801 Kokava n. R. 1 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-5a,

D-593 Peter Novák 870730 D. Strehová 3 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-3b,

D-594 Dušan Böhm 870927 Kováčová 1 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-5a,

D-595 Marek Harach 830531 Dudince 2 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-5a,

D-596 Peter Jančiar 750305 Brusno 1 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-5a,

D-597 Martin Kostelný 871009 Brezno 2 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-5a,

D-598 DK trestá FK Nenince dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka po stretnutí 9. 4. 06,

D-599 Miroslav Kovalčík 780917 B. Bystrica B 1 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-5a,

D-600 Anton Čmárik 730211 Bytča 1 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-5a,

D-601 Michal Faško 940824 Č. Balog 3 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-6-1b,

D-602 Marek Rudzan 900126 N. Baňa 5 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-3b,

D-603 Milan Gočál 910317 O. Veselé 2 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-5a,

D-604 Štefan Darmo 900519 R. Sobota B 4 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-6-1b,

D-605 Roman Rus 900423 Revúca 4 stret. nepodm. od 10. 4. 06, 1-6-1b,

D-606 DK trestá FK Čadca dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 9. 4. 06,

D-607 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu – čl. 31 bod 2 DP: Martin Černák 880718 L. Mikuláš – amnestia,

D-608 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Ladislav Berta R – zamieta sa,

D-609 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Jozef Večerek tréner FK Ludrová – chýba poplatok, Peter Kmeť ved. dr. FK L. Štiavnica – chýba poplatok,

DK predvoláva na svoje zasadnutie 20. 4. 06 zo stretnutia: Hriňová – Brusno V. liga dorast sk. C o 16.00 hod. FK Hriňová: Ivan Michálik 871217, Jozef Očenáš HÚ, FK Brusno: Ivan Klimčík 880520. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia v Banskej Bystrici nasledovne: 20.4.2006 o 15,30 hod. – rozhodcovia III., IV. a V. liga (Žilinský kraj), 21.4.2006 o 15,30 hod. III., IV. a V. liga (Banskobystrický kraj). Zraz účastníkov bude v uvedené termíny o 15,00 hod. v Športovej hale na Štiavničkách. Rozhodcovia IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave. Bez tohto dokladu nemôže žiadny rozhodca vykonať fyzické previerky.

2.       KR SsFZ žiada všetkých predsedov KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK k 31.3.2006. Podklady zaslať na SsFZ v termíne do 5.4.2006. Do stanoveného termínu materiál nezaslali ObFZ: RS, MT, ZA.

3.       KR pozastvuje delegovanie na 1 stret. dosp. (15. 4. 06) R Sikora (Kremnička – K. Lieskovec).

4.       KR žiada všetky ObFZ do 25. 4. 06 o nahlásenie perspektívnych R (min. 3) na doškoľovací seminár SsFZ licencia A, ktorý sa uskutoční 12. – 13. 5. 2006. Miesto konania, program a ďalšie informácie obdržia pozvaní v pozvánke. V materiáloch žiadame uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a tel. kontakt.

5.       Oznamujeme R, že KR bude brať do úvahy ospravedlnenia formou e-mailovej pošty len u R, ktorí oficiálne oznámili resp. oznámia svoju adresu na sekretariát SsFZ.

6.       Upozorňujeme R na dôsledne vypisovanie zápisov o stretnutí hlavne: súťaž, dosp./dorast, kolo, dátum, pre komisiu atď.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       SFZ spolu s firmami NIKE a ŠPORTPROGRESS zahajuje nový ročník NIKE PREMIER CUP 2006/07pre kategóriu chlapcov nar. po 1.1. 1992. Prihlášky je potrebné zaslať na SsFZ (p. Štefaňák) do 15. 04. 2006. Propozície spolu s prihláškou nájdete aj na internetovej stránke www.ssfz.sk

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK bude 20. 4. 06 o 9.00.

2.       Upozorňujeme FK, že v prestupovom termíne apríl 2006 je možné hosťovanie hráča min. do 31. 12. 06 a dlhšie (hosťovanie sa môže podľa výkladu Matriky SFZ ukončiť vždy len v posledný deň pred ďalším prestupovým termínom, pri dodržaní čl. 3 Prestupového poriadku).

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že počnúc prestupovým termínom apríl 2006 bude MaK SsFZ dôsledne uplatňovať postup podľa Prestupového poriadku futbalu pre amatérov, DRUHÁ HLAVA čl. 5/2a, teda pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania a pod.) na sekretariát SsFZ, alebo niektorému u členov MaK k urýchlenému vybaveniu, predloží doklad o zaplatení príslušného poplatku, zvýšený o 50% pôvodnej sumy (dospelí 300+150=450 SK, dorast 300 SK).

4.       Dôrazne upozorňujeme FK, že na základe upozornenia Matrikou SFZ, bude MaK SsFZ, ako aj matričné miesto na SsFZ dôsledne vyžadovať na podkladoch ako je Prestupový lístok resp. Prihláška k registrácii, uvedenie presnej adresy bydliska žiadateľa. V prípade, že prestupový lístok nebude spĺňať náležitosti PP futbalu (chýbajúca presná adresa) bude MaK žiadosť o prestup resp. hosťovanie kvalifikovať ako neprerokovanú. Matričné miesto v obdobnom prípade vráti prihlášku k registrácii na doplnenie údajov. Z uvedeného upozornenia zároveň vyplýva povinnosť predkladať úplne vyplnenú prihlášku k registrácii (zásadne potvrdenú materským klubom hráča) aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu RP resp. výmene RP po dobe platnosti. V prípade, že žiadosť o vyhotovenie duplikátu RP - prihlášku k registrácii - nepodáva materský klub, je k tejto žiadosti potrebné priložiť bezpodmienečne písomné potvrdenie materského FK o strate RP.

5.       Upozorňujeme MaK ObFZ na povinnosť zasielať na SsFZ zoznamy prestupov a hosťovaní najneskôr do posledného dňa prestupového mesiaca.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnet FK Dukla BB (Dukla BB B – L. Mikuláš). Na základe nesplnenia čl. 4/a podnet odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát videozáznam z MFS Dukla BB – L. Mikuláš do 19. 4. 2006.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti SsFZ a jednotlivých ObFZ, že podklady potrebné k vystaveniu reg. preukazov hráčov, prechádzajúcich v súť. roč. 2006/07 z kategórie žiak do kategórie dorast, je potrebné zaslať na Matričné  miesto pre SsFZ B. Bystrica, Partizánska cesta 93, 974 01 najneskôr do 30. 4. 2006. Podklady k registrácii: čitateľne a úplne vyplnená prihláška k registrácii (vyplniť presnú adresu žiadateľa, bezpodmienečne potrebný súhlas rodičov); fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok (nepoužitá, na zadnú stranu fotografie napíšte meno a priezvisko hráča); doklad na overenie rodného čísla a doklad o úhrade poplatku (á 100 SK za jedného hráča, na jeden poštový poukaz aj viac hráčov). Ak má FK zaradené družstvo dosp., resp. dorastu v súť. SFZ, zašle podklady na Matriku SFZ. Upozorňujeme funkcionárov FK, že Matričné miesto bude v období pred zahájením súťaží dôsledne vyžadovať príplatok á 300 SK za každého hráča za urýchlené vybavenie RP.

3.       Vzhľadom na novú skladbu spravodajskej relácie Rádia Regina B. Bystrica, upresňujeme RS 2005/06, čl. XIII., ods. 3 (str. 20). „Ďalej nahlásia FK ihneď po skončení stretnutia (max. do 15. min. po skončení) na záznamník Rádia Regina 048/4717160 (č. redakcie spravodajstva) nasledovné údaje: III. liga – výsledok stretnutia, strelcov gólov, meno autora informácie a jeho tel. kontakt; IV. a V liga – výsledok stretnutia, meno autora informácie a jeho tel. kontakt. Všetky uvedené informácie budú použité v špecializovanej futbalovej relácii Rádia Regina, vysielanej v nedeľu od 20.00-20.30.“. Redaktor zodpovedný za reláciu: Ľuboslav Kačalka – tel. 0903 576127, 0907 471414, 048/717132.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: 820318 Agócs Tomáš Fiľakovo, 781121 Berky Jaroslav D. Zahorany, 860420 Ceplák Martin MŠK Žiar, 810107 Dobrocký Jozef Lipany, 870924 Gažo Marián Kremnička, 730616 Gažovič Miroslav Trstená, 881117 Gyure Kristián Biskupice, 831116 Haviar Marek Buzitka, 880429 Chudý Matúš Bobrovec, 860312 Jaššo Tomáš Snežnica, 760119 Katreniak Marián Žaškov, 690323 Kotrč Vladimír Rudina, 890211 Kubica Michal Zbýňov, 821010 Kubinec Miroslav Klenovec, 810901 Kupšo Milan Vysoká n. K., 840122 Maslík Rastislav Oščadnica, 770317 Nászaly Marián Olováry, 710710 Pastucha Ľubomír Rudina, 710812 Rypák Tomáš Istebné, 860416 Snopko Milan Ž. Breznica, 720120 Strmeň Dalibor Ružiná, 800224 Šugár Ľubomír Zástranie, 810905 Švába Rastislav O. Veselé, 800198 Švolik Peter N. Baňa, 880522 Turčan Leoš S. Ľupča, 701031 Urgela Peter Š. Bane, 800508 Zaťko Peter Lovča, 731207 Barčin Bohuš Lok. Vrútky, 861018  Časar Erik T. Štiavnička, 890924 Hraško Martin Lok. Zvolen, 860415 Hrubý Jaroslav Ochodnica, 790926 Kmeť Ivan T. Štiavnička, 711010 Kudlák Ján Breznička, 740807 Matejčík Pavol S. Bystrica, 790909 Plávka Marek Lehôtka, 730917 Taraba Jaroslav Necpaly, 861129 Mikuš Lukáč Záhorce, Róbert Marko 710217 Sečianky, Eichler Peter 781103 H. Hričov, Štrkáč Peter 860820 Štiavnik, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Bujný Jozef 740308 Rajec. Peter Kučera 721002 T. Kľačany, Pavel Petrák 800625 Bzovík, Marian Sopko 850312 Litava. Ďakujeme.

 

Zmena DL č. 19

Tvrdošín – Martin (nehrá sa), Sučany – Z. Poruba (Oprava mena AR 1 Dobroň), Černová – Strečno (dorast, nehrá sa), Tvrdošín – Trstená (dorast, nová Baranček – ObFZ DK), Kokava – D. Strehová (dorast, nehrá sa), O. Veselé – Bziny (SŽ a MŽ, 17. 5. o 15.00-17.00), Vrútky – Martin B (SŽ a MŽ, 16. 5. o 15.00-17.00),