Spravodaj č. 40/2005-2006

 

Upozorňujeme funkcionárov FK, aby svoje žiadosti, stanoviská doklady o úhrade a pod. na rokovanie odborných komisií 11. 5. 06 odoslali 9. 5. 06 (utorok) do 12.00 hod. s využitím Sl. pošty – list I. triedy alebo faxom 048/4148914.

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 28. 4. 06 okrem iných:

a)       schválil, na návhr KR zoznam FK neplniacich podmienku o počte R a na základe RS 2005/06 čl. XII bod 2 zaťažuje príslušné FK finančným poplatkom: III. liga: D. Kubín 5 000 SK (-1 R), IV. liga SEVER: L. Lúčka 3 000 SK (-1), Trebostovo 3 000 SK (-1), T. Štiavnička 6 000 SK (-2); V. ligy: Varín 2 000 SK (-1), Predmier 4 000 Sk (-2), LM Palúdzka 4 000 (-2), L. Hrádokl 2 000 SK (-1), Ludrová 2 000 SK (-1), Hrochoť 2 000 SK (-1), Radvaň 2 000 (-1), Podlavice 2 000 SK (-1), Žarnovica 2 000 SK (-1), Hajnačka 4 000 SK (-2). Poplatok je splatný na SsFZ do 31. 5. 05 pod následkom DK pokračovania. V súlade s rozhodnutím Rady SsFZ budú takto získané fin. prostriedky prevedené na príslušné ObFZ a budú slúžiť na zabezpečenie školení nových ,

b)       pripravil v súlade s programovými materiálmi Konferencie SsFZ a predkladá Rade SsFZ na schválenie návrh úpravy štartovného vkladu pre súť. roč. 2006/07, platný na celé funkčné obdobie VV SsFZ: III. liga 15 000 SK, IV. ligy 11 000 SK, V. ligy 7 000 SK,

c)       v súlade s podkladmi DK SsFZ pripravil a predkladá Rade SsFZ na schválenie zjednotenie sadzieb disciplinárneho konania pre súť. roč. 2006/07 nasledovne:

-          za disciplinárne previnenie hráča dosp. 200 SK, mládež 100 SK,

-          pri treste za 4 ŽK atď – poplatok vo výške discip. previnenia hráča,

-          za disciplinárne previnenie funkcionára dospelí aj mládež 200 SK,

-          za disicplinárne previnenie FK: dospelí aj mládež 200 SK,

-          za žiadosť o zmenu zvyšku trestu, resp. odpustenie trestu: dospelí 200 SK, mládež 100 SK.

d)       na návrh KR schválil vyradenie R: Hurík, Kojnok, Masaryk, Pagáč a Slovák z nom. listiny R

e)       uložil KDZ a KR vypracovať zjednodušený model úhrady cestovného R a DZ na MFS s možnosťou používania vl. motorových vozidiel, bez výrazného navýšenia prostriedkov FK.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Námietka FK Čadca v stretnutí 21. kolo III. ligy Zvolen – Čadca postupujeme na DK.

2.       Námietky  kap. č. 1 a 2 FK Poltár v stretnutí IV. ligy sk. JUH Selce – Poltár boli prejednané ako neopodstatené, námietku č. 3 postupujeme na RK.

3.       Námietky kap. Š. Bane v stretnutí V. ligy sk. C Dudince – Š. Bane č. 2 a 3 boli prejednané ako bezpredmetné. K námietke č. 1 predvolávame na 11. 5. 06 o 16.00? R Gombala Ján, DZ Čunderlík Jozef, ved. hostí Š. Bane Štefan Košárnik, kap. hostí Š. Bane Vladimír Poprac 700613.

4.       Námietka kap. FK Ružiná v stretnutí V. ligy sk. D Olováry – Ružiná bola prerokovaná ako neopodstatnená.

5.       Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. D 15. kolo Olováry – Klenovec 19. 5. 06 o 17.00.

6.       Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS 14. kola V. ligy sk. C Priechod Radvaň 3. 5. 06 na základe vzájomnej dohody 24. 5. 06 o 17.30.

7.       Tabuľka strelcov III. ligy po 19. kole: 13 gólov – Ján Jeťko (T. Teplice),  Richard Privitzer (T. Teplice), 11 gólov – Jozef Privarčák (Čadca), Adrian Kubáni (D. Kubín), Marek Kašpar (L. Mikuláš).

8.       Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS 14. kola IV. ligy JUH D. ždaňa – Hliník na základe vzájomnej dohody 24. 5. 06 o 17.00.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        16. kola III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Bytča 14. 6. 06 (streda) o 14.30-17.00,

b)        17. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Rajec – Stráňavy 7. 6. 06 (streda) o 17.00,

c)        21. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Rudina – Strečno 14. 5. 06 o 14.00,

d)        17. kola V. ligy dorast sk. A Divina – Podvysoká 19. 5. 06 (piatok) o 17.00,

e)        16. kola V. ligy dorast sk. B Vrútky – Z. Poruba 24. 5. 06 (streda) o 17.00,

f)          25. kola V. ligy dorast sk. B Nižná – Tvrdošín 7. 6. 06 (streda) o 17.00,

g)        20. kola V. ligy dorast sk. C Pliešovce – Podbrezová B 6. 5. 06 o 13.00 (zmena UHČ),

h)        20. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – Fomat MT 6. 5. 06 o 11.00-13.00 na UT ZA,

i)          16. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Trstená – Dlhá 31. 5. 06 (streda) o 15.00-17.00,

j)          19. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – V. Krtíš 9. 5. 06 (utorok) o 10.00-12.00,

k)        15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – Tvrdošín 18. 5. 06 (štvrtok) o 14.30-16.30,

l)          16. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Bytča – Žilina C 10. 5. 06 (streda) v poradí MŽ 15.00 SŽ 17.00,

m)      19. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Vinica – Hriňová 28. 5. 06 o 14.00-16.00,

n)        24. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Skalité – Raková 6. 6. 06 (utorok) o 16.00-17.30.

2.          Nariaďujeme odohrať MFS 16. kola:

a)        IV. ligy dorast sk. JUH D. Hámre – Dudince 24. 5. 06 (streda) o 16.30,

b)        III. ligy SŽ a MŽ sk. C N. Baňa – Brezno 24. 5. 06 (streda) o 15.00-17.00,

3.          Kontumuje MFS:

a)        19. kola V. ligy dorast sk. B Z. Poruba – Trstená priznáva 3 body a skóre ponecháva v platnosti 6:0 v prospech FK Z. Poruba podľa SP čl. 100/e.

b)        14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Krásno – Trstená priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Krásno podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Trstená berie na vedomie.

c)        15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D D. Strehová – Tisovec priznáva 3 body a skóre ponecháva v platnosti v prospech FK D. Strehová podľa SP čl. 100/e.

4.          Oznamuje, že:

a)        námietka kap. ŠK Tempus RS v MFS 19. kola V. ligy dorast sk. D bola prerokovaná ako bezpredmetná,

b)        MFS 15. kola V. ligy dorast sk. A sa odohrá v opačnom poradí a to Podvysoká – Korňa 26. 5. 06 (piatok) o 17.00.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-686 Oprava časti trestu uvedeného pod D-665 pokuta pre FK Predmier dosp. vo výške 15 000 SK,

D-687 Martin Zaťko tréner FK Liesek SŽ 5 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 100+200 SK uhradiť,

D-688 DK trestá FK Liesek SŽ pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 15. 4. 06,

D-689 Ján Košút 910215 Detva 4 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-2b,

D-690 Martin Hucovci 910406 H. Nemce 3 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-2a,

D-691 Martin Uhrín 921017 Podlavice 1 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-4a,

d-692 Juraj Kuchár 910303 Zvolen 5 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-2b,

D-693 Mário Vnuk 930326 Radoľa 1 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-4a 50 SK uhradiť,

D-694 Zoltán Bartoš 890731 Č. Balog 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-6-1a,

D-695 Patrik Brudiar 920125 Tisovec, 1 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-696 Ján Laciak 890713 Revúca 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-697 Marian Pitel 900924 Podlavice 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-698 Milan Svitek 901207 Podlavice 4 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-6-1b,

D-699 Tomáš Červenák 890201 N. Baňa 3 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-2b,

D-700 Na návrh KR DK trestá Peter Ďuroška R 8 stret. nepodm. od 4. 5. 06 podľa DP 3-5 200 SK uhradiť,

D-701 Na návrh KDZ DK trestá Pavol Tomčík DZ 8 stret. nepodm. od 4. 5. 06, podľa DP 3-5 200 SK uhradiť,

D-702 DK trestá FK Rudinská dosp. pokutou 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za neospravedlnenú neúčasť funkcionárov FK na rokovaní DK 4. 5. 06,

D-703 DK trestá FK Rudinská dosp. uzatvorením ihriska na 1 súť. stretnutie podm. do 31. 10. 06 pokutou 10 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti usporiadateľov a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí 23. 4. 06,

D-704 DK trestá FK Trebostovop dosp. uzatvorením ihriska na 1 súť. stret. podmienečne do 31. 10. 06 pokutou  15 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosi hráčov po stretnutí 23. 4. 06,

D-705 Ignác Pečalka HÚ FK Rudinská dosp. 7 mesiacov nepodm. od 4. 5. 06 do 3.12. 06, 1-10 zákaz vykonu akejkoľvek funkcie v MFS, 200 SK uhradiť,

D-706 Vladimír Pečalka usporiadateľ FK Rudinská dosp. 7 mesiacov nepodm. od 4. 5. do 3. 12. 06, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS 200 SK uhradiť,

D-707 Ján Chmúrny 780511 Trebostovo 3 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-10 150 SK uhradiť,

D-708 Michal Čepela 790423 Trebostovo 5 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-10, 150 SK uhradiť,

D-709 Juraj Lukášik 800121 Trebostovo 3 mesiace nepodm. od 4. 5. 06, do 3. 8. 06, 1-10, 150 SK uhradiť,

D-710 Richard Lukašík 740912 Trebostovo 3 stret. nepodm. od 4. 5., 1-10, 150 SK uhradiť,

D-711 Na návrh KR DK trestá FK R. Sobota B dosp. pokutou 3 000+300 za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nepredloženie 3 vyhodnotení stretnutí podľa RS 2005/06,

D-712 Lukáš Kubizna 870930 O. Jasenica 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-4a, 100+200 SK uhradiť,

D-713 Filip Moravčík 870212 L. Sliače 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-714 Pavel Paulíny 810730 LM Palúdzka 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-715 Augustín Kavecký zdravotník FK K. Poruba dorast, 6 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-716 DK trestá FK K. Poruba dorast pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionárov v stretnutí 23. 4. 06,

D-717 Miroslav Dolník 870205 K. Poruba 4 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-6-1b,

D-718 Martin Vranečka 870321 Korňa 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-719 Stanislav Holáň 790617 K. N. Mesto B 5 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-3b,

D-720 Jozef Štefaník asist. trénera FK K. N. Mesto B dosp. 5 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 200 SK uhradiť,

D-721 DK trestá FK K. N. mesto B dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za nepristojnosť funkcionára v stretnutí 30. 4. 06,

D-722 Ján Lukaček zdravotník FK Podbiel dosp. 3 stret. nepodm. od 1. 5. 06 podľa 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS 200 SK uhradiť,

D-723 DK trestá FK Podbiel dosp. pokutou 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľ DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 30. 4. 06,

D-724 án Mičko 890924 R. Sobota 8 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-6-1b,

D-725 Roman Horváth 890418 Kokava 3 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-3b,

D-726 Marek Chromek 880625 Kokava 2 stret. podm. do 31. 8. 06,

D-727 Ivan Vinclav 880708 Hnúšťa 3 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-3b,

D-728 Martin Bielený 890204 V. Krtíš 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-4a,

D-729 Peter Varga 860514 Hajnačka 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-730 Ján Tóth 830808 Fiľakovo 1 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-731 Ján Širko 680718 Ružiná 6 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-3b,

D-732 Peter Príbeli 811227 Olováry 4 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-6-1b,

D-733 Jozef Krekáň 820223 Detva 3 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-3b,

D-734 Peter Kocka 860902 Radvaň 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a, 150 SK uhradiť,

D-735 Radoslav Košarník 870919 Š. Bane 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-736 Peter Urgela tréner FK Š. Bane dosp. 6 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-737 DK trestá FK Š. Bane dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 30. 4. 06,

D-738 Milan Volko 791004 Kováčová 2 stret. podm. do 31. 8. 06, 1-1a,

D-739 Pavol Stribula 790516 D. Hámre 3 mesiace nepodm. od 1. 5. 06 do 31. 7. 06, 1-3b,

D-740 Marian Pejko 810418 Hrochoť 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-741 Miloš Ihradský 890428 H. Nemce 1 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-1a,

D-742 Peter Mrník 890208 Brusno 3 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-3a,

D-743 Otto Líška 690826 Valča 1 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-744 Peter Šadlák 790808 Krásno 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-745 Jozef Blahuta 771020 Krásno 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-746 Radoslav Barošinec 790422 Stráňavy 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-4a,

D-747 Robert Kaczovek 890315 M. Kameň 1 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-4a,

D-748 Marian Urban 870407 Tomášovce 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-749 Ján Kelement 760906 Poltár 1 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-750 Szabolcs Figei 820110 Jesenské Dk na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-751 Marcel Jelenčík 730618 Brusno 1 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-5a,

D-752 Stanislav Štanga 770910 D. Ždaňa 1 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-4a,

D-753 Ondrej Fiľo ved. dr. FK Kalinovo dosp. 3 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 200 SK uhradiť,

D-754 DK trestá FK Kalinovo dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funckionárov v stretnutí 30. 4. 06,

D-755 Vladimír Holiš 791230 Čadca 2 stret. nepodm. od 1. 5. 06, 1-4a, 200 SK uhradiť,

D-756 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu – čl. 31 bod 2 DP: Tomáš Veselovský 870715 L. Lužna, Marek Rudzan 900413 N. Baňa, Michal Šnek 890424 H. Nemce – zamietajú sa, René Turčan 780120 Rakytovce – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 30. 9. 06,

D-757 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Jozef Olos 770328 Bešeňová – zamieta sa,

DK predvoláva na svoje zasadnutie 11. 5. 06 zo stretnutí: V. Krtí – V. Čalomija V. liga sk. D dorast o 16.00 R Eduard Mačuda; R. Sobota – Kokava V. liga sk. D dorast o 16.15 R Miroslav Václavík; Podlavice – Revúca III. liga MD o 16.30 R Michal Krahulec; L. Sliače – Valča V. liga sk. B dorast o 16. 45.  R Ľubomír Madera; Bytča – K. N. Mesto III. liga dosp. o 17.00 FK Bytča Dezider Gero HU, Robert Salášek prezident FK, AR1 Pavol Baranček, DZ Ľubomír Repa. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Chyby v zápisoch R (mínus body): Košarnik 0,2; Košík 1,1; M. Kučera 0,2; Očovai 0,2; Bariak 0,5; Knapec 0,4; Drozd 0,2; M. Krahulec 0,4; Tutura 1,2; Mihálk 0,2; Vrtich 0,2; Bajús 0,2; Fazekaš 0,2; Matoš 0,4; R. Gonda 0,4; J. Malček 0,4; Debnár 0,2; Chmúrny 0,2; Žbirka 0,2; L. Ondák 0,2; Ďuroška 0,2; Nozdrovický 0,2; Očovai 0,2; Talán 0,2; Jodas 0,5; Maga 0,5; Bencúr 0,2; Hrdlička 0,7; M. Majer 0,2; Kyzek 0,5; Ľupták 0,4; Adamec 0,2; Tršo 0,2; Ligač 0,2; R. Gonda 0,2; L. Szabó 0,9; J. Ostrihoň 0,4; Olšiak 0,2; Šibal 0,2.

2.       Na zasadnutie KR SsFZ dňa 12.5.2006 o 14,30 hod. na futbalovom štadióne v Lipt. Hrádku pozývame R Beňa a Jacka a na pracovné stretnutie: Vorel, Ihring, Kapusta, Chládek, Petrinec, Horák, M. Ondák, Korista, Kubačka, Poláček, Králik, Debnár.

3.       Náhradné fyzické previerky rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v Liptovskom Hrádku dňa 12.5.2006 o 15,00 hod. v rámci doškoľovacieho seminára R ObFZ - licencie A. Zúčastnia sa : Čiernik, Glončák, Kratochvíla, Kubala, Likavcová, Staník, P. Budáč, Cerchlan, M. Gonda, Havko, Hroncová, Juhász, M. Kučera, Košík, I. Ostrihoň, Paňko, Podhradský, Tršo, Béreš, Čambora, Čajka, Droppa, Ďuriš, Holub, Hrmo, Király, Miklóš, Olšiak, Ozan, Sliva, Staškovan, Veky a Zachar. Rozhodcovia IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave. Bez tohto dokladu nemôže žiadny rozhodca vykonať fyzické previerky. Rozhodcovia, ktorí bez písomného ospravedlnenia neabsolvujú náhradné FP nebudú zaradení na nominačnú listinu R SsFZ 2006/2007. U dlhodobo ospravedlnených R, ktorí neabsolvovali FP a TP žiadame v termíne do 11.5.2006 o písomné stanovisko o ich ďalšom pôsobení vo funkcii R v súťažiach SsFZ.

4.       KR SsFZ pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Kuchársky – 2 stretnutia (Ružomberok B-Žiar), Čiernik – 1 stretnutie (K.Lieskovec-D. Kubín), M.Ondák – 1 stretnutie (K.Lieskovec-Zvolen), R.Gonda – 1 stretnutie (V.Krtíš-Králiky), Frančák – 2 stretnutia (Strečno-Raková), Očovay – 1 stretnutie (Radvaň-Detva), Tokár – 2 stretnutia (Čadca-Žiar), Korenčík – 2 stretnutia (Rajec-Stráňavy), Parobek – 1 stretnutie (Hliník-Brusno), Michulek, Zachar – 1 stretnutie (Rajec-Raková), Cerchlan – 1 stretnutie (Trebostovo-Stráňavy), Madera – 1 stretnutie, Ďuroška – 8 stretnutí (Rudinská-Trebostovo,Selce-Poltár)

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnení: Piaček 17. – 21. 5. 06; Kmoško 20. – 21. 5. 06; Alakša 20. – 21. 5. 06; Michalko 27. 5. 06; Kuska 6. – 7. 5. 06; Roštár 20. – 21. 5, 28. 5., 3. 4. 6. 06.

2.       KDZ berie na vedomie AR1 Petra Koristu  zo stretnutia Zvolen – Čadca.

3.       KDZ berie na vedomie sťažnosť FK Jednota Bánová B.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK Čadca (Zvolen – Čadca), Podbrezová B (Podbrezová B – Bánová), Valča (Krásno – Valča), T. Štiavnička (L. Lúčka – T. Štiavnička), Brusno (Hliník – Brusno), Revúca (Revúca – Tomášovce). Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu ... u FK Valča aj čl. 3/a chýba popis konkrétnych udalostí – minutáž, všetky podnety odmieta.

2.       Na svojom zasadnutí 4. 5. 06 prejednala sťažnosť FK Trebostovo na výkon R v MFS Trebostovo – Stráňavy. Sťažnosť vyhodnotila ako opodstatenú, svoje zistenia odstupuje na KR a KDZ, vklad 1 000 sa vracia FK Trebostovo.

3.       Prejednala sťažnosť FK Trebostovo na výkon R v MFS Rudinská – Trebostovo. Sťažnosť na výkon R v MFS Rudinská – Trebostovo. Sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje na KR a KDZ, vklad sa vracia FK Trebostovo.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Sekretariát SsFZ pozýva sekretárov ObFZ zo SsFZ na tradičnú pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční 15. 5. 06 (pondelok) o 9.30 v B. Bystrici.

2.       Upozorňujeme FK III. ligy, že Ligová komsiia SFZ pripravuje 8. 5. 06 (pondelok) o 11.30 v Dome športu v Bratislave pracovný aktív pred súť. roč. 2006/07. Podľa aktuálneho stavu umiestnenia družstiev pozýva na toto stretnutie zástupcov FK: Bánová, Čadca, T. Teplice, Kremnička, Ružomberok B, D. Kubín, Žiar, K. Lieskovec, Podbrezová B, Dukla BB B, Rakytovce a Zvolen. Podrobnosti v ÚS SFZ.

3.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 9. 5. 06: L. Lúčka – T. Štiavnička, Hliník – Brusno, Revúca – Tomášovce, Ružomberok B - Žiar, K.Lieskovec - D. Kubín, K.Lieskovec - Zvolen, V.Krtíš - Králiky,

4.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Tvrdošín (16, 18, 19 – posledná výzva), K. Lieskovec, R. Sobota B, Bytča, T. Teplice – (21).

5.       Vzhľadom na novú skladbu spravodajskej relácie Rádia Regina B. Bystrica, upresňujeme RS 2005/06, čl. XIII., ods. 3 (str. 20). „Ďalej nahlásia FK ihneď po skončení stretnutia (max. do 15. min. po skončení) na záznamník Rádia Regina 048/4717160 (č. redakcie spravodajstva) nasledovné údaje: III. liga – výsledok stretnutia, strelcov gólov, meno autora informácie a jeho tel. kontakt; IV. a V liga – výsledok stretnutia, meno autora informácie a jeho tel. kontakt. Všetky uvedené informácie budú použité v špecializovanej futbalovej relácii Rádia Regina, vysielanej v nedeľu od 20.00-20.30.“. Redaktor zodpovedný za reláciu: Ľuboslav Kačalka – tel. 0903 576127, 0907 471414, 048/717132.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: 851011 Juraj Podolák Istebné, 900202 Miroslav Kováč Istebné, 830624 František Paľo Beňadovo, 660717 Dušan Repa U. Ves, 701220 Miroslav Žákovský Hubová, 720224 Urban Eduard Budča, 880612 Fujdiak Jakub Višňové, 781004 Kubala Patrik Terchová (aj RL), 781114 Repáň Dušan Nededza, 790831 Szabadoš Branislav Nededza, 781121 Berky Jaroslav D. Zahorany, 860420 Ceplák Martin MŠK Žiar, 810107 Dobrocký Jozef Lipany, 870924 Gažo Marián Kremnička, 730616 Gažovič Miroslav Trstená, 881117 Gyure Kristián Biskupice, 831116 Haviar Marek Buzitka, 860312 Jaššo Tomáš Snežnica, 810901 Kupšo Milan Vysoká n. K., 710812 Rypák Tomáš Istebné, 860416 Snopko Milan Ž. Breznica, 720120 Strmeň Dalibor Ružiná, 800224 Šugár Ľubomír Zástranie, 810905 Švába Rastislav O. Veselé, 800508 Zaťko Peter Lovča, 731207 Barčin Bohuš Lok. Vrútky, 861018  Časar Erik T. Štiavnička, 890924 Hraško Martin Lok. Zvolen, 860415 Hrubý Jaroslav Ochodnica, 790926 Kmeť Ivan T. Štiavnička, 711010 Kudlák Ján Breznička, 740807 Matejčík Pavol S. Bystrica, 790909 Plávka Marek Lehôtka, 861129 Mikuš Lukáč Záhorce, Róbert Marko 710217 Sečianky, Štrkáč Peter 860820 Štiavnik, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Peter Kučera 721002 T. Kľačany, Pavel Petrák 800625 Bzovík, Marian Sopko 850312 Litava. Ďakujeme.

 

Zmena DL č. 22

Bánová – Zvolen (DZ Krahulec za Mastiša), Oščadnica – L. Lúčka (DZ Hupka za Tomčíka), V. Krtíš – Kalinovo (Hreus za Ďurošku), Priechod – Podlavice (DZ Truben za J. Hrčku), D. Kubín – Selce (SD a MD, DZ Bubniak za Hupku), D. Kubín – Selce (SD a MD, Ligas za Horáka), Pliešovce – Podbrezová B (dorast, hrá sa o 13.00), dohrávka – Nižná – Tvrdošín (SŽ a MŽ, 15. kolo, 18. 5. o 14.30-16.30), Belá – D. Kubín (SŽ a MŽ, nová Brodňan – Holeša, Gamboš). Dlegovanie SFZ: Revúca – Čadca (SŽ, Pocklan za Petrinca).

 

Zmena DL č. 23

Bytča – Revúca (SD, DZ Hurík za Repu), Bánová – Podlavice (SD, DZ Repa za Mastiša),

 

Dohrávky

Tomášovce – Poltár (dorast, 10. 5. o 17.00, nová Bencúr – Havran), Kokava – Jesenské (dorast, 10. 5. o 17.00, Budinec za Havrana), Bytča – Žilina C (dorast, 10. 5. o 15.00-17.00, nová Knapec – Dobroň).