Spravodaj č. 41/2005-2006

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Námietka kap. hostí z MFS V. ligy sk. C 19. kolo Dudince – Š. Bane bola prerokovaná ako opodstatená. Prípad postupujeme na doriešenie na KR a KDZ.

2.       Námietky  kapitánov v zápisoch o stretnutí V. liga sk. D: 14. kolo Lubeník Olováry – hostia neopodstatená; 20. kolo Fiľakovo – Olováry – hostia bezpredmetná.

3.       Tabuľka strelcov III. ligy po 21. kole: 14 gólov – Adrián Kubáni (D. Kubín), 13 - Ján Jeťko (T. Teplice),  Richard Privitzer (T. Teplice), 11 gólov – Jozef Privarčák (Čadca), Marek Kašpar (L. Mikuláš), Peter Keller (Kremnička).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        23. kola IV. ligy dorast sk. JUH Krupina - Tomášovce 28. 5. 06 o 12.00,

b)        26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C N. Baňa – Kremnica 14. 6. 06 (streda) o 15.00-17.00,

c)        19. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Vrútky – Lokca 19. 5. 06 (piatok) o 15.00-17.00.

2.          Nariaďujeme odohrať MFS:

a)        24. kola V. ligy dorast sk. A Skalité – Raková 3. 6. 06 o 12.30,

b)        23. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Krupina – R. Sobota B 27. 5. 06 o 10.00-12.00 na ihrisku OŠK D. Niva,

c)        23. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Námestovo – Trstená 28. 5. 06 o 12.00-14.00 ako predzápas dospelým,

d)        14. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tomášovce – Poltár 24. 5. 06 (streda) o 17.00

e)        21. kola V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Halič 20. 5. 06 o 14.00 na ihrisku R. Sobota – Družst. ul.

3.          Kontumuje MFS:

a)        22. kola III. ligy SD a MD Č. Balog – Radvaň B priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Č. Balog podľa SP čl. 100/b,

b)        22. kola III. ligy MD Revúca – Bánová priznáva 3 body a skóre 5:0 ponecháva v platnosti prospech FK Bánová podľa SP čl. 100/e,

c)        15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Svrčinovec – Čadca B priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Svrčinovec podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Čadca B berie na vedomie,

d)        15. kola III. ligy MŽ sk. B Lokca – Veličná priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti prospech FK Lokca podľa SP čl. 100/e.

4.          Nariaďuje FK R. Sobota B vyplatiť náležitosti R za MFS 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH hraného 1. 5. 06 R. Sobota B – V. Krtíš. Miroslav Verkin 558 SK a Maroš Kúchen 558 SK do 20. 5. 06.

5.          Námietka:

a)        kap. FK Skalité z MFS 14. kola V. ligy dorast sk. A je bezpredmetná,

b)        kap. FK D. Niva v MFS 16. kola III. ligy SŽ sk. D je bezpredmetná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-758 Michal Uhrín 911221 D. Strehová 3 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-2b,

D-759 Andrej Pekarovič 911122 Kováčová 2 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a,

D-760 Radoslav Bartoš 900409 N. Baňa  1 stret. podm. do 30. 9. 06, 1-4a,

D-761 Mihály Juhász 920321 R. Sobota B 4 stret. nepodm. od 11. 5. 06, 1-3a,

D-762 Peter Tesár 890831 Bytča 4 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-3b, 50 Sk uhradiť,

D-763 Ján Vernársky 920405 Heľpa 1 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a, 50 SK uhradiť,

D-764 Peter Ružinský ved. dr. FK Dukla BB B SŽ, DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-765 Ján Belan 820915 Žarnovica 1 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-1b,

D-766 Tomáš Harach 860618 Dudince 4 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-6-1b,

D-767 Ján Lapin 850331 Detva 1 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-5a,

D-768 Na návrh KM DK trestá FK R. Sobota B SŽ pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nevyplatenie náležitosti R v stretnutí 1. 5. 06,

D-769 Daniel Škamla 780805 Hrochoť 4 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-6-1b,

D-770 Michal Švantner 850719 Č. Balog 4 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-3b,

D-771 Miloš Ondruš 881001 Lutila 4 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-6-1b,

D-772 Peter Šebeš ved. dr. FK Brusno dorast 3 stret. nepodm,. od 4. 5. 06, 1-3a zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 100 SK uhradiť,

D-773 Denis Solmoši 870618 Dudince 1 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a,

D-774 Miloš Muha 820802 D. Hámre 1 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a,

D-775 Vladimír Bellák 850608 D. Niva 2 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a,

D-776 Pavel Oťahel tréner FK D. Niva dosp. 8 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-777 Miroslav Baláž 800208 D. Niva 2 stret. podm. do 30. 9. 06, 1-10,

D-778 DK trestá FK D. Niva dosp. pokutou 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 7. 5. 06,

D-779 Ján Šulek 891101 Hriňová 2 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-4a,

D-780 Tomáš Kopčák 890912 Žarnovica 2 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-4a,

D-781 Martin Čierny 880202 Valča 1 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-5a,

D-782 Miroslav Šustek 870501 Vrútky 4 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-6-1b,

D-783 Juraj Kališ 800822 Sučany 1 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-5a,

D-784 DK trestá FK Ludrová dosp. pokutou 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí 3. 5. 06,

D-785 DK trestá FK Lisková dosp. pokutou 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí 3. 5. 06,

D-786 Stanislav Drbiak 660816 Podbiel 4 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-3b,

D-787 Miroslav Lopeň 690520 Žaškov 2 stret. podm. do 30. 9. 06, 1-5a,

D-788 Michal Ostrihoň 880216 B. Štiavnica 4 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-4a,

D-789 Michal Berky 870203 Brezno 4 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-4a,

D-790 Martin Kostelný 871008 Brezno 4 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-6-1b,

D-791 Dominik Škubák 860918 Selce 3 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-3b,

D-792 Andrej Ďurana 860509 Selce DK hráčovi dňom 4. 5. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-793 Dušan Rusko masér FK Selce dosp. 5 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 200 SK uhradiť,

D-794 DK trestá FK Selce dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkiocnára v stretnutí 3. 5. 06,

D-795 Zoltán Procházka 881208 Sliač 4 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-6-1b,

D-796 Marek Kliment 761024 Poniky 1 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-4a,

D-797 Tomáš Urc 840906 Revúca 1 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a,

D-798 Milan Adam 800105 Selce 2 stret. podm. do 31. 10. 06, 1-5a,

D-799 Vojtech Figľuš 741213 Tisovec DK hráčovi dňom 8. 5. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-800 Ľubomír Tavač 870319 Strečno 3 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-3b,

D-801 Matúš Jendreas 880829 Rabča 3 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-3b,

D-802 Emil Baláž 800930 Tvrdošín 1 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-5a,

D-803 David Pagáč 861201 Krásno 2 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-5a,

D-804 Michal Kvasňak 900505 Rabča 1 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a,

D-805 Matúš Hutira 880302 Tvrdošín 1 stret. podm. do 30. 9. 06, 1-1a,

D-806 Jozef Privarčák 750903 Čadca 3 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-6-1b,

D-807 Štefan Rusnák asist. trénera FK Kremnička dosp. 5 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 200 SK uhradiť,

D-808 DK trestá FK Kremnička dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístoj. funkcionára po stretnutí 3. 5. 06,

D-809 Pavol Kravárik 770811 T. Teplice 1 stret. podm. do 30. 9. 06, 1-4a,

D-810 Michal Gajdošík 820926 D. Kubín 2 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a,

D-811 Ľubomír Micheľ 891018 Revúca 1 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a,

D-812 Erik Švec 870826 Revúca 2 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-4a,

D-8136 Marian Poláčik 870929 Skalité 4 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-3b,

D-814 Michal Časnocha 881105 Skalité 4 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-3b,

D-815 Juraj Šustek 820516 Makov 1 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a,

D-816 Jakub Staník 871129 Podvysoká 3 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-6-1b,

D-817 Andrej Žigmund 830817 Strečno 2 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-5a,

D-818 František Nedeljak 770111 Predmier 2 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-5a,

D-819 Karol Bugyi 810603 Vinica 2 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-5a,

D-820 Jozef Zatyko 660524 Olováry 2 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a,

D-821 Jaroslav Olejník 841012 Lubeník 1 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-4a,

D-822 Štefan Czene 860315 Hajnačka 1 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-4a,

D-823 Radoslav Cibuľa 791003 H. Ves 1 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a,

D-824 Matej Kolesár 900627 Hnúšťa 6 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-2c,

D-825 Peter Kamenský 880927 R. Sobota 2 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-4a, 100 SK uhradiť,

D-826 Miroslav Kamenský 900201 R. Sobota 1 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-827 Jaroslav Michal 880823 D. Strehová 2 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-5a,

D-828 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu – čl. 31 bod 2 DP: Peter Príbeli 811227 Olováry – zamieta sa,

D-829 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Jozef Krekáň 820223 Detva, Ivan Michálik 871217 Hriňová – zamietajú sa,

D-830 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 4. 5. 06: Peter Keller 810802 Kremnička, Juraj Šustek 820516 Makov, Jaroslav Michal 880823 D. Strehová 100 SK uhradiť,

D-831 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 8. 5. 06: Martin Škorík 850429 K. Lieskovec, Marcel Majkút 880226 Lovinobaňa, Igor Fleško 750910 Tomášovce, Ivan Golian 870823 Detva,

DK predvoláva na svoje zasadnutie 18. 5. 06 zo stretnutí: Divina – Skalité V. liga dorast sk. A o 16.00 R Jaroslav Dobroň, FK Divina Štefan Šenkár HU, FK Skalité Marian Poláček 870929, Ľubomír Špivák ved. dr.; FK Bytča – K. N. Mesto III. liga dosp. o 16.30 DZ Ľubomír Repa, AR1 Pavol Baranček, FK Bytča Robert Salášek, prezident FK, Dezider Gero HU; Jesenské – Tisovec IV. liga JUH o 17.00 FK Jesenské Zoltán Foledy HU, FK Tisovec Vojtech Figľuš 741213, Igor Beregi ved. dr; Zvolen - Dukla BB B II. LSŽ JUH o 17.30 R Miroslav Kučera; Hriňová – Žarnovica V. liga dorast sk. C o 17.35 R Vladimír Ľupták; L. Sliače – Valča V. liga dorast sk. B o 17.40 R Ľubomír Madera; Kremnica – Heľpa III. liga SŽ o 17.45 R Mária Vanková; Hrochoť – Č. Balog V. liga sk. C o 17.50 DZ Peter Králka. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Na zasadnutie 18. 5. 06 o 16.30 pozývame p. Jána Zeleňáka (Radvaň – Dudince).

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Na internetovej stránke www.ssfz.sk je uverejnené vylosovanie nového ročníka NIKE PREMIER CUP 2006/07. Žiadame domáce  (prvovylosované)  družstvá, aby nahlásili súperom a sekretárom príslušného ObFZ deň a hodinu, kedy sa zápasy 1.kola budú hrať (termíny 1.kola 23., 24. resp. 25. máj 2006). Zároveň žiadame sekretárov ObFZ, aby na zápasy 1. kola delegovali po 1 rozhodcovi.

2.       TMK SsFZ pozýva nových absolventov školenia trénerov UEFA B licencie na záverečné skúšky, ktoré sa uskutočnia 16. mája 2006 (utorok) o 11. 00 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica: Capko, Cvacho, Ďurajka, Hájek, Hanuljak, Klokočík, Koščol, Lihan, Lonc, Markech, Moravec, Ondáš, Pronaj, Révay, Struhal, Tavač, Zábojník.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Prestupový termín APRÍL 2006: neprerokované podania: 750420 Jurica Juraj Sitno B. Štiavnica – Sandrik D. Hámre, 5/1; schválené hosťovanie 15/1: 890928 Koráb Tomáš, Námestovo – D. Kubín; 880620 Revaj Štefan Námestovo – D. Kubín.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľa)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky k 11. 5. 06: III. liga: R. Sobota B – S č. 40 – 3 000+300 SK, Čadca S č. 40 – 200 SK; IV. liga: Martin – S č. 37 – 50 000+300 SK, Rudinská – S č. 40 – 3 000+300+10 000+300+200+200 SK, Trebostovo – S č. 40 – 15 000+300+150+150+150+150 SK, Kalinovo – S č. 40 – 200+1 000+300+200 SK; V. liga: Podbiel – S č. 38 – 3 000+300, S č. 40 – 200+1 500+300 SK, H. Ves – S č. 39 – 200+15 000+300 SK, Predmier – S č. 39 – 15 000+300 SK, K. N. Mesto B – S č. 40 – 200+1 000+300 SK, Radvaň – S č. 40 – 150 SK; dorast: H. Nemce – S č. 39 – 1 000+150 SK, Tisovec – S č. 39 – 100+200+1 000+150+100+200 SK, O. Jasenica – S č. 40 – 100+200 SK, K. Poruba – S č. 40 – 1 000+150 SK; SŽ: Liesek – S č. 40 – 100+200+1 000+150 SK. Pokuty a poplatky žiadame uhradiť do 23. 5. 06, pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK Bytča (Bytča – K. N. Mesto), K. Lieskovec (K. Lieskovec – D. Kubín), Selce (Kalinovo – Selce), Valča (Valča – Námestovo). Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu ... u FK K. Lieskovec aj čl. 3/a a Valča odmieta. Podnety FK Bytča a Selce prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie zvoláva na 18. 5. 06 o 15.30.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Sekretariát SsFZ pozýva sekretárov ObFZ zo SsFZ na tradičnú pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční 15. 5. 06 (pondelok) o 9.30 na SsFZ v B. Bystrici.

2.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 16. 5. 06: Jesenské – Tisovec, Kalinovo – Selce, K. Lieskovec – D. Kubín, K. Lieskovec – Zvolen opakovane, Bytča – K. N. Mesto, Valča – Námestovo,

3.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Ružomberok, Kremnička, R. Sobota B (16., 21.), Poltár, Revúca (20. okrem známky nečitateľné), Tvrdošín (20), Valča (20 chýba hodnotenie HR).

4.       Vzhľadom na novú skladbu spravodajskej relácie Rádia Regina B. Bystrica, upresňujeme RS 2005/06, čl. XIII., ods. 3 (str. 20). „Ďalej nahlásia FK ihneď po skončení stretnutia (max. do 15. min. po skončení) na záznamník Rádia Regina 048/4717160 (č. redakcie spravodajstva) nasledovné údaje: III. liga – výsledok stretnutia, strelcov gólov, meno autora informácie a jeho tel. kontakt; IV. a V liga – výsledok stretnutia, meno autora informácie a jeho tel. kontakt. Všetky uvedené informácie budú použité v špecializovanej futbalovej relácii Rádia Regina, vysielanej v nedeľu od 20.00-20.30.“. Redaktor zodpovedný za reláciu: Ľuboslav Kačalka – tel. 0903 576127, 0907 471414, 048/717132.

5.       Zmena v RS 2005/06 časť adresár FK IV. liga JUH: Baník V. Krtíš manager Ján Černák č. t. zam 047/4830464, m 0905 517014, adresa: Ján Černák Banícka 51, P. o. box 25, 990 01 V. Krtíš, e-mail krtis@sportbb.sk.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: 731006 Peter Valentín Krupina, 780521 Rasťo Zaťkov D. Badín, 721012 Jaroslav Santoris D. Badín, 760806 Peter Severíni Stožok, 851011 Juraj Podolák Istebné, 900202 Miroslav Kováč Istebné, 830624 František Paľo Beňadovo, 660717 Dušan Repa U. Ves, 701220 Miroslav Žákovský Hubová, 720224 Urban Eduard Budča, 880612 Fujdiak Jakub Višňové, 781004 Kubala Patrik Terchová (aj RL), 781114 Repáň Dušan Nededza, 790831 Szabadoš Branislav Nededza, 781121 Berky Jaroslav D. Zahorany, 860420 Ceplák Martin MŠK Žiar, 810107 Dobrocký Jozef Lipany, 870924 Gažo Marián Kremnička, 881117 Gyure Kristián Biskupice, 831116 Haviar Marek Buzitka, 860312 Jaššo Tomáš Snežnica, 810901 Kupšo Milan Vysoká n. K., 710812 Rypák Tomáš Istebné, 860416 Snopko Milan Ž. Breznica, 720120 Strmeň Dalibor Ružiná, 800224 Šugár Ľubomír Zástranie, 810905 Švába Rastislav O. Veselé, 800508 Zaťko Peter Lovča, 731207 Barčin Bohuš Lok. Vrútky, 861018  Časar Erik T. Štiavnička, 890924 Hraško Martin Lok. Zvolen, 860415 Hrubý Jaroslav Ochodnica, 790926 Kmeť Ivan T. Štiavnička, 711010 Kudlák Ján Breznička, 740807 Matejčík Pavol S. Bystrica, 790909 Plávka Marek Lehôtka, 861129 Mikuš Lukáč Záhorce, Róbert Marko 710217 Sečianky, Štrkáč Peter 860820 Štiavnik, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Peter Kučera 721002 T. Kľačany, Pavel Petrák 800625 Bzovík, Marian Sopko 850312 Litava. Ďakujeme.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov – APRÍL 2006: 780331 Solivaj Ján Hronsek, 821117 Šupina Roman Kalinovo, 770215 Boška Roman Prochoť, 820115 Eliaš Marcel L. Teplá, 550124 Javornicky Zdenko Zázrivá, 860221 Kučera Martin Selce, 690329 Kulich Július Breznička, 831024 Martiník Peter Raková, 851221 Radics Richar  Čakanovce (aj RL), 891004 Struhár Maroš D. Ždaňa, 780221 Zboja Róbert Rudinská. Ďakujeme.

 

Zmena DL č. 24

T. Teplice – Rakytovce (DZ Babka za Macáka), Belá – Trebostovo (DZ Macák za Babku), Skalité – Varín (DZ Zeleňák za Ručku), Z. Poruba – L. Štiavnica (DZ Baják za Baďuru), Dražkovce – O. Jasenica (DZ Badura za Piateka), Podbiel – Bešeňová (DZ Koša za Krška), Priechod – D. Niva (DZ Rúčka za Košu), Strečno – Stráňavy (dorast, Medveď za Urdu).

 

Zmena DL č. 23

SFZ: Žilina – Ružomberok (SŽ a MŽ, 15.00-17.00).

 

Zmena DL č. 17

Námestovo – Nižná (DZ Kahan za Mastiša), Králiky – Kalinovo (DZ Schneider za Tomčíka), Hliník – V. Krtíš (Sitarčík za Bullu).