Spravodaj č. 42/2005-2006

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Schvaľujeme výsledky MFS dosp., ktoré sa odohrali do 7. 5. 06 (vrátane).

2.       Oznamujeme všetkým družstvám III. ligy dosp., že ŠK Kremnička odohrá svoje doma vyžrebované stretnutia na ihrisku ŠK Hrochoť v UHČ. R, súper a DZ sa dostavia na ihrisko ŠK Hrochoť.

3.       Námietka kap. Slovan Skalité bola prerokovaná ako opodstatnená. Námietku postupujeme KR.

4.       Námietka kap. hostí zo stretnutia 21. kola V. ligy sk. C Podlavice – Š. Bane bola prerokovaná ako neopodstatnená.

5.       Kontumujeme nedohrané stretnutie V. ligy sk. D 21. kolo Radzovce – Vinica na základe čl. 100 pism. c súť. poriadku. Priznávame 3 body a skóre 5:0 v prospech FK Radzovce.

6.       Upozorňujeme FK dosp., že posledné 2 kolá súť. roč. 2005/06 sa odohrajú v jeden deň a UHČ.

7.       Žiadame všetky FK v rámci SsFZ o predloženie vyúčtovania R a DZ z MFS, ktoré sa uskutočnili 14. a 21. 5. 06.

8.       Tabuľka strelcov III. ligy po 22. kole: 15 gólov – Adrián Kubáni (D. Kubín), 13 - Ján Jeťko (T. Teplice),  Richard Privitzer (T. Teplice), 12gólov – Marek Kašpar (L. Mikuláš).

9.       Stretnutie 22. kola IV. ligy sk. JUH Jesenské – Revúca sa odohrá 21. 5. 06 o 17.00 na pomoc. hracej ploche v R. Sobote. R, AR, DZ a súper sa dostavia na štadión v R. Sobote.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Nariaďujeme odohrať MFS:

a)        27. kola III. ligy SD a MD Radvaň B – Revúca 3. 6. 06 o 15.30-17.30,

b)        14. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – Košťany 7. 6. 06 (streda) o 17.00,

c)        16. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – Belá 31. 5. 06 (streda) o 17.00,

d)        24. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – Krásno 4. 6. 06 o 14.00,

e)        24. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Strečno – Žilina C 4. 6. 06 o 14.00,

f)          16. kola V. ligy dorast sk. A Radoľa – Svrčinovec 31. 5. 06 (streda) o 17.00

g)        23. kola V. ligy dorast sk. A K. Lieskovec – Radoľa 27. 5. 06 o 14.00 a 25. kolo K. Lieskovec – Podvysoká 10. 6. 06 o 14.00

h)        17. kola V. ligy dorast sk. A Skalité – Radoľa 24. 5. 06 (streda) o 17.00

i)          16. kola V. ligy dorast sk. B Trstená – B. Potok 31. 5. 06 (streda) o 17.00,

j)          14. kola V. ligy dorast sk. B L. Lúžna – LM Palúdzka 24. 5. 06 (streda) o 17.00,

k)        16. kola V. ligy dorast sk. B Valča – LM Palúdzka 31. 5. 06 (streda) o 17.00,

l)          16. kola V. ligy dorast sk. D Hajnačka – Radzovce 7. 6. 06 (streda) o 17.00,

m)      17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Skalité – Radoľa 23. 5. 06 (utorok) o 15.00-1700,

n)        17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Žilina C 31. 5. 06 (streda) o 15.00-17.00,

o)        18. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Makov – Skalité 31. 5. 06 (streda) o 15.00-17.00,

p)        24. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Radvaň – Podbrezová B 4. 6. 06 o 12.00-14.00,

q)        26. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – Dlhá 17. 6. 06 o 10.00-12.00,

r)         22. kola V. ligy dorast sk. A Divina – raková 21. 5. 06 o 14.30 na ihrisku vo Varíne. R a súper sa dostavia na ihrisko Varín,

s)        26. kolo V. ligy dorastu sk. B T. Teplice – Sučany 27. 5. 06 o 14.30.

2.          Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)        odohrať MFS III liga SD a MD 25. kola FK Čadca – Podlavice 24. 5. 06 (streda) o 10.00-12.30, FK Čadca uhradí 200 SK na účet SsFZ,

b)        odohrať MFS 22. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – K. N. Mesto 20. 5. 06 o 10.00-12.00 na um. tráve v Žiline. MŠK Žilina uhradí 200 SK na účet SsFZ,

c)        predohrať MFS 23. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – Dlhá 25. 5. 06 (štvrtok) o 14.30-16.30,

d)        predohrať MFS 26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Lisková – O. Veselé 16. 6. 06 (piatok) o 15.00-17.00

e)        odohrať neodohrané MFS 15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – Tvrdošín 22. 5. 06 (pondelok) o 14.30-16.30.

3.          Kontumuje MFS:

a)        23. kola III. ligy MD N. Baňa – R. Sobota B priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK N. Baňa podľa SP čl. 100/e,

b)        23. kola III. ligy MD Bytča – Revúca priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bytča podľa SP čl. 100/b,

c)        15. kola V. ligy dorast sk. A Skalité – K. Lieskovec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Skalité podľa SP čl. 100/b,

d)        21. kola V. ligy dorast sk. B Nižná – Valča priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Nižná podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Valča berie na vedomie,

e)        15. kola V. ligy dorast sk. B Tvrdošín – M. Čepčín priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tvrdošín podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK M. Čepčín berie na vedomie.

f)          17. kola III. ligy SŽ sk. D Vinica – Tisovec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Vinica podľa SP čl. 100/b.

4.          Námietka kap. v MFS 15. kola II. ligy SŽ sk. JUH Zvolen – Dukla BB B bola prerokovaná ako bezpredmetná.

5.          Žiada GK Halič o zaslanie fotokópie Zápisu z MFS 17. kola Halič – V. Čalomija.

6.          Upozorňuje FK Sliač, že MFS 15. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Sliač sa odohrá 30. 5. 06 na UT v B. Bystrici.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-832 Marian Poláček 870929 Skalité 6 stret. nepodm. po uplynutí predchádzajúceho trestu, 1-2b, 100 SK uhradiť,

D-833 DK trestá FK Divína dorast uzatvorením ihriska na 1 súť. stretnutie nepodm. (nad 15 km) od 18. 5. 06 + pokutou 5 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b a DP 2-6 za napadnutie diváka usporiadateľom a nedostatočnú uspor. Službu v stretnutí 7. 5. 06,

D-834 Dezider Gero HÚ FK Bytča dosp. 6 stret. nepodm. od 18. 5. 06, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 200 SK uhradiť,

D-835 DK trestá FK Bytča dosp. pokutou 10 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí 3. 5. 06. FK uhradí náležitosti AR Pavol Baranček vo výške 260 SK,

D-836 Vojtech Figľuš 741213 Tisovec 6 stret. nepodm. od 8. 5. 06, 1-2b,

D-837 DK trestá FK Jesenské dosp. uzatvorením ihriska na 1 súť. stretnutie nepodm. (nad 15 km) od 18. 5. 06 + pokutou 10 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1c, DP 2-1b a DP 2-6 za napadnutie hráča divákom, neprístojnosti divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí 7. 5. 06,

D-838 Martin Drdoľ divák FK Jesenské DK v nadväznosti na DP 2-1 trestá zákazom vstupu do areálu štadióna FK Jesenské počas MFS 12 mesiacov nepodm. od 18. 5. 06 do 17. 5. 06. Realizáciu uvedeného trestu zabezpečí FK Jesenské,

D-839 Rudolf Lach 871010 Námestovo 3 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-3b,

D-840 Matej Rehm 881020 Námestovo 3 stret. podm. do 31. 10. 06, 1-6-1a,

D-841 Peter Urgela 701031 Š. Bane 1 stret. nepodm. od 15. 3. 06, 1-5a porušenie kap. XX. bod 9, RS 2005/06,

D-842 Radoslav Luciak 881030 Rudina 3 stret. nepodm. od 11. 5. 06, 1-3b,

D-843 Peter Mahút 881226 Belá 1 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-4a,

D-844 Martin Kravec 861014 Rudinská 2 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-5a,

D-845 Ľubomír Mazurák 790419 Belá Dulice 2 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-3a,

D-846 Peter Kalanka 661211 T. Štiavnička 1 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-4a,

D-847 Dominik Tomko 871209 L. Hrádok 2 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-6-1a,

D-848 Andrej Suchý 860427 Dúbrava 1 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-5a,

D-849 Na návrh KpRS DK trestá Andrej Ďurana 860509 Selce 5 stret. nepodm. od 4. 5. 06, 1-6-1b,

D-850 Samuel Beňo 880322 Hliník 5 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-3b,

D-851 Peter Rutkaj 860214 Poltár 1 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-5a,

D-852 Adam Droppa 880306 L. Mikuláš 1 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-5a,

D-853 Ján Betík 880604 R. Sobota B 2 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-5a,

D-854 Martin Kojnok 891217 Podlavice 1 stret. podm. do 30. 9. 06, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-855 Tibor Trnovský ved. dr. FK Radvaň B SD, 5 stret. nepodm. od 11. 5. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS 1

00 SK uhradiť,

D-856 DK trestá FK Radvaň B SD pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 10. 5. 06,

D-857 Miroslav Kovalčík 780917 B. Bystrica B 4 stret. nepodm. od 11. 5. 06, 1-3b, porušenie kap. XX. bod 9 RS 2005/06,

D-858 Tomáš Albert 800128 RS B priestupok hráča bude riešený DK SFZ Bratislava,

D-859 Vladimír Mahút 840417 Bytča 2 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-5a,

D-860 Michal Kohút 850816 K. N. Mesto 1 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-5a,

D-861 Marek Kašpar 800504 L. Mikuláš 2 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-4a,

D-862 Peter Boroš 800217 B. Bystrica B 1 stret. nepodm. od 18. 5. 06, 1-5a,

D-863 DK trestá FK Kremnička dosp. pokutou 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 14. 5. 06,

D-864 Jozef Oláh 910318 Radzovce 5 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-3b,

D-865 Patrik Čišecký 930609 Čadca B 1 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-4a, 50 SK uhradiť,

D-866 Pavol Bábeľa 890309 Revúca 5 stret. nepodm. od 11. 5. 06, 1-6-1b,

D-867 Fabián Slančík 910922 V. Krtíš 2 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-5a,

D-868 Matej Škorvánek 891214 Bytča 1 stret. nepodm. od 11. 5. 06, 1-4a, 50 SK uhradiť,

D-869 Peter Kanik 910204 Turzovka 8 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-4a porušenie kap. XX bod 9 RS 2005/06,

D-870 Ján Betik tréner FK R. Sobota B MD 8 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-871 DK trestá FK R. Sobota B MD pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 13. 5. 06,

D-872 Tomáš Glončák 910825 L. Mikuláš DK berie na vedomie poplatok za ČK pričom však nemá k dispozícii zápis o stretnutí,

D-873 František Turiak 870602 Podvysoká 1 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-5a,

D-874 Ján Ligač 870117 Staškov 4 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-3b,

D-875 Marian Belko 880125 Staškov 5 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-3b,

D-876 Dušan Trhančík 820729 Strečno 2 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-6-1a,

D-877 Marián Čačurák 850915 Raková 4 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-6-1b,

D-878 Radoslav Tatarčiak 850913 Raková 1 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-1a,

D-879 Martin Turiak 860406 Podvysoká 2 stret. nepodm. od 15. 5. 06, 1-5a,

D-880 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Juraj Kuchár 910303 Zvolen – zamieta sa,

D-881 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu – čl. 31 bod 2 DP: Jozef Privarčák 750903 Čadca – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 10. 06, Michal Gajdošík 820926 D. Kubín zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 10. 06, Ján Chmúrny 780511 Trebostovo, Miroslav Ivanič 760919 Priechod – zamietajú sa,

D-882 Na návrh sekretariátu SsFZ DK trestá FK K. Lieskovec dosp. pokutou 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadení uvedených v Spravodajcoch č. 40 a 41/2005-06,

D-883 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 11. 5. 06: Roman Radoš 870115 Podlavice, Ivan Gáfrik 880430 Žarnovica,

D-884 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 15. 5. 06: Lukáš Bolibruch 880222 Strečno, 100 SK uhradiť, Peter Hric 800320 Rakytovce, Róbert Padych 860819 Skalité, Peter Bytčánek 861104 Podvysoká, Miroslav Lisko 840823 K. N. Mesto B, Anton Bella 861115 Sučany, Juraj Ondula 861203 Dražkovce, Dušan Vidiečan 791203 Radvaň, Viktor Vince 810610 Klenovec, Jaroslav Kocúr 660614 Lovinobaňa, Miroslav Chaban 800203 Selce, Miroslav Čipčala 750715 Kalinovo 150 SK uhradiť, Róbert Juhász 860521 Jesenské, Ivan Laššák 830403 Tomášovce,

DK predvoláva na svoje zasadnutie 25. 5. 06 zo stretnutí: Žiar – L. Mikuláš III. liga dosp. o 16.00 R Jozef Medveď, Rudinská – Oščadnica IV. liga SEVER o 16.15 R Miroslav Petrák ml.; Hrochoť – Č. Balog V. liga dosp. o 16.30 DZ Peter Králka. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR žiada všetky ObFZ o nahlásenie postúpujucich R pre súť. roč. 2006/07 do 31. 5. 06.

2.       KR pozýva na svoje zasadnutie 1. 6. 06 o 15.30 R Kamenišťák, Talan.

3.       KR pozastavuje delegovanie: Cima 2 stret. 4. a 11. 6. 06 (Ludrová – Lisková), Sitár 1 stret. (Rosina – Skalité), Krško 1 stret. (Rakytovce – Ružomberok B), Gombala 3 stret. od 4. 6. 06 (Dudince – Š. Bane).

4.       Chyby R v zápisoch (mínus body): Sitár 0,2; Beňo 0,4; Ivanič 0,4; Droppa 0,2; Vojvoda 0,5; Kupka 0,2; Žbirka 0,2; Tutura 0,2; Michna 0,2; Putra 0,2; Greňo 0,2; Blahušiak 0,2; Beňo 0,2; Močiliak 0,2; Jacko 0,4; Škvarek 0,2; Čunderlík 0,2; Drapáč 0,2; Matejčík 0,2; Paňko 0,2; Madera 0,4; Halfar 0,2; Ďuroška 0,2; R. Chmurný 0,2; Bulla 0,2; Zelezník 0,2; Tilesch 0,4; R. Gonda 0,7; Fazekaš 0,5; Tomáš 0,4; Močiliak 0,2; Vojvoda 0,2; Čuboň 0,2; Kyzek 0,4; Maga 0,2; Cima 0,2; Jodas 0,7; Nozdrovický 0,2; Laciak 0,5; Ľupták 0,2; Koštial 0,2; L. Szabó 0,5; Václavík 0,4; Filkus 0,5; Mačuda 0,2; M. Malček 0,5; R. Gonda 0,5; Václavík 0,5; Koštial 0,2; šibal 0,2; Jodas 0,7; Doboš 0,2; J. Malček 0,9; Ďuroška 1,2; Parobek 0,5; Sitarčík 0,2; Brodňan 0,2; Korenčík 0,5; Coma 0,2; Kyzek 0,2; Verkin 0,2; J. Ostrihoň 0,2; Gombala 0,5.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnení: Piaček 18. – 29. 5.  06, Dolník 28. 5. 06; Repa 31. 5. 06; Piatek 20. – 21. 5. 06; Kmoško 3. – 17. 6. 06; Borcovan 3. 6. 06; Mušák 8. – 13. 6., 26. 6. – 10. 7. 06; Babka 12. – 21. 6. 06; Balko 14. – 24. 6. 06; Kubáni 17. – 18. 6. 06.

2.       Beriem na vedomie list ObFZ L. Mikuláš.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       V dňoch 23.,24. resp. 25. máj sa odohrajú zápasy 1.kola NIKE PREMIER CUP 2006/07 1. skupina (ObFZ BB/ZV): Selce – Savon BB, Očová – Zv.Slatina, Vígľaš – Hriňová, D.Niva – Sliač, Pliešovce – Krupina 2.skupina (ObFZ LC/RS): Jesenské – Tempus RS, Hnúšťa – FC RS 3.skupina (ObFZ ZH) Župkov – Voznica 4. skupina (ObFZ VK) Kováčovce – Želovce, Bátorová Nenince, Kam.Kosihy – Balog n. Ip., Príbelce – Sklabiná 5.skupina (ObFZ LM/MT) Lipt.Lúžna – Lisková, Bobrovec – Sv. Kríž 6.skupina (ObFZ CA) Skalité – Turzovka, Rudiná – K.N.Mesto 7. skupina (ObFZ DK): Mútne – Or. Veselé, Klin – Or. Lesná, Zubrohlava – Lokca, Sihelné – Námestovo, Zuberec – Habovka, Breza – Liesek, Or. Podzámok – Chlebnice, Bziny – MFK D. Kubín 8.skupina (ObFZ ZA): Kotešová – V.Rovné, Stráňavy – Bánová, Višňové – Ra.Teplice, Rosina - Belá . Žiadame sekretárov ObFZ, aby delegovali na uvedené zápasy rozhodcov a domáce FK, aby po odohratí zápasu odoslali faxom resp. poštou zápis o stretnutí na SsFZ. Všetky informácie o NPC sú na www.ssfz.sk.

2.       Nominácie regionálneho výberu SsFZ „92“ na regionálny turnaj v dňoch 28. – 31. mája v Senci: F. Plach, P. Štalmach, M. Janec, J. Drobul (MŠK Žilina), Z. Cibuľa, M. Valáštek, R. Bačík, I. Beluš (Dukla B. Bystrica), V. Ďaďo, M. Škvarka, R. Uhrovčík (FOMAT Martin), R. Bartoš (MFK Ružomberok), E. Gemzický (ŽP Podbrezová) F. Krnáč (JUPIE Podlavice), N. Gyomber (MFK Revúca), L. Štrba (MFK Žiar n. Hronom), T. Vojtek (FK Čadca), P. Le Giang (FTC Fiľakovo). Realizačný tím: V. Váňa (tréner), M. Auxt (tréner), J. Sciranka (lekár). Zraz nominovaných je v nedeľu 28. mája o 13.00 hod. na štadióne MFK Zvolen

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky k 11. 5. 06: III. liga: R. Sobota B – S č. 40 – 3 000+300 SK, Čadca S č. 40 – 200 SK; IV. liga: Martin – S č. 37 – 50 000+300 SK, Rudinská – S č. 40 – 3 000+300+10 000+300+200+200 SK, Trebostovo – S č. 40 – 15 000+300+150+150+150+150 SK, Kalinovo – S č. 40 – 200+1 000+300+200 SK; V. liga: Podbiel – S č. 38 – 3 000+300, S č. 40 – 200+1 500+300 SK, H. Ves – S č. 39 – 200+15 000+300 SK, Predmier – S č. 39 – 15 000+300 SK, K. N. Mesto B – S č. 40 – 200+1 000+300 SK, Radvaň – S č. 40 – 150 SK; dorast: H. Nemce – S č. 39 – 1 000+150 SK, Tisovec – S č. 39 – 100+200+1 000+150+100+200 SK, O. Jasenica – S č. 40 – 100+200 SK, K. Poruba – S č. 40 – 1 000+150 SK; SŽ: Liesek – S č. 40 – 100+200+1 000+150 SK. Pokuty a poplatky žiadame uhradiť do 23. 5. 06, pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK Oščadnica (Rudinská – Oščadnica), Bánová (K. Lieskovec – Bánová) Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu ... oba podnety odmieta.

2.       Na svojom zasadnutí 18. 5. 06 prejednala sťažnosť FK Selce na výkon R v MFS Kalinovo – Selce. Sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje na KR, KDZ a DK, vklad 1 000 SK sa vracia FK Selce.

3.       Prejednala sťažnosť FK Bytča na výkon R v MFS Bytča – K. N. Mesto. Sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú a čiastočne nepreukázateľnú. Vklad 1 000 Sk sa vracia FK Bytča.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 24. 5. 06: Rudinská Oščadnica, K. Lieskovec – Bánová, K. Lieskovec – D. Kubín – opakovane, K. Lieskovec – Zvolen – opakovane.

2.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: D. Ždaňa, K. Lieskovec, Ružomberok B (22 a 23), T. Teplice, Dukla BB B (22), Tvrdošín (21 a 22).

3.       Vzhľadom na novú skladbu spravodajskej relácie Rádia Regina B. Bystrica, upresňujeme RS 2005/06, čl. XIII., ods. 3 (str. 20). „Ďalej nahlásia FK ihneď po skončení stretnutia (max. do 15. min. po skončení) na záznamník Rádia Regina 048/4717160 (č. redakcie spravodajstva) nasledovné údaje: III. liga – výsledok stretnutia, strelcov gólov, meno autora informácie a jeho tel. kontakt; IV. a V liga – výsledok stretnutia, meno autora informácie a jeho tel. kontakt. Všetky uvedené informácie budú použité v špecializovanej futbalovej relácii Rádia Regina, vysielanej v nedeľu od 20.00-20.30.“. Redaktor zodpovedný za reláciu: Ľuboslav Kačalka – tel. 0903 576127, 0907 471414, 048/717132.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: 731006 Peter Valentín Krupina, 780521 Rasťo Zaťkov D. Badín, 721012 Jaroslav Santoris D. Badín, 760806 Peter Severíni Stožok, 851011 Juraj Podolák Istebné, 900202 Miroslav Kováč Istebné, 830624 František Paľo Beňadovo, 660717 Dušan Repa U. Ves, 701220 Miroslav Žákovský Hubová, 720224 Urban Eduard Budča, 880612 Fujdiak Jakub Višňové, 781004 Kubala Patrik Terchová (aj RL), 781114 Repáň Dušan Nededza, 790831 Szabadoš Branislav Nededza, 781121 Berky Jaroslav D. Zahorany, 860420 Ceplák Martin MŠK Žiar, 810107 Dobrocký Jozef Lipany, 870924 Gažo Marián Kremnička, 881117 Gyure Kristián Biskupice, 831116 Haviar Marek Buzitka, 860312 Jaššo Tomáš Snežnica, 810901 Kupšo Milan Vysoká n. K., 710812 Rypák Tomáš Istebné, 860416 Snopko Milan Ž. Breznica, 720120 Strmeň Dalibor Ružiná, 800224 Šugár Ľubomír Zástranie, 731207 Barčin Bohuš Lok. Vrútky, 861018  Časar Erik T. Štiavnička, 890924 Hraško Martin Lok. Zvolen, 860415 Hrubý Jaroslav Ochodnica, 790926 Kmeť Ivan T. Štiavnička, 711010 Kudlák Ján Breznička, 740807 Matejčík Pavol S. Bystrica, 790909 Plávka Marek Lehôtka, 861129 Mikuš Lukáč Záhorce, Róbert Marko 710217 Sečianky, Štrkáč Peter 860820 Štiavnik, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Peter Kučera 721002 T. Kľačany, Pavel Petrák 800625 Bzovík, Marian Sopko 850312 Litava. Ďakujeme.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov – APRÍL 2006: 780331 Solivaj Ján Hronsek, 821117 Šupina Roman Kalinovo, 770215 Boška Roman Prochoť, 820115 Eliaš Marcel L. Teplá, 550124 Javornicky Zdenko Zázrivá, 860221 Kučera Martin Selce, 690329 Kulich Július Breznička, 851221 Radics Richar  Čakanovce (aj RL), 780221 Zboja Róbert Rudinská. Ďakujeme.

 

Zmena DL č. 24

T. Teplice – Rakytovce (Halfar za I. Szabu), Ružomberok B – Podbrezová B (Dvorštiak za Barančeka), Jesenské – Revúca (pomocná hracia plocha FC R. Sobota), Čadca – Podlavice (SD a MD 25. kolo 24. 5. 06 o 10.00-12.30), Ružomberok B – Radvaň B (SD a MD, Dvorštiak za Barančeka), Divina – Raková (dorast ihrisko Varín), Žilina B – K. N. Mesto (žiaci, 20. 5. o 10.00-12.00, UT ZA, Masár – Taraba), SFZ: Revúca – Žilina (SŽ a MŽ, 21. 5. 06 v UHČ).