Spravodaj č. 43/2005-2006

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Schválené zmeny termínov: IV. liga sk. JUH 25. kolo Tisovec – Poniky 10. 6. 06 o 17.00.

2.       Prerokované námietky: Tvrdošín – Rudisnká (hostia – neopodstatené), K. N. Mesto – B. Bystrica B (hostia – bezpredmetná), Bytča – K. Lieskovec (hostia – postúpené na KR).

3.       Dôrazne upozorňujeme FK Tvrdošín na dodržiavanie RS kap. XV bod l, pod následkom discipl. opatrení.

4.       Žiadame R Rastislav Glončáka o zaslanie dokladov o zaslaní zápisov o stretnutí (17. 5. 06 Rakytovce – Zvolen a 21. 5. 06 Ružomberok B – Podbrezová B) do 1. 6. 06.

5.       Tabuľka strelcov III. ligy po 24. kole: 16 gólov – Adrián Kubáni (D. Kubín), 15 - Richard Privitzer (T. Teplice), 13gólov – Ján Jeťko (T. Teplice).

6.       Kontumujeme MFS IV. ligy 22. kola sk. SEVER Žilina B – Rudinská pre neoprávnený štart hráča hostí Pavol Matík 700914. Prípad postupujeme na DK. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Žilina B.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        25. kola III. ligy SD a MD L. Mikuláš – D. Kubín 30. 5. 06 (utorok) o 14.30-17.00,

b)        29. kolo III. ligy SD a MD Ružomberok B – Námestovo 11. 6. 06 o 10.00-12.30,

c)        25. kola IV. ligy dorast sk. JUH Kalinovo – Hliník 11. 6. 06 o 14.30,

d)        16. kola V. ligy dorast sk. B Trstená – B. Potok 25. 5. 06 (štvrtok) o 17.00,

e)        16. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Radoľa – Svrčinovec 31. 5. 06 (streda) o 14.00-15.30,

f)          24. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Lokca – Bziny 2. 6. 06 (piatok) o 15.30-17.30. OŠK Bziny uhradia na účet SsFZ 150 SK,

g)        23. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Selce – Brusno 28. 5. 06 o 13.00-15.00. FK Selce uhradia na účet SsFZ 200 SK,

h)        19. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Lučenec B – Očová 27. 5. 06 o 14.00-16.00 na UT v LC. FK Lučenec uhradí na účet SsFZ 200 SK.

2.          Nariaďujeme odohrať MFS:

a)        25. kola IV. ligy dorast sk. JUH Sliač – M. Kameň 10. 6. 06 o 14.00, a MFS  25. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Sliač – Č. Balog 10. 6. 06 o 10.00-12.00 na ihrisku V. Lúka. Mužstvá a R sa dostavia na ihrisko V. Lúka. Dôvod: Rekonštrukcia hr. plochy na Sliači,

b)        25. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Rabča – Krásno 11. 6. 06 o 14.00, 25. kolo V. ligy dorast sk. A Divina – Podhorie 11. 6. 06 o 14.00, 25. kolo V. ligy dorast sk. C Badín – Lutila 11. 6. 06, o 14.00, 26. kolo V. ligy dorast sk. A Divina – K. Lieskovec 18. 6. 06 o 14.00,

c)        24. kola V. ligy dorast sk. D Tempus RS – V. Krtíš 4. 6. 06 o 14.30 na ihrisku Družstevná ul. v RS,

d)        24. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Tempus RS – Krupina 4. 6. 06 o 10.00-12.00 na ihrisku Družstevná ul.

3.          Kontumuje MFS:

a)        22. kola V. ligy dorast sk. A Svrčinovec – K. Poruba priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Svrčinovec podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK K. Poruba berie na vedomie,

b)        22. kolo V. ligy dorast sk. B L. Sliače – Tvrdošín priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. Sliače podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Tvrdošín berie na vedomie.

c)        15. kola V. ligy dorast sk. D Tempus RS – V. Čalomija priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK V. Čalomija podľa SP čl. 101 a SP čl. 100/a RS kap. II. bod 3-4.

4.          Žiada FK V. Zlievce o zaslanie fotokópie zápisu MFS 17. kola III. ligy SŽ V. Zlievce – Očová.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-886 Marek Chaban 910920 Selce 5 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-3b,

D-887 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch č. 41 a 42/2005-06 na návrh HK DK podľa 2-9 nepodm. zastavuje činnosť dňom 29. 5. 06 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: dospelí R Sobota B, Čadca, Rudinská, H. Ves, Predmier, dorast: Tisovec, O. Jasenica, K. Poruba. Zastavená činnosť dr. FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklad uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp. označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami,

D-888 Na návrh KM DK podľa DP 2-9 nepodm. zastavuje činnosť 29. 5. 06 za neuhradenie náležitosti R Miroslav Verkin, vo výške 558 SK a Maroš Kúchen 558 SK družstvu FK R. Sobota B SŽ. Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10, bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov uvedeným R. Fotokópiu dokladu o úhrade nedopaltkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ,

D-889 Marián Šurka 910830 B. Štiavnica 3 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-6-1b,

D-890 Juraj Kubišta 900226 Čadca 1 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-1a,

D-891 Martin Martinček 890807 K. N. Mesto 5 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-3b,

D-892 Jozef Antal 910102 Vinica 3 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-6-1a,

D-893 Na návrh KM DK trestá Jozef Lašák ved. dr. FK Divín dor. 6 mesiacov nepodm. od 25. 5. 06 do 24. 11. 06, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 100 SK uhradiť,

D-894 Na návrh KM DK trestá Pavol Štengl tréner FK Divín dorast, 6 mesiacov nepodm. od 25. 5. 06 do 24. 11. 06, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 100 SK uhradiť,

D-895 Na návrh KM DK trestá Peter Budáč 870209 Divín 3 mesiace nepodm. od 25. 5. 06 do 24. 8. 06 podľa 1-10, 100 SK uhradiť,

D-896 Na návrh KM DK trestá FK Divín dorast zastavením činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm. + pokutou 10 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-5 za pokus o neoprávnený štart hráčov na cudzie RP v stretnutí 21. 5. 06,

D-897 Dušan Chvíľa tréner FK Podhorie dorast, DK na základe čl. 18, bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-898 Ladislav Kolembus 660922 S. Bystrica 1 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-5a,

D-899 Martin Cvinček 790202 Podvysoká 1 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-5a,

D-900 Marek Koreň 800530 Lubeník 3 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-3b,

D-901 Valter Poliak 760112 Poniky 3 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-3b,

D-902 Juraj Nemec 880113 Sliač 1 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-4a,

D-903 Martin Krahulec 890612 M. Kameň 1 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-904 Matúš Šálka 881117 D. Hámre 2 stret. podm. do 30. 9. 06, 1-5a,

D-905 Jozef Rozenberg 800602 D. Ždaňa 1 stret. podm. do 30. 9. 06, 1-4a,

D-906 Jiří Netelický 690216 Hliník 1 stret. podm. do 30. 9. 06, 1-4a,

D-907 Milan Baláž 820417 N. Baňa 3 stret. nepodm. od 18. 5. 06, 1-6-1b,

D-908 Vladimír Zeleňák 720729 D. Hámre 2 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-909 Rastislav Sláva 750119 Hrochoť 2 stret. nepodm. od 18. 5. 06, 1-5a,

D-910 Ján Slosiarik 750901 D. Niva 1 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-5a,

D-911 Tomáš Ondrejka 820511 Radvaň 2 stret. nepodm. po uplynutí trest za 4 ŽK, 1-5a,

D-912 Dk trestá FK Radvaň dosp. pokutou 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojn. divákov a nedostat. US v stretnutí 21. 5. 06,

D-913 DK trestá FK Detva dosp. pokutou 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístoj. divákov v stretnutí 21. 5. 06,

D-914 Vladimír Tomka 880317 Žarnovica 4 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-3b,

D-915 Ivan Gáfrik 880430 Žarnovica 3 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-4a,

D-916 Róbert Gronka 710711 Dražkovce 2 stret. podm. do 30. 9. 06, 1-5a,

D-917 Jaroslav Opatera 731115 Podbiel 2 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-5a,

D-918 Karol Kučera 680816 Ludrová 2 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-5a,

D-919 DK trestá FK Dražkovce pokutou 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka po stretnutí 21. 5. 06,

D-920 Štefan Slíž 740218 K. Lieskovec 5 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-3b, poruš. kap. XX. bod 9 RS 2005/06,

D-921 Pavol Malík 700914 Rudinská 4 stret. nepodm. od 18. 5. 06, 1-3b 150 SK uhradiť,

D-922 Marek Hollý tréner FK Belá dosp. 6 stret. nepodm. od 18. 5. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 200 SK uhradiť,

D-923 Lukáš Žabčík 900526 Štiavnik 4 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-3b,

D-924 Matej Leštinský 870924 Tvrdošín 2 stret. nepodm. od 22. 5. 06, 1-5a,

D-925 DK trestá FK Belá dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 17. 5. 06,

D-926 Pavel Malík 700914 Rudinská, hráč do 30. 5. 06 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart v zastav. činnosti v stretnutí 21. 5. 06) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie zašle na DK aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-927 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Marek Kolesár 900627 Hnúšťa, Rudolf Luciak 881030 Rudina – zamietajú sa,

D-928 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 22. 5. 06: Dárius Šavlík 890222 Revúca, Ľubomír Micheľ 891018 Revúca, Martin Krahulec 890612 M. Kameň, Lukáš Škorník 880402 B. Štiavnica, Michal Cirák 881011 Kalinovo, Jozef Krkoška 801106 Oščadnica, Martin Košša 750504 L. Lúčka, Tomáš Ondrejka 820511 Radvaň, Peter Uhliarik 850512 Podlavice, Ladislav Osvald 740628 Š. Bane, Peter Zátroch 840920 Hrochoť, Stanislav Bačík 840306 Dudince, Vojtech Foltán 680903 Olováry, Ján Melich 790130 Ružiná, Pavol Kováč 790106 H. Ves, Michal Olejár 810506 L. Mikuláš, Jozef Maruniak 750917 Žiar, Peter Zimen 861124 Varín, Martin Gašper 840307 Strečno, Róbert Korbel 721207 Dúbrava, Patrik Zrnčík 730827 Podbiel, Miroslav Láclavík 770831 Žaškov, Peter Dutka 811031 Ludrová, Zdenko Michálek 791125 D. Hričov, Martin Čučka 820921 D. Kubín 200 SK uhradiť, Ľubomír Mati 750309 Kremnička 200 SK uhradiť,

D-929 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 18. 5. 06: Jozef Lepšík 810428 Žiar B, Martin Budinský 831025 N. Baňa, Vladimír Zeleňák 720729 D. Hámre, Milan Považanec 670913 Hrochoť, Radoslav Dorotovič 780621 Poniky, Marek Tomčík 840525 Selce, Dalibor Dvorský 890404 Lisková,

D-930 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Juraj Hollý ved. dr. FK Podhorie – chýba poplatok, Lukáš Vlačuha 880801 Kokava, Martin Kalný 870603 Detva, Emil Karásek 890720 Divín – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

DK predvoláva na svoje zasadnutie  1. 6. 06 zo stretnutia: Radvaň B – R. Sobota B III. LMD o 16.154 R: Jozef Matoš. Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR žiada všetky ObFZ o nahlásenie postúpujucich R pre súť. roč. 2006/07 do 31. 5. 06.

2.       KR pozýva na svoje zasadnutie 1. 6. 06 o 15.30 R Kamenišťák, Talan.

3.       Ospravedlnenia: Zelezník 10. 6. 06; Ďuroška 17. 6. 06; Lisická 24. 5. 06 ukonč. PN; J. Malček 8. – 30. 6. 06; Madera 23. 5. – 30. 6. 06; Chudý 13. – 30. 6. 06; Ondruš 17. 6. 06; L. Ondák od 22. 6. 06 PN; Marhefka 10. – 11. 6. 06; M. Budáč 1. 6. – 1. 8. 06; Farský 11. 6. 06; Žbirka 13. 6. – 30. 9. 06; Čambora 1. – 5. 6. 06; Ondrašina 10, - 11. a 17. 6. 06; Kamenišťák 1. 6. 06; Gamboš 27. 5. 06.

4.       Zmena č. t. Knapec 0907 297554.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Nominácie regionálneho výberu SsFZ „92“ na regionálny turnaj v dňoch 28. – 31. mája v Senci: F. Plach, P. Štalmach, M. Janec, J. Drobul (MŠK Žilina), Z. Cibuľa, M. Valáštek, R. Bačík, I. Beluš (Dukla B. Bystrica), V. Ďaďo, M. Škvarka, R. Uhrovčík (FOMAT Martin), R. Bartoš (MFK Ružomberok), E. Gemzický (ŽP Podbrezová) F. Krnáč (JUPIE Podlavice), N. Gyomber (MFK Revúca), L. Štrba (MFK Žiar n. Hronom), T. Vojtek (FK Čadca), P. Le Giang (FTC Fiľakovo). Realizačný tím: V. Váňa (tréner), M. Auxt (tréner), J. Sciranka (lekár). Zraz nominovaných je v nedeľu 28. mája o 13.00 hod. na štadióne MFK Zvolen

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK K. Lieskovec (Bytča – K. Lieskovec), Králiky (Brusno – Králiky), Rudnská (Tvrdošín – Rudinská), Tvrdošín (Oščadnica – Tvrdošín), D. Kubín (D. Kubín – Žiar n. H.) Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu ... všetky podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 30. 5. 06: K. Lieskovec – D. Kubín, K. Lieskovec – Zvolen pod následkom ďalšieho DK pokračovania, K. Lieskovec – Bánová opakovane, K. Lieskovec – Dukla BB B, Rudinská – Oščadnica opakovane, Bytča – K. Lieskovec, Čadca – Bytča, D. Kubín – Žiar n. H., Dukla BB B – Rakytovce, Brusno – Králiky, Tvrdošín – Rudinská, Oščadnica – Tvrdošín.

2.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: R. Sobota B (17), Ružomberok B (22, 24), K. Lieskovec (23), Kremnička (24), Kalinovo (15), D. Ždaňa (15a 22), Poltár (22).

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: 731006 Peter Valentín Krupina, 780521 Rasťo Zaťkov D. Badín, 721012 Jaroslav Santoris D. Badín, 760806 Peter Severíni Stožok, 851011 Juraj Podolák Istebné, 900202 Miroslav Kováč Istebné, 830624 František Paľo Beňadovo, 701220 Miroslav Žákovský Hubová, 720224 Urban Eduard Budča, 880612 Fujdiak Jakub Višňové, 781004 Kubala Patrik Terchová (aj RL), 781114 Repáň Dušan Nededza, 790831 Szabadoš Branislav Nededza, 781121 Berky Jaroslav D. Zahorany, 860420 Ceplák Martin MŠK Žiar, 810107 Dobrocký Jozef Lipany, 870924 Gažo Marián Kremnička, 881117 Gyure Kristián Biskupice, 831116 Haviar Marek Buzitka, 860312 Jaššo Tomáš Snežnica, 810901 Kupšo Milan Vysoká n. K., 710812 Rypák Tomáš Istebné, 860416 Snopko Milan Ž. Breznica, 720120 Strmeň Dalibor Ružiná, 800224 Šugár Ľubomír Zástranie, 731207 Barčin Bohuš Lok. Vrútky, 861018  Časar Erik T. Štiavnička, 890924 Hraško Martin Lok. Zvolen, 860415 Hrubý Jaroslav Ochodnica, 790926 Kmeť Ivan T. Štiavnička, 711010 Kudlák Ján Breznička, 740807 Matejčík Pavol S. Bystrica, 790909 Plávka Marek Lehôtka, 861129 Mikuš Lukáč Záhorce, Róbert Marko 710217 Sečianky, Štrkáč Peter 860820 Štiavnik, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Peter Kučera 721002 T. Kľačany, Pavel Petrák 800625 Bzovík, Marian Sopko 850312 Litava. Ďakujeme.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov – APRÍL 2006: 780331 Solivaj Ján Hronsek, 770215 Boška Roman Prochoť, 820115 Eliaš Marcel L. Teplá, 550124 Javornicky Zdenko Zázrivá, 860221 Kučera Martin Selce, 690329 Kulich Július Breznička, 851221 Radics Richar  Čakanovce (aj RL), 780221 Zboja Róbert Rudinská. Ďakujeme.

 

Zmena DL č. 25

Predmier – Podvysoká (Vojvoda za Čunderlíka a Mi Jakubjak za Vojvodu), Revúca – Selce (SD a MD, Kyzek za Ostrihoňa), R. Sobota B – K. N. Mesto (I. Ostrihoň za Bajúsa), Krupina – Tomášovce (dorast, 28. 5. o 12.00, nová ObFZ ZV – ObFZ ZV), Predmier – Podvysoká (dorast, nová Škvarek – Mi Jakubjak – V. Ďurana), Krupina – R. Sobota B (SŽ a MŽ, D. Niva).

 

Zmena DL č. 26

L. Mikuláš – R. Sobota B (SD a MD, DZ Kmoško za Krška), K. N. Mesto – zvolen (SD a MD, DZ Krško za Kmoška), Selce – Podlavice (SD a MD, DZ Budáč za Libiaka), Čadca – Bytča (SD a MD, DZ Dolník za Kahana). SFZ: Žilina – Dubnica (SD a MD, 30. 5. o 15.00-17.00)

 

Dohrávky

Radoľa – Svrčinovec (SŽ a MŽ, 16. kolo 31. 5. 06 o 14.00-15.30, Súhrada – Ježík), Radoľa – Svrčinovec (dorast, 16. kolo 31. 5. 06 o 17.00, Ježík – Súhrada) Lučenec B – Očová (SŽ a MŽ, 27. 5. o 14.00-16.00), Hajnačka – Radzovce (dorast, 16. kolo, 7. 6. o 17.00, nová J. Krahulec – ObFZ RS).