Spravodaj č. 44/2005-2006

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Oznamujeme FK, že v prípade neodohratia MFS z posledných 2 kôl v pôvodnom termíne, sa neodohraté MFS musí odohrať najneskôr v najbližšiu stredu.

2.       Shvaľujeme výsledky MFS súťaží dosp., ktoré boli odohraté do 25. 5. 06.

3.       Schválené zmeny termínov odohratia MFS: III. liga 28. kolo Ružomberok B – Bánová 8. 6. 06 (štvrtok) o 17.00 (štart hráčov Ružomberka B za reprezentáciu SR); III. liga 29. kolo Podbrezová B – D. Kubín pôvodný termín vo Valaskej, súper, R a DZ sa dostavia do Valaskej; IV. liga sk. SEVER 16. kolo – 7. 6. 06 (streda) o 17.00 Oščadnica – Belá - nariadené, Valča – T. Štiavnička – nariadené; IV. liga sk. JUH 23. kolo 8. 6. 06 (štvrtok) o 17.30 V. Krtíš – Tomášovce – nariadené; V. liga sk. C 23. kolo 7. 6. 06 (streda) o 17.00 Dudince – N. Baňa – nariadené.

4.       Kontumujeme nedohrané MFS IV. ligy sk. SEVER 23. kolo Krásno – Tvrdošín podľqa SP čl. 100/e. V platnosti ponechávame výsledok dosiahnutý na ihrisku.

5.       Kontumujeme MFS III. ligy 25. kolo Kremnička – L. Mikuláš podľa SP čl. 100/i (štart hráča po 4 ŽK Ľubomír Mati 750309). Prizávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. Mikuláš. Prípad postupujeme na doriešenie DK.

6.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. C 23. kolo D. Hámre – Priechod podľa SP čl. 100/i  (štart po 4 ŽK Ľuboš Lichý 820113). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK D. Hámre. Prípad postupujeme na DK.

7.       Žiadame FK Žarnovica o písomné zdôvodnenie neskorého predloženia zápisu o stretnutí v MSF V. ligy sk. C 23. kolo do 8. 6. 06 pod následkom discipl. opatrení.

8.       Prerokované námietky V. liga sk. A 23. kolo Strečno – Skalité (hostia) – bezpredmetná.

9.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. B 23. kolo Sučany – Podbiel podľa SP čl. 100/e. V platnosti ponechávame výsledok dosiahnutý na ihrisku.

10.   Predovlávame na zasadnutie ŠTK 8. 6. 06 o 16.00 z MFS V. ligy sk. C 23. kolo D. Hámre – Priechod R Peter Oružinský, AR1 Radoslav Poliak, AR2 Miroslav Melicher, DZ Daniel Starove. D. Hámre: Jarmila Uramová HÚ, Ján Schvarz 780622 kap., Vladimír Pleško ved. dr., Priechod: Peter Homola 710430 kap., Radoslav Zachar 720215 hráč, Miroslav Vajda ved. dr., Peter Lichý prezident FK.

11.   Tabuľka strelcov III. ligy po 24. kole: 16 gólov – Adrián Kubáni (D. Kubín), 15 - Richard Privitzer (T. Teplice), 14gólov – Peter Keller (Kremnička).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať:

a)        neodohraté MFS 23. kola IV. ligy dorast sk. JUH Krupina – Tomášovce 15. 6. 06 (štvrtok) o 17.00

b)        neodohraté MFS 23. kola V. ligy dorast sk. C Šalková – Hriňová 7. 6. 06 (streda) o 17.00

c)        neodohraté MFS 23. kola V. ligy dorast sk. C Badín – Brusno 7. 6. 06 (streda) o 17.00,

d)        MFS 24. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – Liesek 4. 6. 06 o 16.00-17.30 na UT v ZA. UHČ koliduje so stretnutím II. ligy SD a MD východ,

e)        neodohraté MFS 23. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Podlavice B – Tempus RS 8. 6. 06 (štvrtok) o 14.00-16.00,

f)          MFS 24. kola III. ligy SŽ a MŽ sk.- A Bytča – Korňa 3. 6. 06 o 15.00-17.00 v poradí MŽ – SŽ,

g)        MFS 26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Skalité – Čierne 14. 6. 06 (streda) o 15.00-17.00,

h)        neodohraté MFS 16. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Hrochoť – Pliešovce 7. 6. 06 (streda) o 14.30-16.30,

i)          neodohraté MFS 23. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Selce – Brusno 6. 6. 06 (utorok) o 16.00-18.00

j)          MFS 21. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Vinica – Radzovce 11. 6. 06 o 10.00-12.00,

k)        neodohraté MFS 23. kola V. ligy dorast sk. B Vrútky – Valča 14. 6. 06 (streda) o 17.00,

l)          neodhraté MFS 23. kola V. ligy dorast sk. D Hajnačka – Hnúšťa 14. 6. 06 (streda) o 17.00,

m)      odohrať MFS 24. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Z. Poruba – K. Lieskovec 3. 6. 06  o 10.00-12.00. Z. Poruba uhradí na účet SsFZ 200 SK.

2.          Nariaďujeme odohrať neodohraté MFS:

a)        23. kola V. ligy dorast sk. D V. Krtíš – Kokava 8. 6. 06 (štvrtok) o 15.00,

b)        16. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Makov – Turzovka 8. 6. 06 (štvrtok) o 15.00-17.00,

3.          Kontumuje MFS:

a)        23. kola IV. ligy dorast sk. SEVRE Žilina C – Štiavnik priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Žilina C podľa SP čl. 100/b,

b)        23. kola V. ligy dorast sk. D V. Čalomija – Divín priznáva 3 body a skóre 3:0  prospech FK V. Čalomija podľa SP čl. 100/b,

c)        17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Skalité – Radoľa priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Skalité podľa SP čl. 100/b,

d)        17. kola III. ligy MŽ sk. A Svrčinvoec – Makov priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK Svrčinovec podľa SP čl. 100/e,

e)        19. kola III. ligy SŽ sk. D Poltár – Tisovec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Poltár podľa SP čl. 100/b.

4.          Oznamuje:

a)        že MFS 26. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Zvolen – Krupina sa odohrá 17. 6. 06 o 10.00-12.00 na UT vo Zvolene,

b)        FK, že v prípade neodohratia MFS posledných 2 kôl v pôvodnom termíne sa neodohraté MFS musí odohrať najneskôr do najbližšieho utorka.

5.          Opravuje Spravodajcu č. 42 Správy KM bod 1/r Dlhá – Žilina B.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-931 Roman Pažítka 870106 L. Lúžna 2 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-5a 100 SK uhradiť,

D-932 Ján Pavčo 710712 Podbiel 1 stret. nepodm. od 29. 5. 06, 1-5a,

D-933 Zdenko Tekel 760613 Dúbrava 2 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-934 Miroslav Hlinka 791006 L. Štiavnica 1 stret. nepodm. od 29. 5. 06, 1-5a,

D-935 DK trestá FK Z. Poruba dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa P 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 28. 5. 06,

D-936 Juraj Hollý ved. dr. FK Podhorie dorast 6 stret. nepodm. od 29. 5. 06, 1-3b, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-937 Peter Pobijak 871210 Predmier 3 stret.  nepodm. od 29. 5. 06, 1-6-1a,

D-938 Štefan Tavač zástupca HÚ FK Strečno dosp. 8 stret. nepodm. od 29. 5. 06, 1-2b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-939 DK trestá FK Strečno dosp. pokutou 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 28. 5. 06,

D-940 DK berie na vedomie list predsedu FK Strečno z 29. 5. 06 a žiada o predloženie preukázateľných dôkazov potvrdzujúcich tvrdenie uvedené na začiatku listu,

D-941 Juraj Foltán 860823 Lubeník 1 stret. nepodm. od 29.5. 06, 1-5a,

D-942 Pavol Malík 700914 Rudinská 4 stret. nepodm. po uplynutí predchádzajúceho trestu, 1-9-1b,

D-943 Miroslav Šuraba ved. dr. FK Rudinská dosp. 6 stret. nepodm. od 1. 6. 06, 1-9-2b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie  v MFS,

D-944 Lukáš Tavač 881013 Strečno 2 stret. podm. do 31. 10. 06, 1-4a,

D-945 Štefan Macho 900906 Belá 3 stret. nepodm. od 29. 5. 06, 1-3b,

D-946 Martin Kampas 800627 Stráňavy 3 stret. nepodm. od 29. 5. 06, 1-6-1b,

D-947 Peter Loučka 891106 Radvaň B 1 stret. nepodm. od 29. 5. 06, 1-5a,

D-948 Na návrh ŠTK DK hráčovi Ľubomír Mati 750302 Kremnička dňom 1. 6. 06 zastavuje činnosť. Hráč do 6. 6. 06 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart v zastavenej činnosti po 4 ŽK 24. 5. 06) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí.

D-949 Pavol Dzúrik 830401 D. Kubín 6 stret. nepodm. od 25. 5. 06, 1-6-1b,

D-950 Ladislav Kuna tréner FK R. Sobota B dosp. 4 stret. nepodm. od 29. 5. 06, 1-3b, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS 200 SK uhradiť,

D-951 DK trestá FK R. Sobota B dosp. pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa 2-1b za neprístojnosti funkcionára po stretnutí 28. 5. 06,

D-952 Na návrh ŠTK DK hráčovi Ľuboš Lichý 820113 Priechod dňom 1. 6. 06 zastavuje činnosť. Hráč do 6. 6. 06 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart v zastavenej činnosti po 4 ŽK 28. 5. 06) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-953 Peter Dobia 901111 R. Sobota B 5 stret. nepodm. od 25. 5. 06, 1-5b 100+200 SK uhradiť,

D-954 Ján Betik tréner FK R. Sobota B MD 8 stret. nepodm. po uplynutí predchádzajúceho trestu 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-955 DK trestá FK R. Sobota B MD pokutou 2 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára v stretnutí 24. 5. 06,

D-956 Mário Kalina 900423 Selce 1 stret. podm. do 30. 9. 06, 1-1a,

D-957 arek Fridrich 930917 V. Krtíš hráč do 6. 6. 06 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie zápisu v stretnutí 27. 5. 06) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjdrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-958 Matej Luky 890513 N. Baňa 2 stret. nepodm. od 25. 5. 06, 1-2b,

D-959 Ján Laciak 890713 Revúca 1 stret. nepodm. od 25. 5. 06, 1-5a,

D-960 Ľubomír Roško 810130 Žarnovica 2 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-5a,

D-961 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Jaroslav Opatera 731115 Podbiel, Karol Kučera 680816 Ludrová, Ján Ligač 870117 Staškov, Vladimír Zeleňák 720729 D. Hámre, Tomáš Ondrejka 820511 Radvaň, Milan Baláž 820417 N. Baňa – zamietajú sa,

D-962 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 25. 5. 06: Ľuboš Lichý 820113 Priechod 150 SK uhradiť, Marian Hurík 771020 Kremnička, Peter Bohuš 820930 Zvolen, Robert Vojvoda 711218 K. Lieskovec, Matúš Levický 860108 B. Bystrica B,

D-963 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 29. 5. 06: Peter Rakučák 681002 D. Hričov, Stanislav Brišš 851028 K. N. Mesto B, Michal Kačerík 710521 K. N. Mesto B, Jaroslav Mindek 731125 K. N. Mesto B, Pavol Sučák 771028 Veličná, Roman Sučák 740609 Veličná, Zdenko Tekel 760613 Dúbrava, Roman Pažítka 870106 L. Lúžna, Martin Kalný 870603 Detva, Lukáš Vlačuha 880801 Kokava 100+200 SK uhradiť, Emil Karásek 890720 Divín, Peter Škombár 770330 O. Jasenica, Robert Machyna 740805 Stráňavy, Andrej Vaňko 840321 T. Štiavnička, Maroš Barboriak 740828 Žiar, Ľubomír Roško 810130 Žarnovica, Milan Štefanka 711218 Žarnovica, Ladislav Moravčík 800801 Detva, Martin Parobek 720617 Klenovec, Jozef Koleno 841008 T. Teplice, Peter Turic 810115 Poltár, Zdenko Hauer 771017 Brusno,

D-964 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Rudolf Mikula 870208 Skalité, Martin Krupec 920226 Vrútky – chýbajú poplatky za ČK, Ján Domin tréner Veličná SŽ, Robert Slančík tréner V. Krtíš MŽ – chýbajú poplatky,

D-965 Radoslav Zachar 720215 Priechod DK hráčovi dňom 29. 5. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

DK predvoláva na svoje zasadnutie  8. 6. 06 zo stretnutia: o 16.00 Predmier – Podvysoká V. liga sk. A dosp. DZ Vladimír Ďurana; o 16.15 K. Lieskovec – B. Bystrica B III. liga dosp. FK K. Lieskovec Karol Panáček HÚ, Ľubomír Mitický zást. HÚ, R Jozef Hreus; o 17.00 Selce – Kremnica III. liga SŽ sk. C R Miroslav Debnár. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Na zasadnutie KR SsFZ dňa 14.6.2006 o 15,00 hod. pozývame R : Kuzma, Glončák, Čiernik, Ježík, Zdechovan.

2.       KR SsFZ pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Droppa – 1 stretnutie (T.Štiavnička-Tvrdošín), Danko – 1 stretnutie (D. Niva-Š. Bane), Filkus – 1 stretnutie (Žiar B-Radvaň), Tršo – 2 stretnutia (Radvaň-Podlavice), Kuchársky – 1 stretnutie (D. Kubín – Žiar), Zelezník – 1 stretnutie (Tisovec-Brusno), Adamec – 2 stretnutia (Ludrová-Veličná), Matoš – 2 stretnutia (DK).

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnení: P. Ďurana 1. – 19. 6. 06; M. Jasenák 17. 6. 06.

2.       Oznamujeme záujemcom o funkciu delegáta, že seminár na získanie licencie A budeme poriadať v zimnej prestávke súť. roč. 2006/07. Zatiaľ evidujeme návrhy ObFZ LM a LC. Upozorňujeme ostatné ObFZ, aby pripravovali potenciálnych kandidátov na túto funkciu.

3.       Berieme na vedomie list DZ Šmilňáka.

4.       Na zasadnutie KDZ 15. 6. 06 o 16.30 pozývame DK Schneider, Starove, Králka.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       V dňoch 6., 7. a 8. júna 2006 sa odohrajú zápasy 2. kvalifikačného kola NIKE PREMIER CUP 2006/2007. 1.skupina (BB/ZV) Savon BB – Radvaň, Očová – Jupie Podlavice, Hriňová – Zvolen, Sliač – Krupina 2.skupina (LC/RS) Fiľakovo – Lučenec, Tempus RS – Hnúšťa 3. skupina (ZH) Voznica – Žarnovica 4.skupina (VK) Želovce – Dolná Strehová, Nenince – Veľký Krtíš, Kamenné Kosihy – Čebovce, Sklabiná – Veľké Zlievce 5.skupina (LM/MT) Lipt. Lúžna – Svätý Kríž, Turč. Teplice – Slov. Pravno 6.skupina (CA) Turzovka – Krásno, K.N.Mesto – Kys. Lieskovec 7.skupina (DK) Oravské Veselé – Klin, Lokca – Námestovo, Zuberec – Liesek, Or. Podzámok – Dolný Kubín 8.skupina (ZA) Veľké Rovné – Bánová, Rajecké Teplice – víťaz Rosina/Belá. Žiadame sekretárov ObFZ delegovať na zápasy po 1 rozhodcovi

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK R. Sobota (R. Sobota B – T. Teplice), L. Lúčka (Námestovo – L. Lučka), D. Ždaňa (Poniky – D. Ždaňa), Tisovec (Tisovec – Brusno. Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu ... a u R. Soboty B a Tisovca aj čl. 3/a (chýba popis konkrétnych udalostí rozhodnutí R, AR s vyznačením minutáži) všetky podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Aktív ŠTK a KM spojený s vyžrebovaním súť. roč. 2006/07 pripravujeme na 30. 6. 06 (piatok) o 15.00 v B. Bystrici.

2.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 6. 6. 06: Strečno – Skalité, Námestovo – L. Lúčka, Poniky – D. Ždaňa.

3.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Kremnička (24, 25, 26 – posledná výzva), D. Kubín (26), K. Lieskovec (26), Trebostovo (23), Tvrdošín (23), Kalinovo (15), D. Zdaňa (21 – 23), Poltár (22, 23).

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: 731006 Peter Valentín Krupina, 780521 Rasťo Zaťkov D. Badín, 721012 Jaroslav Santoris D. Badín, 760806 Peter Severíni Stožok, 851011 Juraj Podolák Istebné, 830624 František Paľo Beňadovo, 720224 Urban Eduard Budča, 781004 Kubala Patrik Terchová (aj RL), 781121 Berky Jaroslav D. Zahorany, 810107 Dobrocký Jozef Lipany, 870924 Gažo Marián Kremnička, 881117 Gyure Kristián Biskupice, 831116 Haviar Marek Buzitka, 860312 Jaššo Tomáš Snežnica, 810901 Kupšo Milan Vysoká n. K., 860416 Snopko Milan Ž. Breznica, 731207 Barčin Bohuš Lok. Vrútky, 861018  Časar Erik T. Štiavnička, 890924 Hraško Martin Lok. Zvolen, 860415 Hrubý Jaroslav Ochodnica, 790926 Kmeť Ivan T. Štiavnička, 711010 Kudlák Ján Breznička, 740807 Matejčík Pavol S. Bystrica, 790909 Plávka Marek Lehôtka, 861129 Mikuš Lukáč Záhorce, Róbert Marko 710217 Sečianky, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Peter Kučera 721002 T. Kľačany, Pavel Petrák 800625 Bzovík, Marian Sopko 850312 Litava. Ďakujeme.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov – APRÍL 2006: 780331 Solivaj Ján Hronsek, 820115 Eliaš Marcel L. Teplá, 550124 Javornicky Zdenko Zázrivá, 860221 Kučera Martin Selce, 690329 Kulich Július Breznička, 851221 Radics Richar  Čakanovce (aj RL), 780221 Zboja Róbert Rudinská. Ďakujeme.

 

Zmena DL č. 26

Podbrezová B – L. Mikuláš (M. Ondák za Hreusa), Ružomberok B – Bánová (28. kolo, 8. 6.), Oščadnica – Krásno (Vojtek za Zelezníka), Námestovo – Čadca (SD a MD, 28. kolo, Paňko za Harezníka, Uhorskai za Paňka), Revúca – K. N. Mesto (SD a MD, 28. kolo, ObFZ RS za Koósa), Tempus RS – V. Krtíš (dorast, Družstevná, nová Repiský – Peter Turňa), Z. Poruba – K. Lieskovec (SŽ a MŽ, 3. 6. o 10.00-12.00 Chudý – Droppa).

Dohrávky

7. 6. 2006 o 17.00 hod.

Oščadnica – Belá (pôvodná del.), Valča – T. Štiavnička (Mihálka za Cerchlan), V. Krtíš – Tomášovce (8. 6. o 17.30, pôvodná del.), Dudince – N. Baňa (pôvodná del.).

dorast 23. kolo:  Krupina – Tomášovce (15. 6. o 17.00, Bulla – Hrdlička), Šalková – Hriňová (7. 6. o 17.00, Čajka – ObFZ BB), Badín – Brusno (7. 6. o 17.00, Adamec – ObFZ BB), V. Krtíš – Kokava (8. 6. o 15.00, Jodas – M. Kučera).

žiaci: Podlavice B – Tempus RS (23. kolo, 8. 6. o 14.00-16.00, M. Majer – Marhefka), Hrochoť – Pliešovce (16. kolo, 7. 6. o 14.30-16.30, Kratochvíla – Dian), Selce – Brusno (23. kolo, 6. 6. o 16.00-18.00 Tokár – Kratochvíla), Vinica – Radzovce (21. kolo, 11. 6. o 10.00-12.00 ObFZ VK – ObFZ VK), Makov – Turzovka (16. kolo 8. 6. o 15.00-17.00 ObFZ CA – ObFZ CA).