Spravodaj č. 45/2005-2006

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Prípad nedohraného MFS V. ligy sk. C 23. kolo D. Hámre – Priechod postupujeme na doriešenie DK. FK Priechod uhradí náležitosti spojené s účasťou na zasadnutí ŠTK: R Peter Oružinský 160 SK, AR1 Radoslav Poliak 160 SK, AR2 Miroslav Melich 160 SK, DZ Daniel Starove 200 SK.

2.       Schválené zmeny termínov odohratia MFS: III. liga 30. kolo T. Teplice – Bytča 17. 6. o 17.00 vzájomná dohoda; IV. liga sk. JUH 24. kolo 14. 6. 06 (streda) o 17.30: Poltár – D. Ždaňa,, Tomášovce – Selce (17.00), Jesenské – V. Krtíš – vzájomné dohody; IV. liga sk. SEVER 25. kolo Bešeňová – L. Štiavnica 11. 6. 06 o 10.30 – kolidácia MFS; V. liga sk. C 26. kolo Radvaň – Hrochoť 18. 6. 06 o 10.30 vzájomná dohoda.

3.       Akceptujeme písomné vyjadrenie FK Žarnovica.

4.       Dôrazne upozorňujeme všetky FK o zaslanie kópii vyúčtovania R a DZ z MFS, ktoré sa odohrali 14. a 21. 5. 06 do 15. 6. 06 pod následkom disciplinárnych opatrení.

5.       Tabuľka strelcov III. ligy po 27 kolách: 18 gólov – Adrián Kubáni (D. Kubín), 17 - Richard Privitzer (T. Teplice), 16 gólov – Peter Keller (Kremnička), Marek Jeťko (T. Teplice).

6.       Prípadné barážové stretnutia (čl. 25 SP) všetkých vekových kategórií sa odohrajú 21. 6. 06 (streda) o 17.00.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať:

a)        neodohraté MFS 24. kola V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – Badín 14. 6. 06 (streda) o 17.00,

b)        neodohraté MFS 24. kola IV. ligy dorast sk. JUH Poltár – D. Hámre 14. 6. 06 (streda) o 15.00,

c)        neodohraté MFS 24. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tomášovce – Dudince 13. 6. 06 (utorok) o 17.00

d)        neodohraté MFS 27. kola III. ligy MD Čadca – Bytča 9. 6. 06 (piatok) o 17.00,

e)        neodohraté MFS 24. kola V. ligy dorast sk. D Jesenské – V. Čalomija 12. 6. 06 (pondelok) o 17.00,

f)          MFS 25. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Podbrezová B – Dukla BB B 10. 6. 06 o 10.00-12.00 na ihrisku vo Valaskej. Súper a R sa dostavia na ihrisko vo Valaskej. FK Podbrezová uhradí na účet SsFZ 200 SK.

g)        MFS 26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Žilina C – Čadca B 14. 6. 06 (streda) o 15.30-17.15 v poradí MŽ – SŽ,

h)        MFS 25. kola III. ligy SŽ a MŽ sk.- D Vinica – Radzovce 11. 6. 06 o 10.00-12.00,

i)          neodohraté MFS 24. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH V. Krtíš – Podlavice B 13. 6. 06 (utorok) o 15.00-17.00 na ihrisku TJ Príbelce.

2.          Nariaďuje odohrať:

a)        neodohraté MFS 24. kola V. ligy dorast sk. A Radoľa – Rosina 14. 6. (streda) o 17.00,

b)        MFS 26. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH V. Krtíš – Tempus RS 12. 6. 06 (pondelok) o 9.00-11.00 na ihrisku TJ Príbelce,

c)        neodohraté MFS 24. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C N. Baňa – Kováčová 8. 6. 06 (štvrtok) o 16.00-18.00,

d)        MFS 29. kola III. ligy SD a MD D. Kubín – R. Sobota B 10. 6. 06 o 10.00-12.30 na ihrisku vo Veličnej. Súper a R sa dostavia na ihrisko v D. Kubíne.

3.          Kontumuje MFS:

a)        27. kola III. ligy MD L. Mikuláš – R. Sobota B priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. Mikuláš podľa SP čl. 100/b (hostia pricestovali iba so 6 hráčmi).

b)        23. kola V. ligy dorast sk. D Bušince – D. Strehová priznáva 3 body a skóre 3:0  prospech FK Bušince podľa SP čl. 100/e.

4.          Upozorňuje FK Badín, aby nepoužívali chybné zápisy o stretnutí (chýba kolónka ČK u družstva hostí).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-966 Dk berie na vedomie list predsedu FK Strečno z 7. 6. 06,

D-967 Peter Kusý 880723 LM Palúdzka 3 stret. nepodm. od 16. 6. 06, 1-3a,

D-968 Michal Oško 870204 Z. Poruba 6 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-6-1b,

D-969 DK trestá FK Podbiel dosp. pokutou 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí 4. 6. 06,

D-970 Na návrh ŠTK DK trestá Ľuboš Lichý 820113 Priechod 4 stret. nepodm. od 1. 6. 06, 1-9-1b,

D-971 Miroslav Vajda ved. dr.- FK Priechod dosp. 6 stret. nepodm. od 8. 6. 06, 1-9-2b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-972 Michal Gubán 840721 Žarnovica 2 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-5a,

D-973 Peter Végh 720626 Kováčová 2 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-5a,

D-974 Peter Homola 710430 Priechod, DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-975 Blažej Csík 920827 Radzovce 1 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-5a,

D-976 Martin Krupec 920226 Vrútky 2 stret. podm. do 31. 10. 06, 1-4a,

D-977 Ján Domin tréner FK Veličná SŽ 6 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS 100+200 SK uhradiť,

D-978 DK trestá FK Veličná SŽ pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 28. 5. 06,

D-979 Róbert Slančík tréner FK V. Krtíš MŽ 6 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-980 DK trestá FK V. Krtíš MŽ pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 27. 5. 06,

D-981 Tichomír Pániš ved. dr. FK V. Krtíš MŽ 4 stret. nepodm. od 8. 6. 06, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-982 Marek Fridrich 930917 V. Krtíš DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-983 Peter Mahút 881226 Belá 2 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-5a,

D-984 Juraj Klembara 891204 L. Hrádok 4 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-3b,

D-985 Dezider Oláh 890904 Detva 4 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-3b,

D-986 Rudolf Mikula 870208 Skalité DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-987 Andrej Krajíček 820327 Bánová B 1 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-5a,

D-988 Ľubomír Maľovaník 871218 Raková 2 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-5a,

D-989 Lukáš Sopko 870303 Brusno 1 stret. nepodm. od 8. 6. 06, 1-5a,

D-990 Peter Éhn 770222 Dudince DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-991 Ľubomír Mitický zást. HÚ FK K. Lieskovec dosp. 12 mesiacov nepodm. od 8. 6. 06 do 7. 6. 07, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 200 SK uhradiť,

D-992 DK trestá FK K. Lieskovec dosp. pokutou 25 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára v a po stretnutí 24. 5. 06,

D-993 Na základe výsledku prerokovania previnenia v stretnutí V. liga sk. C dosp. D. Hámre – Priechod na ŠTK, DK trestá na návrh ŠTK FK Priechod dosp. zastavením činnosti na 1 súťaýné stretnutie nepodm. a pokutou 10 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1d za inzultáciu R hráčom v stretnutí 28. 5. 06,

D-994 Na návrh ŠTK DK trestá Radoslav Zachar 720215 Priechod 7 mesiacov nepodm. od 29. 5. do 28. 12. 06, 1-6-3b,

D-995 Lórant Tóth 870416 Radzovce 1 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-5a,

D-996 Oto Szókis 870812 Hajnačka 1 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-5a,

D-997 Peter Benco 790630 Klenovec 1 stret. podm. do 31. 10. 06, 1-4a,

D-998 Na návrh ŠTK DK trestá Ľubomír Mati 750309 Kremnička 4 stret. nepodm. od 1. 6. 06, 1-9-1b,

D-999 Rudolf Paulus ved. dr. FK Kremnička dosp. 6 stret. nepodm. od 8. 6. 06, 1-9-2b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-1000 Michal Kohút 850816 K. N. Mesto 2 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-5a,

D-1001 Ján Rúčka 860302 Ružomberok B 2 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-5a,

D-1002 Matúš Kmeť 880312 Zvolen 1 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-5a,

D-1003 Martin Čakloš 880121 N. Baňa 5 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-6-1b,

D-1004 Radoslav Adamčík 870416 Bánová 4 stret. nepodm. od 5. 6. 06, 1-3b,

D-1005 Ľuboš Horecký 890825 Bánová 2 stret. podm. do 31. 10. 06, 1-5a,

D-1006 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Pavol Dzúrik 830401 D. Kubín, Peter Kanis 910204 Turzovka – zamietajú sa,

D-1007 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od  1. 6. 06: Michal Zuberník 860821 D. Ždaňa, Tomáš Klinec 830423 Králiky,

D-1008 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od  5. 6. 06: Juraj Ovčo 820824 Nižná, Ľubomír Horváth 751228 Valča, Peter Faktor 800704 S. Bystrica, Vladimír Pleško 800607 Dražkovce, Jozef Mrva 860925 Lisková, Pavol Puliš 831218 Žiar, Lukáš Bakoš 860718 Ružomberok B Peter Kuric 780614 Kremnička, Ján Ďurajka 850228 Podbrezová B, Marek Janák 850625 R. Sobota B, Radoslav Šimko 700719 Hliník, Jakub Priechodský 870213 L. Mikuláš, Jaroslav Šurhaňák 870901 Skalité,

D-1009 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 8. 6. 06: Milan Lalík 721218 Dudince,

D-1010 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Martin Dovaľ 870409 Kalinovo, Ján Sojka 781210 Radzovce, Matúš Jendreas 880829 Rabča – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Tomáš Demeš 891110 Halič – chýba poplatok za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Na zasadnutie KR SsFZ dňa 14.6.2006 o 15,00 hod. pozývame R : Kuzma, Glončák, Čiernik, Ježík, Zdechovan.

2.       KR upozorňuje R navrhnutých na postup do súťaží SFZ: Tomáš Vorel ,Anton Ihring, Martin Čiernik, Roman Horák, Peter Chládek, Peter Korista, Karol Poláček, Dušan Kubačka, Peter Petrinec, Ľuboš Kapusta  a Mária Vanková, že na seminári (28. 6. 2006) musia predložiť doklad o zdravotnom stave, vystavený telov. lekárom, platný do 30. 11. 2006.

3.       KR SsFZ pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Droppa – 1 stretnutie (T.Štiavnička-Tvrdošín), Danko – 1 stretnutie (D. Niva-Š. Bane), Filkus – 1 stretnutie (Žiar B-Radvaň), Tršo – 2 stretnutia (Radvaň-Podlavice), Kuchársky – 1 stretnutie (D. Kubín – Žiar), Zelezník – 1 stretnutie (Tisovec-Brusno), Adamec – 2 stretnutia (Ludrová-Veličná), Matoš – 2 stretnutia (DK), Migaľová – 2 stret. (oneskorené zaslanie zápisu SFZ).

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       V dňoch 6., 7. a 8. júna 2006 sa odohrajú zápasy 2. kvalifikačného kola NIKE PREMIER CUP 2006/2007. 1.skupina (BB/ZV) Savon BB – Radvaň, Očová – Jupie Podlavice, Hriňová – Zvolen, Sliač – Krupina 2.skupina (LC/RS) Fiľakovo – Lučenec, Tempus RS – Hnúšťa 3. skupina (ZH) Voznica – Žarnovica 4.skupina (VK) Želovce – Dolná Strehová, Nenince – Veľký Krtíš, Kamenné Kosihy – Čebovce, Sklabiná – Veľké Zlievce 5.skupina (LM/MT) Lipt. Lúžna – Svätý Kríž, Turč. Teplice – Slov. Pravno 6.skupina (CA) Turzovka – Krásno, K.N.Mesto – Kys. Lieskovec 7.skupina (DK) Oravské Veselé – Klin, Lokca – Námestovo, Zuberec – Liesek, Or. Podzámok – Dolný Kubín 8.skupina (ZA) Veľké Rovné – Bánová, Rajecké Teplice – víťaz Rosina/Belá. Žiadame sekretárov ObFZ delegovať na zápasy po 1 rozhodcovi

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili poplatky za neplnenie počtu R na účet SsFZ k 31. 5. 06: IV. liga: T. Štiavnička S č. 40 6 000 SK; V. liga S č. 40: Predmier 4 000 SK, Radvaň 2 000 SK, Podlavice 2 000 SK, Žarnovica 2 000 Sk, Hajnačka 4 000 SK. Poplatky žiadame uhradiť do 14. 6. 06 pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1.       Komisia zaevidovala podnety FK K. Lieskovec (K. Lieskovec – T. Teplice, K. N. Mesdto – K. Lieskovec), Zvolen (L. Mikuláš – Zvolen), Stráňavy (Belá – Stráňavy). Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu ... podnetyFK K. Lieskovec a Stráňavy odmieta. Podnet FK Zvolen prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie stanovuje na 15. 6. 06 o 15.30.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oznamujeme všetkym FK správne číslo účtu SsFZ (na prihláške je nesprávne uvedený účet) 0050192944/0900.

2.       Aktív ŠTK a KM spojený s vyžrebovaním súť. roč. 2006/07 pripravujeme na 30. 6. 06 (piatok) o 15.00 v B. Bystrici.

3.       Žiadame predložiť videozáznam z MFS do 13. 6. 06: K. N. Mesto – K. Lieskovec, L. Mikuláš – Zvolen, Belá – Stráňavy.

4.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Ružomberok B (27), Oščadnica (24, 16), Tvrdošín (23, 24), L. Lúčka (24), T. Štiavnička (16).

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: 731006 Peter Valentín Krupina, 780521 Rasťo Zaťkov D. Badín, 721012 Jaroslav Santoris D. Badín, 760806 Peter Severíni Stožok, 851011 Juraj Podolák Istebné, 830624 František Paľo Beňadovo, 720224 Urban Eduard Budča, 781121 Berky Jaroslav D. Zahorany, 810107 Dobrocký Jozef Lipany, 870924 Gažo Marián Kremnička, 881117 Gyure Kristián Biskupice, 831116 Haviar Marek Buzitka, 860312 Jaššo Tomáš Snežnica, 810901 Kupšo Milan Vysoká n. K., 860416 Snopko Milan Ž. Breznica, 731207 Barčin Bohuš Lok. Vrútky, 890924 Hraško Martin Lok. Zvolen, 860415 Hrubý Jaroslav Ochodnica, 711010 Kudlák Ján Breznička, 740807 Matejčík Pavol S. Bystrica, 790909 Plávka Marek Lehôtka, 861129 Mikuš Lukáč Záhorce, Róbert Marko 710217 Sečianky, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Peter Kučera 721002 T. Kľačany, Pavel Petrák 800625 Bzovík, Marian Sopko 850312 Litava. Ďakujeme.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov – APRÍL 2006: 780331 Solivaj Ján Hronsek, 820115 Eliaš Marcel L. Teplá, 860221 Kučera Martin Selce, 690329 Kulich Július Breznička, 851221 Radics Richar  Čakanovce (aj RL), 780221 Zboja Róbert Rudinská. Ďakujeme.

 

Zmena DL č. 27

Ludrová – Žaškov (DZ Holáčik za Knapa), Priechod – Kováčová (Košarník za Matoša), Podbrezová B – S. Ľupča (dorast, nová ObFZ BB – ObFZ BB).

 

Zmena DL č. 28

Krásno – Rajec (dorast, DZ Kahan za Kmoška), Tvrdošín – T. Teplice (dorast, Peter Turňa za Halfara, DZ Piatek za Vrteľa), V. Krtíš – Tempus RS (SŽ a MŽ, 12. 6. o 9.00-11.00, Príbelce, nová ObFZ VK – ObFZ VK), Žilina C – Čadca B (MŽ a SŽ, 14. 6. o 15.30-17.15, Holeša – Knapec).

 

Dohrávky

S. Ľupča Badín (dorast, 24. kolo, 14. 6. 06 streda o 17.00, Adamec – Dian), Tomášovce – Dudince (dorast, 24. kolo, 13. 6. utorok o 17.00, I. Ostrihoň – Koštial), V. Krtíš – Podlavice B (SŽ a MŽ, 24. kolo 13. 6. utorok o 15.00-17.00, Príbelce, Kuzma – György), Radoľa – Rosina (dorast, 24. kolo, 14. 6. 06 streda o 17.00, Súhrada – Ježík).