Spravodaj č. 47/2005-2006

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Námietka kap. hostí v MFS 26. kola V. ligy sk. A Varín – Predmier bola prerokovaná a postúpená na KR.

2.       Na základe neoprávneného štartu hráča Juraj Jarkulič 830828 Selce v MFS 24- kola IV. liga JUH Tomášovce – Selce kontumujeme stretnutie s výsledkom 3:0  a tri body priznávame v prospech Tomášovce. Prípad postupujeme na DK.

3.       Schvaľujeme výsledky stretnutí súťaže dosp. v súť. roč. 2005/06.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Kontumuje MFS:

a)        30. kola III. ligy SD a MD Námestovo – N. Baňa priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK N. Baňa podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Námestovo berie na vedomie,

b)        30. kola III. ligy SD a MD Čadca – Selce priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Čadca podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Selce berie na vedomie,

c)        30. kola III. ligy SD a MD R. Sobota B – Ružomberok B priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK R. Sobota B podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Ružomberok B berie ma vedomie.

d)        26. kola V. ligy dorast sk. A Skalité – Predmier priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Skalité podľa SP čl. 100/b,

e)        26. kola V. ligy dorast sk. D Halič – V. Krtíš priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK V. Krtíš podľa SP čl. 100/e (FK Halič klesol počet hráčov pod 7).

f)          26. kola V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Hajnačka priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hajnačka podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča FK Tempus RS Kamenský 880927 v dobe zastavenej činnosti STOP po 4ŽK). Ospravedlnenie FK Tempus RS berie na vedomie.

g)        26. kola V. ligy dorast sk. D Kokava – Nenince priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kokava podľa SP čl. 100/c (odmietnutie pokračovať v stretnutí , ktoré bolo riadne začaté),

h)        26. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Korňa – Rajec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Korňa podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Rajec berie na vedomie.

i)          25. kola III. ligy MŽ sk. B O. Veselé – Vrútky priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK O. Veselé podľa SP čl. 100/c (odmietnutie pokračovať v stretnutí, ktoré bolo riadne začaté).

2.          Schvaľuje výsledky mládež. súťaží dosiahnutých v súť. roč. 2005/06.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1044 Na základe čl. 10 bod 10 DP DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie od 3. 8. 06: Pavol Stribula 790516 D. Hámre do 11. 9. 06; Juraj Lukášik 800121 Trebostovo do 14. 9. 06; Miroslav Aláč ved. dr. Halič do 19. 9. 06; Ján Tršo tréner Halič do 19. 9. 06; Zdenko Matej asist. tr. H. Ves do 4. 10. 06; Peter Budáč 870209 Divín do 5. 10. 06; Igor Jakubička tréner Revúca do 25. 10. 06; Miroslav Rus ved. dr. Revúca do 25. 10. 06; Ján Ganaj 750221 Lubeník do 29. 10. 06; Stanislav Sýkora ved. dr. Poltár do 30. 10. 06; Jozef Lašák ved. dr. Divín do 5. 1. 07; Pave Štengl tréner Divín do 5. 1. 07;

D-1045 Dk odstupuje KR a KDZ list starostky obce Dražkovce ohľadom stretnutia V. ligy dosp. sk. B Dražkovce – LM Palúdzka,

D-1046 Marian Hurík 771020 Kremnička 2 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-5a,

D-1047 Jakub Chriašteľ 890823 Z. Poruba 3 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-6-1a,

D-1048 DK trestá FK Dražkovce dosp. pokutou 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí 18. 6. 06,

D-1049 Pavol Halaša 920515 Bziny 4 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-2b 50+100 Sk uhradiť,

D-1050 Michal Mareta 930820 Vrútky 4 stret. nepodm. od 16. 6. 06. 1-2b 50 SK uhradiť,

D-1051 Miloš Paštrnák 930606 L. Hrádok 2 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-5a,

D-1052 Rastislav Kollár tréner FK Podlavice B MŽ 5 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-3b, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-1053 Ján Snopko ved. dr. FK Podlavice MŽ 3 stret. nepodm. od 22. 6. 06, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-1054 DK trestá FK Podlavice B MŽ pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára v stretnutí 17. 6. 06,

D-1055 Andrej Kostúr 940722 Podlavice B DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-1056 Tibor Klus 780126 Predmier 1 stret. nepodm. od 19. 6. 06 1-5a porušenie kap. XX bod 9 RS 2005/06 150 SK uhradiť,

D-1057 Dušan Trhančík 820729 Strečno 5 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-6-1b,

D-1058 Na návrh ŠTK DK trestá Juraj Jarkulič 830828 Selce 4 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-9-1b,

D-1059 Na návrh ŠTK DK trestá Jozef Kmeť ved. dr. FK Selce dosp. 6 stret. nepodm. od 22. 6. 06, 1-9-2b zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-1060 DK odstupuje KR list trénera FK Belá ohľadom str. IV. ligy SEVER dorast L. Hrádok – Belá,

D-1061 Peter Adamčík 880926 Rabča DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-1062 František Vrábel tréner FK Belá dorast 3 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-3b zákaz výkonu akejkoľvek funckie v MFS,

D-1063 Marian Sedúch ved. dr. FK Belá dorast 4 stret. nepodm. od 15. 6. 06, 1-10 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS,

D-1064 Lukáš Melišík 884111 Belá 2 stret. podm. do 31. 10. 06 1-5a,

D-1065 DK trestá FK Belá dorast pokutou 1 000+150 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára v stretnutí 11. 6. 06,

D-1066 František Krela 750122 Oščadnica 2 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-5a,

D-1067 Ladislav Repka 750204 Námestovo 1 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-5a,

D-1068 Maroš Adámus 890924 Nižná 1 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-5a,

D-1069 Ľubomír Mazurák 790619 Belá Dulice 4 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-4a,

D-1070 Na návrh KM DK trestá Peter Kamenský 880927 Tempus RS 4 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-9-1b 100 SK uhradiť,

D-1071 Na návrh KM DK trestá Marián Nincz ved. dr. FK Tempus RS dorast 6 stret. nepodm. od 22. 6. 06, 1-9-2b, zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS, 100 SK uhradiť,

D-1072 Ján Valovčan 870307 Tomášovce 1 stret. nepodm. po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-5a,

D-1073 Tomáš Škorník 900310 B. Štiavnica 4 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-6-1b 100+200 SK uhradiť,

D-1074 Martin Adamík 901125 D. Strehová 1 stret. podm. do 31. 10. 06, 1-1a,

D-1075 Lukáš Vlačuha 880801 Kokava 5 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-6-1b,

D-1076 Tomáš Bauer 900218 Kokava 8 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-6-1b,

D-1077 Roman Horváth 890418 Kokava 6 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-6-1b,

D-1078 Štefan Mihálik 880121 Nenince 4 stret. nepodm. od 19. 6. 06, 1-6-1b,

D-1079 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od  15. 6. 06:  Robert Farkaš 790507 Jesenské 150 SK uhradiť, Marian Varholák 781214 V. Krtíš 150 SK uhradiť, Juraj Jarkulič 830828 Selce, Tomáš Oravec 890222 Hnúšťa 100+200 SK,

D-1080 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od  19. 6. 06: Roman Valiašek 840903 K. N. Mesto, Martin Sokol 800525 Kremnička, Tomáš Gavlák 850915 Čadca, Štefan Kavuliak 720323 Čadca, František Krela 750122 Oščadnica, Rastislav Dzurňák 870530 Žilina B, Michal Vozár 870412 Žilina B, Štefan Jarábek 810423 Raková 150 SK uhradiť, Martin Tichák 851013 Varín, Jozef Slíž 800404 Podvysoká 150 SK uhradiť, Marek Huntoš 861016 Bešeňová, Ján Bugáň 790610 Žaškov 150 SK uhradiť, Ján Mokoš 710525 D. Niva, Matúš Vajda 871206 Priechod 150 SK uhradiť, Jozef Ďorď 750921 Olováry 150 SK uhradiť, Zoltán Kuzma 770519 Nenince, Ferdinand Chromek 741111 D. Strehová, Róbert Gronka 7107111 Dražkovce 150+300 SK uhradiť, Karol Bugyi 810603 Vinica 150+300 SK, Ondrej Ľupták 890210 Hriňová 100+200 SK, Peter Kamenský 880927 Tempus RS 100+200 SK, Patrik Wollinger 870802 Revúca, Peter Lauko 871221 Lisková 100 SK uhradiť, Ján Valovčan 870307 Tomášovce 100 SK uhradiť.

D-1081 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 16. 6. 06: Ján Mišurovič 890313 Krupina 100 SK uhradiť,

D-1082 Na návrh KR DK trestá FK Poltár dosp. pokutou 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nepredloženie vyhodnotení stretnutí podľa RS 2005/06.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR SsFZ pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Kret – 1 stretnutie (N. Baňa – Žarnovica), Verkin – 1 stretnutie (Priechod – Hrochoť), Bajús – 1 stretnutie (Dudince – N. Baňa), Horák – 2 stretnutia (L. Mikuláš – Zvolen), Sitarčík – 1 stretnutie (Belá – Stráňavy), Knapec – 1 stretnutie (Trebostovo – Tvrdošín), Malček – 1 stretnutie (Hliník – Tisovec), Náther – 1 stretnutie (Králiky – D. Ždaňa), Medveď – 2 stretnutia (Ružombero B – Bánová), Petrák ml. – 1 stretnutie (Rudinská – Oščadnica), Hreus – 5 stretnutí (K. Lieskovec – BBB).

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Na zasadnutie KDZ 28. 6. 06 o 16.00 pozývame DZ Borcovan, Králka.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Hosťovanie dorastenca pre súť. roč. 2006/07 r. 1998 (koncový rok), je možný len v prestupovom termíne júl 2006. V iných termínoch je možné hosťovanie takéhoto dorastenca len za družstvo dosp.. Táto skutočnosť musí byť vyznačená na prestupovom lástku a RP.

2.       Na prestupovom lístku musí byť uvedená presná adresa hráča a PSČ, bez adresy prestupový lístok neplatný.

3.       V prípade, že prestupový lístok je dodaný osobne na vybavenie matričného úkonu poplatok sa zvyšuje o 50%.

4.       Pri strate RP je nutné predložiť platný duplikát RP k matričnému úkonu.

5.       FK, ktoré postúpili do súťaží riadených SFZ matričné úkony od 1. 7. 06 zasielajú na Matriku SFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Ladislav Matejka)

1. Komisia zaevidovala podnet FK Brusno z MFS (Brusno – D. Ždaňa). Po splnení náležitostí prijala podnet FK Brusno na ďalšie pokračovanie a zvoláva komisiu predmetnej veci na 29.6.2006 o 15.00 hod.

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 27. 6. 06 (utorok) o 14.00.

2.       Zasadnutie Rady SsFZ sa uskutoční 30. 6. 06 o 12.00 v B. Bystrici.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá štartujú v súť. riadených SsFZ, že aktív ŠTK a KM sa uskutoční 30. 6. 06 (piatok) o 15.00 v kongresovej sále Krajského úradu v B. Bystrici (ako vlani). Program: vyhodnotenie súť. roč. 2005/06, odovzdanie pohárov a diplomov, príprava nového súť. roč. 2006/07, zaradenie do súťaží a pridelenie čísel. Na aktív, okrem zástupcov FK (v zásade po jednom z FK) pozývame aj zástupcov ŠTK, resp. KM SsFZ. Osobitné pozvánky na aktív nebude sekretariát SsFZ posielať. Žiadame zároveň ObFZ, aby o konaní aktívu informovali zástupcov postupujúcich družstiev vo svojej pôsobnosti.

4.       Upozorňujeme všetkých funkcionárov FK, aby vo vlastnom záujme dodržali termín zaslania prihlášok do súťaží včetne dokladu o úhrade štartovného vkladu (č. účtu 0050192944/0900). Osobitne upozorňujeme, že neoddeliteľnou súčasťou prihlášky do súťaží je aj prehlásenie o rešpektovaní príslušnosti a rozhodnutí Rozhodcovského súdu SFZ – podrobnosti v sprievodnom liste, ktorý spolu s tlačivom prehlásenie rozosielali ObFZ. FK priložia toto prehlásenie k prihláške do súťaží toho zväzu, ktorý je riadiacim súťaže v ktorej štartuje najvyššie postavené družstvo FK.

5.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: FK R. Sobota B, Rakytovce, K. Lieskovec (20. a 30. kolo), Bytča (28.), Bánová, D. Kubín (29.), Tvrdošín, L. Lúčka, Hliník (25. a 26.).

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: 731006 Peter Valentín Krupina, 760806 Peter Severíni Stožok, 851011 Juraj Podolák Istebné, 830624 František Paľo Beňadovo, 720224 Urban Eduard Budča, 781121 Berky Jaroslav D. Zahorany, 810107 Dobrocký Jozef Lipany, 870924 Gažo Marián Kremnička, 881117 Gyure Kristián Biskupice, 831116 Haviar Marek Buzitka, 860312 Jaššo Tomáš Snežnica, 810901 Kupšo Milan Vysoká n. K., 860416 Snopko Milan Ž. Breznica, 731207 Barčin Bohuš Lok. Vrútky, 860415 Hrubý Jaroslav Ochodnica, 740807 Matejčík Pavol S. Bystrica, 790909 Plávka Marek Lehôtka, 861129 Mikuš Lukáč Záhorce, Róbert Marko 710217 Sečianky, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Peter Kučera 721002 T. Kľačany, Pavel Petrák 800625 Bzovík, Marian Sopko 850312 Litava. Ďakujeme.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov – APRÍL 2006: 780331 Solivaj Ján Hronsek, 820115 Eliaš Marcel L. Teplá, 860221 Kučera Martin Selce, 851221 Radics Richar  Čakanovce (aj RL), 780221 Zboja Róbert Rudinská. Ďakujeme.

 

 

Konečné tabuľky dospelí ročník 2005/06

III. liga

1.

T.Teplice

30

19

2

9

76

:

27

59

2.

D.Kubín

30

15

10

5

59

:

42

55

3.

Žiar nad. Hr.

30

16

6

8

57

:

35

54

4.

Ružomberok "B"

30

15

8

7

75

:

45

53

5.

Čadca

30

16

4

10

55

:

40

52

6.

Bánová

30

14

9

7

43

:

32

51

7.

Dukla B.B. "B"

30

14

4

12

65

:

46

46

8.

L. Mikuláš

30

12

7

11

57

:

50

43

9.

Podbrezová "B"

30

12

6

12

42

:

41

42

10.

K. N. Mesto

30

12

3

15

39

:

59

39

11.

Kremnička

30

10

5

15

43

:

58

35

12.

Bytča

30

10

2

18

35

:

62

32

13.

Rakytovce

30

8

7

15

47

:

53

31

14.

Zvolen

30

9

4

17

44

:

64

31

15.

R.Sobota "B"

30

9

3

18

32

:

68

30

16.

K.Lieskovec

30

8

2

20

30

:

77

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do I. ligy postupuje družstvo ŠK AQUA Tur. Teplice.

Do II. ligy skupina východ postupujú družstvá FK D.Kubín, Žiar n.Hr., Ružomberok „B“, Čadca, Bánová, Dukla B.Bystrica „B“, L.Mikuláš.

Do IV. ligy skupina „Sever“ zostupuje družstvo REaMOS Kys. Lieskovec.

 

IV. liga skupia „Sever“

1.

Žilina "B"

24

20

2

2

69

:

15

62

2.

Rudinská

24

15

4

5

56

:

27

49

3.

L.Lúčka

24

14

3

7

52

:

23

45

4.

Krásno nad K.

24

13

5

6

55

:

34

44

5.

Námestovo

24

13

3

8

50

:

32

42

6.

Belá

24

11

4

9

48

:

40

37

7.

Valča

24

10

6

8

46

:

36

36

8.

Trebostovo

24

7

4

13

39

:

40

25

9.

Stráňavy

24

5

8

11

43

:

64

23

10.

Oščadnica

24

7

2

15

38

:

69

23

11.

Tur. Štiavnička     

 24  

6 

5

13

  28 :

: 

 58

17

 

12.

Nižná

24

4

5

15

22

:

61

17

13.

Tvrdošín

24

3

5

16

24

:

71

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do III. ligy skupina Stred postupujú družstvá FK Žilina „B“, Rudinská, L.Lúčka, Krásno n.Kys., Námestovo.

Družstvo ŠKF ZŤS VTJ Martin vystúpilo zo súťaže a je zostupujúcim.

FK Družstevník Tur. Štiavnička bolo odpočítané -  6 bodov.

 

IV. liga skupina „Juh“

1.

D. Ždaňa

26

20

6

0

81

:

27

66

2.

Králiky

26

17

3

6

82

:

34

54

3.

D. Strehová

26

16

6

4

55

:

28

54

4.

Brusno

26

16

2

8

53

:

36

50

5.

V. Krtíš

26

15

3

8

50

:

33

48

6.

Tisovec

26

11

9

6

47

:

39

42

7.

Selce

26

10

7

9

49

:

46

37

8.

Kalinovo

26

10

5

11

52

:

57

35

9.

Poltár

26

9

4

13

42

:

51

31

10.

Jesenské

26

8

4

14

42

:

53

28

11.

Hliník

26

7

3

16

41

:

60

24

12.

Poniky

26

6

1

19

39

:

77

19

13.

Revúca

26

4

3

19

29

:

78

15

14.

Tomášovce

26

4

2

20

30

:

73

14

 

Do III. ligy skupina Stred postupujú družstvá FK D.Ždaňa, Králiky, D.Strehová, Brusno.

Do V. ligy skupina „D“ zostupuje družstvo FK Tomášovce.

FK V. Krtíš boli odpočítané – 3 body.

 

V. liga skupina „A“

1.

Makov

26

20

2

4

86

:

27

62

2.

S.Bystrica

26

17

5

4

57

:

22

56

3.

Skalité

26

16

6

4

65

:

29

54

4.

Teplička nad.V

26

16

3

7

42

:

32

51

5.

Rosina

26

12

4

10

41

:

45

40

6.

Raková

26

12

3

11

44

:

38

39

7.

Predmier

26

11

4

11

44

:

36

31

8.

Bánová "B"

26

9

4

13

38

:

35

31

9.

Varín

26

8

5

13

29

:

36

29

10.

Podvysoká

26

9

2

15

30

:

53

29

11.

D.Hričov

26

8

4

14

27

:

56

28

12.

K. NOVÉ Město

26

6

7

13

27

:

53

25

13.

Strečno

26

6

3

17

35

:

58

21

14.

Trnové

26

3

6

17

20

:

65

15

 

Do IV. ligy skupina „Sever“ postupujú FK Makov. St.Bystrica.

Do súťaží ObFZ zostupuje družstvo FK Trnové.

FK Predmier bolo odpočítane – 6 bodov

 

V. liga skupina „B“

1.

L.Štiavnica

26

16

9

1

54

:

19

57

2.

O.Jasenica

26

17

4

5

57

:

24

55

3.

Dúbrava

26

15

7

4

46

:

28

52

4.

Z.Poruba

26

15

6

5

54

:

24

51

5.

Ludrová

26

11

6

9

67

:

47

39

6.

Bešeňová

26

11

5

10

45

:

40

38

7.

Veličná

26

10

6

10

36

:

42

36

8.

Lisková

26

9

7

10

48

:

39

34

9.

L.M.-Palúdzka

26

8

10

8

39

:

38

34

10.

Sučany

26

7

4

15

43

:

64

25

11.

Podbiel

26

6

6

14

34

:

55

24

12.

Dražkovce

26

6

5

15

33

:

53

23

13.

Žaškov

26

6

5

15

30

:

61

23

14.

L.Hrádok

26

3

4

19

25

:

77

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do IV. ligy skupina Sever postupujú FK L.Štiavnica. Or. Jasenica, Dúbrava

Do súťaží ObFZ zostupuje družstvo FK L.Hrádok.

 

V. liga skupina „C“

1.

Dol. Hámre

26

20

2

4

67

:

34

62

2.

Podlavice B.B.

26

18

3

5

61

:

23

57

3.

Nová Baňa

26

18

2

6

62

:

28

56

4.

Dudince

26

16

2

8

63

:

47

50

5.

P.Č.Balog

26

10

6

10

47

:

49

36

6.

Hrochoť

26

10

5

11

43

:

37

35

7.

Žarnovica

26

10

5

11

45

:

53

35

8.

Št. Bane

26

8

6

12

34

:

43

30

9.

Radvaň

26

7

6

13

42

:

55

27

10.

Kováčová

26

8

3

15

31

:

50

27

11.

Priechod

26

8

5

13

30

:

53

26

12.

Žiar nad Hr. "B"

26

7

4

15

34

:

49

25

13.

D.Niva

26

7

4

15

32

:

49

25

14.

Detva

26

7

3

16

28

:

49

24

 

Do IV. ligy skupina „Juh“ postupujú FK Dol. Hámre, Podlavice.

Do súťaží ObFZ zostupuje družstvo FK Detva.

FK Priechod boli odpočítané – 3 body

 

V. liga skupina „D“

1.

Fiľakovo

26

21

1

4

99

:

25

64

2.

Ružiná

26

18

4

4

64

:

30

58

3.

Hajnáčka

26

19

0

7

83

:

44

57

4.

Hnúšťa

26

17

3

6

59

:

22

54

5.

Radzovce

26

13

3

10

55

:

38

42

6

Olováry

26

11

4

11

55

:

51

37

7.

Hr. Ves

26

10

7

9

49

:

41

34

 

8.

Mýtna

26

9

4

13

37

:

49

31

9.

Nenince

26

7

4

15

39

:

66

25

10.

Lovinobaňa

26

7

3

16

36

:

55

24

11.

Klenovec

26

7

3

16

31

:

64

24

12.

Lubeník

26

8

2

16

37

:

65

23

13.

Vinica

26

6

5

15

33

:

77

23

14.

Kosihy

26

7

1

18

39

:

89

22

14.

Kosihy

26

7

1

18

39

:

89

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do IV. liga skupina „Juh“ postupujú FK Fiľakovo, Ružina, Hajnačka.

Do súťaží ObFZ zostupuje družstvo FK Kosihy n. Ipľom.

FK Hr. Ves a Lubeník bolo odpočítane po – 3 body.