Spravodaj č. 3/2006-2007

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. A 1. kolo Bánová B – D. Hričov 29. 8. 06 UHČ. Za predelegovanie uhradí FK Bánová B 150 SK.

2.        Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS  V. ligy sk. B 1. kolo Z. Poruba – Podbiel 9. 8. 06 o 17.00 (streda) na ihrisku FK Z. Poruba. Za predelegovanie uhradí FK Z. Poruba 150 SK.

3.        Na základe žiadosti FK Fiľakovo nariaďujeme odohrať MFS IV. ligy sk. JUH 2. kolo Fiľakovo – V. Krtíš 12. 8. 06 UHČ na ihrisku FK Fiľakovo.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje účastníkom:

a)        V. ligy dorast sk. B, že OŠK Bziny odohrajú svoje doma hrané MFS v jesennej časti súť. roč. 2006/07 sobotu v UHČ dosp.,

b)        V. ligy dorast sk. B, že Oravan Rabča odohrá svoje doma hrané MFS v jesennej časti súť. roč. 2006/07 sobotu v UHČ dosp.,

c)        V. ligy dorast sk. D, že zo súťaže sa odhlásil FK Vinica,

d)        III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že Oravan Rabča odohrá svoje doma hrané MFS v jesennej časti súť. roč. 2006/07 nedeľu ako predzápas dospelých,

e)        II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že MŠK K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS v jesennej časti súť. roč. 2006/07: 2. kolo 13. 8. 06 nedeľa KNM – K. Lieskovec 11.00-12.30; 4. kolo 27. 8. 06 nedeľa KNM – Ružomberok B 11.00-12.30; 7. kolo 16. 9. 06 sobota KNM – Dlhá 11.00-12.30; 9. kolo 30. 9. 06 sobota KNM – Krásno 11.00-12.30; 11. kolo 14. 10. 06 sobot KNM - V. Rovné 11.00-12.30; 13. kolo 28. 10. 06 sobota KNM – Zborov 10.30-12.00.

f)          III. ligy SŽ a MŽ sk. C, že FK Žiar B odohrá svoje doma hrané MFS v jesennej časti súť. roč. 2006/07 na ihrisku FK Lutila,

g)        III. ligy SŽ a MŽ sk. D, že Tatran Pliešovce odohrá svoje doma hrané MFS v jesennej časti súť. roč. 2006/07 nedeľu ako predzápas dosp. Ruší výnimku uverejnenú v RS 2006/07,

h)        že, schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré nie sú súčasťou RS, boli schválené KM platia do konca prísluš. časti ročníka (jeseň-jar), FK upozorní doporučenou listovou zásielkou o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 1. kola III. ligy SŽ a MŽ

a)        sk. C Hliník – Žiar B 23. 8. 06 (streda) o 15.00-17.00.

b)        sk. B Z. Poruba – Tatran L. Mikuláš B 4. 8. 06 (piatok) o 15.00-17.00.

3.       Žiada:

a)        Slovan Sliač o predloženie vzájomných dohôd o odohratí MFS 1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH a III. ligy SD a MD,

b)        ŠK Čierne o predloženie vzájomnej dohody o odohratí MFS 1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk A.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Na základe čl. 6 bod 8 DP, nahlasujeme príslušným ObFZ zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov

zo súťažného ročníka 2005/2006:Dušan Lašút 880606 Divina – zostatok 3 str.,Štefan Mihálik 880121 Nenince – zostatok 4 str.,Peter Kanik 910204 Turzovka – zostatok 3 str., Pavol Halaša 920515 Bziny – zostatok 4 str., Tomáš Demeš 891110 Halič – zostatok 2 str.,  Peter Budáč 870209 Divín – zostatok do 5.10.06, Zdenko Matej asist. trénera Hrnč. Ves dospelí – zostatok do 4.10.06, Miroslav Aláč vedúci druž. Halič dorast – zostatok do 19.9.06, Ján Tršo tréner Halič dorast – zostatok do 19.9.06,

D-2 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č.48/2005-2006 a 1/2006-2007, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.07.06 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Kremnička dospelí, K. Lieskovec dospelí, R. Sobota B dospelí, Jesenské dospelí, Rudinská dospelí, Z. Poruba dospelí, Podbiel dospelí, Predmier dospelí, Podvysoká dospelí, Tempus R. Sobota dorast, Belá dorast, B. Štiavnica dorast, Hnúšťa dorast, R. Sobota B dorast (za bývalý MD), R. Sobota B SŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku.Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ,ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-3 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 48/2005-2006 a 1/2006-2007, na návrh HK SsFZ, DK SsFZ podľa čl.6 bod 2) DP odstupuje príslušným DK ObFZ na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2005/2006 tých družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaž riadených ObFZ. Družstvá  FK boli podľa DP 2-9 písomne vyrozumené o nedoplatkoch v Spravodajcovi SsFZ  č. 48/2005-2006 a 1/2006-2007. Na základe DP 2-9 bod 1) žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev FK uvedených v zozname do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašle na sekretariát SsFZ. Jedná sa o tieto družstvá  FK: ObFZ D. Kubín – Bziny SŽ nedoplatok 150,- Sk.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Letný seminár rozhodcov SsFZ sa uskutoční dňa 4.8.2006 o 15,00 hod. v Banskej Bystrici na Právnickej fakulte UMB (Ul. Komenského). Program : 14,00 – 14,50 prezentácia, 14,50 – 15,00 otvorenie seminára, 15,00 – 17,00 spoločný program s DZ SsFZ – vystúpenie predsedu SsFZ a členov VV SsFZ + odborná prednáška (zmeny a doplnky PF), 17,00 – 17,15 vyhodnotenie súťažného ročníka 2005/2006, 17,15 – 17,40 Usmernenie k vyplňovaniu zápisu, 17,40 – 18,00 organizačné pokyny KR SsFZ, 18,00 – 18,20 diskusia, 18,20 – 18,30 aktuálne informácie a úlohy pre súťažný ročník 2006/2007, 18,30 záver. Účasť všetkých rozhodcov je povinná! Na seminári bude možnosť zakúpiť si Rozpis súťaží SsFZ-2006/2007 v hodnote 50,- Sk. Záujemcovia o Rozpis súťaží SFZ-2006/2007 v termíne do 31.7.2006 nahlásiť p. Jekkelovi (0902/977 611)

2.       Na zasadnutie KR SsFZ dňa 4.8.2006 o 12,30 hod. v Športovej hale na Štiavničkách pozývame R Fazekaša.

3.       Dňa 4.8.2006 o 13,00 hod. v Banskej Bystrici na Štiavničkách sa fyzických resp. teoretických previerok bezpodmienečne zúčastnia : IV. liga – M. Kučera (FP), V. liga – Béreš (FP+TP), Ďuriš (FP+TP), M. Gonda (FP), Havko (FP+TP), Holub (FP+TP), Hrmo (FP), Hroncová (FP+TP), Juhász (FP+TP), Király (FP), Kratochvíla (FP), Kubala (FP+TP), Jo. Kyzek (FP), Likavcová (FP+TP), Olšiak (FP), Ozan (FP+TP), Podhradský (FP), Staškovan (FP), Veky (FP+TP). Zraz o 12,45 hod. v Športovej hale.

4.       Upozorňujeme rozhodcov, že vzorový Zápis o stretnutí SsFZ a nové Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov SsFZ sú zverejnené na web-stránke SsFZ – www.ssfz.sk

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2006/07 – Na základe kolidovania termínu 2 . kola 1.LSŽ/MŽ s finálovými kolami NPC vo viacerých ObFZ prekladajú sa termíny zápasov 3 . kola NPC v skupinách 1.(ObFZ BB,ZV), 4. (ObFZ VK), 5. (ObFZ LM,MT), 6. (ObFZ CA) a 7. (ObFZ DK)  na 1. – 3. augusta 2006: 1. skupina (ObFZ BB,ZV): Radvaň – Podlavice, Zvolen – Krupina, 4. skupina (ObFZ VK): Dolná Strehová – Veľký Krtíš, Čebovce – Veľké Zlievce, 5. skupina (ObFZ LM,MT) Lipt. Lúžna – Lipt. Mikuláš, Turč. Teplice – Martin, 6. skupina (ObFZ CA) Krásno – K.N.Mesto, 7. skupina (ObFZ DK) Klin – Námestovo, Liesek – Dolný Kubín. Zápasy finálového 3. resp. 4.kola vo všetkých skupinách sa odohrajú v dňoch 8. – 10. augusta 2006: 2. skupina (ObFZ LC,RS) Lučenec – Tempus R.Sobota,3. skupina (ObFZ ZH) Žarnovica – Žiar, 8. skupina (ObFZ ZA)Veľké Rovné – Rajecké Teplice. Žiadame prvovylosované družstvá, aby dohodli termín odohratia zápasov, kontaktovali sekretárov ObFZ a po skončení zápasu urýchlene zaslali zápis o stretnutí na SsFZ ( fax: 048 / 414 89 14)

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK 4. 8. 06 od 10.00-13.00 a 24. 8. 06 o 10.00.

2.       Matričné úkony budú vykonávať člen. MaK BB: Stanislav Špila Čadca 0907 360541, Michal Ramšák V. Krtíš 0907 203035, 0903 862692 V. Krtíš, Jaroslav Vaňo L. Mikuláš 0905 899427, Ján Forgon R. Sobota 0903 541036, Eduard Maňúr Martin 0907 841477, Milan Hančiak D. Kubín 0908 903689, Jozef Hreus Žilina 0907 559621.

3.       Hosťovanie dorastenca pre súť. roč. 2006/07 r. 1998 (koncový rok), je možný len v prestupovom termíne júl 2006. V iných termínoch je možné hosťovanie takéhoto dorastenca len za družstvo dosp.. Táto skutočnosť musí byť vyznačená na prestupovom lístku a RP.

4.       Na prestupovom lístku musí byť uvedená presná adresa hráča a PSČ, bez adresy prestupový lístok neplatný.

5.       V prípade, že prestupový lístok je dodaný osobne na vybavenie matričného úkonu poplatok sa zvyšuje o 50%.

6.       Pri strate RP je nutné predložiť platný duplikát RP k matričnému úkonu.

7.       FK, ktoré postúpili do súťaží riadených SFZ matričné úkony od 1. 7. 06 zasielajú na Matriku SFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav matejka)

1.       Oprava RS 2006/07 časť adresár FK: III. liga Kinex Bytča od 13. 7. 06 manager : Stanislav Struhal, tel. 0907 267455, 0918 591958; mládež: FK Čadca prezident FK: Milan Gura bez tel. kontaktov.

2.       Oznamujeme funkcionárom FK, že matričné miesto B. Bystrica nebude v týždni od 31. 7. 06 do 4. 8. 06 vyhotovovať RP hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do dorastu. Výnimočne len po telefonickom dohovore s príplatkom 300 SK/1 RP za vybavenie. Prednostne bude sekretariát vybavovať registrácie súvisiace s matričným úkonom (prestup, hosťovanie a pod.). Upozorňujeme zároveň, že už vyrobené RP, podľa podkladov zaslaných v termíne na SsFZ, odošleme ihneď po obdržaní ŽIACKYCH PREUKAZOV menovaných hráčov. Doteraz nezaslali ŽP FK: Hnúšťa – 9 ŽP; Olováry – 1; Krupina – 2; Hrochoť – 11; Tempus RS – 6; O. Veselé – 2; T. Teplice – Greschner; K. N. Mesto – Líška; S. Kríž – Mišovič; Zástranie – Martinek; P. Chlmec – Bukový; Medzibrodie – Janota; Košťany –2; Dubové – 5; Čadca – 13; Bytča – 7; Príbovce – 4; Zuberec – 4.

3.       Sekretariát upozorňuje funkcionárov FK, že rozosiela na všetky FK, ktorých aspoň jedno družstvo štartuje v súť. SsFZ 1 ks RS 2006/07. Ďalšie výtlačky RS si môžete zakúpiť na sekretariáte SsFZ – platba výhradne poštovou poukážkou SsFZ. Cena 1 výtlačku je 50 SK.

 

 

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme funkcionárom FK, ako aj širokej verejnosti, že nás 8. 7. 2006 navždy opustil dlhoročný funkcionár TJ Jednota Málinec, matriky SsFZ i matričnej komisie ObFZ v Lučenci Pavol STRAŠKO vo veku nedožitých 70 rokov a 15. 7. 2006 zomrel vo veku nedožitých 68 rokov v K. N. Meste dlhoročný rozhodca a delegát súťaží SsFZ, člen matriky SsFZ a predseda matričnej komisie ObFZ Čadca František ABSOLÓN. Česť ich pamiatke.

 

 

Zmeny a doplnky Pravidiel futbalu 2006.

1. Zmeny a doplnky Pravidiel futbalu a rozhodnutí Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB). Pravidlo IVVýstroj hráčov, základné znenie, Základná povinná výstroj hráča obsahuje nasledovné samostatné diely : dres (tričko, košeľa) s krátkym, alebo dlhým rukávom; nohavice (trenírky); ak sú oblečené elastické nohavice pod trenírkami, musia mať farbu, ktorá prevláda na trenírkach; štulpne; chrániče holení; kopačky alebo iná športová obuv. Zdôvodnenie : vložením „ ... nasledovné samostatné diely “ sa zaistí, že základný výstroj musí pozostávať z individuálnych častí odevu a preto, hráčsky dres a trenírky (krátke športové nohavice) nemôžu byť spolu spojené žiadnym spôsobom. Pravidlo XDosiahnutie gólu. Ak si pravidlá súťaže vyžadujú určiť víťaza v zápase, alebo ak sa zápas doma i vonku skončil remízou, sú dovolené iba nasledovné postupy, ktoré boli schválené Medzinárodným výborom pre pravidlá (IFAB) : góly dosiahnuté na ihrisku súpera; predĺženie hracieho času; kopy na bránu zo značky pokutového kopu. Pravidlo XIIZakázaná hra a nešportové správanie, trestné ustanovenie. Hráč je potrestaný a napomenutý žltou kartou, ak sa dopustí niektorého z nasledovných siedmych priestupkov : správa sa nešportovo; slovom alebo akciou protestuje proti rozhodnutiam rozhodcu; sústavne porušuje Pravidlá futbalu; zdržiava znovu nadviazanie na hru (premárňuje hrací čas); nerešpektuje predpísanú vzdialenosť pri znovu nadviazaní na hru kopom z rohu, voľným kopom alebo vhadzovaním lopty; vstúpi alebo opätovne vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu; úmyselne opustí hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu. Striedaný alebo striedajúci hráč je napomenutý žltou kartou, ak sa dopustí niektorého z nasledovných troch priestupkov : správa sa nešportovo; slovom alebo akciou protestuje proti rozhodnutiam rozhodcu; zdržiava znovu nadviazanie na hru (premárňuje hrací čas). Hráč, striedaný alebo striedajúci hráč , je vylúčený z hry červenou kartou, ak sa dopustí niektorého z nasledovných siedmych priestupkov :hrá surovo; správa sa hrubo nešportovo; opľuje súpera alebo inú osobu; zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť úmyselným hraním rukou (neplatí pre brankára v jeho vlastnom pokutovom území); zabráni súperovmu družstvu dosiahnuť gól zakázanou hrou, za ktorú môže byť nariadený voľný kop alebo pokutový kop; používa urážlivé alebo hanlivé alebo znevažujúce gestá alebo slová; v tom istom zápase je druhýkrát napomínaný. Hráč, striedaný alebo striedajúci hráč, ktorý bol vylúčený z hry červenou kartou, musí opustiť hraciu plochu, hráčsku lavičku a ohraničený priestor ihriska. Pravidlo XIVPokutový kop, trestné ustanovenie. Ak rozhodca dá signál na vykonanie pokutového kopu a predtým ako je zahraný (ako je lopta v hre) nastane jedna z nasledovných situácií - hráč, ktorý zahráva pokutový kop poruší Pravidlá hry : rozhodca nechá pokutový kop vykonať, ak je dosiahnutý gól; pokutový kop sa opakuje, ak nie je dosiahnutý gól; rozhodca preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop v prospech súperovho družstva z miesta priestupku. Zdôvodnenie : Úprava vedie k zosúladeniu s inými porušeniami Pravidiel futbalu. Ak spoluhráč hráča vykonávajúceho pokutový kop poruší Pravidlá futbalu : Rozhodca nechá pokutový kop vykonať. Ak je dosiahnutý gól pokutový sa opakuje; ak nie je dosiahnutý gól, rozhodca preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop v prospech súperovho družstva z miesta, kde boli pravidlá porušené. Zdôvodnenie : Úprava vedie k zosúladeniu s inými porušeniami Pravidiel futbalu, bod 4. pôvodného znenia sa kryje s bodom 3. Ak hráč brániaceho družstva (spoluhráč brankára) poruší Pravidlá futbalu : rozhodca nechá pokutový kop vykonať. Ak je dosiahnutý gól, rozhodca ho uzná; ak nie je dosiahnutý gól, pokutový kop sa opakuje. Zdôvodnenie : Úprava vedie k zosúladeniu s inými porušeniami Pravidiel futbalu. Pravidlo XVIIKop z rohu. Hráči súpera zostávajú vo vzdialenosti najmenej 9,15m od rohového oblúka, pokiaľ lopta nie je v hre. Zdôvodnenie : Úprave vedie k zosúladeniu so znením Pravidla I. 2. Dodatočné inštrukcie pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a náhradných rozhodcov. Zdržiavanie hry. Rozhodcovia musia napomenúť hráčov, ktorí takticky zdržiavajú znovu nadviazanie na hru napríklad : vykonávaním voľného kopu z nesprávneho miesta s úmyslom, aby rozhodca nechal realizáciu voľného kopu opakovať; naznačením vhadzovania lopty spoza postrannej čiary a náhlym (nečakaným) prenechaním vhadzovania spoluhráčovi; odkopnutím lopty alebo jej odnesením z miesta priestupku po tom, čo rozhodca prerušil hru; prehnaným rušením vykonávania vhadzovania lopty spoza postrannej čiary alebo realizácie voľného kopu; zdržiavaním pri opúšťaní hracej plochy pri striedaní; provokačným (vyzývavým) a konfrontačným dotýkaním sa lopty potom, čo rozhodca prerušil hru. Medzinárodný výbor pre pravidlá (IFAB) sa dohodol, že zmeny v Pravidlách futbalu vstúpia do platnosti pred MS 2006 vo futbale, a to od 1. júna 2006 namiesto od 1. júla 2006. Inštrukcie a pokyny sa zavádzajú s okamžitou platnosťou.