Spravodaj č. 4/2006-2007

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Dôrazne upozorňujeme FK Rudinská, R. Sobota B, K. Lieskovec, Hliník n. H., Predmier predložiť doklad o úhrade štartovného do 3. 8. 06 pod následkom discipl. konania.

2.        Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS  V. ligy sk. D 1. kolo Vinica – Nenince v opačnom poradí na irhsiku FK Nenince. Za predelegovanie uhradí FK Nenince 200 SK.

3.        Na základe kolidácie MFS nariaďujeme odohrať MFS 2. kola V. ligy sk. A K. N. Mesto B – Kotrč. Lúčka 12. 8. 06 UHČ na ihrisku K. N. Mesto. Za predelegovanie uhradí FK K. N. Mesto 150 SK.

4.        Oznamujeme FK, ktoré nemajú dosiaľ schválenú hraciu plochu pre stretnutia riadené SsFZ, že obhliadka plôch sa vykoná v priebehu augusta. Dotiaľ budú hracie plochy považované ako schválené.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        15. kola III. ligy SD a MD Bánová – Fiľakovo 20. 9. 06 (streda) o 14.30-17.00,

b)        1. kola IV. ligy dorast sk. JUH Revúca – Detva 6. 9. 06 o 16.00. FK Revúca uhradí na účet SsFZ 150 SK,

c)        1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Lučenec – Junior Radvaň 29. 8. 06 (utorok) o 10.00-12.00. FK Radvaň uhradí na účet SsFZ 150 SK,

d)        1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Savon BB – Sliač 29. 8. 06 (utorok) o 10.00-12.00 v Priechode. FK Sliač uhradí na účet SsFZ 150 SK,

e)        1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Hriňová – Dukla BB B 6. 9. 06 (streda) o 15.00-17.00. FK Dukla uhradí na účet ssFZ 150 SK,

f)          1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Č. Balog – Krupina 16. 8. 06 (streda) o 15.00-17.00. FK Č. Balog uhradí na účet SsFZ 150 SK,

g)        3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Badín – Brusno 6. 9. 06 (streda),

h)        1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Badín – N. Baňa 27. 9. 06 (streda) o 15.00-17.00. FK Badín uhradí na SsFZ 150 SK,

i)          2. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Junior Radvaň – Savon BB 6. 9. 06 (streda) o 14.30-16.30.

j)          3. kola V. ligy dorast sk. B FK Nižná – Oravan Rabča 18. 8. 06 (piatok) o 17.00.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)        III. ligy SD a MD: 9. kolo D. Kubín – Bytča 1. 10. 06 o 10.00-12.30, 11. kolo D. Kubín – Námestovo 15. 10. 06 o 10.00-12.30, 13. kolo D. Kubín – Sliač 29. 10. 06 o 10.00-12.30

b)        1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH V. Krtíš – Tempus RS 5. 8. 06 o 10.00-12.00 na ihrisku FK M. Kameň. R a súper sa dostaví na ihrisko v M. Kameni,

c)        1. kola V. ligy dorast sk. A Hôrky – D. Tižina 6. 8. 06 o 13.30 na irhisku FK Hôrky (zmena UHČ).

3.       Oznamuje účastníkom:

a)        III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že Sokol Liesek odohrá svoje doma hrané MFS v jesennej časti súť. roč. v nedeľu o 10.00-12.00.

b)        V. ligy dorast sk. D, že ŠK Tempus R. Sobota odohrá svoje doma hrané MFS v jesennej časti súť. roč. v sobotu o 14.00 ako pozápas II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-2 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č.48/2005-2006 a 1/2006-2007, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.07.06 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: K. Lieskovec dospelí, R. Sobota B dospelí, Jesenské dospelí, Rudinská dospelí, Z. Poruba dospelí,  Tempus R. Sobota dorast, Belá dorast, R. Sobota B dorast (za bývalý MD), R. Sobota B SŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku.Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ,ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

Oprava Rozpisu súťaží SsFZ vo futbale 2006/2007 v častiach týkajúcich sa DK, R, DZ a funkcionárov FK: Kap. XX. bod 22-nový bod a jeho znenie: 22. V prípade ak hráč, ktorý môže štartovať za viac družstiev jedného FK vykonal trest v tej súťaži, v ktorej bol uložený, v príslušný deň vykonania trestu nesmie štartovať v žiadnom stretnutí. Kap. XX. pôvodné body 22-29 prečíslovať na 23-30 Kap. XX. novoprečíslovaný bod 27a-upraviť záver na …zástupcov FK resp.jednotlivcov na rokovanie komisie. Kap. XXI. bod 1c-doplniť prvú odrážku na: -rozhodca postupuje v súlade s právomocami, ktoré má dané Pravidlami futbalu a popíše priestupok na prednej strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“, Kap. XXI. bod 3-v druhej odrážke upraviť text v úvodzovkách na „vylúčení hráči“. Kap. XXI. bod 11-nové znenie prvého odseku: 11.Rozhodca je povinný na prednej strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“   heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča(nestačí uviesť napr. HNS, surová hra,  vzájomné napadnutie, urážka rozhodcu a pod.):

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Letný seminár rozhodcov SsFZ sa uskutoční dňa 4.8.2006 o 15,00 hod. v Banskej Bystrici na Právnickej fakulte UMB (Ul. Komenského). Program : 14,00 – 14,50 prezentácia, 14,50 – 15,00 otvorenie seminára, 15,00 – 17,00 spoločný program s DZ SsFZ – vystúpenie predsedu SsFZ a členov VV SsFZ + odborná prednáška (zmeny a doplnky PF), 17,00 – 17,15 vyhodnotenie súťažného ročníka 2005/2006, 17,15 – 17,40 Usmernenie k vyplňovaniu zápisu, 17,40 – 18,00 organizačné pokyny KR SsFZ, 18,00 – 18,20 diskusia, 18,20 – 18,30 aktuálne informácie a úlohy pre súťažný ročník 2006/2007, 18,30 záver. Účasť všetkých rozhodcov je povinná! Na seminári bude možnosť zakúpiť si Rozpis súťaží SsFZ-2006/2007 v hodnote 50,- Sk. Záujemcovia o Rozpis súťaží SFZ-2006/2007 v termíne do 31.7.2006 nahlásiť p. Jekkelovi (0902/977 611)

2.       Na zasadnutie KR SsFZ dňa 4.8.2006 o 12,30 hod. v Športovej hale na Štiavničkách pozývame R Fazekaša.

3.       Dňa 4.8.2006 o 13,00 hod. v Banskej Bystrici na Štiavničkách sa fyzických resp. teoretických previerok bezpodmienečne zúčastnia : IV. liga – M. Kučera (FP), V. liga – Béreš (FP+TP), Ďuriš (FP+TP), M. Gonda (FP), Havko (FP+TP), Holub (FP+TP), Hrmo (FP), Hroncová (FP+TP), Juhász (FP+TP), Király (FP), Kratochvíla (FP), Kubala (FP+TP), Jo. Kyzek (FP), Likavcová (FP+TP), Olšiak (FP), Ozan (FP+TP), Podhradský (FP), Staškovan (FP), Veky (FP+TP). Zraz o 12,45 hod. v Športovej hale.

4.       Upozorňujeme rozhodcov, že vzorový Zápis o stretnutí SsFZ a nové Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov SsFZ sú zverejnené na web-stránke SsFZ – www.ssfz.sk

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2006/07 – Na základe kolidovania termínu 2 . kola 1.LSŽ/MŽ s finálovými kolami NPC vo viacerých ObFZ prekladajú sa termíny zápasov 3 . kola NPC v skupinách 1.(ObFZ BB,ZV), 4. (ObFZ VK), 5. (ObFZ LM,MT), 6. (ObFZ CA) a 7. (ObFZ DK)  na 1. – 3. augusta 2006: 1. skupina (ObFZ BB,ZV): Radvaň – Podlavice, Zvolen – Krupina, 4. skupina (ObFZ VK): Dolná Strehová – Veľký Krtíš, Čebovce – Veľké Zlievce, 5. skupina (ObFZ LM,MT) Lipt. Lúžna – Lipt. Mikuláš, Turč. Teplice – Martin, 6. skupina (ObFZ CA) Krásno – K.N.Mesto, 7. skupina (ObFZ DK) Klin – Námestovo, Liesek – Dolný Kubín. Zápasy finálového 3. resp. 4.kola vo všetkých skupinách sa odohrajú v dňoch 8. – 10. augusta 2006: 2. skupina (ObFZ LC,RS) Lučenec – Tempus R.Sobota,3. skupina (ObFZ ZH) Žarnovica – Žiar, 8. skupina (ObFZ ZA)Veľké Rovné – Rajecké Teplice. Žiadame prvovylosované družstvá, aby dohodli termín odohratia zápasov, kontaktovali sekretárov ObFZ a po skončení zápasu urýchlene zaslali zápis o stretnutí na SsFZ ( fax: 048 / 414 89 14)

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK 4. 8. 06 od 10.00-13.00 a 24. 8. 06 o 10.00.

2.       Matričné úkony budú vykonávať člen. MaK BB: Stanislav Špila Čadca 0907 360541, Michal Ramšák V. Krtíš 0907 203035, 0903 862692 Jaroslav Vaňo L. Mikuláš 0905 899427, Ján Forgon R. Sobota 0903 541036, Eduard Maňúr Martin 0907 841477, Milan Hančiak D. Kubín 0908 903689, Jozef Hreus Žilina 0907 559621.

3.       Hosťovanie dorastenca pre súť. roč. 2006/07 r. 1998 (koncový rok), je možný len v prestupovom termíne júl 2006. V iných termínoch je možné hosťovanie takéhoto dorastenca len za družstvo dosp.. Táto skutočnosť musí byť vyznačená na prestupovom lístku a RP.

4.       Na prestupovom lístku musí byť uvedená presná adresa hráča a PSČ, bez adresy prestupový lístok neplatný.

5.       V prípade, že prestupový lístok je dodaný osobne na vybavenie matričného úkonu poplatok sa zvyšuje o 50%.

6.       Pri strate RP je nutné predložiť platný duplikát RP k matričnému úkonu.

7.       FK, ktoré postúpili do súťaží riadených SFZ matričné úkony od 1. 7. 06 zasielajú na Matriku SFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav matejka)

1.       Oznamujeme funkcionárom FK, že matričné miesto B. Bystrica nebude v týždni od 31. 7. 06 do 4. 8. 06 vyhotovovať RP hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do dorastu. Výnimočne len po telefonickom dohovore s príplatkom 300 SK/1 RP za vybavenie. Prednostne bude sekretariát vybavovať registrácie súvisiace s matričným úkonom (prestup, hosťovanie a pod.). Upozorňujeme zároveň, že už vyrobené RP, podľa podkladov zaslaných v termíne na SsFZ, odošleme ihneď po obdržaní ŽIACKYCH PREUKAZOV menovaných hráčov. Doteraz nezaslali ŽP FK: Olováry – 1; Krupina – 1; T. Teplice – Greschner; K. N. Mesto – Líška; Zástranie – Martinek; P. Chlmec – Bukový; Medzibrodie – Janota; Košťany –2; Čadca – 13; Zuberec – 4.

2.       Sekretariát upozorňuje funkcionárov FK, že rozosiela na všetky FK, ktorých aspoň jedno družstvo štartuje v súť. SsFZ 1 ks RS 2006/07. Ďalšie výtlačky RS si môžete zakúpiť na sekretariáte SsFZ – platba výhradne poštovou poukážkou SsFZ. Cena 1 výtlačku je 50 SK.

3.       V súvislosti s prechodom žiakov do kategórie dorastu upozorňujeme funkcionárov FK, že je u týchto (ročník 91 a mladší po dovŕšení 14. roku veku) potrebné k podkladom prikladať ŽP hráča, ak nebol hráč evidovaný ako žiak je potrebné aby túto skutočnosť potvrdil príslušný ObFZ na zadnej strane prihlášky.