Spravodaj č. 6/2006-2007

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Oznamujeme FK III. ligy, že MŠK Žilina B odohrá doma vylosované MFS na ihrisku v Strážove príp. na um. tráve.

2.        Oznamujeme účastníkom III. ligy, že z dôvodu predohrávania 14. a 15. kola 1. resp. 15. 9. 06 t. j. v piatok, ruší všetky výnimky udelené na 2. resp. 16. 9. 06 (sobota). Hracím dňom 5. resp. 7. kola bude nedeľa.

3.        Kontumujeme MFS V. ligy sk. A 1. kolo Raková – Radoľa a MFS V. ligy sk. B 1. kolo Žaškov – Lisková podľa SP čl. 100/i (štart hráča po 4 ŽK) Štefan Jarábek 810423 Raková, Ján Bugáň 790610 Žaškov. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Radole resp. Liskovej. Prípady postupujeme na doriešenie DK.

4.        Nariaďujeme odohrať MFS IV. ligy JUH Fiľakovo – V. Krtíš 13. 8. 06 UHČ. FK Fiľakovo uhradí za predelegovanie 200 SK.

5.        Námietka kap. hostí V. Krtíš zo stretnutia IV. ligy JUH Ružiná – V. Krtíš bola prejednaná a postúpená na riešenie KR.

6.        Námietka kap. FK Strečno zo stretnutia V. ligy A Varín – Strečno bola prejednaná ako neopodstatnená.

7.        Žiadame FK Vyhne a FK H. Nemce o predloženie vzájomnej dohody na ohratie vzájomného stretnutia. Dohodu preldožiť najneskôr do 17. 8. 06.

8.        Odsúhlasujeme pomocnú HP V. Lúka pre FK Sliač na odohratie MFS III. ligy SD a MD resp. SŽ a MŽ za podmienok minim. vybavenia ihrísk v zmysle RS vo futbale 2006/07. Zároveň odsúhlasujeme pre uvedené družstvá um. trávu vo Zvolene. Upozorňujeme FK Sliače na povinnosti v zmysle RS hlava XIV. ihriská.

9.        Oznamujeme časový harmonogram obhliadky HP 14. 8. 06 (pondelok): 8.30-9.00 Hôrky, 9.30-10.00 Rudinská, 10.30-11.00 Radoľa, 12.00-14.00 Kotrč. Lúčka, 14.30-15.00 D. Tižina, 16.00-16.30 Klíštor p. Z., 17.30-18.00 Blatnica.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou:

a)        predohrať MFS 5. kola IV. ligy dor. sk. SEVER Krásno – Štiavnik 1. 9. 06 (piatok) o 13.30),

b)        odohrať MFS 5. kola dor. sk. JUH Tisovec – Selce 3. 9. 06 o 14.00,

c)        predohrať MFS 4. kola V. ligy sk. C Poniky – S. Ľupča 27. 8. 06 o 10.30,

d)        odohrať MFS 3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Heľpa – H. Nemce 29. 8. 06 (utorok) o 13.00-15.00,

e)        odohrať MFS 3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tisovec – R. Soblota B 3. 9. 06 o 10.00-12.00,

f)          predohrať MFS 9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Detva – Badín 30. 8. 06 (streda) o 10.00-12.00.

g)        odohrať MFS V. ligy dor. sk. A Korňa – D. Hričov 30. 8. 06 (streda) o 14.00,

h)        odohrať MFS III. ligy Sž a MŽ sk. A Korňa – Rudinská 30. 8. 06 (streda) o 10.00-12.00. FK Korňa uhradí 200 SK.

2.       Naraďuje:

a)        odohrať MFS IV. ligy dor. sk. JUH sobota o 14.00: 7. kolo 16. 9. 06 Tisovec – Krupina, 9. kolo 30. 9. 06 Tisovec – Poltár, 11. kolo 14. 10. 06 Tisovec Hliník, 13. kolo 28. 10. 06 Tisovec – Pliešovce. Dôvod: kolidovanie UHČ so SŽ a MŽ.

b)        FK Máj Černová uhradiť na účet SsFZ 200 SK za predelegovanie R v 1. kole IV. ligy dor. sk. SEVER Černová – Strečno na ihrisku v Strečne.

3.       Kontumuje MFS 1. kola:

a)        III. ligy MD Sliač – Bytča priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sliač, podľa SP čl. 100/i

b)        III. ligy MŽ sk. B Vrútky – Tvrdošín priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tvrdošín podľa SP čl. 100/b.

4.       Súhlasí s výmenou poradia MFS:

a)        3. kolo V. ligy dor. sk. A 19. 8. 06 Rudina – D. Hričov o 16.00 na ihr. v Rudinej, 16. kolo 7. 4. 07 o 15.30, D. Hričov – Rudina na ihr. v D. Hričove. FK D. Hričov uhradí 200 SK.

b)        4. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A 26. 8. 06 Rajec – R. Teplice na ihr. FK Rajec, 17. kolo 14. 4. 07 R. Teplice – Rajec na ihr. FK R. Teplice. FK R. Teplice uhradí 150 SK.

5.       Oprava

a)        II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER ... Snaha Zborov n. B. a Dlhá n. O. nedeľa predzápas dosp.,

b)        III. liga SŽ a MŽ sk. C ... ŠK Badín sobota predzápas dop..

6.       Oprava Spravodajcu č. 5 Správy KM bod 1/g ... odohrať MFS 2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C N. Baňa – Hliník 12. 9. 06 (utorok) o 15.00-17.00 na ihr. v N. Bani.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

DK upozorňuje funkcionárov FK, hráčov, rozhodcov a DZ, že vzhľadom k technickým problémom:

-          nepodmienečné tresty udelené DK podľa čl. 10 bod 3 DP na počet súťažných stretnutí budú uvádzané v spravodaji v skrátenej forme s počtom stretnutí a skratkou SN (napr. 3SN od 7.8.06 a článok, resp. príloha DP),

-          podmienečné tresty udelené DK podľa čl. 10 bod 11 DP na počet súťažných stretnutí budú uvádzané v spravodaji v skrátenej forme s počtom stretnutí a skratkou SP (napr. 3SP do 31.10.06 a článok, resp. príloha DP),   

-          tresty zákazu výkonu funkcie udelené DK podľa čl. 11 bod 1 DP budú uvádzané v spravodaji bez stanovenia, ktorých konkrétnych funkcií sa trest týka – vo všetkých prípadoch udelenia týchto trestov sa trest týka zákazu výkonu akejkoľvek funkcie v súťažných stretnutiach.

D-7 Filip Szöke Zvolen B, 1SN od 7. 8. 06, 1-4a,

D-8 Marek Bukovan 930316 Raková 1 SN od 7. 8. 06, 1-4a,

D-9 Martin Heidecker 920522 Radvaň 6 SN od 3. 8. 06, 1-3b 100+200 SK uhradiť,

D-10 Peter Stískala 9100120 Bytča 4 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu 1-9-1b,

D-11 Ondrej Skotnický ved. dr. FK Bytča MD 6 SN od 7. 8. 06, 1-9-2b,

D-12 Stanislav Struhal FK Bytča MD 6 SN od 7. 8. 06 1-9-2b,

D-13 Martin Baláž 821018 D. Niva 5 SN od 7. 8. 06, 1-3b,

D-14 Marek Guláš 770401 N. Baňa 1 SN od 7. 8. 06, 1-5a,

D-15 JiŘí Netolický 690216 Žiar B 4 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 7. 8. 06, 1-6-1b,

D-16 Andrej Luhy 910129 Žarnovica 4 SN od 7. 8. 06, 1-6-1b,

D-17 Matej Líška 850721 Ružiná 1 SN od 7. 8. 06, 1-5a,

D-18 Martin Krahulec 890612 Bušince 1 SN od 7. 8. 06, 1-5a,

D-19 DK žiada do 15. 8. 06 o podrobné písomné vyjadrenie k udalostiam vo finál. stretnutí turnaja v Čiernom – FK Skalité (disc. previnenie hráča v stret.) a R Peter Moják (predloženie zápisu o stretnutí a podrob. popisu discipl. previnení v stretnutí, s uvedením dôvodu nepostupovania podľa kap. XXI. bod 16 RS 2005/06),

D-20 Ján Cigánik 831229 Strečno DK hráčovi dňom 7. 8. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-21 Tomáš Olešňanik 871002 Raková 1 SN od 7. 8. 06, 1-5a,

D-22 Na návrh ŠTK DK trestá Štefan Jarábek 810423 Raková 4 SN od 7. 8. 06, 1-9-1b,

D-23 Tibor Čič ved. dr. FK Raková dosp. 6 SN od 7. 8. 06, 1-9-2b,

D-24 Ján Piňo tréner FK Raková dosp. 6 SN od 7. 8. 06, 1-9-2b,

D-25 Jakub Becáni 891109 Kokava 3 SN od 7. 8. 06, 1-3b,

D-26 Jozef Telek 890521 Kokava 2 SN od 7. 8. 06, 1-5a,

D-27 Stanislav Ridzoň as. trénera FK Kokava dorast 4 SN od 7. 8. 06, 1-3b,

D-28 DK trestá FK Kokava dorast úpokutou 1 000+300 SK za rperokovanie priestupku podľa 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 6. 8. 06,

D-29 Marian Vetrák 640513 Mýtna 2 SN od 7. 8. 06, 1-5a,

D-30 Miroslav Holas 841202 Boľkovce 4 SN od 7. 8. 06, 1-6-1b,

D-31 Andrej Svrčan 901111 Lisková 2 SN od 7. 8. 06, 1-4a,

D-32 Peter Gelčinský 891201 Trstená 4 SN od 7. 8. 06, 1-6-1a,

D-33 Vladimír Farský 890213 O. Jasenica 6 Sn od 7. 8. 06,1-6-1b,

D-34 Marek Erhardt 890618 Iľanovo 2 SP do 30. 11. 06, 1-4a,

D-35 Roman Surový 840408 Lisková 4 SN od 7. 8. 06, 1-6-1b,

D-36 Róbert Prjevara 840313 Vrútky 1 Sn od 7. 8. 06, 1-5a,

D-37 Vladimír Mazúr 831128 Vrútky 1 SN od 7. 8. 06, 1-5a,

D-38 Na návrh ŠTK DK trestá Ján Bugáň 790610 Žaškov 4 SN od 7. 8. 06, 1-9-1b,

D-39 Milan Kubačka ved. dr. FK Žaškov dosp. 6 SN od 7. 8. 06, 1-9-2b,

D-40 Jozef Blaško tréner FK Žaškov dosp. 6 SN od 7. 8. 06, 1-9-2b,

D-41 Peter Kajda 820331 Brudno 1 SN od 7. 8. 06, 1-4a,

D-42 Jozef Blahuta 771020 Krásno 2 Sn od 7. 8. 06, 1-5a,

D-43 Marek Novochý 880521 N8mestovo 4 SN od 7. 8.06, 1-2b,

D-44 Michal Michulek 900219 Bánová 5 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 7. 8. 06, 1-6-1b,

D-45 Vladimír Harman 880829 Bánová 2 SN od 7. 8. 06, 1-5a,

D-46 Tomáš Ďuratný 891106 Bánová 2 SN od 7. 8. 06, 1-5a,

D-47 Marek Gaňa 880816 Bytča 4 SN od 7. 8. 06, 1-2b,

D-48 Tomáš Jašica 890105 D. Kubín 3 SN od 7. 8. 06, 1-3b,

D-49 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Pavol Malik 700914 Rudinská zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 11. 06, Marian Hurík 771020 Kremnička zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 11. 06,

D-50 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Zsolt Horváth as. tr. FK Kalinovo – chýba poplatok, Vladimír Ilgo 750429 Dražkovce nepsrávny poplatok za ČK, Miroslav Megyesi 770829 Dudince, Lukáš Krejči 911006 Tempus RS, Dušan Kurčík 900523 Tomášovce – chýbajú poplatky za ČK,

D-51 Na návrh KM DK trestá FK Radoľa SŽ pokutou 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-5 za pokus o neoprávnený štart hráčov v stretnutí 5. 8. 06,

D-52 Na návrh KM DK trestá Pavol Harcek ved. dr. FK Radoľa SŽ 6 mesiaco nepodm. od 10. 8. 06 do 9. 2. 07, 1-10, 200 SK uhradiť,

D-53 Na návrh KM DK trestá Ivan Kocúr tréner FK Radoľa SŽ 6 mesiacov nepodm. od 10. 8. 06 do 9. 2. 07, 1-10, 200 SK uhradiť,

DK predvoláva na svoje zasadnutie 17. 8. 06 o 16.15 zo stretnutia Varín – Strečno V. liga A dosp. R: Roman Ligas, DZ Jozef Balko, FK Varín Ladislav Cvacho HU, FK Strečno Zdeno Ilovský ved. dr.. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a vybraných R IV. ligy sa uskutočnia dňa 21.9.2006 o 16,00 hod. na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici. R III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave od športového lekára!

2.       Náležitosti R v stretnutiach SFZ : I. LSD(AR-400,-), II. LSD(R-500,- AR-300,-), LMD(R-400,- AR-250,-), LSŽ(R-300,- AR-200,-), LMŽ(R-200,- AR-150,-), I. liga žien(R-400,- AR-200,-), liga žiačok(R-150,-)

3.       Zmeny t. č. – S. Kučera (0907/568924), Ďuriš (0908/645002), Martin (0908/851427), Verkin (058/4433129 – zrušené), Ľupták (0908/546381), P. Oružinský (0903/583592), S. Oružinský (0907/625198), Fikus (0918/649240), Danko (047/4884253 B), M. Jakubjak (043/5864429),

4.       Upozorňujeme rozhodcov, že vzorový Zápis o stretnutí SsFZ a nové Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov SsFZ sú zverejnené na web-stránke SsFZ – www.ssfz.sk

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2006 / 2007 – finálové turnaje: Banskobystrický kraj - 11. september (pondelok) od 09.00 hod. v LOVČI – Dukla Banská Bystrica, ŽP ŠPORT Podbrezová, MFK Lokomotíva Zvolen, LAFC Lučenec, MFK Žarnovica, Baník Veľký Krtíš; Žilinský kraj – 12. september (utorok) od 09.00 hod. v DIVIAKOCH – MFK Ružomberok. MŠK Žilina, MŠK FOMAT Martin, FK Čadca, MŠK Námestovo, TJ VTJ Rajecké Teplice

2.       TMK SsFZ pozýva hlavných trénerov družstiev 3. ligy dospelých na svoje rozšírené zasadnutie, ktoré sa bude konať dňa 12. septembra 2006 (utorok) o 11.00 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93 v Banskej Bystrici.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK 24. 8. 06 o 10.00.

2.       Matričné úkony budú vykonávať člen. MaK BB: Stanislav Špila Čadca 0907 360541, Michal Ramšák V. Krtíš 0907 203035, 0903 862692 Jaroslav Vaňo L. Mikuláš 0905 899427, Ján Forgon R. Sobota 0903 541036, Eduard Maňúr Martin 0907 841477, Milan Hančiak D. Kubín 0908 903689, Jozef Hreus Žilina 0907 559621.

3.       Hosťovanie dorastenca pre súť. roč. 2006/07 r. 1998 (koncový rok), je možný len v prestupovom termíne júl 2006. V iných termínoch je možné hosťovanie takéhoto dorastenca len za družstvo dosp.. Táto skutočnosť musí byť vyznačená na prestupovom lístku a RP.

4.       Na prestupovom lístku musí byť uvedená presná adresa hráča a PSČ, bez adresy prestupový lístok neplatný.

5.       V prípade, že prestupový lístok je dodaný osobne na vybavenie matričného úkonu poplatok sa zvyšuje o 50%.

6.       Pri strate RP je nutné predložiť platný duplikát RP k matričnému úkonu.

7.       FK, ktoré postúpili do súťaží riadených SFZ matričné úkony od 1. 7. 06 zasielajú na Matriku SFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti

1.       Zaevidovala podnety FK: L. Lúčka (Brusno – L. Lúčka), Strečno (Varín – Strečno), Belá (Dúbrava – Belá), V. Krtíš (Ružiná – V. Krtíš). Na základe nesplenenia čl. 4/a „Štatútu...“ všetky podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť videozáznam zo stretnutia do 15. 8. 06: Varín – Strečno. Brusno – L. Lúčka, Dúbrava – Belá, Ružiná – V. Krtíš.

2.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Námestovo, Oščadnica, Tvrdošín, Stráňavy, K. Lieskovec, S. Bystrica, Podlavice, Ružiná, D. Hámre. Upozorňujeme FK V. ligy, že vyhodnotenie MFS nemusia povinne zasielať na SsFZ, iba v prípade, že sa chcú oficiálne sťažovať na výkon R, AR v MFS (viď časť XVII. bod c RS 2006/07.

3.       Sekretariát upozorňuje funkcionárov FK, že rozosiela na všetky FK, ktorých aspoň jedno družstvo štartuje v súť. SsFZ 1 ks RS 2006/07. Ďalšie výtlačky RS si môžete zakúpiť na sekretariáte SsFZ – platba výhradne poštovou poukážkou SsFZ. Cena 1 výtlačku je 50 SK, futbalové normy – platba poštovou poukážkou á 165 SK.

4.       V súvislosti s prechodom žiakov do kategórie dorastu upozorňujeme funkcionárov FK, že je u týchto (ročník 91 a mladší po dovŕšení 14. roku veku) potrebné k podkladom prikladať ŽP hráča, ak nebol hráč evidovaný ako žiak je potrebné aby túto skutočnosť potvrdil príslušný ObFZ na zadnej strane prihlášky.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: 880607 Pavol Andok Baník V. Krtíš, 740125 Ladislav Majer Zael M. Kameň, 751216 Peter Plachetka Baník Š. Bane, 900729 Pavol Plešivčiak D. Niva, 870805 Milan Poliak Poltár, 840316 Ján Sekula Lokom. Zvolen, 790928 Maroš Skopal D. Strehová, 880107 František Babinský Babín, 890608 Michal Babinský Babín, 870519 Martin Gála Hronsek, 880929 Dušan Mikuláš Babín, 790813 Slavomír Spišák Očová, 820516 Richard Staškovan K. N. Mesto, 760814 Juraj Jelok D. Niva. 810428 Marek Zošiak Kriváň, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

 

Zmena DL č. 2

Fiľakovo – V. Krtíš (13. 8., R. Gonda za Pocklana)

Delegovanie SFZ

Podbrezová – Dubnica (SD a MD, Ambróz za Repu), Žiar – Vranov (SD a MD, 11.00-13.15).