Spravodaj č. 9/2006-2007

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Námietky kap.: Rakytovce – K. N. Mesto (H neopodstatnená); L. Štiavnica – Dúbrava (D neopodstatnená); Vrútky – Dražkovce (D bezpredmetná); Mýtna – Lubeník (H neopodstatená).

2.        Upozorňujeme FK D. Strehová na používanie správneho tlačiva Zápisu o stretnutí pod následkom discipl. opatrení.

3.        Rušíme všetky výnimky na MFS III. ligy 7. kolo – všetky MFS sa odohrajú 17. 9. 06 – výnymiky UHČ na 17. 9. 06 platia.

4.        MFS III. ligy 15. kola Žilina B – Bánová sa odohrá 15. 9. 06 o 10.30.

5.        Žiadame FK Ružiná zaslať do 7. 9. 06 RP hráča Matej Líška 850721 pod následkom discipl. opatrení.

6.        Schválené zmeny termínov V. liga sk. D 8. kolo V. Blh – Olováry 23. 9. 06 v UHČ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou predohrať MFS:

a)        odohrať neodohrané MFS 14. kola III. ligy SD a MD Bánová – K. N. Mesto 6. 9. 06 (streda) o 14.30 na ihrisku v B8novej.

b)        7. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Podbrezová B – Krupina 16. 9. 06 o 10.00-12.00,

c)        11. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Lokca – L. Mikuláš B 13. 9. 06 (streda) o 14.00-16.00

d)        4. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Hnúšťa – D. Strehová 6. 9. 06, (streda) o 14.00-16.00. FK Hnúšťa uhradí 150 SK na účet SsFZ,

e)        7. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Námestovo – Fomat Martin B 6. 9. 06 (streda) o 14.00-16.00. FK Martin uhradí 150 SK na účet SsFZ.

2.       Nariaďuje odohrať MFS 7. kola III. ligy SD a MD 17. 9. 06 o 10.00-12.15.

3.       Kontumuje MFS 1. kola III. ligy MŽ sk D Kalinovo – V. Zlievce priznáva 3 body  a skóre 10:0 ponecháva v platnosti v prosepch FK Kalinovo podľa SP čl. 100/e.

4.       Doplnenie RS – adresár FK mládež: Žiar n. Hronom, predseda Vladimír Rapčan m 0905 801726, manager FK Daniel Greguš m 0903 399321, zam. 045/6733776.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-160 Oprava odd. príslušnosti hráča u trestu pod

D-133 D. Hámre, D-161 DK žiada FK D. Hámre do 5. 9. 06 o podrobné písomné vyjadrenie k skutočnostiam uvedeným vo vyhodnotení stretnutia IV. ligy dosp. Fiľakovo – D. Hámre,

D-162 Róbert – Gábor 730114 Krásno 2 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-163 Ľuboš Nemec 790212 Kremnička 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-164 Tibor Krnáč 781210 D. Strehová 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-165 Adam Droppa 880306 L. Mikuláš DK na základe čl. 18 bo 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-166 Ivan Hucík 650803 Zuberec 3 SN od 28. 8. 06, 1-6-1a,

D-167 Andrej Kováč 900905 Tvrdošín 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-168 Ján Kouřil 921215 Zvolen 3 SN od 28. 8. 06, 1-6-1a,

D-169 Michal Šniec 920502 Čierne 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-170 Dominik Lužbeťák 920223 Liesek 1 SN od 28. 8. 06, 1-4a,

D-171 Roland Fazekaš 910303 V. Blh 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-172 Tomáš Kamenišťiak 890228 Podvysoká 3 SN od 28. 8. 06, 1-3a,

D-173 Tomáš Blažek 880404 Svrčinovec 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-174 Marián Čačurák 850915 Raková 2 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-175 Michal Kučerík 710521 K. N. Mesto 6 SN od 28. 8. 06, 1-6-1b,

D-176 Ľuboš Januš 800331 Teplička DK hráčovi dňom 28. 8. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-177 Martin Lopušan 850412 Varín DK hráčovi dňom 28. 8. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-178 Jaroslav Sakáč 890118 Tisovec 3 SN od 28. 8. 06, 1-6-1b,

D-179 Pavel Lipták 880113 Tisovec 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-180 Vladimír Túry 881209 Selce 3 SN od 28. 8. 06, 1-6-1b,

D-181 DK trestá FK Krupina dorast pokutou 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 27. 8. 06,

D-182 Dušan Karkalík 860315 Poníky 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-183 Kamil Blaho 821217 Hliník 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-184 Pavol Chaban 800423 Priechod 3 SN od 28. 8. 06, 1-6-1a,

D-185 Matúš Vajda 8712069 Priechod 2 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-186 Jozef Lepšík 810428 Žiar B 2 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-187 DK trestá FK Žiar B dospelí pokutou 1 000+300 za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1 za neprístojnosť diváka v stretnutí 27. 8. 06,

D-188 Martin Sedmák 900530 H. Nemce 2 SN od 28. 8. 06, 1-4a,

D-189 Ondrej Chrobák 890328 Badín 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-190 Martin Herbrík 910423 D. Niva 1 SN od 28. 8. 06. 1-5a,

D-191 Ivan Gábrik 880430 Žarnovica 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-192 Peter Taška 900507 Žarnovica 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-193 Igor Šnek ved. dr. FK H. Nemce dorast 6 SN od 28. 8. 06, 1-3b,

D-194 DK trestá FK H. Nemce dorast pokutou 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 27. 8. 06,

D-195 Marian Halgaš 920312 Pliešovce 3 SN od 28. 8. 06, 1-6-1b, 100+200 SK uhradiť,

D-196 Ján Bažík ved. dr. FK Zuberec dosp. 4 SN od 28. 8. 06, 1-3b,

D-197 Miloš Šiška 880507 Zuberec 1 SN od 28. 8. 06, 1-5a,

D-198 Maroš Madleňák 791031 O. Jasenica 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-199 Eugen Grebáč 750107 L. Štiavnica DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-200 Dk trestá FK Klenovec dosp. pokutou 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b, za neprístojnosti diváka v stretnutí 27. 8. 06,

D-201 Matej Kmeť 891101 Podlavice 2 SN od 28. 8. 06, 1-4a,

D-202 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Juraj Orčo 820824 Nižná zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP; Martin Baláž 821018 D. Niva, Karol Kučera 680816 Ludrová, Vladimír Farský 890213 O. Jasenica – zamietajú sa, Ondrej Skotnický ved. dr.- FK Bytča – zmena zvyšku trestu na do 30. 4. 07, Stanislav Struhal tréner FK Bytča – zmena zvyšku trestu na 3 SP do 30. 4. 07, Radoslav Beňuš 8709169 Podbiel – zamieta sa chýba poplatok, Štefan Jarábek 810423 Raková- zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 4. 07, Tibor Čič ved. dr. FK Raková – zmena zvyšku trestu na 3 SP do 30. 4. 07, Ján Piňo tréner FK Raková – zmena zvyšku trestu na 3 SP do 30. 4. 07,

D-203 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Branislav Miartuš 850129 Poniky – zamieta sa,

D-204 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 28. 8. 06: Peter Oboril 760828 Kremnička, Maroš Madleňák 791031 O. Jasenica,

D-205 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Marián Valica ved. dr. Krupina, Peter Nesnadný masér Žiar B – chýba poplatok, Miroslav Turčan 831201 Rosina, Michal Zvrškovan 880217 Rajec, Ján Nemčok 901023 Kokava – chýbajú poplatky za ČK, D-206 DK predvoláva na svoje zasadnutie 7. 9. 06 Fiľakovo – D. Hámre IV. liga dosp. o 16.15 R: Peter Oružinský, DZ: Dezider Balajthy, FK Fiľakovo: Zdenek Keka, Štefan Esztergomi prezident FK; Kalinovo – Selce IV. liga JUH dosp. FK Kalinovo: Jaroslav Adamec HU, Karol Belko prezident FK, FK Selce: Roman Sochor 770527, Ján Smatana manager. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom disciplinárnych opatrení. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a vybraných R IV. resp. V. ligy (Marhefka, Kuzma, Hrdlička, P. Oružinský, M. Budáč, Petrák ml., Mastiš, Ondruš, Knapec, Rogoň) sa uskutočnia dňa 21.9.2006 o 16,00 hod. na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici. Prezentácia o 15,15 hod. v Športovej hale na Štiavničkách. R III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave od športového lekára!

2.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 7. 9. 2006 o 15,30 hod. R Kajánek, Masár.

3.       Pod hrozbou disciplinárneho potrestania dôrazne upozorňujeme R, že podľa posledných pokynov z letného seminára R pri udelení ČK po 2x ŽK do zápisu o stretnutí na prednej strane do kolónky vylúčení hráči nerozpisujú dôvod napomínaných hráčov a ďalej R do zápisu o stretnutí musí vypisovať do kolónky minúty napomínaných hráčov do originálu a dvoch kópií zvlášť, nie cez kopírovací papier!

4.       Žiadame R, ktorí sú delegovaní na mládežnícke stretnutia RS (II. LS/M/DV a I. LS/M/ŽS), aby z prvých 5. kôl v zápisoch o stretnutí podali stručné informácie o stave hracích plôch a areálov, na ktorých sa uvedené stretnutia hrajú.

5.       Upozorňujeme R, že zápisy zo stretnutí SsFZ musia zasielať výhradne Slovenskou poštou nie elektronicky – e-mailom.

6.       Opakovane žiadame R, po viacerých urgenciách delegátov zväzu, aby na MFS najmä dospelých, chodili vhodne spoločensky oblečení.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Na základe kontroly zápisov o stretnutí TMK SsFZ predložila Vv SsFZ prehľad platnosti trénerských licencií trénerov SsFZ v MFZ jarnej časti ročníka 2005/2006. Celkom 1 426 krát (301 x dospelí, 1 125 x mládež) nemali tréneri platnú licenciu trénera resp. nepredložili licenciu trénera pred MFZ, čím porušili RS, článok VIII/2. TMK SsFZ postupuje FK, ktorých tréneri nesplnili uvedenú povinnosť, na riešenie DK SsFZ. Vzhľadom na neúmerný rozsah zoznam FK s celkovým počtom porušení článku VIII/2 bude uverejnený len na internetovej stránke SsFZ www.ssfz.sk.

2.       TMK SsFZ pozýva hlavných trénerov družstiev 3. ligy dospelých na svoje rozšírené zasadnutie, ktoré sa bude konať dňa 12. septembra 2006 (utorok) o 11.00 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93 v Banskej Bystrici.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Hosťovanie dorastenca pre súť. roč. 2006/07 r. 1998 (koncový rok), je možný len v prestupovom termíne júl 2006. V iných termínoch je možné hosťovanie takéhoto dorastenca len za družstvo dosp.. Táto skutočnosť musí byť vyznačená na prestupovom lístku a RP.

2.       Na prestupovom lístku musí byť uvedená presná adresa hráča a PSČ, bez adresy prestupový lístok neplatný.

3.       V prípade, že prestupový lístok je dodaný osobne na vybavenie matričného úkonu poplatok sa zvyšuje o 50%.

4.       Pri strate RP je nutné predložiť platný duplikát RP k matričnému úkonu.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)  

1.       Zaevidovala podnety FK: Krásno R (L. Lúčka – Krásno), V. Krtíš R (Hajnačka – V. Krtíš), Hliník R a AR (Tisovec – Hliník). Na základe nesplenenia čl. 4/a, „Štatútu...“ u FK Hliník aj čl. 3/a (chýba popis konkrétnych udalostí, rozhodnutí R, minutáž) všetky podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ videozáznam zo stretnutia do 5. 9. 06: L. Lúčka – Krásno, Hajnačka – V. Krtíš, Teplička – Varín, Zuberec – Žaškov.

2.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: D. Ždaňa (4), K. Lieskovec (4,3,1 posledné upozornenie), Belá (4).

3.       Vzhľadom k tomu, že Rada zmenila spôsob účtovania cestovných náhrad R a DZ na MFS, zverejňujeme na našej stránke www.ssfz.sk prehľad km vzdialeností väčších sídile na strednom Slovensku.

4.       Sekretariát upozorňuje funkcionárov FK, že rozosiela na všetky FK, ktorých aspoň jedno družstvo štartuje v súť. SsFZ 1 ks RS 2006/07. Ďalšie výtlačky RS si môžete zakúpiť na sekretariáte SsFZ – platba výhradne poštovou poukážkou SsFZ. Cena 1 výtlačku je 50 SK, futbalové normy – platba poštovou poukážkou á 165 SK.

5.       V súvislosti s prechodom žiakov do kategórie dorastu upozorňujeme funkcionárov FK, že je u týchto (ročník 91 a mladší po dovŕšení 14. roku veku) potrebné k podkladom prikladať ŽP hráča, ak nebol hráč evidovaný ako žiak je potrebné aby túto skutočnosť potvrdil príslušný ObFZ na zadnej strane prihlášky.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: 840821 Pavel Kohút H. Moravce, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 650215 Pavel Fekiač Sása, 740403 Peter Slosiarik MFK Detva, 680507 Miroslav Hanes ŠKP Detva, 810331 Jaroslav Výboh Lieskovec, 7903056 Slavomír Baculík ŠKP Krupina, 710726 Jaroslav Pántik Bzovík, 831118 Pavol Cigánik Petrovice, 882710 Erik Dubec Zbyňov, 770502 Mojmír Jandzík Petrovice, 860813 Miloš Rechtorík Nezb. Lúčka, 830613 Miroslav Valíček Kolarovice, 860423 Ondrej Halama Mojš. Lúčka, 750327 Róbert Mintál Istr. Rajec, 880607 Pavol Andok Baník V. Krtíš, 900729 Pavol Plešivčiak D. Niva, 870805 Milan Poliak Poltár, 870519 Martin Gála Hronsek, 880929 Dušan Mikuláš Babín, 760814 Juraj Jelok D. Niva, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

 

Zmena DL č. 6

Sklabiná – Mýtna (DZ Michalko za Braučoka), Hnúšťa – D. Strehová (SŽ a MŽ hrá sa 6. 9. o 14.00-16.00).

 

Zmena DL č. 5

Stráňavy – Nižná (DZ Mastiš za Kmoška), K. Lieskovec – Trebostovo (DZ Kmoško za Mastiša), Revúca – D. Hámre (dorast 2. 9. o 13.00).

 

Predohrávka

Námestovo – Fomat MT (7. kolo II. ligy SŽ a MŽ, 6. 9. o 14.00-16.00, Ma Jakubjak – Mi Jakubjak)

 

Dohrávka

Bánová – K. N. Mesto (14. kolo III. ligy SD a MD, 6. 9. o 14.30-16.30, Ligas – Vojtek, Mihálka).