Spravodaj č. 10/2006-2007

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Prerokované námietky: Rudinská – Králiky (D postúpená na DK), Č. Balog – Kováčová (H neopodstatená), Š. Bane – Dudince (H neopodstatnené). Stiahnuté pred zasadnutím ŠTK: Sučany – Palúdzka (H), Krásno – Námestovo (D), Námestovo – L. Lúčka (H).

2.        Súťaž FOOTBALL PLANET k 7. 9. 06: 1. najvyšší a druhý najvyšší počet bodov: D. Ždaňa 15, Rakytovce 14; 2. navyšší a druhý najvyšší počet gólov: Makov – 19, Skalité 17; 3. najvyšší počet vstrelených gólov: Gabriel Švec – 13 (N. Baňa).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)        odohrať neodohrané MFS 14. kola III. ligy SD a MD Čadca – Zvolen 4. 10. 06 (streda) o 12.30-15.00.

b)        predohrať MFS 8. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Č. Balog – Kremnica 20. 9. 06 (streda) o 14.00-16.00,

c)        odohrať MFS 7. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – L. Mikuláš B 20. 9. 06 (streda) o 14.00-16.00. FK Nižná uhradí na účet SsFZ 150 SK za predelegovanie.

d)        predohrať MFS 8. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C B. Štiavnica – H. Nemce 15. 9. 06 (piatok) o 10.00-12.00.

2.       Nariaďuje

a)        predohrať MFS 8. kola V. ligy dorast sk. D V. Blh – Klenovec 23. 9. 06 o 12.30.

b)        odohrať MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER FK K. N. Mesta nasledovne: 7. kolo 17. 9. 06 K. N. Mesto – Dlhá o 11.00-13.00; 9. kolo 1. 10. 06 K. N. Mesto – Krásno o 10.30-12.30; 11. kolo 15. 10. 06 K. N. Mesto – V. Rovné o 10.30-12.30; 13. kolo 29. 10. 06 K. N. Mesto – Zborov o 10.00-12.00 ako predzápasy dospelých.

3.       Kontumuje MFS 5. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – Vrútky priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Nižná podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Vrútky berie na vedomie.

4.       Žiada R o urýchlené zaslanie Zápisov o stretnutí: 5. kolo III. ligy MD Fiľakovo – L. Mikuláš – Čičmanec; 2. kolo III. ligy MŽ sk. A Čadca B – Turzovka Ščúry; 5. kolo III. ligy MŽ sk. A Rudinská – Čierne – Luciak.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-207 Doplnenie a oprava trestu uvedeného pod D-187 podľa DP 2-1b, za neprístojnosť funkcionára,

D-208 Doplnenie trestu uvedeného pod D-202 Ondrej Skotnický na 3SP,

D-209 Na návrh TMK SsFZ DK trestá družstvá dospelých FK uvedených v zozname pokutou 500,- Sk, podľa DP 2-6 za nepredloženie, resp. predloženie neplatných trénerských licencií v stretnutiach dospelých jarnej časti ročníka 2005/2006: Bánová, Podlavice, Belá, Brusno, Bytča, Č. Balog, D. Niva, D. Strehová, D. Ždaňa, D. Hámre, Dudince, Kalinovo, Klenovec, Krásno n.K., K. N. Mesto, L. Lúčka, Lisková, Makov, Mýtna, Námestovo, Nenince, Nižná, O. Jasenica, Poniky, Priechod, Raková, Revúca, R. Sobota B, Rudinská, Skalité, S. Bystrica, Stráňavy, Strečno, Tomášovce, Trebostovo, Trnové, T. Štiavnička, Tvrdošín,Valča,Varín, Vinica, Z. Poruba, Zvolen, Žarnovica.

D-210 Na návrh TMK SsFZ DK trestá družstvá dospelých FK uvedených v zozname pokutou 1000,- Sk, podľa DP 2-6 za nepredloženie, resp. predloženie neplatných trénerských licencií v stretnutiach dospelých jarnej časti ročníka 2005/2006: Bánová B, Bešeňová, D. Hričov, Kremnička, K. Lieskovec, L. Štiavnica, Palúdzka, Lúdrová, Podbiel, Podvysoká, Predmier, Rosina, Sučany, Teplička n.V., Žaškov.

D-211 Na návrh TMK SsFZ DK trestá družstvá dospelých FK uvedených v zozname pokutou 1500,- Sk, podľa DP 2-6 za nepredloženie, resp. predloženie neplatných trénerských licencií v stretnutiach dospelých jarnej časti ročníka 2005/2006: Dražkovce, Dúbrava, K.N. Mesto B,

D-212 Zdenko Hauer 771017 Brusno 1 SN od 2. 9. 06, 1-5a,

D-213 Marian Ladňák 850411 R. Sobota B 1 SN od 2. 9. 06, 1-5a,

D-214 Juraj Švábik 800317 Krásno 1 SN od 2. 9. 06, 1-4a,

D-215 Jaroslav Horčík 830328 L. Lúčka 1 SN od 4. 9. 06, 1-5a,

D-216 Marian Stachow 910907 Sliač 1 SN od 2. 9. 06, 1-4a,

D-217 Tomáš Tóth 910829 Fiľakovo 1 SN od 2. 9. 06, 1-1a,

D-218 Attila Šafrány 880702 Fiľakovo 1 SN od 4. 9. 06, 1-5a,

D-219 Ivan Tittel tréner FK D. Kubín SD 3 SN od 2. 9. 06, 1-3b,

D-220 FK Rudinská dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 3. 9. 06,

D-221 Miroslav Turčan 831201 Rosina 1 SP do 30. 4. 07, 1-4a,

D-222 Martin Bytčanek 850717 Podvysoká 3 SN od 4. 9. 06, 1-6-1b,

D-223 Na návrh KM DK trestá Juraj Cingel ved. dr. FK Makov dorast 6 mesiacov nepodm. od 4. 9. 06 do 3. 3. 07 1-10,

D-224 Na návrh KM DK trestá Ján Pavlica tréner FK Makov dorast 6 mesiacov nepodm. od 4. 9. 06 do 3. 3. 07 1-10,

D-225 Na návrh KM DK trestá FK Makov dorast pokutou 4 000+300 Sk za prerokovanie priestupku podľa DP 2-5 za pokus o neoprávnený štart hráčov v stretnutí 3. 9. 06,

D-226 Tomáš Kiš 840923 Cinobaňa 1 SN od 4. 9. 06 1-5a,

D-227 Ján Banga 901225 Kalinovo 4 SN od 4. 9. 06 1-3b,

D-228 Marek Bartoš 910702 Kokava 2 SN od 4. 9. 06 1-5a,

D-229 Marcel Blaško 800615 Š. Bane DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného.

D-230 Miroslav Danko 810408 Dudince 1 SN od 2. 9. 06 1-5a,

D-231 FK Dudince dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť divákov v stretnutí 1. 9. 06,

D-232 Radoslav Šimko 700719 Hliník 2 SN od 4. 9. 06 1-5a,

D-233 FK Hliník dosp. pokuta 3 000 SK podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka po stretnutí 3. 9. 06,

D-234 Miroslav Čipčala 750715 Kalinovo 6 SN od 4. 9. 06 1-3b,

D-235 Ján Nemčok 901023 Kokava 2 SN od 4. 9. 06 1-5a,

D-236 FK Kalinovo dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka po stretnutí 27. 8. 06,

D-237 Ľuboš Januš 800831 Teplička DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-238 Martin Lopušan 850412 Varín na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-239 FK Zuberec dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 27. 8. 06 podľa nariadení uvedených v kap. XVI RS 2006/07,

D-240 Michal Zvrškovec 880217 Rajec 4 SN od 4. 9. 06, 1-3,

D-241 Branislav Uhlárik 880110 Rajec 2 SN od 4. 9. 06, 1-6-1a,

D-242 Samuel Kardoš 881109 Rajec 6 SN od 4. 9. 06, 1-6-1b,

D-243 Martin Volna 880911 Košťany 2 SN od 4. 9. 06, 1-6-1a,

D-244 Michal Majerčík 881105 Košťany 2 SN od 4. 9. 06, 1-6-1a,

D-245 Martin Majerík 740915 T. Štiavnička 1 SN od 4. 9. 06, 1-5a,

D-246 Andrej Vaňko 840321 T. Štiavnička 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-247 Marek Hollý 730920 Belá 3 SN od 4. 9. 06 1-3b,

D-248 Patrik Karasy 731228 Belá 3 SN od 4. 9. 06, 1-3b,

D-249 Patrik Snahničan asis. trénera FK Teplička dosp. 3 SN od 4. 9. 06 1-3b,

D-250 FK Teplička dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 2. 9. 06,

D-251 Adam Smädo 920304 Radvaň 1 SN od 4. 9. 06, 1-4a,

D-252 Matúš Kováč 930710 Radvaň 1 SN od 4. 9. 06, 1-4a,

D-253 Milan Svitek 901207 Podlavice 1 SN od 2. 9. 06, 1-4a,

D-254 Vladimír Bobor 910412 Sliač 4 SN od 2. 9. 06, 1-6-1b,

D-255 Juraj Mišovič 921223 S. Kríž 2 SN od 4. 9. 06, 1-4a,

D-256 Dávid Slivka 900502 Savon BB 1 SN od 2. 9. 06, 1-5a,

D-257 Ivan Dauda ved. dr. FK D. Kubín MD 3 SN od 2. 9. 06, 1-10,

D-258 Peter Eliaš 950704 Čierne priestupok hráča nebol riešený pre chýbajúci zápis o stretnutí,

D-259 Peter Nesnadný masér FK Žiar dosp. 4 SN od 4. 9. 06 1-3b,

D-260 Anton Poljak 870928 H. Nemce 1 SN od 4. 9. 06, 1-5a,

D-261 Ján Sláva 830212 Hrochoť 4 SN od 4. 9. 06, 1-3b,

D-262 Ľubomír Štelcl 850926 Priechod 4 SN od 4. 9. 06, 1-6-1b,

D-263 Marek Tomčík 840525 Radvaň 3 mesiace nepodm. od 4. 9. 06 do 3. 12. 06, 1-6-2a,

D-264 Maroš Belaj 900114 Kováčová 1 SP do 31. 5. 07, 1-1a,

D-265 FK Hriňová SŽ pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku za neprístojnosť funkcionáíra v stretnutí 2. 9. 06,

D-266 Marek Cisář 900220 O. Jasenica 2 SN od 4. 9. 06, 1-4a,

D-267 Michal Turac 880331 Rabča 1 SN od 4. 9. 06, 1-4a,

D-268 Na návrh KM DK trestá Tomáš Švec 890731 Sučany 4 SN od 4. 9. 06, 1-10,

D-269 Na návrh KM DK trestá Miroslav Margetin ved. dr. FK Sučany dorast 6 mesiacov nepodm. od 4. 9. 06 do 3. 3. 07, 1-10,

D-270 Na návrh KM DK trestá Ladislav Bránik tréner FK Sučany dorast 6 mesiacov nepodm. od 4. 9. 06 do 3. 3. 06, 1-10,

D-2171 Na návrh KM DK trestá FK Sučany dorast pokutou 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-5 za pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 2. 9. 06,

D-272 Marek Štulrajter 890107 Palúdzka 1 SN od 4. 9. 06, 1-5a,

D-273 Andrej Vretenár 850119 Z. Poruba 1 SN od 4. 9. 06, 1-5a,

D-274 Zdenko Veselovský 781001 Vrútky 3 SP do 30. 6. 07, 1-2b,

D-275 Šimon Jantačka 850430 Zuberec 1 SN od 4. 9. 06, 1-5a,

D-276 Marian Valica ved. dr. FK Krupina dorast 6 SN od 4. 9. 06, 1-3b 200+400 SK,

D-277 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od  2. 9. 06: Branislav Kopásek 790908 Krásno,

D-278 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 4. 9. 06: Stanislav Maruniak 680410 Zuberec, Peter Keller 810802 Kremnička, Marek Janák 850625 R. Sobota B, Colon Ramos 850511 Žilina B, Andrej Varhoľák 860810 Revúca, Andrej Vaňko 840321 T. Štiavnička, Martin Ďuriš 891214 Rosina, Miroslav Kubík 890518 Rosina,

D-279 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Vladimír Kanda 840302 Kremnička – chýba poplatok za 4 ŽK, Radoslav Šimášek 850423 S. Bystrica – nesprávny poplatok za 4 ŽK, Pavol Malík 700914 Rudinská, Lukáš Škovník 880402 B. Štiavnica, Maroš Dyma 890724 Polár, Juraj Turčík 880829 V. Blh, Filip Martinka 930610 R. Teplice – chýbajú poplatky za ČK, Anton Bella 861115 Sučany, Milan Mores 851125 Podbiel nesprávne poplatky za ČK, Miroslav Šuraba tréner Rudinská, Ján Marko tréner Hriňová, Vojtech Žíhlavník tréner Bešeňová – chýbajú poplatky,

D-280 DK predvoláva na svoje zasadnutie 14. 9. 06: Bešeňová – Vrúky V. liga B dosp. o 16.15 R: Martin Adamec, DZ: Vladimír Piatek; Rudinská – Králiky III. liga dosp. o 16.30 R: Roman Pocklan, Aalinovo – Selce  Tomáš Forgon, Ap. FK Kalinovo: Jaroslav Adamec HU, Karol Belko prezident FK, FK Selce: Roman Sochor 770527, Ján Smat Igor Krahulec, DZ: Viktor Babka, FK Rudinská: Miroslav Zuziak HU, Pavol Mičák zást. HÚ, Miroslav Šuraba st. tréner. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom disciplinárnych opatrení. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a vybraných R IV. resp. V. ligy (Marhefka, Kuzma, Hrdlička, P. Oružinský, M. Budáč, Petrák ml., Mastiš, Ondruš, Knapec, Rogoň) sa uskutočnia dňa 21.9.2006 o 16,00 hod. na tartanovej dráhe v Banskej Bystrici. Prezentácia o 15,15 hod. v Športovej hale na Štiavničkách. R III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave od športového lekára! FP o 14,00 hod. sa zúčastnia R : Pa. Turňa, Repa.

2.       KR žiada o písomné stanovisko R : Holub, Hroncová, Kožík, Kubala, Olšiak, Ozan, a Veky k neúčasti na letnom seminári R v Banskej Bystrici a ich ďalšieho pôsobenia ako  rozhodcov v súťažiach SsFZ v termíne do 20.9.2006 a zároveň ich a pozýva na FP dňa 21.9.2006.

3.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 21.9.2006 o 14,00 hod v Športovej hale na Štiavničkách v Banskej Bystrici R : Pe. Turňa, Košárnik, Medveď, Bulla, Michna

4.       Pozastavenie delegovania rozhodcov na stretnutia dospelých v riešení: Košárnik, M. Budáč (Valča-Oščadnica), Matejčík (Trebostovo-St. Bystrica), P. Turňa (L.Štiavnička-Dúbrava), Bulla (V. Krtíš-Podlavice), M. Kučera (Kalinovo-Selce), Čičmanec (Hajnáčka-V.Krtíš), R. Gonda (L.Lúčka-Krásno), Medveď (ZH-Snina), Budinec (Č. Balog-Kováčová), Martin (Kováčová-ZH B), Nemček (Roháče-Žaškov), Michna (Teplička-Varín), Bajús (Fiľakovo-LM), Ďuriš, Filkus (H.Nemce-Radvaň)

5.       KR udeľuje po 1-nom mínusovom bode za oneskorene zaslané zápisy zo stretnutí: Kuzma, Forgon, Tomáš, Sikora, Migaľová, Zachar, Maga, Vrlíková, Drozd.

6.       Dlhodobé oznamy a informácie pre R SsFZ sa nachádzajú na web-stránke SsFZ.

7.       Chyby R (mínus body): Ľupták 0,2; Maga 0,6; Filkus 0,4; Koštial 0,2; Fazekaš 0,2; Ligač 0,2; Tršo 0,5; Martin 0,6; Hnilica 0,2; Kožík 0,2; Krajči 0,2; Baranček 0,5; Kružliak 0,2; Drapáč 0,4; Jacko 0,2; Zdechovan 0,2; Mojžiš 0,2; Filkus 0,2; Maga 0,4; S. Kučera 0,7; Nozdrovický 0,2; Ľupták 0,2; Jodas 0,2; J. Malček 0,4; Koos 0,5; M. majer 0,4; M. Budáč 0,5; Doboš 0,2; Jodas 0,2; Hrdlička 0,5; Tršo 0,2; P. Moják 0,2; Chmúrny 0,2; Čuboň 0,4; Sitár 0,2; Knapec 0,7; Kružliak 0,2.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnenie: P. Tomčík od 23. 9. 06 do konca jesennej časti; Dolník 17. 9. 06; Kanka 6. – 8. 10. 06; Roštár 30. 9. – 1. 10. 06; Babka 23. 9. – 12. 10. 06; P. Ďurana 16. 9. – 2. 10. 06; Oravec 17. – 26. 10. 06.

2.       Berieme na vedomie list p. Šmilňáka.

3.       Na zasadnutie KDZ 21. 9. 06 o 16.30 pozývame DZ: Alakša, Borcovan, Konček, Meliš, Králik, Rúčka, Šmilňák, Šmíd, Vrteľ, Piatek, Nosál; o 16.45 Forgoň.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Na základe kontroly zápisov o stretnutí TMK SsFZ predložila Vv SsFZ prehľad platnosti trénerských licencií trénerov SsFZ v MFZ jarnej časti ročníka 2005/2006. Celkom 1 426 krát (301 x dospelí, 1 125 x mládež) nemali tréneri platnú licenciu trénera resp. nepredložili licenciu trénera pred MFZ, čím porušili RS, článok VIII/2. TMK SsFZ postupuje FK, ktorých tréneri nesplnili uvedenú povinnosť, na riešenie DK SsFZ. Vzhľadom na neúmerný rozsah zoznam FK s celkovým počtom porušení článku VIII/2 bude uverejnený len na internetovej stránke SsFZ www.ssfz.sk.

2.       TMK SsFZ pozýva hlavných trénerov družstiev 3. ligy dospelých na svoje rozšírené zasadnutie, ktoré sa bude konať dňa 12. septembra 2006 (utorok) o 11.00 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93 v Banskej Bystrici.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Hosťovanie dorastenca pre súť. roč. 2006/07 r. 1998 (koncový rok), je možný len v prestupovom termíne júl 2006. V iných termínoch je možné hosťovanie takéhoto dorastenca len za družstvo dosp.. Táto skutočnosť musí byť vyznačená na prestupovom lístku a RP.

2.       Na prestupovom lístku musí byť uvedená presná adresa hráča a PSČ, bez adresy prestupový lístok neplatný.

3.       V prípade, že prestupový lístok je dodaný osobne na vybavenie matričného úkonu poplatok sa zvyšuje o 50%.

4.       Pri strate RP je nutné predložiť platný duplikát RP k matričnému úkonu.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)  

1.       Zaevidovala podnety FK: R Sobota B na AR (R. Sobota B – králiky), Rudinská na AR (Rudinská – Králiky), Brusno na R (Brusno – D. Ždaňa), Krásno na R (Krásno – Námestovo), Valča (Valča – Oščadnica), Kalinovo na R (Ružiná – Kalinovo), V. krtíš na R a AR (V. krtíš – Podlavice). Na základe nesplenenia čl. 4/a, „Štatútu...“ v prípade podnetu FK R. Sobota B, Brusno a Valča ja čl. 3/a (chýba popis konkrétnych udalostí, rozhodnutí R, minutáž) všetky podnety odmieta. Podnet FK V. Krtíš prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 21. 9. 06 o 15.30.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oznamujeme funkcionárom FK, že SFZ pripravil spoločne so svojimi partnermi propagačnú kampaň „Futbal je hra pre všetkých 2006“. Cieľom tejto kampane je oživiť na Slovenku futbalový život a zlepšiť vnímanie slovenského futbalu. Konkrétne pripravil SFZ, pre každý klub futbalový plagát, prostredníctvom ktorého bude každý FK na Slovensku spojený s touto kampaňou. Futbalové kluby v regióne stredného Slovenska si môžu tieto plagáty vyzdvihnúť na príslušnom oblastnom zväze.

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ videozáznam zo stretnutia do 12 9. 06: Rudinská – Králiky (na VHS kazete a dodržať termín), Krásno – Námestovo, Ružiná – Kalinovo, Valča – Oščadnica.

3.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: D. Ždaňa (4), Ralytovce (14), Tvrdošín (5), L. Štiavnica (5), Rudinská (14 – opakovane – nečitateľný popis konkr. rozh. AR1).

4.       Oprava RS 2006/07 časť Adresár FK: III. liga – ŠK Kremnička poštu zasielať: ŠK Kremnička, Mičinská 35, 974 01 B. Bystrica.

5.       Vzhľadom k tomu, že Rada zmenila spôsob účtovania cestovných náhrad R a DZ na MFS, zverejňujeme na našej stránke www.ssfz.sk prehľad km vzdialeností väčších sídile na strednom Slovensku.

6.       Sekretariát upozorňuje funkcionárov FK, že rozosiela na všetky FK, ktorých aspoň jedno družstvo štartuje v súť. SsFZ 1 ks RS 2006/07. Ďalšie výtlačky RS si môžete zakúpiť na sekretariáte SsFZ – platba výhradne poštovou poukážkou SsFZ. Cena 1 výtlačku je 50 SK, futbalové normy – platba poštovou poukážkou á 165 SK.

7.       V súvislosti s prechodom žiakov do kategórie dorastu upozorňujeme funkcionárov FK, že je u týchto (ročník 91 a mladší po dovŕšení 14. roku veku) potrebné k podkladom prikladať ŽP hráča, ak nebol hráč evidovaný ako žiak je potrebné aby túto skutočnosť potvrdil príslušný ObFZ na zadnej strane prihlášky.

8.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: 750228 Škvarka Peter Prosiek, 840426 Porubän Ivan S. Kríž, 620927 Engli Peter Fomat MT, 660320 Kusý Roman Fomat MT, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 680507 Miroslav Hanes ŠKP Detva, 810331 831118 Pavol Cigánik Petrovice, 882710 Erik Dubec Zbyňov, 770502 Mojmír Jandzík Petrovice, 860813 Miloš Rechtorík Nezb. Lúčka, 830613 Miroslav Valíček Kolarovice, 860423 Ondrej Halama Mojš. Lúčka, 750327 Róbert Mintál Istr. Rajec, 870805 Milan Poliak Poltár, 870519 Martin Gála Hronsek, 880929 Dušan Mikuláš Babín, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

 

NIKE PREMIER CUP 2006/07

BB kraj: 11. 9. 06 o 8.30 Lovča (Hlaváčik, Baran, I. Šimič ml., Levčík).

ZA kraj: 12. 9. 06 o 8.30 Diviaky (Blahušiak, Horák, Kuteľ, Zelezník).

 

Zmena DL č. 6

SFZ: Ružomberok – Čadca (SŽ a MŽ, Švec za Chudého, Kružliak za Šveca).

 

Zmena DL č. 7

Strečno – L. Hrádok (dorast, DZ Meliš za P. Ďuranu). SFZ: Ružomberok – Slovan (I. LSD a MD – hrá sa 16. 9. 06.

 

Predohrávka

B. Štiavnica – H. Nemce (8. kolo, III. liga SŽ a MŽ sk. C, 15. 9. o 10.00-12.00 Berta – Cima).

 

Dohrávka

Vyhne – H. Nemce (1. kolo, V. liga sk. C, 15. 9. o 16.00, Verkin za Laciaka).