Spravodaj č. 13/2006-2007

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 22. 9. 06, okrem iných:

1.       v odvolacom konaní

a)        v zmysle čl. 127 SP neprerokoval podanú žiadosť o zrušenie hosťovania hráča Michala Pavlíka do FK Š. Bane v prerstupovom termíne júl 2006 pre nesplnenie náležitosti stanovených čl. 123 SP, body b, c, d, e, f, g, h, i, j a k. Odvolací vklad 1 000 SK prepadá v prospech SsFZ.

b)        sa oboznámil s obsahom listu TJ Roháče Zuberec s pomenovaním žiadosť z 17. 9. 06 v ktorom žiada zmenu rozhodnutia DK zverejneného pod D-239. Obsah listu nespĺňa základné náležitosti na riešenie VV SsFZ.

2.       ďalej sa zaoberal plnením povinnosti vyplývajúcej z RS, časť VIII Tréneri, bod 2. Po rozsiahlej diskusii k tejto problematike:

a)        upúšťa od finančného postihu za neplnenie tejto povinnosti (nepredloženie trén. licencie) u družstiev mládeže za jarnú časť súť. roč. 2005/06. Prehľad o plnení tejto povinnosti uverejnený na web stránke SsFZ, naznačuje isté zlepšenie v tejto oblasti a dáva príslušným FK možnosť bezproblémového plnenia tejto povinnosti,

b)        zároveň upozorňuje FK, že neplnenie povinnosti o predložení licenč. preukazu trénera príslušných družstiev bude TMK, na základe „Zápisu zo stretnutí“ kontrolovať a v súť. roč. 2006/07 aj odstúpi všetky FK, ktorých družstvá (aj mládežnícke) nebudú plniť toto nariadenie, na riešenie DK SsFZ,

c)        pri tejto príležitosti vyzýva VV všetkých R súťaží SsFZ na dôsledné vyplnenie príslušnej rubriky v zápise o stretnutí a kapitánov, resp. ved. družstiev mládeže o preverenie vyznačenia uvedenej skutočnosti v zápise o stretnutí pri jeho prevzatí.

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Dňom 28. 9. 06 povoľujeme použiť k odohratiu MFS schválené pomocné HP vrátane škvárových

2.        Berieme na vedomie písomné zdôvodnenie FK Lisková.

3.        Žiadame FK Vyhne o predloženie všetkých RP družstva dosp. do 5. 10. 06 pod následkom discipl. opatrení.

4.        Upozorňujeme všetky FK, že v prípade priaznivých klimatických podmienok sa predohrá 5. 11. 06 prvé jarné kolo všetkých súťaží.

5.        Žiadame FK Rudinská o nahlásenie miesta odohratia MFS 10. kola Rudinská – Námestovo do 5. 10. 06

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

d)        predohrať MFS 12. kola IV. ligy dor. sk. SEVER Černová – Zuberec 20. 10. 06 (piatok) o 15.00,

e)        predohrať MFS 10. kola IV. ligy dor. sk. JUH D. Hámre – Tisovec 7. 10. 06 o 11.00. FK D. Hámre uhradí na účet SsFZ 150 SK,

f)          predohrať MFS 12. kola V. ligy dor. sk. A Podvysoká – Svrčinovec 21. 10. 06 o 14.00,

g)        odohrať MFS 10. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Rajec – Raková 17. 10. 06 (utorok) o 13.00-15.00. FK Rajec uhradí na účet SsFZ 150 SK,

h)        odohrať MFS 9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Rabča – O. Veselé 3. 10. 06 (utorok) o 14.00-16.00. FK O. Veselé uhradí na účet SsFZ 200 SK,

i)          predohrať MFS 11. kola III. ligy SD a MD D. Kubín – Námestovo 13. 10. 06 (piatok) o 12.00-14.30.

2.       Nariaďuje predohrať MFS:

j)          11. kola V. ligy dor. sk. C Badín – S. Ľupča a S. Kremnička – D. Niva 15. 10. 06 o 11.30,

k)        12. kola IV. ligy dor. sk. JUH D. Hámre – Detva 21. 10. 06 o 14.00,

l)          12. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – K. N. Mesto 21. 10. 06 o 12.00-14.00,

m)      12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B O. Veselé – S. Kríž 21. 10. 06 o 12.00-14.00,

n)        13. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C H. Nemce – S. Ľupča 28. 10. 06 o 12.00-14.00.

3.       Predvoláva na svoje zasadnutie 5. 10. 06 o 16.00 z MFS II. ligy SŽ sk. SEVER T. Teplice – Dlhá. FK T. Teplice: ved. dr. J. Petrovič, kap. A. Lupči 930817 a M. Kubík 920201; FK Dlhá: ved. dr. Ľ. Dulka, kap. J. Kukla 930127; R stretnutia Milan Wehle (ObFZ); o 17.00 z MFS 7. kola V. ligy dor. sk. D Kokava – Divín. FK Kokava: ved. dr. J. Ridzoň, kap. J. Telek 890521, T. Gajdoš 880811 a J. Nemčok 901023; FK Divín ved. dr. J. Strečko, kap. A. Spodniak 890915.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-396 Erik Ferko 920110 Revúca 4 SN od 25. 9. 06, 1-6-1b,

D-397 Radoslav Majer 920516 S. Ľupča 1 SN od 25. 9. 06, 1-4a,

D-398 Tomáš Pochyba 960417 Rudinská DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-399 FK Zvolen MD pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 23. 9. 06,

D-400 Pavel Capuliak ved. dr. FK Dlhá MŽ 2 SN od 25. 9. 06, 1-3a,

D-401 Ján Kováč tréner FK Sliač MD 4 SN od 25. 9. 06, 1-3b,

D-402 Peter Gočál 920322 Trstená 1 SP do 30. 6. 07, 1-1a, 100+200 SK uhradiť,

D-403 Jozef Grík tréner FK Radvaň dosp. 5 SN od 25. 9. 06, 1-3b, 100 SK uhradiť,

D-404 Michal Ňáčik 740219 Radvaň 1 SN od 25. 9. 06, 1-5a,

D-405 Marcel Turňa 750528 Č. Balog 5 SN od 25. 9. 06, 1-6-1b,

D-406 Michal Šrek 890424 H. Nemce 5 SN od 25. 9. 06, 1-3b,

D-407 Dušan Rusko ml. usporiadateľ FK Selce dosp. 5 SN od 25. 9. 06, 1-3b, 200+400 SK uhradiť,

D-408 Peter Šulaj 880309 Poltár 2 SP do 30. 6. 07, 1-4a,

D-409 Martin Abelovský 900328 V. Krtíš 2 SP do 30. 6. 07, 1-4a,

D-410 Miroslav Hrčka 870729 Poniky 1 SN od 25. 9. 06, 1-5a,

D-411 Peter Varga 860514 Hajnačka 1 SN od 25. 9. 06, 1-5a,

D-412 Miroslav Hronec 870404 Ružiná 1 SN od 25. 9. 06, 1-5a,

D-413 Marian Berec 850903 V. Krtíš 3 SN od 25. 9. 06, 1-3b,

D-414 Tomáš Baranyi 860211 Jesenské 5 SN od 25. 9. 06, 1-6-1b,

D-415 Ronald Necpál 841001 D. Hámre 3 SN od 25. 9. 06, 1-6-1b,

D-416 Andrej Levko 881202 D. Hričov 5 SN od 25. 9. 06, 1-3b,

D-417 Michal Smida 810602 Teplička 1 SN od 25. 9. 06, 1-5a,

D-418 Tomáš Birtus 890524 Skalité 1 SN od 25. 9. 06, 1-5a,

D-419 Ján Kvasňák 880131 Rabča 6 SN od 25. 9. 06, 1-6-1b,

D-420 Jozef Kajda 880126 L. Lúžna 2 SN od 25. 9. 06, 1-5a,

D-421 Ján Matlák 870614 Podbiel 1 SN od 25. 9. 06, 1-5a,

D-422 Eduard Šiška 771025 Zuberec 4 SN od 25. 9. 06, 1-6-1b,

D-423 Anton Bella 861115 Sučany 4 SN od 25. 9. 06, 1-2b,

D-424 Martin Baran 840709 Lisková 5 SN od 25. 9. 06, 1-3b,

D-425 Martin Jašica 841114 Trstená 1 SN od 25. 8. 09, 1-5a,

D-426 Roman Lofaj 890130 L. Hrádok 1 SN od 25. 9. 06, 1-5a,

D-427 Pavol Slovák 880719 Černová 5 SN od 25. 9. 06, 1-3b,

D-428 Michal Lupták tréner FK L. Sliače dorast 2 SP do 30. 6. 07, 1-3a, 200+400 SK uhradiť,

D-429 Vladimír Matejčík 690626 S. Bystrica 1 SN od 25. 9. 06, 1-5a,

D-430 Ján Godiš 820401 O. Jasenica DK hráčovi dňom 25. 9. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-431 Eduard Mydliar 691113 FK Dúbrava Dk hráčovi dňom 25. 9. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-432 Emil Baláž 800930 Tvrdošín DK hráčovi dňom 25. 9. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-433 Milan Šagúl 730812 Hnúšťa 3 SN od 18. 9. 06, 1-6-1b,

D-434 Viktor Vince 810610 Klenovec 2 SN od 25. 9. 06, 1-5a,

D-435 Jaroslav Michal 880823 D. Strehová DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-436 Ľubomír Jašica 840107 Námestovo 1 SN od 25. 9. 06, 1-5a,

D-437 Ľuboš Nemec 790212 Kremnička 2 SN od 25. 9. 06, 1-4a,

D-438 FK Rudinská dosp. uzatvorenie na 1 súť. stretnutie nepodm. (nad 25 KM) a zmena podm. trestu uzatvorenie ihriska na 1 súť. stret. na nepodm. od 21. 9. 06 + pokuta 20 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b a DP 2-6 za pokus o inzultáciu AR hráčom a trénerom, neprístojnosť HU, nedostatočnú uspor. službu a iné neprístojnosti v a po stretnutí 1. 9. 06,

D-439 FK Rudinská dosp. pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za manipuláciu s videozáznamom zo stretnutia 1. 9. 06,

D-440 Miroslav Šuraba st. tréner FK Rudinská dosp. 4 mesiace nepodm. po uplynutí predchádzajúceho trestu 1-3b, 200 SK uhradiť,

D-441 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Ľubomír Štelcl 850926 Priechod – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 07, Robert Korbel 721207 Dúbrava – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 07, Ľubomír Rusko 740818 Selce – zamieta sa, Robert Gyüre 731221 Selce – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 07,

D-442 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 12/2006-07, na návrh HK DK podľa DP 2-9 nepodm. zastavuje činnosť dňom 2. 10. 06 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: dospelí: Bánová, D. Ždaňa, K. N. Mesto, L. Lúčka, R. Sobota B, Zvolen, Kremnička, Kalinovo, Revúca, T. Štiavnička, Tvrdošín, Valča, K. Lieskovec, Belá, Dražkovce, Zuberec, Teplička, Klenovec, Č. Balog, D. Niva, Mýtna, Skalité, Trnové, Bánová B, Podbiel, Podvysoká, Predmier, Rosina, K. N. Mesto B; dorast: Kokava, Tempus RS, S. Ľupča, Pliešovce; SŽ: Radvaň, Žilina B, Krásno; MŽ: Hrochoť. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte č. Spravodajcu SsFZ, resp. označenie nedoplatku. Prípad nezrovnalosti riešte s HK, ktorá predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami,

D-443 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od  18. 9. 06: Jozef Krkoška 801106 Oščadnica, Milan Kubala 760918 S. Bystrica,

D-444 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 21. 9. 06: Gabriel Nagy 900913 Fiľakovo,

D-445 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 25. 9. 06: Jakub Sekereš 890209 Sliač, Dárius Šavlík 890522 Revúca, Ondrej Kajda 890104 L. Lúžna, Martin Škvarka 891003 Trebostovo, Jaroslav Michal 880823 D. Strehová, Roman Halúska 900513 K. N. Mesto, Ľuboš Januš 800831 Teplička, Ján Slúčik 810131 Kotr. Lúčka, Vladimír Škuta 841120 Závodie, Miroslav Nemček 781223 Varín, Roman Plávka 740203 Lisková, Vladimír Mazúr 731128 Vrútky, Rastislav Žíhlavník 800713 Bešeňová, Dušan Kaprálik 790213 O. Jasenica, Jozef Buvala 800918 Revúca, Michal Piar 810552 Poniky, Ján Dendiš 841205 H. Nemce, Marcel Turčan 790311 Sásová, Marian Teren 790518 Dudince, Erik Karasy 750428 D. Strehová, Peter Kuric 780614 Kremnička, Tomáš Šatura 830929 Králiky, Vladislav Masár 861113 L. Lúčka, Miroslav Kovalčík 780917 Rakytovce, Kamil Blaho 821217 Hliník, Richard Lukašík 740912 Trebostovo, Tomáš Mores 880801 D. Kubín, Anton Sidora 630608 Skalité,

D-446 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Peter Píš tréner Zvolen – chýba poplatok, Richard Valent 891123 Poniky, Michal Zátovský 891224 K. Lieskovec – chýba poplatrok za 4 ŽK, Ľuboš Kalazy 800126 Nenince – chýba poplatok za ČK. Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu k 30.9.2006 príslušnosti rozhodcov SsFZ k futbalovým klubom. Materiál zaslať na KR SsFZ v termíne do 5.10.2006.

2.       Opätovne upozorňujeme R delegovaných na stretnutia republikových súťaží  I. LS/M/D, II. LS/M/D, I. LS/M/Ž), aby vyplňovali len nové zápisy o stretnutí a zasielali nasledovne: I. LSD 1 originál a 3 kópie, II. LS/M/D 1 originál a 1 kópiu, I. LS/M/Ž 1 originál a 1 kópiu. Pre urýchlenie administratívnych prác vkladajte zápisy zo stretnutí do obálky spolu (nie jednotlivo) a prednou stranou.

3.       Dlhodobé oznamy a informácie pre R SsFZ sa nachádzajú na web-stránke SsFZ – Komisie - oznam.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ oznamuje trénerom  2. a 3. triedy, držiteľom licencií B, C a EURO B, že doškoľovací (obnovenie platnosti licencií) a rekvalifikačný (rekvalifikácia licencie z C na EURO B) seminár sa uskutoční dňa 17. novembra 2006 (piatok – štátny sviatok) od 09.00 hod v Banskej Bystrici. Prihlášky (s uvedením mena a priezviska, adresy, tel. kontaktu, licencie a typom semináru) je potrebné zaslať do 31. októbra 2006. Všetkým prihláseným trénerom budú následne zaslané pokyny a poštová poukážka na uhradenie účastníckeho poplatku: doškoľovací seminár – rozsah 4 hod./ 200.- Sk; rekvalifikačný seminár – rozsah 10 hod./ 600.- Sk

2.       TMK SsFZ otvára nový cyklus školenia 3. triedy / EURO B licencie, ktorý sa uskutoční v termínoch 16. – 19. 11. 2006, 08.- 10. 12. 2006 a 13. – 14. 2007. Z 78 prihlásených bolo vybratých 20 poslucháčov – oznámenie o prijatí bolo zaslané poštou.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)  

1.       Zaevidovala podnety FK: Skalité R a AR (Skalité – Rosina), L. Lúčka AR (L. Lúčka – D. Ždaňa), O. Jasenica R (Valča – O. Jasenica), V. Krtíš R (Poltár – V. Krtíš). Podnet FK L. Lúčka a O. Jasenica na základe nesplenenia čl. 4/a, , u FK L. Lúčka aj 3/a „Štatútu...“ odmieta. Podnety FK Skalité a V. Krtíš prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 5. 10. 06 i 15.45.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oznamujeme funkcionárom FK, že SFZ pripravil spoločne so svojimi partnermi propagačnú kampaň „Futbal je hra pre všetkých 2006“. Cieľom tejto kampane je oživiť na Slovenku futbalový život a zlepšiť vnímanie slovenského futbalu. Konkrétne pripravil SFZ, pre každý klub futbalový plagát, prostredníctvom ktorého bude každý FK na Slovensku spojený s touto kampaňou. Futbalové kluby v regióne stredného Slovenska si môžu tieto plagáty vyzdvihnúť na príslušnom oblastnom zväze.

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ videozáznam zo stretnutí najneskôr do 3. 10. 06 (zásadne používajte len VHS kazetu, alebo DVD): Valča – O. Jasenica, Dúbrava – Tvrdošín, Poltár – V. Krtíš (bezpodmienečne dodržať termín, viď KpRS), Podbiel – Zuberec.

3.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: K. Lieskovec, L. Štiavnica, Tvrdošín (všetci 8).

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: 780426 Erik Jančík Rykynčice, 890112 Igor Figura Kriváň (aj RL), 750909 Ivan Bartoš Terany, 840826 Miroslav Stieranka Babiná, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 850110 Marek Kurčina Kraľovany, 750228 Škvarka Peter Prosiek, 840426 Porubän Ivan S. Kríž, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 680507 Miroslav Hanes ŠKP Detva, 810331 831118 Pavol Cigánik Petrovice, 882710 Erik Dubec Zbyňov, 770502 Mojmír Jandzík Petrovice, 860813 Miloš Rechtorík Nezb. Lúčka, 830613 Miroslav Valíček Kolarovice, 860423 Ondrej Halama Mojš. Lúčka, 750327 Róbert Mintál Istr. Rajec, 870519 Martin Gála Hronsek, 880929 Dušan Mikuláš Babín, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

 

Zmena DL č. 9

Dudince – Žarnovica (I. Szabó za Fiľkusa),

Olováry – Vinica (Filkus za I. Szaba),

 

Zmena DL č. 10

Podbiel – Ludrová (DZ Knap za Špilu).