Spravodaj č. 17/2006-2007

 

Vzhľadom k tomu, že dňa 1.11.2006 (streda) je štátny sviatok, žiadame R a DZ, aby zápisy a správy DZ zo stretnutí odohraných v dňoch 28. a 29.10.06 bezpodmienečne zaslali listom 1. triedy v pondelok 30.10.06, najneskôr do 12:00 hod. R a DZ upozorňujeme, že plnenie uvedeného nariadenia bude kontrolované.

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 13. 10. 06 okrem iných zaoberal plnením podmienky o počte ml. družstiev FK štartujúcimi v súť. SsFZ dosp. VV konštatoval, že uvedenú podmienku, ktorú upravuje RS 2006/07 v časti VI. bod 2 neplnenia FK Kremnička (III. liga), Rudinská (III.), Belá (IV.). Na základe ustanovení RS 2006/07 časť XIX. bod 4 uhradia FK neplniace podmienku o počte ml. družstiev poplatok vo výške FK: Kremnička 15 000 SK (splatný ObFZ), Rudinská 15 000 SK (splatný SsFZ), Belá 15 000 SK (spaltný ObFZ MT) do 31. 12. 2006.

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Harmonogram pracovných porád členov VV so zástupcami FK: V. líg sk. A a B 6. 11. 2006 (pondelok) o 16.00 hod. v Strečne (Penzion Irenka); V. líg sk. C a D 7. 11. 2006 (utorok) o 16.00 hod v Divíne (Reštaurácia na ihrisku); IV. líg sk. SEVER  13. 11. 2006 (pondelok) o 16.00 v Stráňavách (Penzion Kúpalisko); IV. líg sk. JUH 14. 11. 2006 (utorok) o 16.00 vo Zvolene (Slov. reštaurácia, Za múrami); III. ligy 16. 11. 2006 (štvrtok) o 16.00 v B. Bystrici.

2.        Námietky kap.: Poltár – Kalinovo (H – neopodstatnené), Tisovec – Podlavice (H – neopodstatnené).

3.        Námietky FK Klenovec boli prerokované nasledovne: kontumujeme MFS V. ligy sk. D 12. kolo Cinobaňa – Klenovec podľa SP čl. 100/i. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Klenovec. Prípad postupujeme na doriešenie DK. Námietkový vklad 200 SK vraciame FK Klenovec.

4.        Žiadame FK Bánová B o písomné vyjadrenie k štartu hráča Daniel Medveď 830228 21. 10. 06 (počas PN) do 2. 11. 06 pod následkom discipl. opatrení.

5.        Zakazujeme FK Žilina B používať ako kabínu R miestnosť, ktorá slúžila na tento účel v MFS 22. 10. 06 pod následkom zákazu používať areál v Strážove na odohratie MFS III. ligy dosp.

6.        MFS IV. ligy Ružiná – Poniky. Na základe šetrenia na ŠTK 26. 10. 06 R Martin Tapfer odstupujeme na KR Ján Piaček ved. dr., Norbert Polievka 710505 kap. na DK. V platnosti zostáva výsledok dosiahnutý na HP.

7.        Oznam pre FK ohľadne počtu ŽK k 26. 10. 06: FK Dražkovce Juraj Ondrla 861203 4 ŽK (hráč odstál trest 22. 10. 06), FK Cinobaňa Ladislav Hríň 791222 5 ŽK.

8.        Predvolávame na zasadnutie ŠTK 2. 11. 06 o 16.00 DZ Ladislav Koncz.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)        predohrať MFS 16. kola III. ligy SD a MD Zvolen – Fiľakovo 3. 11. 06 (piatok) o 11.00-13.30. FK Zvolen uhradí na účet SsFZ 200 SK,

b)        odohrať MFS 14. kola V. ligy dorast sk. A D. Tižina – Hôrky v jarnej časti roč. 2006/07,

c)        odohrať MFS 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Hriňová v jarnej časti roč. 2006/07,

d)        predohrať MFS 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Sliač – Savon BB 1. 11. 06 (streda) o 10.00-12.00. FK Savon BB uhradí na účet SsFZ 200 SK.

2.       Oznamuje že FK:

a)        Fomat MT odohrá svoje doma hrané MFS 13. a 16. kolo III. ligy SD a MD na UT pri ZŠ Hurbanova v MT,

b)        Žiar B odohrá MFS 14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Žiar B – Hliník 4. 11. 06 o 13.00-15.00 na UT ako pozápas I. ligy žien.

3.       Kontumuje MFS:

a)        12. kola IV. ligy dorast sk. JUH Revúca – Tisovec priznáva 3 body askóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK Revúca podľa SP čl. 100/e.

b)        12. kola V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – H. Nemce priznáva 3 body a skóre 4:1 ponecháva v platnosti prospech FK S. Ľupča podľa SP čl. 100/e,

c)        11. kola II. ligy SŽ sk. SEVER K. N. Mesto – V. Rovné priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK K. N. Mesto podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča na cudzí ŽP).

d)        10. kola III. ligy SŽ sk. D Kalinovo – Tisovec priznáva 3 body a skóre 10:0 ponecháva v platnosti prospech FK Kalinovo podľa SP čl. 100/e.

4.       Oprava Spravodajcu č. 16 správy KM bod 3 ... III. ligy SŽ a MŽ sk. C Podbrezová C – S. Ľupča 4. 11. 06 o 10.00-12-00.

5.       Žiada R o urýchlené zaslanie nasledovných zápisov o stretnutí: III. liga MŽ sk. A Korňa – Skalité 6. kolo R Hlava, Čadca B – Čierne 10. kolo R Moják, Staškov – Čadca B 11. kolo R Samaj.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-598 Oprava trestu uvedeného pod D-559 účinnosť od 16. 10. 06,

D-599 DK odstupuje KR list funkcionára FK Bytča z 24. 10. 06 ohľadom stretnutia III. ligy SD Bánová – Bytča,

D-600 DK upresňuje účinnosť trestu uvedeného pod D-440 Miroslav Šuraba st. tréner FK Rudnská dosp. od 2. 11. 06 do 1. 3. 07,

D-601 Ondrej Jurčo 880506 Zuberec 4 SN od 23. 10. 06, 1-3b,

D-602 Tibor Pavlík 750606 K. Lieskovec 1 SN od 23. 10. 06, 1-5a,

D-603 Milan Kubačka 750206 Žaškov 1 SN od 23. 10. 06, 1-5a,

D-604 Tomáš Mrva 850323 Lisková 2 SN od 23. 10. 06, 1-5a,

D-605 Ján Dacho 840625 Tisovec 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-606 FK Tisovec dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 22. 10. 06,

D-607 Jozef Szöke 900131 R. Sobota B 6 SN od 23. 10. 06, 1-3b,

D-608 Na návrh ŠTK DK trestá Norbert Polievka 710505 Poniky 2 SP do 30. 6. 07, 1-10,

D-609 Na návrh ŠTK DK trestá Ján Piaček ved. dr. FK Poniky dosp. 4 SN od 26. 10. 06, 1-10,

D-610 Peter Javor 831204 Lubeník 3 SN od 23. 10. 06, 1-3b,

D-611 Martin Slížik 840815 H. Zalužany 5 SN od 23. 10. 06, 1-6-1b,

D-612 Na návrh ŠTK DK trestá Ladislav Hriň 791222 Cinobaňa 3 mesiace nepodm. od 26. 10. 06, do 25. 1. 07, 1-9-1b,

D-613 Na návrh ŠTK DK trestá Pavol Hrnčiar 750710 Cinobaňa 4 SN od 26. 10. 06, 1-9-2b,

D-614 Na návrh ŠTK DK trestá Jan Hríň ved. dr. FK Cinobaňa dosp. 6 mesiacov nepodm. od 26. 10. 06 do 25. 4. 07, 1-9-2b,

D-615 Na návrh ŠTK DK trestá Ladislav Bernáth tréner FK Cinobaňa dosp. 6 mesiacov nepodm. od 26. 10. 06 do 25. 4. 07, 1-9-2b,

D-616 Na návrh ŠTK DK trestá FK Cinobaňa dosp. zastavením činnosti na dve súť. stretnutia nepodm. + pokutou 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP v steretnutí 22. 10. 06,

D-617 Peter Fazekaš 891227 Tempus RS 1 SN od 23. 10. 06, 1-5a,

D-618 Tomáš Repka 880917 Vidiná 1 SN od 23. 10. 06, 1-5a,

D-619 Na návrh KM DK trestá Ladislav Korčok ml. ved. dr. FK V. Rovné SŽ 6 mesiacov nepodm. od 26. 10. 06 do 25. 4. 07, 1–9-2b,

D-620 Na návrh KM DK trestá Ladislav Korčok st. tréner FK V. Rovné SŽ 6 mesiacov nepodm. od 26. 10. 06 do 25. 4. 07, 1-9-2b,

D-621 Na návrh KM DK trestá Andrej Jandzík 931005 V. Rovné 4 SN od 26. 10. 06, 1-9-2b,

D-622 Na návrh KM DK trestá FK V. Rovné SŽ zastavením činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm. a pokutou 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča nas cudzí RP v stretnutí 14. 10. 06,

D-623 Marián Ondrúšek tréner FK Krásno MŽ 3 SP do 30. 6. 07, 1-3a, 200+400 SK uhradiť,

D-624 Filip Ďurík 920507 Pliešovce 1 SN od 23. 10. 06, 1-4a,

D-625 Michal Čákovský 920505 D. Niva 1 SN od 23. 10. 06, 1-5a,

D-626 Miroslav Polka 920911 Staškov 4 SN od 23. 10. 06, 1-3a,

D-627 Peter Végh 720626 Kováčová 4 SN od 16. 10. 06, 1-6-1a,

D-628 Ján Francisty 880628 Brusno 3 SN od 23. 10. 06, 1-2b,

D-629 Richard Valent 891123 Poniky 4 SN od 23. 10. 06, 1-3b,

D-630 Radoslav Minár 841123 Radoľa 1 SN od 23. 10. 06, 1-5a,

D-631 Peter Valášek 770225 Teplička 2 SN od 23. 10. 06, 1-5a, 200+400 SK,

D-632 Filip Šupej 890318 Hôrky 2 SP do 30. 6. 07, 1-2b,

D-633 Pavol Čelko 881116 Radoľa 4 SN od 23. 10. 06, 1-3b,

D-634 Vladimír Buček 871201 K. N. Mesto B 1 SN od 23. 10. 06, 1-5a,

D-635 Robert Kán 841110 Strečno 1 SN od 23. 10. 06, 1-5a,

D-636 Ján Macejko 860106 Radoľa 4 SN od 23. 10. 06, 1-3b,

D-637 Lukáš Gašpar 930420 Podbrezová B 4 SN od 23. 10. 06, 1-6-1b,

D-638 Na návrh KR DK trestá Roman Martinec R 4 SN od 30. 10. 06, DP 3-5, 200 Sk uhradiť,

D-639 Tomáš Medveď 890801 Č. Balog 2 SN od 23. 10. 06, 1-5a,

D-640 Erik Karasy 750428 D. Strehová 2 SN od 23. 10. 06, 1-5a,

D-641 Lukáš Sopko 870303 Brusno DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-642 Vladimír Vítek 710227 R. Sobota B 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-643 FK Brusno dosp. pokuta 8 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 22. 10. 06,

D-644 Peter Oboril 760828 Kremnička 2 SN od 23. 10. 06, 1-5a,

D-645 Martin Skotnický ved. dr. FK Bytča SD, DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-646 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Peter Turňa R na návrh KR zmena zvyšku trestu na 3 SP do 30. 6. 07, Eduard Mydliar 691173 Dúbrava, Emil Baláž 800930 Tvrdošín, Ján Godiš 820401 O. Jasenica, Martin Frim 800516 D. Hámre, Marian Dirbák 850829 Selce, Ľubomír Zvada 890316 LM Palúdzka – zamietajú sa, Tibor Šándor 841202 Tisovec – zamieta sa porušenie DP,

D-647 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 16. 10. 06: Peter Pšeno 760809 Ludrová, Juraj Ondrla 861203 Dražkovce,

D-648 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od  23. 10. 06: Zdenko Hauer 771017 Brusno, Vladimír Pánik 810724 Námestovo, Vladimír Vitek 710227 R. Sobota B, Miroslav Markovič 820515 R. Sobota B, Mário Sepeši 790221 D. Ždaňa, Marek Repčin 870715 Rakytovce, Juraj Šustek 820516 Makov, Stanislav Holáň 790617 K. N. Mesto B, Ľubomír Hvoľka 830918 Trstená, Matej Révay 840408 Kováčová, Matúš Vajda 871206 Priechod, Matej Riska 870112 H. Nemce, Dalibor Nasvetr 810629 Žarnovica, Vladimír Lavrov 851026 Žarnovica, Juraj Hríň 841207 Cinobaňa, Marek Slanina 831020 H. Zalužany, Miloš Beňuš 730601 Tisovec, Ján Hrvol 870924 Tisovec, Ján Dacko 840625 Tisovec, Milan Líška 650330 Ružiná, Ján Bažík 800709 Nižná, Martin Kampas 800627 Stráňavy, Pavel Lupták 880113 Tisovec, Jozef Pilz 911218 Rajec, Ondrej Koleno 880827 Krásno, Tomáš Korček 891118 Korňa, Martin Krnáč 881126 Bzovík, Oskar Oláh 900720 Jesenské, Atilla Bálint 901031 Jesenské, Ján Mičko 890924 Tempus RS, Ivan Tužinský 890602 N. Baňa,

D-649 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 23. 10. 06: Stanislav Maruniak 680410 Zuberec,

D-650 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Miroslav Čipčala 750715 Kalinovo, Ján Ďurčov 930717 Kováčová, Ivan Míček 910513 Martin – chýbajú poplatky za ČK, Tomáš Tóth tréner FK Jesenské dorast – chýba poplatok, Miroslav Gajdoš 881123 Radoľa, Ondrej Turčan 880117 S. Ľupča – chýba poplatok za 4 ŽK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Upozorňujeme R, že smerodajné delegovanie na jednotlivé stretnutia SsFZ a SFZ je Úradná správa  Spravodajcu SsFZ v denníku SME, zverejnené delegovanie na web-stránke SsFZ je zatiaľ len informatívne!.

2.       Upozorňujeme rozhodcov, že po vyplnení zápisu o stretnutí sú po skončení stretnutia povinný kapitánov družstva (u mládeži aj vedúcich družstva) informovať o napomínaných a vylúčených hráčoch  v stretnutí, čo podpisom kapitáni potvrdia v zápise.

3.       Oznamy a informácie pre rozhodcov SsFZ sa nachádzajú na web-stránke SsFZ/komisie /oznam KR.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       KDZ usporiada v prvej polovici februára 07 licenčný seminár pre DZ na získanie licencie A. Žiadame predsedov ObFZ, aby do 15. 12. 06 predložili návrhy na účastníkov seminára. Podmienky účasti na seminári zašleme predsedom ObFZ v osobitnom liste do 1. 11. 06.

2.       Berieme na vedomie oznámenie I. Kršku.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ oznamuje trénerom  2. a 3. triedy, držiteľom licencií B, C a EURO B, že doškoľovací (obnovenie platnosti licencií) a rekvalifikačný (rekvalifikácia licencie z C na EURO B) seminár sa uskutoční dňa 17. novembra 2006 (piatok – štátny sviatok) od 09.00 hod v Banskej Bystrici. Prihlášky (s uvedením mena a priezviska, adresy, tel. kontaktu, licencie a typom semináru) je potrebné zaslať do 31. októbra 2006. Všetkým prihláseným trénerom budú následne zaslané pokyny a poštová poukážka na uhradenie účastníckeho poplatku: doškoľovací seminár – rozsah 4 hod./ 200.- Sk; rekvalifikačný seminár – rozsah 10 hod./ 600.- Sk

2.       TMK SsFZ otvára nový cyklus školenia 3. triedy / EURO B licencie, ktorý sa uskutoční v termínoch 16. – 19. 11. 2006, 08.- 10. 12. 2006 a 13. – 14. 1. 2007. Z 78 prihlásených bolo vybratých 20 poslucháčov – oznámenie o prijatí bolo zaslané poštou.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)  

1.       Prijala podnety FK K. N. Mesto R (Rudinská – K. N. Mesto), Brusno R a AR (Brusno – R. Sobota B), K. Lieskovec R a AR (Dúbrava – K. Lieskovec), Rosina R (Kotr. Lúčka – Rosina). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ podnety FK Brusno a K. Lieskovec odmieta. Podnet FK K. N. Mesto a Rosina prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 2. 11. 06 o 15.30.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ videozáznam zo stretnutí najneskôr do 31. 10. 06 (zásadne používajte len VHS kazetu, alebo DVD): Rudinská – K. N. Mesto,  Brusno – R. Sobota B, Dúbrava – K. Lieskovec, Kotr. Lúčka – Rosina. V prípade FK Rudinská a Kotr. Lúčka žiadame bezpodmienečne dodržať termín z dôvodu prípravy podkladov na KpRS.

2.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali FK: Trebostovo a V. Krtíš.

3.       SFZ v súčasnosti pracuje na zmene svojich Stanov podľa vzoru FIFA. Ich I. verziu znenia prerokovali orgány SsFZ v júli t. r. Pripomienky k nim spolu s podnetmi ObFZ Čadca, D. Kubín, Žilina, L. Mikuláš a B. Bystrica sme zaslali na SFZ. Vyzývame ObFZ ak ešte pociťujú potrebu vyjadriť svoje námety k novým Stanovám SFZ, aby tak urobili čo najskôr a písomné stanovisko zaslali na SFZ do 27. 10. 06 (kópiu na SsFZ) na fax 02/49249577 alebo e-mail wanke@futbalsfz.sk. Následne pracovná skupina zmeny Stanov dopracuje a konečné znenie predloží na schválenie orgánom SFZ.

4.       V týchto dňoch UEFA a FARE (Football against racism in Europe) spoluorganizujú 7. ročník akcie Fare Action week (17. – 30.10.2006). Slovenský futbalový zväz podporil túto akciu tromi aktivitami: 1. V rámci 18. kola Corgoň ligy budú všetky zápasy začínať a končiť ukázaním troch červených kariet rozhodcami, 2. V spolupráci s organizáciou Ľudia proti rasizmuMinisterstvom školstva SR usporiadal SFZ výtvarnú súťaž „Futbal nás spája“ pre deti základných a stredných škôl,  3. SFZ vyhlásil vyššie spomínanú fotografickú súťaž pre všetky futbalové oddiely. Podmienky súťaže sú: fotografia s tematikou Futbal – Antirasizmus musí byť zaslaná najneskôr do 6.11.2006 na adresu SFZ alebo poslaná elektronicky na e-mail adresu: office@futbalsfz.sk. (k čierno-bielej alebo farebnej fotografii musí byť priložený stručný popis toho, čo znázorňuje, miesto a čas vzniku ako aj názov resp. označenie podujatia). Na výhercu čaká 20 vstupeniek na kvalifikačný zápas SR-Írsko , ktorý sa koná 8.9.2007. O víťazovi rozhodne porota zložená zo zástupcov SFZ. Informácia aj na www.futbalsfz.sk

5.       Žiadame ObFZ Lučenec o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: 730411 Michalec Jozef Podrečany, 730502 Princz Alexander V. Dravce, 670918 Urbančok Ivan Stará Halič, 661231 Sivok Igor Lipovany, 671112 Randis Milan Hrn. Ves, 620925 Ančo Miroslav Breznička, 840829 Szalai Norbert Fiľ. Kováče, 750408 Miklóš Norbert Vidiná, 810724 Filipiak Štefan FK Buzitka, 790620 Zvarík Lucian Stará halič, 700107 Ostrihoň Stanislav Hrnč. Ves.

6.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Tomáš Švaňa 861126 Poviná, 780426 Erik Jančík Rykynčice, 750909 Ivan Bartoš Terany, 840826 Miroslav Stieranka Babiná, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 680507 Miroslav Hanes ŠKP Detva, 870519 Martin Gála Hronsek, 880929 Dušan Mikuláš Babín, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

7.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov (prestupový termín – august, september): Marian Breyer 801020 V. Dubová, Matej Straka 871121 Stankovany, Lukáš Kmošena 870113 S. Kríž, Mitaš Roman 890429 Hliník, Maslen Vladimír 740403 Voznica, jáNOšíK Radoslav 810313 Lipovany, Teren Pavel 660507 Terany, Janotík Luboš 880909 Bziny, Suja Jaroslav 690331 Lehôtka, Poprac Vladimír 700613 B. Štiavnica, Dušan Poliak 801008 Boľkovce, Ján BlahušiaK 630414 Stankovany, Peter Šulaj 870127 Priechod, Matejík Marian 840405 N. Lúčka, Stískal Martin 850502 Hôrky, Rudolf Rubint 740610 Jakub, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Milan Gregor 851205 Brusno, Martin Giertl 870929 Kremnička, Peter Oboril 760828 Kremnička, Radič Ján 750623 Kokava n. R., Miroslav Holas 841202 Boľkovce, Jozef Matuška 830503 Boľkovce, Chaban Peter 910908 Selce, Jozef Neveďal 860519 Zborov n. B., Zatyko Jozef 660524 Olováry, Zolnay Arnold 860418 M. Kameň, Sýkora Ján 841024 S. Plachtince, Varholák Marian 781214 V. Krtíš, Mede Peter 850104 G. Jablonec; Dovaľ Marcel 870409 Breznička, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok, Kozár Miroslav 761021 Krahule, Andrej Kučera 890915 Vigľaš Pstruša, Paprčka Tomáš 890703 Z. Poruba, Perďoch Ján 811005 Klokočov, Pindiak Tomáš 850519 Námestovo, Zselyi Adrian 740618 Buzitka, Kelemen Norbert 760409 Olováry.

 

Zmena DL č. 13

Nenince – V. Blh (M. Kučera za Vankovú),

Martin – Podbrezová B (SD a MD, um. tráva ZŠ Hurbanová).

SFZ

Žilina B – Humenné (SD a MD, Čunderlík za Fízela).

 

Zmena DL č. 14

Martin – N. Baňa (SD a MD, um. tráva ZŽ Hurbanova),

Zvolen – Fiľakovo (SD a MD, 3. 11. o 11.00-13.30),

Černová – Strečno (dorast, oprava poradia, 4. 11. o 13.30, nová, Náther – ObFZ LM), 

D. Tižina – Hôrky (dorast, nehrá sa),

Sliač – Savon (SŽ a MŽ, 1. 11. o 10.00-12.00),

Žiar B – Hliník (SŽ a MŽ, um. tráva ZH, 13.00-15.00),

Podbrezová C – S. Ľupča (SŽ a MŽ, 4. 11. o 10.00-12.00).