Spravodaj č. 18/2006-2007

 

Na základe aktuálneho stavu počasia a nepriaznivej predpovede vývoja počasia na najbližšie dni, ruší ŠTK a KM SsFZ odohratie všetkých stretnutí 14. a 16. kola (III. ligy) súťaží SsFZ (predohrávka 1. jarného kola), ktoré sa mali odohrať 4. a 5. 11. 2006.

 

Športovo - technická komisia (predseda  Bruno Motyčka)

1.        Námietky kap.: K. N. Mesto – Brusno – neopodstatnená, D. Ždaňa – Rudinská – neopodstatnená, S. Bystrica – O. Jasenica – neopodstatnená, D. Hámre – Poniky – neopodstatnéná, Rosina – Žilina Závodie – neopodstatnená.

2.        ŠTK berie na vedomie potvrdenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci ohľadne zdravotného stavu hráčov ŠK Makov.

3.        ŠTK berie žiadosť FK Bytča na vedomie.

4.        ŠTK berie prípis FK Bánová B na vedomie.

5.        Žiadame predložiť vzájomnú dohodu o neodohratom stretnutí 13. kola Králiky – D. Strehová do 9. 11. 06.

6.        Na základe čl. 100/e Súť. poriadku kontumujeme MFS 13. kola V. liga sk. D Boľkovce – Cinobaňa, 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku 5:1 priznávame v prospech FK Boľkovce.

7.        Na základe čl. 100/c SP kontumujeme MFS 13. kola V. liga sk. A Radoľa – Bánová B, 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku 6:0 priznávame v prospech FK Radoľa.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Kontumuje MFS 13. kola:

a)        V. ligy dorast sk. D Cinobaňa – Klenovec, priznáva 3 body a skóre 3:0 ponecháva v platnosti prospech FK Cinobaňa, podľa SP čl. 100/e.

b)        II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Ružomberok B – K. Lieskovec priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Ružomberok B podľa SP čl. 100/b.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-651 DK ruší poplatok uvedený pod D-631 hráča Peter Valášek 770225 Teplička,

D-652 Ján Ďurčov 930717 Kováčová 4 SN od 30. 10. 06, 1-3a,

D-653 Ivan Míček 910513 Martin 2 SN od 30. 10. 06, 1-6-1a,

D-654 Ján Spodniak 920421 Hriňová 1 SP do 30. 6. 07, 1-4a,

D-655 Viliam Varhoľ 930526 Nižná 1 SP do 30. 6. 07, 1-1a,

D-656 Matej Karč 890626 Bziny 1 SN od 30. 10. 06, 1-5a,

D-657 Martin Krasula 840506 Trstená 4 SN od 30. 10. 06, 1-3b,

D-658 Milan Šiška 640131 Zuberec 4 SN od 30. 10. 06, 1-6-1b,

D-659 Michal Pančík 711217 LM Palúdzka 2 SN od 30. 10. 06, 1-6-1a,

D-660 Ján Gelien 910525 Hriňová 2 SN od 30. 10. 06, 1-5a,

D-661 Na návrh KM DK trestá FK Žilina B SŽ pokutou 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 a 2-1b za nepodpísanie zápisu po stretnutí a neprístojnosti ved. dr. v stretnutí 29. 10. 06,

D-662 Tomáš Tóth tréner FK Jesenské dorast 3 SN od 30. 10. 06, 1-3a,

D-663 Attila Fehervári 791005 Tomášovce 1 SN od 30. 10. 06, 1-5a,

D-664 Stanislav Krahulec 810329 V. Blh 3 SN od 30. 10. 06, 1-3b,

D-665 Zsolt Kovács 790902 Nenince 1 SN od 30. 10. 06, 1-5a,

D-666 Peter Petrok 741128 Hnúšťa 3 SN od 30. 10. 06, 1-3b,

D-667 FK Hr. Zalužany dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 29. 10. 06,

D-668 Ján Vajda 910214 L. Sliače 4 SN od 30. 10. 06, 1-6-1b,

D-669 Miloš Štrba 701101 S. Bystrica 1 SN od 30. 10. 06, 1-5a,

D-670 Anton Šumský 830830 S. Bystrica 4 SN od 30. 10. 06, 1-6-1b,

D-671 Stanislav Olšovský 831009 Makov 1 SN od 30. 10. 06, 1-5a,

D-672 Pavol Franek 880129 Skalité 1 SN od 30. 10. 06, 1-5a,

D-673 Martin Dadlík 900103 D. Hričov 1 SN od 30. 10. 06, 1-5a,

D-674 Miroslav Nemček 781223 Varín 1 SN od 30. 10. 06, 1-5a,

D-675 Pavol Kučera 670116 Závodie 1 SN od 30. 10. 06, 1-5a, porušenie kap. XX. bod 9 DP,

D-676 Rastislav Martinček 790420 K. Lúčka 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-677 Miroslav Čipčala 750715 Kalinovo 5 SN od 30. 10. 06, 1-6-1b, 200+400 SK uhradiť,

D-678 Stanislav Cút 890330 Pliešovce 4 SN od 30. 10. 06, 1-4a,

D-679 Jozef Šopa 870707 Hliník n. H. 4 SN od 30. 10. 06, 1-6-1b,

D-680 Roman Ološtiak 811222 D. Hámre DK hráčovi dňom 30. 10. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-681 Michal Piar 810522 Poniky DK hráčovi dňom 30. 10. 06 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-682 Pavel Berky usporiadateľ FK Jesenské dosp. 4 mesiace nepodm. od 30. 10. 06 do 28. 2. 07, 1-3c,

D-683 Robert Farkaš 790507 Jesenské 8 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3b,

D-684 FK Jesenské dosp. pokuta 8 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť hráča a usporiadateľa a nedostatočnú uspor. službu po stretnutí 29. 10. 06,

D-685 Lukáš Kordek 890913 Čadca 1 SN od 30. 10. 06, 1-5a,

D-686 FK Čadca SD pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku za neprístojnosť trénera v stretnutí 29. 10. 06,

D-687 Marek Jobko 790302 Rakytovce 2 SN od 30. 10. 06, 1-5a,

D-688 Roman Krivjančin 851215 D. Ždaňa 4 SN od 30. 10. 06, 1-6-1b,

D-689 Martin Kravec 861014 Rudinská 1 SN od 30. 10. 06, 1-5a,

D-690 Peter Mokroš ved. dr. FK Brusno dosp. 6 SN od 30. 10. 06, 1-3b,

D-691 FK D. Ždaňa dosp. 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v a po stretnutí 29. 10. 06,

D-692 FK Brusno dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 29. 10. 06,

D-693 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 23. 10. 06: Miroslav Gajdoš 881123 Radoľa,

D-694 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od  26. 10. 06: Michal Hulej 840130 Ružiná,

D-695 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 30. 10. 06: Martin Ryboň 810503 Rudinská, David Pagáč 861201 Krásno, Michal Gajdošík 820926 Námestovo, Andrej Stašiniak 790705 Námestovo, Lukáš Tesák 850308 Žilina B, Miroslav Repčín 870715 Rakytovce, Peter Lušnák 831012 Oščadnica, František Hollý 740915 Belá, Daniel Kalnický 750821 Valča, Martin Kubala 810504 L. Štiavnica, Pavol Poljak 641007 Raková, Ľuboslav Mikula 811030 Skalité, Juraj Lasička 790902 D. Hričov, Ján Šugár 871202 Varín, Peter Sokolovský 840817 Strečno, Ľubomír Belko 781021 Závodie, Miroslav Capko 850927 Závodie, Rastislav Martinček 790420 Kotr. Lúčka, Stanislav Drbiak 660816 Podbiel, Igor Vyskočáni 780502 Z. Poruba, Branislav Urgela 770526 Žiar B, Ondrej Turčan 880117 S. Ľupča, Daniel Užák 880808 Belá, Robert Kuťa 890730 Belá, Tomáš Horváth 890410 Belá, Luboš Belko 881225 Raková, Martin Kraľovanec 890408 Vrútky, Ivan Gáfrik 880430 Žarnovica, Ľubomír Micheľ 891018 Revúca, Dávid Bajs 891009 Selce, Maroš Barboriak 740828 Žiar B, Ján Bujňák 740804 Vyhne, Ján Slosiarik 750901 D. Niva, Peter Tomašovič 830506 Tomášovce, Štefan Drugda 811130 V. Blh, Pavol Ondrík 860216 Š. Bane, Juraj Jarkulič 830826 Selce, Csaba Pataky 830910 Hajnačka, Tibor Szókovács 790806 Hajnačka, Roman Medvec 730701 Revúca, Roman Packo 790405 Hliník, Jozef Sedliak 851023 Hlinik, Róbert Farkaš 790507 Jesenské, Marek Kubošný 831105 Makov, Matúš Štulajter 870521Podlavice.

D-696 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 30. 10. 06: Jaroslav Opatera 731115 Podbiel,

D-697 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Lukáš Lanc 930622 Žilina B, Mário Král 930301 Žilina B, Vladimír Fuják ved. dr. Žilina B, Tomáš Saling 950823 Dukla BB, Vladimír Škola tréner Čadca – chýbajú poplatky, Adam Šimko 880102 S. Kremnička, Marek Matuška 800607 Kalinovo, Ladislav Tóth 670823 Radzovce, Tomáš Šinal 890805 Podvysoká, Martin Mahdoň 870202 Bytča, Jozef Kajda 880126 L. Lúžna, Tomáš Hurák 891003 Tisovec, Jakub Hurák 880428 Tisovec – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Luboš Belko 881225 Raková, Matej Findra 890122 Kalinovo – chýbajú poplatky za ČK,

D-698 DK predvoláva na svoje zasadnutie 9. 11. 06 zo stretnutia D. Hámre – Poníky IV. liga sk. JUH dosp. o 15.30: FK D. Hámre: Jarmila Uramová HU, Ladislav Nanáčik prezident FK; DZ Ján Forgon. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disc. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 9.11.2006 o 15,15 hod. R Hrdličku (Tisovec – Podlavice).

2.       Spoločné zasadnutie KR SsFZ s predsedami KR ObFZ sa uskutoční dňa 22.11.2006 v Banskej Bystrici. Program a upresnenie miesta konania zasadnutia bude zverejnené v najbližšej ÚS.

3.       Dlhodobé oznamy a informácie pre R SsFZ sa nachádzajú na web-stránke SsFZ/Komisie/Oznamy.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Upozorňujeme predsedov ObFZ, že návrhy na školenie nových DZ očakávame do 15. 12. 2006. Návrhy po tomto termíne nebudeme akceptovať.

2.       Berieme na vedomie informáciu DZ V. Mušáka.

3.       Berieme na vedomie list DZ V. Baďuru o zmene údajov do RS: adresa Staškov 797, mobil 0902 963624, zam. 02/24895621.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ zaevidovala 64 prihlášok trénerov na rekvalifikačný seminár a 21 prihlášok trénerov na doškoľovací seminár, ktoré sa uskutočnia dňa 17. novembra 2006 (piatok, štátny sviatok) od 09.00 hod. v Banskej Bystrici v budove FHV UMB, Tajovského 40. Bližšie pokyny pre prihlásených trénerov s programom a poštovou poukážkou na uhradenie účastníckeho poplatku budú zaslané poštou do 10. novembra 2006.

2.       TMK SsFZ pozýva poslucháčov nového cyklu školenia 3.triedy / EURO B licencie na 1. blok v termíne 16. - 19. novembra 2006. Začiatok     školenia  je vo štvrtok 16. 11. o 09.00 hod. v budove Fakulty humanitných vied, Tajovského 40 vo vestibule Katedry telesnej výchovy a športu.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)  

1.       Prijala podnety FK: O. Jasenica AR (S. Bystrica – O. Jasenica), Valča R a AR (Belá – Valča), Kotr. Lúčka R a AR (Predmier – Kotr. Lúčka). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ podnety O. Jasenica a Valča dmieta. Podnet FK Kotr. Lúčka prijíma na ďalšie pokračovanie a zvoláva komisiu na 9. 11. 2006 o 14.00.

2.       Na svojom zasadnutí 2. 11. 06 prejednala sťažnosť FK: Prameň Kováčová na výkon R v MFS Dudince – Kováčová, vyhodnotila ju ako neopodstatnenú a čiastočne nepreukázateľnú, vklad 1 000 SK prepadá v prospech SsFZ; MŠK K. N. Mesto na výkon R v MFS Rudinská – K. N. Mesto, vyhodnotila ju ako neopodstatnenú, vklad 1 000 SK prepadá v prospech SsFZ; OŠK Rosina na výkon R v MFS K. Lúčka – Rosina, vyhodnotila ju ako opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR a KDZ SsFZ, vklad 1 000 SK sa vracia FK Rosina.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Pozývame členov odborných komisií SsFZ na tradičné stretnutie s vedením SsFZ, ktoré sa uskutoční 9. 11. 06 o 16.30 v penzióne Olympia na fut. štadione v Radvani. Zároveň žiadame predsedov odb. komisií, aby upresnili na sekretariát SsFZ účasť členov komisie na podujatí.

2.       Zasadnutie VV sa uskutoční 16. 11. 06 o 12.00 v B. Bystrici.

3.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ videozáznam zo stretnutí, najneskôr do 7. 11. 06 (zásadne používajte len VHS kazetu, alebo DVD): D. Hámre – Poníky, Kremnička – Námestovo, S. Bystrica – O. Jasenica, Belá – Valča a L. Lúčka – Bánová, Predmier – Kotr. Lúčka (bezpodmienečne dodržať termín z dôvodu prejednania na KpRS).

4.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali FK: Tvrdošín, Ružiná, Tisovec, Zvolen, Bytča (13. kolo).

5.       SFZ v súčasnosti pracuje na zmene svojich Stanov podľa vzoru FIFA. Ich I. verziu znenia prerokovali orgány SsFZ v júli t. r. Pripomienky k nim spolu s podnetmi ObFZ Čadca, D. Kubín, Žilina, L. Mikuláš a B. Bystrica sme zaslali na SFZ. Vyzývame ObFZ ak ešte pociťujú potrebu vyjadriť svoje námety k novým Stanovám SFZ, aby tak urobili čo najskôr a písomné stanovisko zaslali na SFZ do 27. 10. 06 (kópiu na SsFZ) na fax 02/49249577 alebo e-mail wanke@futbalsfz.sk. Následne pracovná skupina zmeny Stanov dopracuje a konečné znenie predloží na schválenie orgánom SFZ.

6.       Žiadame ObFZ Lučenec o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: 730411 Michalec Jozef Podrečany, 730502 Princz Alexander V. Dravce, 670918 Urbančok Ivan Stará Halič, 661231 Sivok Igor Lipovany, 620925 Ančo Miroslav Breznička, 840829 Szalai Norbert Fiľ. Kováče, 750408 Miklóš Norbert Vidiná, 810724 Filipiak Štefan FK Buzitka, 790620 Zvarík Lucian Stará halič.

7.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Tomáš Švaňa 861126 Poviná, 780426 Erik Jančík Rykynčice, 750909 Ivan Bartoš Terany, 840826 Miroslav Stieranka Babiná, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 680507 Miroslav Hanes ŠKP Detva, 870519 Martin Gála Hronsek, 750528 Juraj Krnáč ŠKP Detva, 810518 Martin Krnáč ŠKP Detva, 750320 Miroslav Tršo ŠKP Detva, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

8.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Marian Breyer 801020 V. Dubová, Lukáš Kmošena 870113 S. Kríž, Maslen Vladimír 740403 Voznica, jáNOšíK Radoslav 810313 Lipovany, Teren Pavel 660507 Terany, Janotík Luboš 880909 Bziny, Suja Jaroslav 690331 Lehôtka, Poprac Vladimír 700613 B. Štiavnica, Peter Šulaj 870127 Priechod, Matejík Marian 840405 N. Lúčka, Stískal Martin 850502 Hôrky, Rudolf Rubint 740610 Jakub, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Milan Gregor 851205 Brusno, Jozef Neveďal 860519 Zborov n. B., Sýkora Ján 841024 S. Plachtince, Varholák Mede Peter 850104 G. Jablonec; Dovaľ Marcel 870409 Breznička, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok, Kozár Miroslav 761021 Krahule, Andrej Kučera 890915 Vigľaš Pstruša, Paprčka Tomáš 890703 Z. Poruba, Perďoch Ján 811005 Klokočov, Zselyi Adrian 740618 Buzitka,