Spravodaj č. 32/2006-2007

 

Slovenský futbalový zväz upozorňuje žiadateľov, že dňom zverejnenia tohto oznámenia, prestupy, hosťovania, zrušenia hosťovania, žiadosti o uvoľnenie zo zahraničia a vyžiadanie hráčov zo zahraničia, základné registrácie a duplikáty registračných preukazov tieto Matrika SFZ bude vybavovať výhradne formou zaslania doporučenej poštovej zásielky.

Vybavené zásielky sa budú zasielať po vybavení žiadateľovi výhradne doporučenou poštou. Upozorňujeme, že nie je možné dokladovú dokumentáciu k vyššie uvedeným žiadostiam o vykonanie úradného výkonu doručiť, vybaviť a ani vyzdvihnúť osobne!

Ďalej upozorňujeme, že žiadateľ je povinný dodržať všetky zásady stanovené pre jednotlivé ohlásenia tak, ako je to uvedené v „Prestupových poriadkoch“ (vrátane priloženia fotografie, ak hráč vlastní tzv. „zalievaný“ registračný preukaz). Platby za vyššie uvedené úkony sa uhrádzajú výhradne bezhotovostným platobným stykom – poštovou poukážkou!

Stránkové hodiny pre konzultácie pre vopred telefonicky ohlásené stránky na č. t. 02/49249156 (využívajte aj záznamník!) sú v stredu 8.30-12.00 hod. a 13.00-15.00 hod.! Žiadame o rešpektovanie vyššie uvedených zásad!

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Potvrdzovanie súpisiek družstiev všetkých vekových kategórií, štartujúcich v súťažiach SsFZ, bude v dňoch 15. a 22. marca 2007 od 14,00 do 16,00 v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica. Upozorňujeme zároveň, že zoznam hráčov (ostatné FK, ktoré majú v príslušnej vekovej kategórii  zaradené v súťažiach len jedno družstvo) je platný na celý súťažný ročník. a nie je nevyhnutné ho obnovovať.

2.       Upozorňujeme FK, že na základe uznesenia VV SsFZ budú R a DZ v prvých kolách jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007 vykonávať kontrolu vybavenosti športových areálov.

3.       Na základe žiadosti  oznamujeme FK III. ligy Stred, že družstvo FK Kremnička odohrá v jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007 svoje doma vylosované MFS na ihrisku FK Priechod, vždy v nedeľu o 10,30 hod.

4.       Oznamujeme FK III. ligy Stred, že družstvo FK Jednota Bánová odohrá svoje doma vylosované MFS v jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007 v nedeľu v ÚHČ na ihrisku v Bánovej.

5.       Z dôvodu kolidácie MFS s družstvami mládeže, odohrá družstvo MFK K. N. Mesto MFS nasledovne: 18. kolo K. N. Mesto – R. Sobota B  7. 4. 2007 (sobota) o 15,30 hod.; 23. kolo K. N. Mesto – Bytča  12. 5. 2007 (sobota) o 16,30 hod.; 27. kolo K. N. Mesto – Rudinská  3. 6. 2007 (sobota) o 17,00 hod.

6.       Oznamujeme FK V. ligy sk. D, že družstvo FK Družstevník Olováry odohrá doma vylosované MFS

jarnej časti súťažného ročníka 2006/2007 vždy v sobotu v ÚHČ.

7.       Oznamuje FK ktoré štartujú v súť. V. liga sk. A, že mužstvá MŠK K. N. Mesto B sa odhlásilo zo súťaže. Mužstvá, ktoré majú vylosovane MFS s menovaným mužstvom majú v danom termíne voľno. Výsledky K. N. Mesto B po jesennej časti súť. roč. 2006/07 sa anulujú.

8.       Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. C 14. kola Žiar B - Dudince  1. 5. 07 UHČ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje, že FK:

a)        Šport Podbrezová B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v nedeľu o 10.00-12.15 na ihrisku vo Valaskej,

b)        K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.00-12.30.

c)        N. Baňa odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.30-13.00 na ihrisku v Rudne n. H.,

d)        Martin odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.00-12.30 na umelej tráve pri ZŠ Hurbanova ul.

e)        R. Sobota B odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy dorast sk. JUH v sobotu o 14.00 na ihrisku v Tornali.

f)          Bytča odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu UHČ,

g)        Hriňová odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. C v sobotu UHČ dosp.,

h)        Bytča odohrá svoje doma hrané MFS SŽ a MŽ sk. Sever v nedeľu o 10.00-12.00,

i)          K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER: 14. kolo KNM – Trstená 25. 3. 07 o 10.00-12.00, 16. kolo KNM – Námestovo 8. 4. 07 o 10.00-12.00, 18. kolo KNM - Bytča 22. 4. 07 o 11.00-13.00, 19. kolo KNM – T. Teplice 28. 4. 07 o 11.00-13.00, 21. kolo KNM – Belá 12. 5. 07 o 11.00-13.00, 23. kolo KNM – Martin B 27. 5. 07 o 11.00-13.00, 25. kolo KNM – Žilina B 10. 6. 07 o 11.00-13.00. V prípade nepriaznivého počasia na ihrisku v Povine. Hráči a R sa dostavia na štadión do K. N. Mesta.

j)          Bánová odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. A: 14. kolo 24. 3. 07 Bánová – Svrčinovec o 10.00-12.00, 16. kolo 7. 4. 07 Bánová – Rudinská 10.00-12.00 na ihrisku Brezany,

k)        Podvysoká odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. A v sobotu UHČ dosp.

l)          Bziny odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. B v sobotu UHČ dosp.,

m)      Tempus R. Sobota odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku ul. Družstevná RS,

n)        Cinobaňa odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. D v sobotu UHČ,

o)        Radzovce odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. D v sobotu o 14.00,

p)        Kokava n. R. odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy dorast sk. D v sobotu UHČ,

q)        Fomat Martin odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER v nedeľu o 10.00-12.00 na UT pri ZŠ Hurbanová.

r)         Šport Podbrezová B odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ-MŽ sk. JUH v nedeľu o 10.00-12.00 na ihrisku Brezna st. ihirsko pri Slovenke,

s)        Partizán Č. Balog odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH v nedeľu o 10.00-12.00,

t)         Korňa odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. A v nedeľu ako predzápas dosp. na ihrisku v Podvysokej,

u)        Šport Podbrezová C odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C v sobotu o 10.00-12.00 na ihrisku v Brezne st. ihrisko pri Slovenke,

v)         N. Baňa odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C v sobotu o 10.00-12.00 na ihrisku v T. Breznici,

w)       Žiar n. H. B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C v sobotu o 10.00-12.00 na UT v areáli štadióna, 23. kolo 26. 5. 07 Žiar B – B. Štiavnica na ihrisku v Lutile o 10.00-12.00,

x)        Zvolen B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C v nedeľu o 10.00-12.00 na UT vo Zvolene,

y)        Rabča odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. B v nedeľu ako predzápas dosp.,

z)        Liesek odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. B v nedeľu o 10.00-12.00,

aa)    Pliešovce odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. D v nedeľu ako predzápas dosp.,

bb)    R. Sobota B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. D v sobotu o 10.00-12.00 na ihrisku v Tornali.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        16. kola III. ligy SD a MD Martin – N. Baňa 1. 5. 07 (utorok) o 10.00-12.30,

b)        17. kola III. ligy SD a MD N. Baňa – L. Mikuláš 8. 5. 07 (utotok) o 10.30-13.00 na ihrisku v Rudne n. Hronom.

c)        14. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tisovec – Dudince 1. 5. 07 (utotok) o 14.00.

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)        21. kola V. ligy dorast sk. D Cinobaňa – Hnúšťa 13. 5. 07 o 14.00,

b)        14. kola V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Radzovce 24. 3. 07 o 14.30, 16. kolo V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Tomášovce 7. 4. 07 o 14.30, 18. kolo V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Kokava 21. 4. 07 o 14.30,

c)        14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Ružomberok B – Námestovo 25. 3. 07 o 14.00-16.00, 15. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Ružomberok B – T. Teplice 31. 3. 07 o 15.00-17.00. Dôvod: kolidovanie MFS.

d)        predohrať MFS 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Hriňová 24. 3. 07 o 10.00-12.00 UT v B. Bystrica. Dôvod: kolidovanie MFS.

e)        15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk.- A Svrčinovec – Skalité 1. 4. 07 o 10.00-12.00, 26. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Svrčinovec – Rudinská 17. 6. 07 o 10.00-12.00.

f)          14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Zvolen B – Brusno 24. 3. 07 o 10.00-12.00 na UT vo Zvolene.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-714 Na základe podkladov uvedených v Spravodajoch SsFZ č. 20-23/2006-2007, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 14.12.2006 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám FK: Rudinská dospelí, Brusno dospelí, Ružiná dospelí, Jesenské dospelí, Podbiel dospelí, Predmier dospelí, Čadca SD, Radvaň SŽ, T.Teplice SŽ. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ,ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín zimného seminára rozhodcov SsFZ sa uskutoční dňa 29. marca 2007 o 15,00 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici. Na seminári každý R uhradí ročný poplatok 250,- Sk v zmysle Zásad pre činnosť R  SsFZ a prinesie si (podľa dostupných možností) vyplnený evidenčný list rozhodcu.

2.       Fyzické previerky rozhodcov sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 12. apríla 2007 (R Žilinský kraj) a 13. apríla 2007 (R Banskobystrický kraj).

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Matričná komisia SsFZ oznamuje funkcionárom FK, že pri vybavovaní matričných úkonov  v prestupových termínoch marec a apríl 2007 sa môžu obracať priamo na členov MaK podľa územnej príslušnosti členov:

predseda – Stanislav Špila  0907 360 541 (bydlisko CA), Michal Ramšák 0903 862 692 (VK),  Jaroslav Vaňo

0905 899 427 (LM), Ján Forgon 0903 541 036 (RS), Eduard Maňúr 0907 841 477 (MT), Michal Hančiak 0908 903 689 (DK), Jozef Hreus 0907 559 621 (ZA) a Bruno Motyčka – sekretár komisie – 0907 806 995 (SsFZ BB).

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)                      

1.       TMK SsFZ pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 13. marca 2007 (utorok) o 11.00 hod. trénerov mládežníckych regionálnych výberov SsFZ: Ján Leitner, Ján Štrba, Patrik Palider, Miroslav Král, Ernest Peterke, Igor Bella

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK nariaďuje uhradiť pokuty podľa DP 2-6 uverejnené v Spravodajcovi č. 26/2006-07 z 27. 1. 07: III. liga: Rakytovce 2 000+300SK; R. Sobota B 2 000+300 SK; Rudinská 2 000+300 SK. Uvedené pokuty nariaďujeme uhradiť do 2. 3. 07 na účet SsFZ pod následkom riešenia DK. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť RP hráčov svojho FK a RP hráčov, ktorých platnosť je vyznačená do 31. 12. 2006 zaslali k výmene, spolu s potrebnými podkladmi, na Matričné miesto SsFZ, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Podklady k výmene: kompletne vyplnená prihláška k registrácii (len predná strana) s výrazným označením „výmena RP“, kópia dokladu na overenie RČ, fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok, starý RP a doklad o úhrade poplatku á 100 SK (možno aj za viacerých hráčov jedným poštovým poukazom). Upozorňujeme, že žiadosť o výmene RP by mal zasielať materský FK hráča. Zároveň upozorňujeme funkcionáro FK, že podrobnejšie informácie k registrácii hráčov, výmene RP a vystavenia duplikátov RP nájdu na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

2.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Marian Konušik 790827 Snaha Zborov, Ján Kurčina 731205 Breza, Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, Sekereš Peter 851029 Medzibrod. Švaňa 861126 Poviná, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 870519 Martin Gála Hronsek, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL. (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Lukáš Kmošena 870113 S. Kríž, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok.

 

DELEGOVANIE SFZ

 

I. LSD – 17. kolo – 17. 3. 2007 o 11.00 hod.

Ružomberok – Stropkov (SFZ – Baranček, Dvorštiak – SFZ),

B. Bystrica – Žilina (16. 3., SFZ – Urda, T. Kučera – SFZ).

 

I. LMD – 17. kolo – 17. 3. 2007 o 13.15 hod.

Ružomberok – Stropkov (Ondruš – Dvorštiak, Baranček),

B. Bystrica – Žilina (16. 3., Ambróz – T. Kučera, Urda).

 

I. LSD – 18. kolo – 20. 3. 2007 o 13.00 hod.

Podbrezová – B. Bystrica (SFZ – Pocklan, Chudý – SFZ),

Žilina – Ružomberok (SFZ – Putra, Ligas – SFZ).

 

I. LMD – 18. kolo – 20. 3. 2007 o 15.15 hod.

Podbrezová – B. Bystrica (Václavík – Chudý, Pocklan),

Žilina – Ružomberok (Lisická – Ligas, Putra).

 

II. LSDV a MDV – 17. kolo –   17. 3. 2007

R. Sobota – B. Bystrica B (16. 3. o 13.00-15.15, P. Budáč – Čičmanec, Kret – Halaj),

Radvaň – Snina (11.00-13.15, Fízel – Náther, Čunderlík – Truban),

Lučenec – Ružomberok B (10.00-12.15, I. Krahulec – Koós, Parobek – J. Hrčka).

 

I. LSŽS a MLŽS – 14. kolo – 17. 3. 2007 o 10.00-12.00 hod.

Žilina – Ružomberok (Ondák – Sikora, Krajči),

Fiľakovo – D. Kubín (Bencúr – I. Ostrihoň, Koštial),

Lučenec – Martin (Jánošoík – Zdechovan, Ja Kyzek),

Podlavice – Žiar n. H. (Horný – M. Majer, Dian),

B. Bystrica – R. Sobota (18. 3., Repiský – Marhefka, Faber),

Podbrezová – Čadca (Tokár – Debnár, Frontová),

L. Mikuláš – Žarnovica (I. Szabó – Vrtich, Balázsik).