Spravodaj č. 37/2006-2007

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Prerokované námietky kap.: Belá – O. Jasenica (hostia), Podbiel – Vrútky (hostia), Podlavice – Selce (domáci) – neopodstatnené.

2.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. C 15. kolo Dudince – H. Nemce SP čl. 100/i štart hráča Tomáš Bielik 840406 na neplatný RP. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H. Nemce. Prípad postupujeme na doriešenie na DK a KR.

3.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. C 15. kolo Č. Balog – Priechod SP čl. 100/d (inzultácia R hráčom hostí). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Č. Balog. Prípad postupujeme na doriešenie DK. FK Priechod uhradí náležitosti spojeneé s účasťou na zasadnutí ŠTK: R Ján Havran 219 SK, AR 1 Dušan Zdechovan 207 SK, AR2 Ján Gombala 230 SK, Ján Nosáľ 117 SK, FK Č. Balog 240 SK.

4.       Postupujeme R Roman Kružliak na doriešenie  KR za nerešpektovanie nariadenia ŠTK z 5. 4. 07.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Nariaďuje odohrať neodohrané MFS súťaží dorastu a SŽ a MŽ z hracích dní 24. a 25. 3. dňa 1. 5. (utorok) v UHČ, okrem schvalených vzájomných dohôd uverejnených v Spravodajcoch SsFZ.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        21. kola IV. ligy dorast sk. JUH Bušince – D. Hámre 12. 5. o 16.30,

b)        14. kola V. ligy dorast sk. A Svrčinovec – K. Lieskovec 8. 5. (utorok) o 15.00,

c)        14. kolo V. ligy dorast sk. A Staškov – D. Hričov 1. 5. (utorok) o 14.00,

d)        14. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Krásno – V. Rovné 8. 5. (utorok) o 10.00-12.00,

e)        14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Staškov – Turzovka 1. 5. (utorok) o 10.00-12.00,

f)          19. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Liesek – Vrútky 8. 5. (utorok) o 10.00-12.00,

g)        17. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Svrčinovec – Staškov 16. 5. (pondelok) o 15.00-16.30,

h)        14. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Pliešovce 8. 5. (utorok) o 16.00,

i)          14. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bytča – K. Lieskovec 8. 5. (utorok) o 10.00-12.00.

3.       Kontumuje MFS 16. kola:

a)        V. ligy dorast sk. C S. Kremnička – Lutila priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Lutila podľa SP čl. 100/e. Ospravedlnenie FK S. Kremnička berie na vedomie,

b)        V. ligy dorast sk. D Vidiná – Klenovec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Vidiná podľa SP čl. 100/e. Žiada FK Klenovec o písomné vyjadrenie sa k nedohratiu MFS,

c)        III. ligy SŽ sk. A R. Teplice – Turzovka priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK R. Teplice podľa SP čl. 100/c. Ospravedlnenie FK Turzovka berie na vedomie.

d)        III. ligy MŽ sk. B L. Mikuláš B – Vrútky priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. Mikuláš B podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Vrútky berie na vedomie.

4.       Námietka kap. T. Teplíc v MFS 16. kola V. ligy sk. B Trebostovo – T. Teplice bola prerokovaná ako bezpredmetná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

DK upozorňuje R a DZ na nerešpektovanie ustanovení kap. XXI. bod 11 RS 2006/2007 v častiach týkajúcich sa: spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch v rubrikách „ŽK“ a „ČK“ určuje komisia rozhodcov SsFZ, pričom DK dôrazne upozorňuje na správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách predných strán zápisov; pri priestupkoch podľa pravidla XII. A Pravidiel futbalu (sotenie, udretie, kopnutie, podrazenie, vrazenie a pod.) je rozhodca povinný uviesť na prednej strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“ skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja o loptu, bez úmyslu hrať s loptou, resp. v prerušenej hre. Rozhodca v popise priestupku neuvádza pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“; popis vylúčenia hráča v rubrike „vylúčení hráči“ – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis priestupku; popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK v rubrike „vylúčení hráči“ – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP(ČK po 2.ŽK).

D-786 Oprava trestu uvedeného pod D-755 Tomáš Vojtek 900428 Kalinovo 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3b, 100 SK uhradiť,

D-787 DK odstupuje KR a KM list FK Turzovka z 10. 4. 07,

D-788 DK odstupuje KR list FK Belá ohľadom stretnutia IV. ligy SEVER dorastu Lisková – Belá,

D-789 Rastislav Žíhlavník 800716 Bešeňová 2 SN po uplynutí trestu za 8 ŽK, 1-5a,

D-790 Vladimír Pánik 810724 Trstená 5 SN od 9. 4., 1-6-1b,

D-791 Peter Pazúrik 721117 Trstená 1 SN od 9. 4., 1-5a,

D-792 FK Černová dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí 8. 4.,

D-793 DK obdržala 2x poplatok 100 SK od FK Bziny bez uvedenia dôvodu úhrady, pričom zápis zo stretnutia dorastu FK Bziny nebol predložený na rokovanie DK,

D-794 DK odstupuje KR previennia R Michal Krahulec na riešenie – nedostatky vo vypisovaní kópii zápisov,

D-795 DK odstupuje KDZ previnenia DZ Slavomí Pšenica na riešenie – nedostatky v kontrolnej činnosti,

D-796 Jozef  Kučera 721210 Ružiná 1 SP do 31. 8., 1-10, 200 SK uhradiť,

D-797 Rudolf Repiský 790928 D. Hámre 2 SP do 31. 8., 1-10, 200 SK uhradiť,

D-798 Pavol Chaban 800423 Priechod 24 mesiacov nepodm. od 2. 4. 07 do 1. 4. 09, 1-6-3b,

D-799 Na základe vyýsledku prerokovania previnenia v stretnutí V. ligy sk. C Č. Balog – Priechod na ŠTK, DK trestá FK Priechod dosp. zastavením činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodm. + pokutou 15 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1d za inzultáciu R hráčom v stretnutí 1. 4.,

D-800 FK Trebostovo dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-6 za porušenie SP v stretnutí 1. 4.,

D-801 FK O. Jasenica dosp. pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti a nedostatočnú uspor. službu v stretnutí 1. 4.,

D-802 Martin Pindjak 880204 Námestovo 1 SN od 9. 4., 1-5a,

D-803 Martin Kravec 861014 Rudinská 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-804 MňSlavomír Selecký 860424 Hrochoť 4 SN od 9. 4., 1-6-1b,

D-805 Ľuboš Ľupták 851002 Vyhne DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-806 Peter Urgela 701031 Š. Bane 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-807 Na návrh ŠTK DK trestá Tomáš Bielik 840406 Dudince 4 SN od 12. 4., 1-9-1b,

D-808 Slavomír Uday ved. dr. FK Dudince dosp. 6 SN od 12. 4., 1-9-2b,

D-809 DK odstupuje KR previnenia R Ján Grenčík na riešenie,

D-810 Jozef Rerich 900926 H. Nemce 3 SN od 9. 4., 1-6-1a,

D-811 Martin Vaník 880301 Sl. Ľupča 2 SN od 9. 4., 1-5a,

D-812 Gabriel Šmíro 840912 V. Blh 2 SN od 9. 4., 1-5a,

D-813 Norbert Adamovič 781009 Boľkovce 4 SN od 9. 4., 1-6-1b,

D-814 Peter Gača 810515 Ľubeník 4 SN od 9. 4., 1-3b,

D-815 Václav Klejzár 890823 Hnúšťa 6 SN od 9. 4., 1-6-1b,

D-816 Martin Oláh 890724 Hnúšťa 6 SN od 9. 4., 1-6-1b,

D-817 Roland Fazekaš 910303 V. Blh 6 SN od 9. 4., 1-6-1b,

D-818 Ján Mičko 890924 Tempus RS hráč má naďalej zastavenú činnosť do vyriešenia previnenia,

D-819 Maroš Dreveňák 930101 Tvrdošín DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-820 František Čajka ved. dr. FK Tvrdošín SŽ 4 SN od 9. 4., 1-10,

D-821 Martin Bršlík 901112 K. N. Mesto 3 SN od 9. 4., 1-6-1b,

D-822 Michal Uličný 910330 Savon BB 1 SN od 9. 4., 1-5a,

D-823 Michal Mitaš 920129 Turzovka 1 SN od 9. 4., 1-5a,

D-824 Roland Šmahajčík 931030 Turzovka 5 SN od 9. 4., 1-3b,

D-825 Tomáš Zajac 920110 Turzovka 4 SN od 9. 4., 1-3b,

D-826 Miroslav Kopyčár ved. dr. FK Turzovka SŽ 8 SN od 9. 4., 1-3b,

D-827 Na návrh KM DK trestá Ján Kvičala tréner FK Turzovka SŽ 8 SN od 9. 4., 1-10, 200 SK uhradiť,

D-828 Na návrh KM DK trestá FK Turzovka SŽ pokutou 1 000 SK podľa DP 2-3 za svojvoľné opustenie HP družstvom FK,

D-829 Jakub Zamboj 951211 Badín 2 SP do 31. 8., 1-1a,

D-830 Stanislav Lubelec 890131 Lisková DK hráčovi dňom 9. 4. zastavuje činnosť do vyriešenie previnenia,

D-831 Michal Hýll 910107 Belá DK dňom 9. 4. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-832 Miroslav Švárny 760318 L. Štiavnica 1 SN od 9. 4., 1-5a,

D-833 Ján Bukovčan 781107 Valča 1 SN od 9. 4., 1-5a,

D-834 Jozef Slíž 800404 Podvysoká 2 SN od 9. 4., 1-5a,

D-835 Radoslav Maslák 900215 Rudiná 2 SP do 31. 8., 1-1a,

D-836 Michal Časnocha 881105 Skalité 3 SN od 9. 4., 1-6-1b,

D-837 Jaroslav Putorik 891226 Makov 1 SN od 9. 4., 1-5a,

D-838 Tomáš Molnár 870903 Hajnačka 2 SN od 9. 4., 1-4a,

D-839 Ondrej Bartko 780321 Hajnačka 2 SN od 9. 4., 1-5a,

D-840 Miroslav Ľalík 860717 Podlavice 1 SN od 9. 4., 1-1a,

D-841 Patrik Wollinger 870802 Tisovec 3 SN od 9. 4., 1-6-1b,

D-842 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. – čl. 31 bod 2 DP: Michal Slaný 890714 Dudince – trest hráča uplynul, Anton Šumský 830830 S. Bystrica, Martin Krasuľa 840506 Trstená, Jozef Telek 890521 Kokava – zamietajú sa, Lukáš Baran 890413 Podlavice – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 9., Roman Krivjančin 8514215 D. Ždaňa – zmena trestu na 1 SP do 30. 9., Ivan Gáfrik 880430 Žarnovica – zmena na 2 SP do 31. 8., Martin Slížik 840815 H. Zalužany – zmena trestu na 1 SP do 30. 9.,

D-843 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 9. 4. 07: Rastislav Žíhlavník 800617 Bešeňová, Ján Hoferica 751205 S. Bystrica, Pavol Bábeľa 809309 Revúca,

D-844 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 2. 4. 07: Igor Volko 810411 Kováčová, Tomáš Blažek 808404 Svrčinovec,

D-845 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 9. 4. 2007: Peter Urgela 701031 Š. Bane, Rastislav Košarník 870919 Š. Bane, Mário Chamula 830808 D. Niva, Lukáš Vachalík 811124 H. Nemce, Michal Ňáčik 740219 Radvaň, Jozef Masleňák 780613 Sklabiná, Maroš Kalázy 780703 Nenince, Jaroslav Iždinský 751004 Mýtna, Marek Budáč 750917 Mýtna, Vladimír Levický 740731 Lubeník, Peter Konček 650407 Lubeník, Peter Pobiják 871210 Predmier, Peter Zimen 861124 Varín, Andrej Krajíček 820327 Bánová B, Michal Hudec 830821 Bánová B, Milan Krivoš 780926 Černová, Ľubomír Tropek 850606 Trstená, Branislav Sluka 770321 Bánová, Martin Kravec 861014 Rudinská, Tomáš Scherer 861110 R. Sobota B, Slavomír Hlinka 790923 Vyhne, Miroslav Kaplánek 771026 Žaškov, Pavol Kuric 891211 Čadca, Juraj Štafen 820411 L. Lúčka, Juraj Vojtuš 861109 Oščadnica, Vladislav Brisuda 680426 Oščadnica, Tomáš Mikulka 771201 L. Štiavnica, Andrej Suchý 860427 Dúbrava, Pavol Madoš 871207 Poníky, Oto Szókis 870812 Hajnačka, Marek Novocký 880521 Námestovo, Juraj Kuchár 910303 Zvolen, Ján Pavlica 880624 Makov, Peter Zemaník 891123 Raková, Marek Erhardt 890618 Iľanovo, Jozef Pečík 891201 Trebostovo, Ivan Klima 880616 Cinobaňa, Richard Juráň 880304 Zuberec, Ján Sojka 781210 Radzovce,

D-846 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Ľubomír Tropek 850606 Trstená, Vladimír Levický 740731 – chýbajú poplatky za ČK, Juraj Sýkora 891103 Staškov, Tomáš Fajčík 890301 D. Strehová, Marek Slávik 790110 Olováry – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

DK predvoláva na svoje zasadnutie 19. 4. 07 o 16.15 Boľkovce – Vinica V. liga D, DZ Jozef Čunderlík, FK Boľkovce: Štefan Erdélyi HU; o 16.30 Klenovec – Tempus RS V. liga dorast sk. D FK Tempus RS: Boris Kurek 890524, Lukáš Krejčí 911006, Ján Mičko 890924, Oto Pósa ved. dr., Bohuslav Kasáč tréner, Július Vrábel prezident FK, R: Vladimír Ľupták; o 17.,00 Lisková – Belá IV. lga dorast sk. SEVER R: Peter Švec; o 17.15 Cinobaňa – V. Blh V. liga sk. D R: Milan Bariak, DZ: Pavol Romanec, FK Cinobaňa: Juraj Belko HU. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame všetky ObFZ o nahlásenie rozhodcov (min. 2 R) na doškoľovací seminár rozhodcov ObFZ (licencia A) na sekretariát SsFZ v termíne do 20.4.2007. V materiále je potrebné uviesť meno, priezvisko a trvalé bydlisko menovaného. Seminár sa uskutoční dňa 11.5.2007 v Banskej Bystrici. Pozvánka s program seminára a ďalšie pokyny budú frekventantom zaslané poštou

2.       Opravné fyzické previerky rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 11. mája 2007 o 12,30 hod. v rámci doškoľovacieho seminára R ObFZ (licencia A). Účasť a úspešné absolvovanie FP je podmienkou účinkovania R v jarnej časti 2006/2007 a zaradenia R na nominačnú listinu 2007/2008.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedňujeme: Macek: 21. 4., Dolník: 20. – 21. 4., Koša: 2. – 29. 4., Kanka: 20. – 24. 4., Meliš: 21. – 22. 4., Kmoško: 28. 4., Vrteľ: 21. – 29. 4., Borcovan: 1. 5., Marko: 5. 5. a 19. – 20. 5., Šmíd: 11. – 13. 5.

2.       Berieme na vedomie Pšenica k dispozícii od 2. 4.

3.       Zmena č. t. Alakša 0918 517499.

4.       26. 4. pozývame na zasadnutie komisie DZ Jána Hrčku – stretnutie D. Hámre – V. Krtíš.

5.       Komisia zobrala na vedomie rozhodnutie KpRS zo stretnutia Radoľa – Skalité V. liga 15. kolo a rozhodla pozastaviť delegáciu na 1 stretnutie DZ Oravec za nedostatočnú analýzu spolupráce R a DZ.

6.       Komisia zobrala na vedomie závery DK zo stretnutia IV. ligy Ružiná – D. Hámre a rozhodla pozastaviť delegáciu na 1 stret. DZ Pšenica za nedôslednú kontrolnu funkciu delegáta po stretnutí.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 19. 4. 07 o 10.00 v B. Bystrici.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK Tisovec (Fiľakovo – Tisovec), Revúca (Jesenské – Revúca), Podlavice (Podlavice – Selce), Valča (L. Štiavnica – Valča). Na základe nespl. čl. 4/a „Štatútu...“ všetky podnety odmieta.

2.       Komisia na svojom zasadnutí 12. 4.  prejednala sťažnosti FK: MFK Lokom. Zvolen na výkon R v MFS D. Ždaňa – Zvolen, sťažnosť vyhodnotila ako nepreukázateľnú, vklad 1 000 SK sa vracia FK Zvolen, Slovan Skalité na výkon R v MFS Skalité – Kotr. Lúčka, sťažnosť vyhodnotila ako nepreukázateľnú, vklad 1 000 Sk sa vracia FK Skalité, Slovan Skalité na výkon R a AR v MFS Radoľa – Skalité, sťažnosť vyhodnotila ako nepreukázateľnú, vklad 1 000 Sk sa vracia FK Skalité. Zároveň upozorňujeme FK D. Ždaňa, že videozáznam vyhotovený v predloženej kvalite je pre posudzovanie situácii v MFS nepoužiteľný a doporučuje prijať k jeho skvalitneniu opatrenia pod následkom riešenia DK. Zároveň opätovne upozorňujeme FK Radoľa, ale aj ostatné FK súťaží dosp., že z technických dôvodov je možné využiť na sekretariáte len záznam na veľkej VHS kazete, alebo na DVD nosiči.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oprava RS, časť ObFZ: ObFZ Žilina adresa: ObFZ ZA, Tvrdého 4, 010 01 Žilina. časť adresár FK: V. liga sk. B: FC 34 L. Mikuláš – palúdzka od 4. 4. manager FK Marian Matejka m 0903 802063; Slovan Trstená od 27. 3. predseda FK Jozef Gočál č. t. 043/5392876, m 0903 566680.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast, dospelí) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2007/08 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2007. hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK).

3.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Hajnačka (15. a 16. kolo), Ružiná, K. Lieskovec (15 a 16. kolo), Tvrdošín (15. 16), O. Jasenica, Makov, Rudinská (17, 18), Rakytovce, Brusno.

4.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 17. 4. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Fiľakovo – Tisovec, Jesenské – Revúca, L. Štiavnica – Valča.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007: Gordulič Pavel 790804 Lutila, Kupči Erik 770608 Slaská, Pastier Michal, 810704 Brehy, Straka Michal 881022 Stankovany, Lakatoš Albert 840202 Bátka, Chupáň Igor 771029 Rajec, 771108 Marek Urban O. Podzámok, 790124 Miroslav Marcinek O. Podzámok, Adamec Ján 781111 Husina, Baláž Milan 820417 Brehy aj RL, Bertók Ján 801103 Olováry, Brezinský Tomáš 840901 Olováry, Čipčala Roman 790927 Kalinovo, Haviar Marek 831116 Buzitka, Jaššo Tomáš 860312 Snežnica, Smolka Daniel 821011 Ochodnica, Šteuček Marek 780603 Agro Baník Dúbrava, Tuhársky Peter 850505 D. Strehová, Valentín Peter 731006 Krupina, Cárach Peter 680818 Hrboltová, Dobrocký Jozef 810107 Rapovce, Eliáš Marcel 820115 Hrboltová, Radics Richard 851221 Čakanovce, Solomon Marián 860103 Ochodnica, Švancár Erik 910226 Čadca, Zrnčík Patrik 7308247 Podbiel,

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZV o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007:  Ližbetin Peter 841119 Čabraď Badín, Kucharka Robert 681122 Babiná, Šuster Rastislav 891231 Z. Slatina.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, Sekereš Peter 851029 Medzibrod. 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 870519 Martin Gála Hronsek, (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok.

 

Zmena DL č. 17

K. Lieskovec – Oščadnica (13.00, nová Jodas – Fábry, Košarnik – Holáčik),

Revúca – Poltár (nová M. Majer – Repiský, Marhefka – Romanec),

Radzovce – Boľkovce (Galád za Grenčíka),

Fiľakovo – Martin (SD a MD, Galád za Grenčíka),

Revúca – Sliač (SŽ a MŽ, nová Marhefka – Repiský).

Dohrávka SsFZ

Heľpa – Detva (SŽ a MŽ, 13. kolo 8. 5. o 10.00-12.00).

Delegovanie SFZ

B. Bystrica – Púchov (SD a MD, Lisická za Putru),

Radvaň – Humenné (SD a MD, Ambróz za Urdu),

R. Sobota – Michalovce (SD a MD, 15. 4. o 11.00-13.15, Fajčík – Kret, Jo Kyzek – Uhrín).

 

Zmena DL č. 18

Belá – S. Bystrica (DZ Kmoško za Dolníka),

Bánová – Sliač (SD a MD, DZ Majsniar za Dolníka).