Spravodaj č. 38/2006-2007

 

Upozornenie pre R, DZ, kap. družstiev a ved. ml. družstiev

Opätovne dôrazne upozorňujeme na neplnenie si nariadenia VVS SsFZ ku kontrole vyplnenia zápisov zo stretnutí a ich kópií po MFS v kolónkach žlté karty. Množia sa z tohto dôvodu nezrovnalosti v evidencii ŽK medzi SsFZ a FK a následne aj tresty pre horemenovaných činovníkov. Podrobnejšie k pokynom v Spravodajcovi č. 30, pozri www.ssfz.sk.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Nariaďuje odohrať MFS IV. ligy sk. SEVER 18. kolo L. Štiavnica – Tvrdošín 22. 4. o 10.30 (vzájomná dohoda).

2.       Námietka FK Bešeňovej zo stretnutia Bešeňová – Z. Poruba 17. kolo bola prerokovaná ako neopodstatnená, námietka FK Z. Poruba bola prerokovaná a postúpená na KpRS.

3.       Námietka FK Vrútky zo stretnutia 17. kola Dražkovce – Vrútky bola prerokovaná ako neopodstatnená.

4.       Predvolávame na 26. 4. o 16.00 prezidentov FK Sučany Miroslav Plžik a ŠK Podbiel Ján Sitek.

5.       Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS 14. kola V. ligy sk. B Lisková – Žaškov 8. 5. o 16.30 na ihr. FK Lisková. FK Lisková uhradí za predelegovanie R a DZ 200 SK.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        22. kolo III. ligy SD a MD Námestovo – Savon BB 13. 6. (streda) o 14.30-17.00,

b)        25. kolo III. ligy SD a MD Č. Balog – Námestovo 30. 5. (streda) o 14.30-17.00,

c)        14. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER L. Sliače – Lisková 8. 5. (utorok) o 16.30,

d)        19. kolo V. ligy dorast sk. C Bzovík – S. Kremnička 28. 4. (sobota) o 15.00; 21. kolo V. ligy dorast sk. C H. Nemce – S. Kremnička 12. 5. o 16.30. FK S. Kremnička uhradí na účet SsFZ 200 SK za predelegovanie,

e)        19. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Rajec – Turzovka 8. 5. (utorok) o 10.00-12.00. FK Rajec uhradí na účet SsFZ 200 SK,

f)          17. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. D D. Strehová – Poltár 8. 5. (utorok) o 10.00-12.00.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)        25. kola III. ligy SD a MD Zvolen – Podbrezová B 23. 5. (streda) o 14.30-17.00 na ihr. v Lieskovci,

b)        24. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Zvolen B – Kováčová 3. 6. o 10.00-12.00 na ihr. v Lieskovci. Dôvod: kolidovanie MFS.

c)        20. kola V. ligy dorast sk. C S. Kremnička – Badín 5. 5. o 14.00, 22. kolo S. Kremnička – H. Hámre 19. 5. o 14.30, 23. kolo S. Kremnička – Šalkova 26. 5. o 15.00, 25. kolo S. Kremnička – Brusno 9. 6. o 15.00,

d)        18. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Štivnik – Krásno 22. 4. o 13.00, 20. kolo Štiavnik – Zuberec 6. 5. o 13.30.

3.       Kontumuje MFS:

a)        17. kola V. ligy dorast sk. A K. Lieskovec – Staškov priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech K. Lieskovca podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča J. Sýkora 891103 v dobe zast. činnosti),

b)        17. kolo II. ligy MŽ sk. JUH Zvolen – Radvaň priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK Zvolen podľa SP čl. 100/e.

c)        15. kolo II. ligy MŽ sk. JUH Savon BB – Radvaň priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Savon BB podľa SP čl. 100/e.

4.       Berie na vedmoie ospravedlnenie FK Klenovec pre nedohrané MFS 16. kola V. ligy sk. D.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-847 Na návrh KR Michal Krahulec R 2 SN od 19. 4., 3-4c 200 SK uhradiť,

D-848 Na návrh KR Ján Grenčík R 4 SN od 12. 4., 3-5, 200 SK uhradiť,

D-849 Ján Mičko 890924 Tempus RS 4 SN od 9. 4., 1-3b, 100+200 SK uhradiť,

D-850 Michal Michulec 880913 Bziny 3 SN od 9. 4., 1-6-1a,

D-851 Ľubomír Tropek 850606 Trstená 2 SN od 16. 4., 1-5a,

D-852 Vladimír Levický 740731 Lubeník 5 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 16. 4., 1-3b,

D-853 FK Dúbrava dosp. pokuta 4 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka a funkcionára 15. 4.,

D-854 Stanislav Lubelec 890131 Lisková 4 SN od 9. 4., 1-4a,

D-855 Michal Hýll 910107 Belá 2 SN od 9. 4., 1-4a,

D-856 Juraj Sýkora 891103 Staškov, 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-9-1b,

D-857 Jozef Michalík ved. dr. FK Staškov dorast 6 SN od 19. 4., 1-9-2b,

D-858 René Kurek 940212 Revúca 3 SN od 16. 4., 1-6-1b,

D-859 Radoslav Šimko 700719 Hliník, 4 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 16. 4., 1-6-1b,

D-860 Marián Priadka 880127 Dudince, 3 SN od 16. 4., 1-6-1b,

D-861 Milan Bajnok 890926 Krupina 1 SN od 16. 4., 1-2b,

D-862 Martin Targoš 880501 Krásno 4 SN od 16. 4., 1-6-1b,

D-863 Marek Huntoš 861016 Bešeňová 2 SN od 16. 4., 1-5a,

D-864 Jozef Olos 770328 Bešeňová 2 SN od 16. 4., 1-6-1a,

D-865 Martin Kmeť 841213 Z. Poruba DK na základe čl. 18 bo d1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-866 Branislav Kovalčík 750104 Černová DK hráčovi dňom 16. 4. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-867 Ľubomír Vajdečka 891210 Trstená 3 SN od 16. 4., 1-6-1a,

D-868 Matúš Jendreas 880829 Rabča 3 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-6-1a,

D-869 Róbert Sláva 790412 Hrochoť 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-870 Radoslav Katina 820122 Vyhne 1 SN od 16. 4., 1-5a,

D-871 Ján Gelieň 910525 Hriňová 1 SN od 16. 4., 1-1a,

D-872 Tomáš Bartošík 890406 Šalková 3 SN od 16. 4., 1-6-1b,

D-873 Vladimír Bartánus 891021 L. Sliače 1 SN od 16. 4., 1-5a,

D-874 Ivan Hulej 820803 Belá DK hráčovi dňom 16. 4., zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-875 Jozef Mesiarik ved. dr. FK D. Strehová dorast 1 SP do 31. 8., 1-10,

D-876 Lukáš Súlovský 880904 Bánová 2 SN od 16. 4., 1-5a,

D-877 Ján Dacho 840625 Tisovec 4 SN od 16. 4., 1-6-1b,

D-878 Lukáš Medvecký 20921 Palúdzka 3 SN od 16. 4., 1-6-1b,

D-879 Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec hráč do 24. 4. zašle na DK písomné vyjadrenie k podpisu neuvedenej ŽK v zápise po stretnutí K. Lieskovec – Oščadnica (na zápise FK Oščadnica) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-880 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. – čl. 31 bod 2 DP: Peter Bohuš 820930 Zvolen, Roman Ološtiak 811222 D. Hámre, Michal Piar 810522 Poniky – zamietajú sa, Štefan Drugda 811130 V. Blh – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 9. 07,

D-881 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu – čl. 31 bod 1 DP: Ivan Miček 910513 Martin – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 1 DP,

D-882 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 2. 4. 07: Jakub Poctavek 881216 Kalinovo,

D-883 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 9. 4. 07: Tomáš Fajčík 890301 D. Strehová, Zdenko Polák 900224 Bziny,

D-884 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 16. 4. 2007: Viktor Žingor 880102 D. Strehová, Peter Brčák 861222 Námestovo, Vladimír Mahút 840417 K. N. Mesto, Tomáš Martinec 830203 Králiky, Jaroslav Horčík 830328 L. Lúčka, Marek Kocian 880906 Bytča, Peter Tvrdý 861215 Bytča, Daniel Caniga 751110 K. Lieskovec, Vladimír Matejčík 690626 S. Bystrica, Peter Čiernik 801206 O. Jasenica, Juraj Orčo 820824 Nižná, Peter Kihik 830120 L. Štiavnica, Roman Šupina 821117 Kalinovo, Andrej Murín 850111 Hliník, Štefan Šviržovský 701224 Hliník, Marian Kopáč 790224 Rosina, Peter Kocka 840704 H. Nemce, Robert Sláva 790412 Hrochoť, Ľuboš Ľupták 851002 Vyhne, Marian Venglár 760828 Š. Bane, Marek Slávik 790110 Olováry, Juraj Sýkora 891103 Staškov, Pavol Hrnčiar 750710 Cinobaňa, Ján Pagáč 841005 Poltár, Michal Štancel 891009 Fomat Martin, Patrik Hladký 890514 Sliač, Lukáš Löbb 900526 Savon BB, Róbert Pšenica 890821 Podlavice, Peter Medveď 890701 Podbrezová B, Juraj Klembora 891204 L. Hrádok, Martin Hulina 880112 Detva, Erik Stanko 880920 Krupina, Igor Jonata 890708 Krupina, Adam Slovák 901127 Revúca, Vladimír Korytiak 890205 Badín, Tomáš Sobkuliak 880814 Trebostovo, Matúš Jendreas 880829 Rabča, Peter Frič 881226 L. Sliače,

D-885 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 16. 4. na 2 MFS: Jakub Sekereš 890209 Sliač, Ivan Černák 740928 Sklabiná, Michal Kuboš 760705 Nižná, Ján Slúčik 810131 K. Lúčka,

D-886 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Pavol Franek 880129 Skalité, Peter Kováč 890328 Selce, Lukáš Ďugel 900504 Rudiná – chýba poplatok 4 ŽK, Peter Guzy tréner FK Dúbrava, Marian Jančík zdrav. D. Niva, Pavel Oremus zdrav. FK D. Hamre – chýbajú poplatky, Ivan Randík 760405 D. Hričov – nesprávny poplatok za 4 ŽK,

DK predvoláva na svoje zasadnutie 26. 4. 07: Kalinovo – D. Strehová V. liga sk. D dorast o 16.15 R: Martin Tapfer, DZ: Jozef Libiak; K. Lieskovec – Oščadnica IV. liga dosp. o 16.30 R: Peter Jodas, DZ: Viktor Holáčik; Staškov – Hôrky V. liga sk. A dorast o 16.45 R: Juraj Šuška; Trstená – Černová V. liga sk. B o 16.50 FK Trstená: Martin Pánik 830425, FK Černová: Branislav Kovalčík 750104; D. Hámre – Fiľakovo IV. liga o 17.15 FK D: Hámre: Jarmila Vranová HU, Ladislav Hanáčik prezident FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Opätovne žiadame všetky ObFZ o nahlásenie rozhodcov (min. 2 R) na doškoľovací seminár rozhodcov ObFZ (licencia A) obratom na sekretariát SsFZ. V materiále je potrebné uviesť meno, priezvisko a trvalé bydlisko menovaného. Seminár sa uskutoční dňa 11.5.2007 v Banskej Bystrici. Pozvánka s program seminára a ďalšie pokyny budú zaslané poštou len nahláseným frekventantom s uvedením trvalého bydliska.

2.       Opravné fyzické previerky rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách dňa 11. mája 2007 o 12,30 hod. v rámci doškoľovacieho seminára R ObFZ (licencia A). Účasť a úspešné absolvovanie FP je podmienkou účinkovania R v jarnej časti 2006/2007 a zaradenia R na nominačnú listinu 2007/2008.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Na zasadnutie 26. 4. o 16.30 pozývame Rudolfa Oravca DZ stretnutia V. ligy Radoľa – Skalité, o 17.00 Jozefa Libiaka DZ stretnutia V. ligy dorast Kalinovo – D. Strehová, o 17.30 Viktora Holáčika DZ stretnutia K. Lieskovec – Oščadnica IV. liga.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Medzioblastné turnaje výberov ObFZ „95“ sa uskutočnia 22. mája 2005 (utorok). Žiadame poriadateľov jednotlivých skupín: A skupina ObFZ Žilina (ZA,CA), B skupina ObFZ Lipt. Mikuláš (LM,DK,MT), C skupina ObFZ Žiar  n. Hr. (ZH,ZV,BB) a D skupina ObFZ Veľký Krtíš (VK,RS,LC), aby včas oznámili účastníkom a na SsFZ miesto a čas začiatku jednotlivých turnajov.

2.       Žiadame záujemcov o účasť v novom ročníku turnaja žiakov (po 1.1 1993) NIKE PREMIER CUP, aby kompletne vyplnené prihlášky (boli zaslané poštou na jednotlivé FK príslušnými ObFZ) zaslali na SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica do 30. apríla 2007.

3.       Výberový zápas žiakov „94“ BB kraj – ZA kraj sa uskutoční dňa 26. apríla 2007 (štvrtok) o 10.30 hod. na UT v areáli FK DUKLA Banská Bystrica. Nominácie boli zaslané poštou.

4.       Finálové turnaje MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO (žiaci po 1.1.94) sa uskutočnia: Banskobystrický kraj - 03. mája 2007 (štvrtok) od 09.00 hod. na miniihrisku v areáli DUKLA B.Bystrica – účastníci Dukla B. Bystrica, ŽP Podbrezová, FK Žiar n. Hronom, MFK Lokomotíva Zvolen, LAFC Lučenec, FC Rimavská Sobota; Žilinský kraj -  09. mája 2007 (streda) od 09.00 hod. v Ružomberku na miniihrisku pri ZŠ Kľačno – účastníci MFK Ružomberok, FOMAT Martin, MFK Dolný Kubín, MŠK Námestovo, MŠK Žilina, FK Čadca.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK Selce (Selce – Kalinovo), Trebostovo (S. Bystrica – Trebostovo), Belá (Stráňavy – Belá), Námestovo (Námestovo – Králiky), a D. Strehová (Rudinská – D. Strehová). Na základe nespl. čl. 4/a „Štatútu...“  podnety FK Selce, Trebostovo, Belá a D. Strehová odmieta.

2.       Podnet FK Námestovo a po preverení úhrady poplatku aj FK Tisovec (Fiľakovo – Tisovec) prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie zvoláva na 26. 4. o 15.30 na SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zmena RS 2006/07 časť adresár FK V. liga sk. B FC 34 LM Palúdzka: manager Marian Matejka m 0905 231461, web www.fc34.sk, e-mail fc34@fc34.sk.

2.       Sekretariát SsFZ žiada FK Klenovec o zaslanie kópie vyúčtovania odmeny R v stretnutí 15. kola V. ligy dorast sk. D Klenovec – Tempus RS hraného 1. 4. 07. termín do 25. 4. 2007.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK republ. súťaží dorast, dospelí) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2007/08 zaslali na SsFZ najneskôr do 15. 5. 2007. hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 100 SK á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK).

4.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Rudinská (17.18,19 – posledné upozornenie), K. Lieskovec (15,16,17 – posledné upozornenie), Nižná (17).

5.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 24. 4. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Hliník – Tisovec, Trstená – Černová, K. Lieskovec – Oščadnica, S. Bystrica – Trebostovo, Stráňavy – Belá, Cinobaňa – V. Blh, Selce – Kalinovo, Rudinská – D. Strehová.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007: Gordulič Pavel 790804 Lutila, Kupči Erik 770608 Slaská, Pastier Michal, 810704 Brehy, Straka Michal 881022 Stankovany, 771108 Marek Urban O. Podzámok, 790124 Miroslav Marcinek O. Podzámok, Baláž Milan 820417 Brehy aj RL, Bertók Ján 801103 Olováry, Brezinský Tomáš 840901 Olováry, Čipčala Roman 790927 Jakub, Haviar Marek 831116 Buzitka, Jaššo Tomáš 860312 Snežnica, Smolka Daniel 821011 Ochodnica, Šteuček Marek 780603 Agro Baník Dúbrava, Tuhársky Peter 850505 D. Strehová, Valentín Peter 731006 Krupina, Cárach Peter 680818 Hrboltová, Dobrocký Jozef 810107 Rapovce, Radics Richard 851221 Čakanovce, Solomon Marián 860103 Ochodnica, Švancár Erik 910226 Čadca, Zrnčík Patrik 7308247 Podbiel,

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZV o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007:  Ližbetin Peter 841119 Čabraď Badín, Kucharka Robert 681122 Babiná, Šuster Rastislav 891231 Z. Slatina.

8.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, Sekereš Peter 851029 Medzibrod. 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 870519 Martin Gála Hronsek, (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok.

 

Zmena DL č. 18

L. Štiavnica – Tvrdošín (10.30).

 

Zmena DL č. 19

Brusno – Rudinská (Králik za Dvorštiaka),

Mýtna – Sklabiná (DZ Forgon za Michalka).

 

Neodohrané MFS

Lisková – Žaškov (8. 5. o 16.30),

L. Sliače – Lisková (dorast, 8. 5. o 16.30, Vrtich – ObFZ LM).

 

SFZ

Ružomberok – Bardejov (SD a MD, Harezník za Králika),

Žiar – BB (SD a MD, DZ Michalko za Forgona),

B. Bystrica – Žilina (SŽ a MŽ, nová Peter Turňa – M. Krahulec, Kratochvíla).