Spravodaj č. 41/2006-2007

 

Upozorňujeme funkcionárov, hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov ako aj širokú futbalovú verejnosť, že na oficiálnej stránke SsFZ www.ssfz.sk sme zriadili diskusné forum, kde môžu prezentovať svoje názory na rôzne problémy v našom futbale a vzájomne o nich diskutovať.

Slovenský futbalový zväz pripravuje zmeny vo Futbalových normách SFZ. Z tohto dôvodu žiadame všetkých členov VV SsFZ, členov odborných komisií SsFZ ako aj celé futbalové hnutie, aby svoje pripomienky a námety k zamýšľanej zmene jednotlivých súčastí futbalových noriem (najmä disciplinárneho a prestupového poriadku) zaslali na sekretariát SsFZ, najneskôr do 25.5.2007.

Upozornenie pre R, DZ, kap. družstiev a ved. ml. družstiev

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Prerokované námietky: Trebostovo – Tvrdošín – hostia, Tisovec – Selce – domáci, Žiar B – Dudince – hostia – neopodstatnené; Ludrová Dražkovce – hostia, Teplička – Radoľa – hostia, Poltár – Ružiná – hostia - postúpené na KR.

2.       Kontumujeme MFS IV. ligy sk. SEVER L. Štiavnica – Stráňavy podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča Peter Barták 800919). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. Štiavnica. Prípad postupujeme na DK, KR a KDZ.

3.       Kontumujeme MFS III. ligy Rakytovce – Brusno podľa SP čl. 100/i. V platnosti ponechávame výsledok dosiahnutý na HP. Prípad postupujeme na DK, KT.

4.       Žiadame FK D. Niva a hráča Mario Chamula 830808 o písomné vyjadrenie ohľadne štartov v MFS počas PN do 17. 5. 07 pod následkom disciplinárnych opatrení.

5.       Žiadame R Ján Ondruš o predloženie dokladu o zaslaní Zápisu o stretnutí z MFS T. Štiavnička – Makov z 1. 5. 07 do 17. 5. 07.

6.       Námietky FK L. Štiavnica – Makov boli prerokované ako opodstatnené – nám. vklad 200 SK sa vracia FK L. Štiavnica.

7.       Žiadame FK Rudinská a Kremnička o predloženie vzájomnej dohody ohľadne odohratia MFS 22. kola do 17. 5. 07.

8.       Žiadame FK Strečno o písomné vyjadrenie ohľadne neúplného vyhotovenia videozáznamu z MFS Strečno – D. Hričov do 17. 5. 07.

9.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 17. 5. 07 o 16.00 z MFS Oščadnica – Dúbrava R Martin Kuteľ, DZ Jozef Kahan, Štefan Vojtuš – prezident FK Oščadnica, zároveň neakceptujeme vzájomnú dohodu, o výsledku MFS sa rozhodne na zasadnutí ŠTK 17. 5. 07; o 16.30 z MFS Nenince – Mýtna R Jakub Fáber, AR1 Anton Jánoš, AR2 Ľubomír Kratochvíla, DZ Vojtech Jančok, z FK Mýtna Pavel Urbančok ved. dr., Milan Caban 740318, Jozef Tóth – HU; o 17.00 z MFS Radoľa – Skalité R Roman Kružliak, AR1 Pavol Kupka, DZ Rudolf Oravec, z FK Radoľa Jozef Macúš ved. dr., Ján Luprich 770115.

10.   Kontumujeme MFS IV. ligy sk. SEVER Valča – Tvrdošín podľa čl. 100/i SP. Výsledok dosiahnutý na ihrisku ponechávame v platnosti (neoprávnený štart hráča hostí Medvecký Miroslav 750529 v zastavenej činnosti). Prípad postupujeme na DK (hráč, ved. dr.).

11.   Na základe žiadosti FK Bytča odsúhlasujeme HP na štadióne FK Hliník pre stretnutia mládeže do konca súť. roč. 2006/07. Hostia, R a DZ sa dostavia na štadión FO KINEX Bytča.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        26. kola III. ligy SD a MD Sliač – Zvolen 25. 5. (piatok) o 14.30-17.00,

b)        23. kolo V. lga dorast sk. D Tempus RS – Hnúčťa 30. 5. (streda) o 16.00,

c)        21. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – Belá 30. 5. (streda) o 14.30-16.15,

d)        20. kolo II. ligy SŽ a MŽ Dukla BB B – Lučenec B 16. 5 (streda) o 14.00-16.00 na ihr. v Rakytovciach,

e)        20. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čadca B – Rudinská 16. 5. (streda) o 15.30-17.30,

f)          14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B L. Mikuláš – Z. Poruba 15. 5. (utorok) o 15.00-17.00,

g)        21. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Liesek – Nižná 16. 5 (streda) o 15.00-17.00,

h)        22. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – Námestovo 19. 5. o 10.00-12.00 na UT v ZA.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)        24. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – Predmier 3. 6. o 14.00,

b)        25. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – L. Sliače 10. 6. o 14.00,

c)        24. kolo V. ligy dorast sk. D Kalinovo – Klenovec 3. 6. o 14.00,

d)        26. kolo V. ligy dorast sk. D Kalinovo – Tomášovce 17. 6. o 14.00.

3.       Kontumuje MFS:

a)        16. kola III. ligy SD Bytča – Sliač priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sliač podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča M. Cudrák 900227 v dobe zast. činnosti),

b)        20. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Krupina – Tisovec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Krupina podľa SP čl. 100/e,

c)        14. kolo V. ligy dorast sk. A Skalité – Rudina priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Skalité podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča M. Martinca 900513 v dobe zast. činnosti),

d)        14. kolo V. ligy dorast sk. B Rabča – Sučany priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Sučany podľa SP čl. 100/b,

e)        20. kolo V. ligy dorast sk. D Jesenské – Cinobaňa priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Jesenské podľa SP čl. 100/e,

f)          20. kolo II. ligy MŽ sk. JUH Radvaň – Sliač priznáva 3 body a skóre 0:10 ponecháva v platnosti prospech FK Sliač podľa SP čl. 100/e,

g)        14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Blatnica – O. Veselé priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Blatnica podľa SP čl. 100/b,

h)        14. kolo V. ligy dorast sk. D Kokava – Klenovec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Klenovec podľa SP čl. 100/d. FK Kokava uhradí R J. Kyzekovi cestovné vo výške 200 SK,

i)          20. kolo V. ligy dorast sk. A Makov – K. Lieskovec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK K. Lieskovec podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča M. Vojteka 900205 v dobe zast. činnosti 8 ŽK).

4.       Námietka kap. FK:

a)        K. Lieskovec v MFS 20. kola V. ligy dorast sk. A Makov – K. Lieskovec bola prerokovaná ako neopodstatnená a postúpená na KR,

b)        Svrčinovec v MFS 20. kola V. ligy dorast sk. A Staškov – Svrčinovec bola prerokovaná ako neopodstatnená a postúpená na KR.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-964 Oprava trestu uvedeného pod D-941 Ján Kvasňák 880131 Rabča 6 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-3b, 100 SK uhradiť,

D-965 FK Fiľakovo dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 29. 4.,

D-966 Na návrh KM Ľubomír Radič 880120 Kokava, 24 mesiacov nepodm. od 7. 5. 07 do 6. 5. 09, 1-6-3b, 100 SK uhradiť,

D-967 Na návrh KM FK Kokava dorast zastavenie činnosti na 4 súť. stret. nepodm. + pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1d za inzultáciu R hráčom v stretnutí 1. 5.,

D-968 Na návrh KM Michal Cudrák 900227 Bytča 4 SN od 3. 5., 1-9-1b, 100 SK uhradiť,

D-969 Na návrh KM Ondrej Skotnický ved. dr. FK Bytča SD 6 SN od 10. 5., 1-9-2b,

D-970 Štefan Hrubčo 780810 Š. Bane 4 SN od 3. 5., 1-3b,

D-971 Roland Dodok 751103 Dudince 8 SN od 3. 5., 1-3b,

D-972 Richard Slobodník 760717 Priechod 1 SN od 3. 5., 1-5a,

D-973 Marcel Turčan 790311 Sásová 1 SN od 3. 5., 1-5a,

D-974 Marek Kocián 880906 Bytča 2 SN od 3. 5., 1-5a,

D-975 Juraj Tvrdý 860602 Rudinská 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-976 Stanislav Urban 810903 Dúbrava 3 SN od 3. 5., 1-2b,

D-977 Jaroslav Hradský 850129 Tvrdošín 2 SN od 7. 5., 1-5a,

D-978 František Zrník 690731 T. Štiavnička 1 SN od 3. 5., 1-5a,

D-979 Tomáš Vojtuš 890408 Košťany 4 SN od 3. 5., 1-3b,

D-980 Michal Prepelica 800923 Ružiná 1 SN od 3. 5., 1-5a,

D-981 Ján Slúčik 810131 K. Lúčka 1 SN od 3. 5., 1-5a,

D-982 Štefan Ligač 880102 Staškov DK hráčovi dňom 3. 5. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-983 Martin Badlík 900102 D. Hričov DK hráčovi dňom 3. 5. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-984 Branislav Noga 820116 Dražkovce 4 SN od 3. 5., 1-6-1a porušenie kap. XX. bod 9 RS 2006/07,

D-985 Adrian Rakyta 850913 Vrútky 1 SN od 3. 5., 1-5a,

D-986 Lukáš Vodecký 900424 Podlavice 5 SN od 3. 5., 1-6-1b,

D-987 Michal Šnirc 920502 Čierne 2 SN od 3. 5., 1-5a,

D-988 Tomáš Jurkov 930628 Sučany 1 SN od 3. 5., 1-5a,

D-989 Ján Kincl 880307 Hôrky 1 SN od 3. 5., 1-5a,

D-990 Na návrh ŠTK Peter Mrník 890208 Brusno 4 SN od 7. 5., 1-9-1b,

D-991 Na návrh ŠTK Martin Sokol 800525 Brusno DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-992 Na návrh ŠTK Peter Mokroš ved. dr. FK Brusno dosp. 6 SN od 7. 5., 1-9-2b,

D-993 Csaba Pataki 830910 Hajnačka 1 SN od 7. 5.,1-4a,

D-994 Peter Šandor 870928 Tisovec DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-995 Dalibor Strmeň 720120 Ružiná 5 SN od 7. 5., 1-3b,

D-996 Matej Líška 850721 Ružiná 2 SN od 7. 5., 1-2b,

D-997 Na návrh ŠTK Slavomír Meliš ved. dr. FK Stráňavy dosp. 6 SN od 7. 5., 1-9-2b,

D-998 Na návrh ŠTK Radoslav Cetera 820616 DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-999 Na návrh ŠTK Peter Barták 800919 Stráňavy 4 SN od 7. 5., 1-9-1b,

D-1000 Milan Caban 740318 Mýtna DK hráčovi dňom 7. 5. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1001 Branislav Kaplik 840815 Radoľa 2 SN od 7. 5., 1-6-1a porušenie kap. XX. bod 9 RS 2006/07,

D-1002 Tomáš Blažek 880404 Svrčinovec 4 SN od 7. 5., 1-3b porušenie kap. XX. bod 9 RS 2006/07,

D-1003 Patrik Cyprich 910504 Svrčinovec 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a porušenie kap. XX. bod 9 RS 2006/07,

D-1004 Marek Poništ 900530 K. N. Mesto 5 SN od 7. 5., 1-6-1b,

D-1005 Peter Kováč 890328 Selce 1 SN od 7. 5., 1-5a,

D-1006 Na návrh KM DK žiada do 15. 5. David Drexler 920313 K. Lieskovec o predloženie písomného vyjadrenia k previneniu pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 5. 5.) a poplatok za prerokovanie previnenia. písomné vyjadrenia a poplatky zašlú aj ved. dr. a tréner v tomto stretnutí,

D-1007 Lukáš Teren 881009 Dudince 1 SN od 7. 5., 1-5a,

D-1008 Maroš Adamus 890924 Nižná 1 SN od 7. 5. 1-5a,

D-1009 Lukáš Zelienka 841128 Sučany 1 SN od 7. 5., 1-5a,

D-1010 Peter Lauko 871221 Lisková DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-1011 Peter Jankovič 881205 V. Blh 2 SN od 7. 5., 1-5a,

D-1012 Ján Nemček 901023 Kokava 2 SN od 7. 5., 1-5a,

D-1013 Jozef Levčík 750504 Mýtna 5 SN od 7. 5., 1-3b,

D-1014 Adam Bernát 900523 Lutila 1 SN od 7. 5., 1-5a,

D-1015 Richard Ševčík 800721 Radvaň 2 SN od 7. 5., 1-5a,

D-1016 Mario Chamula 830808 D. Niva 4 SN od 7. 5., 1-6-1b,

D-1017 Milan Dúbravec 780912 Cinobaňa 4 SN od 7. 5., 1-5b,

D-1018 Roman Packo 790406 Hliník 2 SN od 10. 5., 1-4a 200 SK uhradiť,

D-1019 Na návrh KM Robert Gaňa 910321 K. Lieskovec DK žiada do 15. 5. o predloženie písomného vyjadrenia k svojmu previneniu (pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 5. 5.) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-1020 Na návrh KM Marcel Martinec 900513 Rudina DK žiada do 15. 5. o predloženie písomného vyjadrenia k svojmu previneniu (neoprávnený štart hráča po 4 ŽK v stretnutí 1. 5.) a poplatku za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-1021 FK V. Krtíš dorast pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 5. 5.,

D-1022 FK Tisovec pokuta 4 000+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 5. 5.,

D-1023 Pavol Kmeť ved. dr. FK Ludrová dosp. 6 SN od 7. 5., 1-3b,

D-1024 FK Ludrová dosp. 1 500+300 SK za prerokovanie priestupku podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 6. 5.,

D-1025 Na návrh ŠTK Miroslav Medvecký 750529 Tvrdošín DK dňon 7. 5. zastavuje činnosť hráčovi do vyriešenia previnenia. hráč do 15. 5. zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart po 4 ŽK v stretnutí 6. 5.)  a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-1026 Na návrh KM Martin Vojtek 900205 Makov DK žiada do 15. 5. o predloženie písomného vyjadrenia k svojmu previneniu (neoprávnený štart po 8 ŽK v stretnutí 6. 5.) a poplatku za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-1027 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. – čl. 31 bod 2 DP: Martin Oláh 890724 Hnúšťa, Václav Klejzár 890823 Hnúšťa – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP, Miroslav Čipčala 950715 Kalinovo – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31. 10. 07, Slavomír Uday ved. dr. FK Dudince dosp., Marek Adamčiak 861229 Lisková – zamietajú sa,

D-1028 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 3. 5. 07: Stanislav Hornák 681223 Rudinská, Martin Frimm 800516 D. Hámre, Martin Vojtek 900205 Makov 100 SK uhradiť,

D-1029 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 7. 5. 07: Miloš Štrba 701101 S. Bystrica, Ladislav Krajč 740501 Olováry, Martin Sokol 800525 Brusno,

D-1030 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 30. 4. 2007: Martin Žubor 910911 Lisková 100 SK uhradiť,

D-1031 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 3. 5. 2007: Juraj Tvrdý 860602 Rudinská, Peter Brodňan 840901 Rudinská, Tomáš Teren 840305 Dudince, Walter Poliak 760112 Poniky, Roman Šeling 790627 Nižná, Ľubomír Horváth 751228 Valča, Juraj Lukašík 800121 Trebostovo, František Novák 791005 Tvrdošín, Jaroslav Hradský 850129 Tvrdošín, Miroslav Medvecký 750529 Tvrdošín 200 SK uhradiť, Robert Machyna 740805 Stráňavy, Ján Kadaši 771102 Strečno, Marek Kokavec 850616 Varín, Tibor Klus 780126 Predmier 200 SK uhradiť, Jozef Matuška 780426 Kláštor, Daniel Kanderka 850201 Podbiel, Kristian Šalga 890130 K. N. Mesto, Andrej Hurta 900924 Hliník, Martin Jaso 881206 D. Strehová, Ľubomír Radič 880126 Kokava, Radovan Pajunk 900419 Trstená,

D-1032 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 7. 5. 2007: Peter Loučka 891106 Podlavice, Dalibor Pobožný 880220 Č. Balog, Tomáš Viglaský 881013 N. Baňa, Juraj Kovalčík 890101 Černová, Martin Daňo 881106 Stráňavy, Miloš Šiška 880527 Zuberec, Jozef Psota 881127 K. Lieskovec, Dominik Húšťava 910906 Rudina, Patrik Cyprich 910564 Svrčinovec, Alexander Forien 900930 H. Hámre, Milan Bútor 880411 Klenovec, Jakub Haško 900730 D. Hámre, Gabriel Kováč 890420 Bušince, Peter Štulrajter 891103 Selce, Rastislav Kucian 830815 Valča, Matej Pavlica 861221 Makov, Vladimír Madleňák 730512 O. Jasenica, Pavol Kolembus 841109 S. Bystrica, Roman Baláž 830825 K. Lieskovec, Milan Štefanka 711218 Žarnovica, Ľubomír Roško 810130 Žarnovica, Milan Hrnčiar 790425 Vyhne, Karol Praženica 701115 Sásová, Anton Polyak 870928 H. Nemce, Peter Trebuľa 871211 Olováry, Zoltán Czakó 661225 Boľkovce, Peter Gača 810515 Lubeník, Miroslav Kubinec 821010 Klenovec, Jozef Rozenberg 800602 D. Ždaňa, Ján Čenecký 850627 Skalité, Tibor Mintál 810807 Teplička, Dušan Trhančík 820729 Strečno, Jakub Kanderka 870330 Podbiel, Martin Butko 801016 Podbiel, Stanislav Vyšný 861005 Bešeňová, Peter Šándor 870928 Tisovec, Jozef Kučera 721210 Ružiná, Ján Širko 680718 Ružiná, Michal Karásek 861010 Kalinovo, Ján Budai 750121 Hajnačka,

D-1033 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 10. 5. 07: Roman Plávka 740203 Lisková,

D-1034 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 10. 5. 07: Matej Časnocha 900803 Svrčinovec,

D-1035 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Radoslav Čuraj 780226 Stráňavy, František Goceliak 750817 H. Zalužany, Zsolt Rapi 800710 Fiľakovo, Matúš Urban 900306 B. Potok, Rastislav Kišík 891208 Kováčová, Marek Filkus 900526 Badín – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Libor Gulička 880609 S. Kremnička, Pavol Andok 880607 V. Krtíš, Tomáš Mičian 881027 D. Tižina – chýbajú poplatky za ČK,Ján Baleja ved. dr. Kláštor p. Z. – chýba poplatok,

D-1036 DK predvoláva na svoje zasadnutie 17. 5. zo stretnutia: Staškov – D. Hričov V. liga dorast sk. A o 16.15 R Juraj Šuška; S. Kremnička – Badín V. liga dorast sk. C o 16.45 FK Kremnička: Ján Osvald HU, Miroslav Paller ved. dr., Libor Gulička 880609, Adam Šimko 880102, Tomáš Toköli 910606; FK Badín: Matej Pánik 900517, Juraj Moravčík 880128, Andrej Homola 890906, Marek Porubský 890728, Marian Porubský ved. dr. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnení: Balko: 9. – 22. 6.; Čunderlík: 19. 5.; Dolník: 20. 5.; Roštár: 12. – 13. 5. a 2. 6.; Piaček: 11. – 13. 5..

2.       Upozorňuejem DZ, že v časti D správy DZ nie je potrebné pri udelení druhej ŽK písať dôvod napomínania.

3.       Obmedzenie delegácie DZ: Pšenica 2 stret. – nedostatočná kontrolna činnosť DZ po stretnutí a neurčitý popis udeleného osobného trestu; Brťka 3 stret. – nedôslené hodnotenie závažných chýb rozhodcu.

4.       Berieme na vedomie list ŠK Slovan Skalité.

5.       KDZ sa dohodla na úprave nomin. listiny pre budúci súť. roč. a poveruje predsedu predložiť návrh na najbližšie zasadnutie VV.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Medzioblastné turnaje výberov ObFZ „95“ sa uskutočnia 22. mája 2005 (utorok) od 09.00 hod. nasledovne: A skupina ObFZ Žilina (ZA,CA) v Žiline  B skupina ObFZ Lipt. Mikuláš v Liskovej, C skupina ObFZ Žiar  n. Hr. (ZH,ZV,BB) v Hliníku nad Hronom a D skupina ObFZ Veľký Krtíš (VK,RS,LC) vo Veľkom Krtíši.

2.       Do celoslovenského finále MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO (žiaci po 1.1.94), ktoré sa uskutoční dňa 29.mája 2007 v Banskej Bystrici pred hotelom LUX, postúpili družstvá mladších žiakov DUKLA Banská Bystrica a MFK Ružomberok.

 

Matričná komisia (predseda Pavol Špila)

1.       Pre porušenie PP čl. 2 bod 2 MaK ruší dňom 14. 5. 2007 hosťovanie hráčov: Slameník František 830731 Slovan Babín – Drienok Mošovce, Lukáč Marcel 771017 Slovan Tomášovce – Slovan Halíč.

2.       Neprerokované APRÍL 2007: Peter Halász 821108 FK Beša – Agrokominát Sklené, Peter Jackuliak 731206 Radzovce – Š. Bukovinka, Vladimír Klučka 900623 Zákopčie – Podvysoká, Marek Nosál 900921 Radzovce – Š. Bukovinka.

1.        

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky k 10. 5.: III. liga: Králiky – S č. 39: 2 000+300 SK; IV. liga: D. Hámre – S č. 37: 200, S č. 39: 5 000+300 Sk; Trebostovo: S č. 37: 300 SK; o. jasenica – S č. 37: 10 000+300 SK; Dúbrava – S č. 38: 4 000+300 SK; K. Lieskovec – S č. 39: 200 SK; Nižná – S č. 39: 2 000+300 SK; Stráňavy – S č. 40: 200 SK; V. liga: Radvaň – S č. 36: 3 000 Sk; Černová – S č. 37: 1 000+300 Sk; Priechod – S č. 37: 15 000+300 Sk; Sučany – S č. 40: 1 000+300 SK; dorast: tempus RS – S č. 38: 100+200 Sk; SŽ: Turzovka – S č. 37: 200+1 000 SK. HK nariaďuje pokuty a poplatky uhradiť do 24. 5. 07 pod následkom discipl. riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK Tisovec (Tisovec – Selce), Ružiná (Poltár – Ružiná), V. Krtíš (Jesenské – V. Krtíš). Na základe nespl. čl. 4/a „Štatútu...“  podnety FK Tisovec a Ružiná odmieta. Podnet FK V. Krtíš prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 24. 5. o 15.30.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: D. Ždaňa (20 a 22), . Jasenica (20), Trebostovo (20).

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 15. 5. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Nenince – Mýtna, Tisovec – Selce, Poltár – Ružiná, Jesenské – V. Krtíš.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL 2007: Martin Klátik 830704 Olováry, Marek Nosal 900921 Š. Bukovinka, Rudolf Pastorek 790128 N. Bystrica, Marcel Lukáč 771017 Halič, Tomáš Maté 721111 H. Zalužany, Ján Paulišin 840809 Podkriváň. ObFZ LC: Prestupový termín Marec 07: Jozef Jančkár 831026 Lehôtka.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZA o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín APRÍl 2007:  Jozef Cingel 871227 D. Tižina, Marián Vrbka 800506 Hliník,

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007: 771108 Marek Urban O. Podzámok, 790124 Miroslav Marcinek O. Podzámok, Baláž Milan 820417 Brehy aj RL, Bertók Ján 801103 Olováry, Brezinský Tomáš 840901 Olováry, Jaššo Tomáš 860312 Snežnica, Smolka Daniel 821011 Ochodnica, Tuhársky Peter 850505 D. Strehová, Valentín Peter 731006 Krupina, Solomon Marián 860103 Ochodnica, Zrnčík Patrik 7308247 Podbiel,

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZV o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termíni APRÍL 2007: Ivan Milčík 770114 Litava.  

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ CA o zaslanie fotokópie RP u hráčov:.Pavol Gálek 600108 Zborov n. B.

8.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ RS o zaslanie fotokópie RP u hráčov:.Vojtech Kárasz 870409 Kaloša.

9.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany (nezaslali ste zadnú strana RP), Zemko Tomáš 840203 Podtureň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok.

 

Zmena DL č. 21

Zuberec – Lisková (dorast, ObFZ DK za Harezníka), Bzovík – Brusno (dorast, Martin za Venglára), Kokava – Jesenské (dorast, Havran za Jo Kyzeka), Námestovo – V. Rovné (SŽ a MŽ, nová Paňko – ObFZ DK), Bánová – Čadca B (SŽ a MŽ, nehrá sa), Liesek – Nižná (16. 5. o 15.00-17.00, Baranček – ObFZ DK). SFZ Selce – T. Teplice (ženy o 14.00).

 

Zmena DL č. 22

Hrochoť – D. Niva (DZ Kmoško za Brťku), Vinica – Olováry (DZ Alakša za Michálka), V. Blh – Tomášovce (DZ Michalko za Pšenicu aj dorast), Cinobaňa – H. Zalužany (DZ Králka za Alakšu), Žilina B – Námestovo (SŽ a MŽ, 19. 5. o 10.00-12., UT ZA, Sikora – Dobroň), Savon BB – Podlavice (SD a MD, Hrdlička za Fábryho). SFZ D. Kubín – L. Mikuláš (SŽ a MŽ, 20. 5.).

 

Dohrávky SsFZ

Dukla BB B – Lučenec B (SŽ a MŽ, 16. 5. o 14.00-16.00, Rakytovce, Repiský – Majer), Čadca B – Rudinská (SŽ a MŽ, 16. 5. o 15.30-17.30, Čuboň – ObFZ CA), L. Mikuláš B – Z. Poruba (SŽ a MŽ, 15. 5. o 15.00-17.00, Drahovský – Beňo).