Spravodaj č. 42/2006-2007

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Upozorňujeme FK, že prípadné barážové stretnutie družstiev umiestnených na 2 mieste v III. lige STRED a VÝCHOD o postup do II. ligy sk. Východ sa uskutoční 20. 6. 07 na neutrálnom ihrisku. Prípadné barážové stretnutie družstiev umiestnených na 2 mieste v IV. lige sk. SEVER a JUH o postup do III. ligy sa odohrá na neutrálnom ihrisku 23. 6. 07. Miesto a čas oboch stretnutí budú zverejnené v Spravodajcovi SsFZ v správe ŠTK.

2.       Prerokované námietky: H. Nemce – Hrochoť (domáci) neopodstatnená), Varín – Podvysoká (hostia) – neopodstatnená, Nenince – Mýtna (hostia) postúpená na DK.

3.       Námietky FK Skalité boli písomne stiahnuté pred zasadnutím ŠTK, prípad postupujeme na doriešenie KR (Pavol Kupka, Roman Kružliak) a KDZ (Rudolf Oravec).

4.       Akceptujeme vyjadrenie R Jána Ondruša.

5.       Na základe písomného vyjadrenia FK D. Niva a hráča Mário Chamula 830808 prípad postupujeme na DK.

6.       Kontumujeme nedohraté MFS IV. ligy sk. SEVER Oščadnica – Dúbrava podľa SP čl. 100/h. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Dúbrava, FK Oščadnica uhradí 200 SK pre DZ Kahana (náležitosti spojené s účasťou na zasadnutí ŠTK). Prípad postupujeme na DK.

7.       Kontumujeme medohraté MFS V. ligy sk. D Nenince – Mýtna podľa SP čl. 100/e. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Nenince. FK Mýtna uhradí náležitosti spojené s účasťou na zasadnutí ŠTK: Vojtech Jančok 200 SK, Jozef Tóth 270 SK. Prípad postupujeme na DK.

8.       Nariadené zmeny termínov odohratia MFS: Rudinská – Kremnička – 30. 5. (streda) o 17.00; Poniky – Ružiná – 3. 6. v UHČ na ihr. FK Hrochoť.

9.       Berieme na vedomie písmné vyjadrenie FK Lisková ohľadom neoprávneného udelenia ŽK, prípad postupujeme na KR. Námietkový vklad 200 SK prepadá v prospech SsFZ.

10.   Predvolávame na zasadnutie ŠTK 24. 5. o 16.30 z MFS H. Nemce – Hrochoť R Ján Filkus, AR2 Jozef Kyzek, DZ Dezider Balajthy, Miroslav Matušov HU.

11.   Oznamujeme FK, že v súťsží Slovenského pohára v roč. 2007/08 budú štartovať len FK, ktoré budú zaradené v tomto roč. do súťaží SFZ.

12.   Akceptujeme písomné vyjadrenie FK Strečno.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        21. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Krupina 13. 6. (streda) o 17.00,

b)        26. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – Dlhá 13. 6. (streda) o 14.00-16.00 na ihr. ZA kasárne,

c)        24. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Č. Balog – Podbrezová B  13. 6. (streda) o 15.00-17.00,

d)        25. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Podbrezová B – Lučenec B 30. 5. (streda) o 13.00-15.00 staré ihr. Brezno,

e)        21. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Bánová – Čadca B 24. 5. (štvrtok) o 15.30-17.30,

f)          26. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Čierne 14. 6. (štvrtok) o 15.00-17.00,

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)        26. kolo III. ligy SD a MD Sliač – Zvolen 26. 5. o 14.30-17.00 (zmena UHČ). Dôvod kolidovanie MFS,

b)        25. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Predmier – Lisková 10. 6. o 14.00,

c)        26. kolo V. ligy dorast sk. A Hôrky –vrčiovec 17. 6. o 14.00,

d)        24. kolo V. ligy dorast sk. B Rabča – Iľanovo 3. 6. o 14.00,

e)        25. kolo V. ligy dorast sk. B Rabča – Bziny 10. 6. o 14.00,

f)          24. kolo V. ligy dorast sk. D D. Strehová – Tempus RS 2. 6. o 14.00,

g)        14. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bytča – K. Lieskovec 30. 5. (streda) o 15.30-17.30,

h)        25. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Rabča – Lokca 10. 6. o 10.00-12.00 – kolidujú MFS,

i)          22. kola V. ligy dorast sk. C S. Kremnička – H. Hámre 19. 5. o 10.00 na ihr. v Kremnici.

3.       Kontumuje MFS:

a)        21. kola V. ligy dorast sk. C H. Nemce – S. Kremnička priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech H. Nemce podľa SP čl. 100/e,

b)        21. kolo V. ligy dorast sk. C Hriňová – Poniky priznáva 3 body a skóre 9:0 ponecháva v platnosti v prospech Hriňovej podľa SP čl. 100/e,

c)        14. kolo III. liga SŽ a MŽ sk. C Podbrezová C – S. Ľupča priznáva 3 body a skóre 3:0 v propsech Podbrezovej  podľa SP čl. 100/b.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1037 DK odstupuje KR list kap. a ved. dr. FK V. Krtíš dorast z 6. 5. ohľadom stretnutia IV. ligy JUH dorast B. Štiavnica – V. Krtíš,

D-1038 DK žiada FK D. Hámre dosp. do 22. 5. o písomné nahlásenie mena a priezviska hráča, ktorý nenastúpil v stret. 13. 5.  a po stretnutí vnikol na hraciu plochu smerom k rozhodcom,

D-1039 Marek Žák 811111Rudinská 2 SP do 31. 10, 1-4a,

D-1040 Michal Najdek 881124 Savon BB 5 SN od 10. 5., 1-3-b, porušenie kap. XX. bod 9 DP,

D-1041 Ján Valko 891006 Martin 1 SN od 14. 5. 1-4a,

D-1042 Jozef Červenec 880619 K. N. Mesto 2 SN od 14. 5., 1-5a,

D-1043 Maroš Rusó 791108 Lubeník 1 SN od 14. 5 ., 1-5a,

D-1044 Peter Pravda 660715 Cinobaňa 3 SN od 14. 5., 1-3b,

D-1045 Marek Kolesár 900627 Hnúšťa Dk hráčovi dňom 14. 5. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1046 Ján Červenák 890615 Cinobaňa DK hráčovi dňom 14. 5. zasatvuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1047 Na návrh KM Robert Gaňa 910321 K. Lieskovec 4 SN od 17. 5., 1-10,

D-1048 Na návrh KM David Drexler 920313 K. Lieskovec 4 Sn od 17. 5.,1-10,

D-1049 Na návrh KM Miroslav Žák ved. dr. FK K. Lieskovec SŽ 3 mesiace nepodm. od 17. 5. do 16. 8. 07, 1-10,

D-1050 Na  návrh KM Ivan Jurkovič tréner FK K. Lieskovec SŽ 3 mesiace nepodm. od 17. 5. do 16. 8. 07, 1-10,

D-1051 Na návrh KM K. Lieskovec SŽ pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie priestupku za pokus o neoprávnený štart hráča v stretnutí 5. 5.,

D-1052 Adam Šimko 880102 S. Kremnička DK hráčovi dňom 17. 5. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1053 Tomáš Tököli 910606 S. Kremnička DK hráčovi dňom 17. 5. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1054 Ján Osvald HÚ FK S. Kremnička dorast zákaz výkonu funkcie od 17. 5. do vyriešenia previnenia,

D-1055 DK na základe čl. 14 odsek 4 DP predbežným opatrenínm uzatvára nepodm. ihrisko od 17. 5. 07 FK S. Kremnička dorast. Družstvo FK S. Kremnička dorast odohrá najbližšie hrané MFS v okruhu nad 10 km na ihrisku schválenom SsFZ,

D-1056 Patrik Segľa 940104 D. Strehová 1 SN od 10. 5., 1-4a,

D-1057 Peter Topercer 900226 Savon BB 1 SN od 10. 5., 1-5a,

D-1058 Kamil Koleno 941009 Krásno 5 SN od 10. 5., 1-6-1b doplatiť 50 SK,

D-1059 Jakub Glamoš 850218 V. Rovné 5 SN od 10. 5., 1-6-1b,

D-1060 Lukáš Homola 920715 S. Ľupča 4 SN od 14. 5., 1-2b,

D-1061 Patrik Koščál 950321 Zborov 1 SP do 31. 10., 1-1a,

D-1062 Michal Michulek 900219 Bánová 1 SN od 14. 5., 1-5a,

D-1063 Peter Steinberger 930413 Zborov 2 SN od 14. 5., 1-5a,

D-1064 Rastislav Potočár 930514 Zborov 3 SN od 14. 5., 1-6-1a,

D-1065 Tomáš Hudec 920224 Hriňová 5 SN od 14. 5., 1-6-1b,

D-1066 Miroslav Minárik 930519 Oščadnica 1 SN od 14. 5., 1-5a,

D-1067 Martin Pogonyi 940803 Blatnica 1 SP do 31. 10., 1-4a,

D-1068 Milan Caban 740318 Mýtna 5 SN od 7. 5. , 1-3b,

D-1069 Ľubomír Kováč 890212 Brusno 4 SN od 14. 5., 1-3b,

D-1070 Na návrh ŠTK Miroslav Medvecký 750529 Tvrdošín 4 SN od 7. 5., 1-9-1b,

D-1071 Viktor Jantošík ved. dr. FK Tvrdošín dosp. 6 SN od 17. 5., 1-9-2b,

D-1072 Richard Staškovan 820516 Oščadnica 1 SN od 14. 5., 1-5a,

D-1073 Juraj Orčo 820824 Nižná 2 SN od 14. 5., 1-5a,

D-1074 Martin Syrovátka 830811 Stráňavy 1 SN od 14. 5., 1-4a,

D-1075 Juraj Šustek 820516 Makov 2 SN od 14. 5., 1-5a,

D-1076 Michal Hulin 880121 Rajec 2 SN od 10. 5., 1-4a,

D-1077 Branislav Marcin 890501 Košťany 2 SN od 14. 5. 1-4a,

D-1078 Štefan Ligač 880102 Staškov 3 SN od 3. 5., 1-6-1a,

D-1079 Martin Badlík 900102 D. Hričov 3 SN od 3. 5., 1-6-1a,

D-1080 Tomáš Mičian 881027 D. Tižina 3 SN od 14. 5., 1-4a,

D-1081 Marcel Martinec 900513 Rudiná 4 SN od 17. 5., 1-9-1b,

D-1082 Matej Matejka ved. dr. dorast FK Rudiná 6 SN od 17. 5., 1-9-2b,

D-1083 Martin Vojtek 900205 Makov 4 SN od 14. 5., 1-9-1b,

D-1084 Peter Kolárik ved. dr. FK Makov dorast 6 SN od 17. 5., 1-9-2b,

D-1085 Martin Turiak 860406 Podvysoká 1 SN od 14. 5.,1-5a,

D-1086 Roman Bilský 820715 Podvysoká 1 SN od 14. 5., 1-5a,

D-1087 Ján Krištofík 860721 Raková 4 SN od 14. 5, 1-6-1b,

D-1088 Michal Tatarka 850813 Skalité 1 SP do 31. 10., 1-4a,

D-1089 Na návrh ŠTK Pavel Urbančok ved. dr. FK Mýtna dosp. 4 mesiace nepodm. od 17. 5. do 16. 9., 1-10, 200 SK uhradiť,

D-1090 Na návrh ŠTK FK Mýtna dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-3 za svojvoľné opustenie HP v stretnutí 6. 5.,

D-1091 Na návrh ŠTK Mário Chamula D. Niva 830808 6 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu 1-9-1b, 200 SK uhradiť,

D-1092 Peter Ďuriš 720116 Sásová 4 SN od 14. 5., 1-6-1b,

D-1093 FK Dudince dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 13. 5.,

D-1094 Pavol Andok 880607 V. Krtíš 1 SN od 14. 5., 1-5a,

D-1095 Andrej Dulaj 880110 B. Štiavnica 1 SN od 14. 5.,1-4a,

D-1096 Koloman Radič 870907 Jesensmké 1 SN od 14. 5., 1-5a,

D-1097 Adrian Berky 801214 Hajnačka , DK hráčovi dňom 14. 5. zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1098 Rastislav Kollár 740208 Podlavice 5 SN od 14. 5., 1-3b,

D-1099 Eugen Bari 710624 Fiľakovo 5 SN po uplynutí trestu za 8 ŽK, 1-3b,

D-1100 Na návrh ŠTK FK Oščadnica dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6, za porušenie súť. poriadku,

D-1101 Ján Baleja ved. dr. FK Kláštor p. Z. dosp. 6 SN od 14. 5., 1-3b,

D-1102 Marian Rapán 811015 Dražkovce 1 SN od 14. 5., 1-5a,

D-1103 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. – čl. 31 bod 2 DP: Richard Ševčík 800721 Radvaň, Václav Klejzár 890823 Hnúšťa, Martin Oláh 890724 Hnúšťa, Marek Adamčiak 861229 Lisková – všetci zmena zv. trestu na 1 SP do 31. 10., Michal Cudrák 900227 Bytča, Andrej Stašiniak 790705 Námestovo, Branislav Noga 820116 Dražkovce – všetci zmena zv. trestu na 2 SP do 31. 10. 07, Dušan Vidiečan 791203 Radvaň, Štefan Bobonič 880413 Hnúšťa, Pavol Malík 700914 Rudinská, Gabriel Trizna 671002 Radzovce, Igor Závodný 890215 Detva, Stanislav Kicko 900617 Hliník – zamietajú sa,

D-1104 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 1 DP: Marek Janák 850625 R. Sobota B – zamieta sa,

D-1105 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 7. 5. 07: Marek Filkus 900526 Badín,

D-1106 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 14. 5. 07: Tomáš Jašica 890105 D. Kubín, Jozef Laučík 890215 L. Mikuláš, Matej Turkota 890820 Zvolen, Ľubomír Siman 890313 Námestovo, Lukáš Tavač 881013 Strečno, Marek Ponechal 881124 Stráňavy, Marek Hradovský 901126 Tisovec, Lukáš Vetrák 890824 Tisovec, Dušan Kohút 910501 Rudina, Michal Kvašňák 900505 Rabča, Lukáš Sabucha 881225 B. Potok, Marek Cisař 900220 O. Jasenica, Lukáš Mojžita 880909 Kováčová, Peter Rackovský 881023 Podlavice, Tomáš Láska 891211 Klenovec, Rudlof Mikula 870208 Skalité, Pavol Dvorský 880419 Podbiel, Martin Kaman 850710 Ludrová, Vladimír Pleško 800607 Dražkovce, Vladimír Ilgo 750429 Dražkovce, Jozef Berky 850913 Sklabiná, Marek Medveď 850520 Klenovec, Tomáš Molnár 850306 Radzovce, Ján Krivočenko 831028 N. Baňa, Patrik Mánik 840302 N. Baňa, Peter Pečovský 851102 Č. Balog, Peter Matonok 881125 Selce, Viliam Ondrla 800508 Belá, Miroslav Mackura 730124 Trebostovo, Vladimír Adamec 791229 Valča, František Pecko 850719 K. N. Mesto, Michal Necpal 840111 Hliník, Miroslav Zeleňák 740529 D. Hámre, Radoslav Čuraj 780226 Stráňavy, František Goceliak 750817 H. Zalužany, Zsolt Rapi 800710 Fiľakovo, Matúš Urban 900306 B. Potok, Rastislav Kišík 891208 Kováčová, Martin Selecký 761029 Podlavice, Martin Juhaniak 810412 Kalinovo,

D-1107 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 14. 5. 2007: Ondrej Koleno 880827 Krásno, Ján Pavlica 880624 Makov, Michal Zátorský 891224 K. Lieskovec, Marek Chvalník 830111 Predmier, Matej Ríska 870112 H. Nemce, Peter Keller 810802 Kremnička, Eugen Bari 710624 Fiľakovo,

D-1108 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Vladimír Bartámus 891021 L. Sliače, Csaba Jankovič 910218 V. Blh, Tomáš Bačík 870222 Poníky – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Michal Kollár 920520 T. Teplice, Radoslav Šulc 780307 L. Štiavnica – chýbajú poplatky za ČK, Milan Poljak 870805 Poltár, Juraj Záturecký 890109 Zvolen  – chýbajú poplatky za 8 ŽK, Vladimír Zeleňák 720729 D. Hámre – chýba poplatok,

D-1109 DK predvoláva na svoje zasadnutie 24. 5. zo stretnutia: Cinobaňa – Hnúšťa V. liga dorast sk. D o 16. 458. R Ján Havran; D. Hámre – Jesenské IV. liga dosp. sk. JUH o 17.00 FK D. Hámre: ladislav Nanáčik prezident FK; S. Kremnička – Badín V. liga dorast sk. C o 17. 15 FK S. Kremnička: Miroslav Paller prezident FK, Libor Gulička 880609, Adam Šimko 880102, hráči si so sebou prinesú občianské preukazy. FK Badín: Pavol Donoval prezident FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Medzioblastné turnaje výberov ObFZ „95“ sa uskutočnia 22. mája 2005 (utorok) nasledovne: A skupina ObFZ Žilina (ZA,CA) o 15.00 v Lietavskej Lúčke, B skupina ObFZ Lipt. Mikuláš od 09.00 v Liskovej, C skupina ObFZ Žiar  n. Hr. (ZH,ZV,BB) od 09.00 v Hliníku nad Hronom a D skupina ObFZ Veľký Krtíš (VK,RS,LC) od 09.00 vo Veľkom Krtíši.

2.       Celoslovenské finále MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO (žiaci po 1.1.94) sa uskutoční dňa 29.mája 2007 (utorok) v Banskej Bystrici na umelotrávnatom miniihrisku pred Domom kultúry na nám. Slobody od 08.00 hod za účasti 8 chlapčenských a 5 dievčenských družstiev.

3.       Nominácia výberu SsFZ „93“ na regionálny turnaj v Senci a okolí v dňoch 20.-23. mája 2007: Nebožka, Kucbel, Mišány, Santoris, Gombala (Dukla B.Bystrica), Kubena, Král, Šimček, Fuják (MŠK Žilina), Brveník, Lacko (MFK Ružomberok), Gábriš, Štulajter, Pepich (JUPIE Podlavice), Pálenčár (FOMAT Martin), Púpala (TEMPUS R. Sobota), Gašpar (ŽP Podbrezová), Laš (FK Čadca). Realizačný tím: Štefaňák – RTM, Palider, Král – tréneri, Sciranka – lekár, Ometák – ved. družstva. Zraz nominovaných je v nedeľu 20. mája o 13.00 hod. v areáli futbalového štadióna MFK Zvolen.

4.       NIKE PREMIER CUP – prihlásených 66 družstiev (chlapci po 1.1. 93) bolo rozdelených do 8 skupín podľa príslušnosti k ObFZ.  Rozlosovanie turnaja obdržia FK od sekretárov ObFZ v priebehu budúceho týždňa a je uverejnené na www.ssfz.sk pod NIKE CUP. 1. kolo je naplánované na 29./30. mája 2007 nasledovne: 1. skupina (BB): Badín – Kremnička, Brusno – Radvaň, 2. skupina (ZV): Očová – Vígľaš, Látky – Hriňová, 3. skupina (ZH/VK): Voznica – Župkov, Olováry – Nenince, 4. skupina (LC/RS): Tisovec – Hnúšťa, Tomášovce – Fiľakovo, 5. skupina (MT/LM): Vrútky – Tur. Teplice, Bobrovec – Záv. Poruba, 6. skupina (CA): Skalité – Turzovka, 7. skupina (DK) Mútne – Or. Veselé, Sihelné – Rabča, Zubrohlava – Klin, Breza – Zuberec, Bziny – Or. Podzámok, 8. skupina (ZA): Kotešová – Štiavnik. Ostatné prihlásené družstvá sú nasadené do 2. kola, ktoré je naplánované na 12. - 13. júna 2007. Domáce družstvo dohodne presný termín zápasu so súperom a oznámi ho sekretárovi ObFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby na uvedené zápasy delegovali po 1 rozhodcovi.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky k 10. 5.: IV. liga: D. Hámre – S č. 37: 200, S č. 39: 5 000+300 Sk; O. Jasenica – S č. 37: 10 000+300 SK; Dúbrava – S č. 38: 4 000+300 SK; K. Lieskovec – S č. 39: 200 SK; Stráňavy – S č. 40: 200 SK; V. liga: Radvaň – S č. 36: 3 000 Sk; Černová – S č. 37: 1 000+300 Sk; Priechod – S č. 37: 300 Sk; Sučany – S č. 40: 1 000+300 SK; dorast: tempus RS – S č. 38: 100+200 Sk; HK nariaďuje pokuty a poplatky uhradiť do 24. 5. 07 pod následkom discipl. riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

2.       HK prejednala na svojom zasadnutí nasledovné medzioddielové pohľadávky: a) pre FO Tatran Sučany od FK Podbiel (dosp.) vo výške 3 554 SK. Nariaďuje uvedenú pohľadávku uhradiť do 24. 5. 07 pod následkom discipl. riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ, b) berie na vedomie pohľadávky od Sklotatran Poltár pre ŠKM Dudince (dorast) vo výške 5 007 SK, ďalej od Orava Rabča pre FO Tatran Sučany (dorast) vo výške 2 961 SK. Obom klubom nariaďujeme uhradiť v zmysle Smerníc RS. Doklad o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK Králiky na výkon R (Králiky – Rakytovce), K. Lieskovec (K. Lieskovec – T. Štiavnička), Valča (O. Jasenica – Valča), Tisovec (Ružiná – Tisovec). Na základe nespl. čl. 4/a „Štatútu...“  podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Pozývame kolegov sekretárov ObFZ z regiónu SsFZ na tradičnú pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční 28. 5. (pondelok) o 10.00 hod. v Martine v reštaurácii Čierna pani (zraz účastníkov na Turčianskom futbalovom zväze v MT).

2.       Oprava RS 2006/07, časť Adresár FK, V. liga sk. A Slovan Skalité, predseda Ľubomír Kultan m 0905 281848 a 0905 102717, e mail lubomírkultan@zoznam.sk, tajomník Jozef Mikula m 0918 469160.

3.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: D. Ždaňa (20 a 22), Rudinská (23), Makov (21), O. Jasenica (20, 21), Trebostovo (20,21), Tvrdošín (21), D. Hámre (21), Ružiná (21).

4.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 22. 5. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Králiky – Rayktovce, K. Lieskovec – T. Štiavnička, O. Jasenica – Valča, Ružiná – Tisovec, Hajnačka – Kalinovo, D. Hámre – Jesenské, Sučany  - Černová.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL 2007: Rudolf Pastorek 790128 N. Bystrica, Tomáš Ján Paulišin 840809 Podkriváň. ObFZ LC: Prestupový termín Marec 07: Jozef Jančkár 831026 Lehôtka.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZA o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín APRÍl 2007:  Marián Vrbka 800506 Hliník,

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín MAREC 2007: 771108 Marek Urban O. Podzámok, 790124 Miroslav Marcinek O. Podzámok, Baláž Milan 820417 Brehy aj RL, Bertók Jaššo Tomáš 860312 Snežnica, Smolka Daniel 821011 Ochodnica, Tuhársky Peter 850505 D. Strehová, Valentín Peter 731006 Krupina, Solomon Marián 860103 Ochodnica, Zrnčík Patrik 7308247 Podbiel,

8.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ ZV o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termíni APRÍL 2007: Ivan Milčík 770114 Litava.  

9.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ CA o zaslanie fotokópie RP u hráčov:.Pavol Gálek 600108 Zborov n. B.

10.   Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ RS o zaslanie fotokópie RP u hráčov:.Vojtech Kárasz 870409 Kaloša.

11.   Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, (prestupový termín – august, september): Zemko Tomáš 840203 Podtureň, Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok.

 

Zmena DL č. 22

S. Kremnička – H. Hámre (10.00 v Kremnici).

 

Zmena DL č. 23

D. Strehová – K. N. Mesto (Pavol Turňa za Matoša),

Rosina – Korňa (dorast, nová T. Kučera – Staník, Hubka),

Raková – Podvysoká (dorast, DZ Meliš za Piačeka),

O. Jasenica – Trstená (dorast, DZ Kahan za Košu).