Spravodaj č. 45/2006-2007

 

Dôležité opozornenie!!!

Upozorňujeme futbalové hnutie na zásadnú zmenu v publikovaní Spravodajcu SsFZ. Dňa 2. 6. 2007 bol naposledy uverejnený ako doteraz v sobotňajšom vydaní denníka SME. Do konca súť. roč. 2006/07 spolu s ostatnými materiálmi (tabuľky mládeže, delegačný list) budú publikované vždy v piatok v športovej prílohe SME. Túto prílohu dostane na adresu každý R, DZ a FK pôsobiaci v SsFZ. Vzhľadom k tejto skutočnosti do konca súť. roč. 2006/07 posúvame zasadnutia komisií zo štvrtka na stredu (ObFZ BB zo stredy na štvrtok).

Preto je bezpodmienečne nutné, aby všetky podklady na rokovanie komisií SsFZ (poplatky, vyjadrenia, žiadosti atď.) boli na sekretariáte SsFZ doručené vždy v stredu do 12.00 hod.

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS 29. kolo III. ligy R. Sobota B – MFK Zvolen 10. 6. o 10.30 na ihr. v Martine. FK R. Sobota B uhradí 200 Sk za predelegovanie R a DZ.

2.       Prerokované námietky: L. Štiavnica – Belá (hostia) – všetky neopodstatnené.

3.       R Robert Močiliak v stretnutí Priechod . Hrochoť postupujeme na doriešenie KR.

4.       Predvolávame R Ján Havran zo stretnutia a DZ Ján Alakša Vinica – Ľubeník 24. kolo na deň 13. 6. o 16.00.

5.       Kontumujeme stretnutie 24. kolo V. liga D Hnúšťa – Mýtna 3 body priznávame FK Hnúšťa skóre 6:0 dosiahnuté na ihrisku zostáva v platnosti.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 25. kola V. ligy dorast sk. D R. Sobota – V. Blh 9. 6. o 14.00 po MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH.

2.       Kontumuje MFS:

a)        23. kola III. ligy MD Čadca – Sliač priznávame 3 body v prospech Čadci a skóre 5:0 ponechávame v platnosti podľa SP čl. 100/e,

b)        27. kolo III. ligy MD Č. Balog – Sliač priznávame 3 body v prospech Č. Balogu a skóre 6:0 ponechávame v platnosti podľa SP čl. 100/e,

c)        24. kolo V. ligy dorast sk. C Poniky – H. Nemce priznávame 3 body v prospech H. Nemiec a skóre 0:6 ponechávame v platnosti podľa SP čl. e,

d)        24. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER T. Teplice – K. Lieskovec priznávame 3 body v prospech T. Teplíc a skóre 3:0 podľa SP čl. 100/b – hostia nepricestovali. Ospravedlnenie K. Lieskovca berie na vedomie.

e)        24. kolo III. ligy SŽ sk. B L. Mikuláš B – Lokca priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Lokca podľa SP čl. 100/i. Za domáce družstvo nastúpilo celkové 9 hráčov zo súpisky A družstva do čisla 13,

f)          24. kolo III. ligy MŽ sk. B L. Mikuláš B – Lokca priznávame 3 body a skóre 5:0 v prospech FK L: Mikulláš podľa SP čl. 100/e z viny hostí a ponecháva výsledok dosiahnutý na ihrisku,

g)        23. kolo III. ligy SŽ sk. C H. Nemce – Hrochoť priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H. Nemce podľa SP čl. 100/b,

h)        20. kolo III. ligy SŽ sk. D D. Strehová – Tisovec priznávame 3 body v prospech FK D. Strehová a skóre 6:0 ponechávame v platnosti podľa SP čl. 100/e,

i)          20. kolo III. ligy MŽ sk. D Radzovce – V. Zlievce priznávame 3 body v prospech FK Radzovce a skóre 6:0 ponechávame v platnosti podľa SP čl. 100/e.

3.       Opravuje Spravodajcu č. 44 bod 26. Rušíme kontumáciu MFS 23. kolo V. ligy dorast sk. A Svrčinovec – Makov a ponecháva výsledok 3:0 dosiahnutý na ihrisku.

4.       Predvoláva na svoje zasadnutie 13. 6. o 16.00 z MFS 24. kola III. ligy SŽ sk. A Oščadnica – Skalité. Oščadbnica: ved. dr. Štefan Blahovec, kap. Radovan Belák 920322, hráči Miroslav Minarík 930519, Darius Pukalík 930510, Martin Slaziník 930219; Skalité: ved. dr. Jozef Choluj, kap. David Sojka 920701; R: Rastislav Staškovan.

5.       Nariaďuje FK Kokava n. R uhradiť cestovné R J. Kyzekovi vo výške 200 SK pod následkom discipl. konania.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1238 DK ruší predbežné opatrenie uvedené pod D-1204,

D-1239 DK odstupuje KM a KR list trénera FK Radvaň SŽ ohľadom stretnutia 2. 6. 07,

D-1240 Na návrh KR Ivan Zelezník R 2 SN od 6. 6., 3-4c, 200 SK uhradiť,

D-1241 Na návrh KR Urban Žiakovič R 2SN od 6. 6., 3-4c, 200 SK uhradiť,

D-1242 Marián Jančík ved. dr. FK D. Niva dorast 4 SN od 4. 6., 200+400 SK uhradiť,

D-1243 Jozef Pataki ved. dr. FK Hajnačka dosp. 6 SN od 4. 6., 1-3b,

D-1244 FK Hajnačka dosp. uzatvorenie ihriska na 2 súť. stret. podmienečne do 31. 10. 07 + pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a 2-6 za neprístojnosti funkcionárov a divákov, nedostatočnú usporiad. službu a nevyhotovenie videozáznamu podľa ustanovení RS 2006/07 v stretnutí 27. 5.,

D-1245 Ján Mičko 890924 R. Sobota 5 SN od 31. 5., 1-2b, 100 SK uhradiť,

D-1246 Július Vrábel 890725 R. Sobota 1 SN od 31. 5., 1-4a, 100 SK uhradiť,

D-1247 Radovan Mojžiš 9111024 Vidiná 1 SP do 31. 10., 1-4a,

D-1248 Adrian Stav 921225 Skalité 6 SN od 4. 6., 1-3b porušenie kap. XX bod 9 RS 2006/07,

D-1249 Jozef Jadroň 931119 Lokca 1 SP do 31. 10., 1-5a,

D-1250 Michal Šnirc 920502 Čierne 8 SN od 4. 6., 1-3b,

D-1251 René Paraj 920814 Zvolen 4 SN od 4. 6., 1-6-1b,

D-1252 Ivan Trabalík 910519 Námestovo 4 SN od 4. 6., 1-3b,

D-1253 Peter Vrábeľ 790822 V. Blh 2 SN od 4. 6., 1-4a,

D-1254 Michal Fizel 870503 Zvolen 1 SN od 4. 6., 1-4a,

D-1255 Peter Šupina 801116 L. Lúčka 3 SN od 4. 6. 1-3b,

D-1256 Roman Chudík 690620 Brusno 8 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3c,

D-1257 Peter Zachar 810913 D. Strehová 2 SN od 4. 6., 1-5a,

D-1258 Radovan Štulajter 880206 Podbrezová B 2 SN od 4. 6., 1-5a,

D-1259 Roman Galeta 870526 D. Hámre 5 SN od 4. 6. 1-3b,

D-1260 Vladimír Filipča 830412 Poniky 4 SN od 4. 6., 1-6-1b,

D-1261 Robert Hanes 881014 Detva 3 SN od 4. 6., 1-6-1b,

D-1262 Karol Galko 900827 Dudince 1 SN od 4. 6., 1-5a,

D-1263 Michal Gončár 841011 Oščadnica 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1264 Ľubomír Horváth 751228 Valča 1 SN od 4. 6., 1-5a,

D-1265 Tibor Pavlík 750606 K. Lieskovec 3 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 12-b,

D-1266 Matej Kuljovský 900112 Rudina 3 SN od 4. 6., 1-6-1b,

D-1267 Jozef Matuška 780426 Kláštor p. Z. 4 SN od 4. 6., 1-3b,

D-1268 FK H. Nemce pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 3. 6.,

D-1269 Roman Šeling 790627 Nižná 1 SN od 4. 6., 1-5a,

D-1270 Michal Zimány 890809 Krupina 4 SN od 4. 6., 1-6-1b,

D-1271 Ľuboš Pavlíny 900718 Krupina 4 SN od 4. 6., 1-6-1a,

D-1272 Stanislav Kozárik 880525 B. Štiavnica 4 SN od 4. 6., 1-6-1b,

D-1273 Na návrh sekretariátu FK Rudinská dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previennia podľa DP 2-6 za nepredloženie vyhodnotení stretnutí podľa RS 2006/07,

D-1274 DK predvoláva na svoje zasadnutie 13. 6. o 16.30 funkcionárov FK D. Hámre, D. Hričov, Predmier a Sásová. Funkcionári si so sebou prinesú doklady o úhrade nedoplatkov uvedených v Spravodajcovi SsFZ,

D-1275 Ján Wiener 900824 Podbrezová B 4 SN od 4. 6., 1-6-1b,

D-1276 Ján Šimko 930804 Hrochoť, 1 SN od 4. 6., 1-5a,

D-1277 Peter Pál 811029 Hajnačka 8 SN od 6. 6., 1-3b, 200 SK uhradiť,

D-1278 DK odstupuje KR na riešenie previnenia R Urban Žiakovič zo stretnutia Nenince – Boľkovce,

D-1279 DK odstupuje KDZ na riešenie previnenia DZ Ján Alakša zo stretnutia Nenince – Boľkovce,

D-1280 Michal Užák 930419 Belá 5 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 4. 6., 1-6-1b,

D-1281 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Mário Auxt 780925 Dudince, Ivan Róna 740328 Kláštor p. Z. – zamietajú sa,

D-1282 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Miroslav Malček 891202 Hriňová, Tomáš Hudec 920224 Hriňová – zamietajú sa porušenie čl. 31 bod 1 DP,

D-1283 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 4. 6. 07: Miroslav Chovan 881017 Savon BB, Radoslav Kulla 880808 Čadca, Martin Targoš 880501 Krásno, Július Parobek 880211 Poltár, Martin Godiška 880223 K. Lieskovec, Tomáš Gulčík 900615 Raková, Ján Banáš 900529 Divín, Mirolslav Káčer 861219 D. Hámre, Tibor Šandor 841202 Tisovec, Vojtech Ruszó 790819 Hajnačka, Dávid Šestina 870305 Revúca, Michal Ďurica 800817 Bánová, Roman Chudík 690620 Brusno, Michal Zuberník 860821 D. Ždaňa, Róbert Dočkal 790629 Sásová, Peter Príbeli 811227 Olováry, Zoltán Mihály  790930 Radzovce, Igor Fleško 750110 Tomášovce, Pavel Valent 710303 Klenovec, Martin Parobek 720617 Klenovec, Luboš Chochrúň 800218 Podvysoká, Rastislav Macko 810401 Ludrová, Michal Gončar 841011 Oščadnica, Michal Korenčík 860620 S. Bystrica, Tibor Pavlík 750606 K. Lieskovec, Robert Marčan 790522 K. Lieskovec, Eugen Grebáč 750107 L. Štiavnica, František Zrník 690731 T. Štiavnička, Tomáš Chladný 870313 Nižná,

D-1284 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 4. 6. 07: Denis Töre 911015 Fiľakovo, Ján Hollý 891112 K. Lieskovec, Peter Šadlák 790808 Krásno, Mário Martini 840918 Tvrdošín,

D-1285 Zastavenie činnosti na 3 MFS za 12 ŽK od 4. 6. 2007: Ján Hoferica 751205 S. Bystrica,

D-1286 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Matej Pánek 890104 R. Sobota, Patrik Karasy 731228 Belá, Jakub Kanderka 870330 Podbiel – chýbajú poplatky za ČK, Pavol Čelko 8812116 Radoľa, Matej Kopačka 900813 Staškov, František Ftorek 840709 Žilina Závodie, Dávid Kanderka 870921 Podbiel – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Milan Dudáš 880701 L. Lúžna – chýba poplatok za 4 ŽK a ČK,

D-1287 Dk predvoláva na svoje zasadnutie 13. 6. 07 zo stretnutia Hriňová – Radvaň II. liga SŽ JUH o 16.45 FK Hriňová: Jozef Košút HU, Ján Marko tréner, R: Miroslav Melich, AR14: Vladimír Ľupták, FK Radvaň: Anton Braun tréner; Savon BB – Čadca III. liga SD o 17.30, Savon: Jozef Piliar HU. Účasť menovaných za zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discip. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Žiadame všetky ObFZ o nahlásenie postupujúcich rozhodcov do súťaží SsFZ bez obmedzeného počtu rozhodcov s platnou licenciou R - „A“. Zoznam zašlite obratom na sekretariát SsFZ.

2.      KR žiada FK Olováry a FK Veľký Blh o zaslanie kópií zápisov podpísaných kapitánmi družstiev zo stretnutia (Olováry – Veľký Blh).

3.      KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.6.2007 (streda) o 14,00hod. R Luptáka (Hriňová – Radvaň).

4.      Pozastavenie delegovania R na stretnutia dospelých v riešení: Bulla (Dúbrava – Valča), Čuboň (Stráňavy – Belá), Dvorštiak, T. Kučera (RS B – Brusno), J. Krahulec (Sásová – H. Nemce), Sitarčík, Jodas (Tisovec – Hajnáčka)

5.      KR berie na vedomie list p. Kopáska – Krásno nad Kysucou.

6.      Chyby R (- body): Balázsik 0,2; Močiliak 0,2; Vojvoda 0,5; Nemček 0,4; Uhorskai 0,2; Kratochvíla 0,2; Blahušiak 0,2; Sitár 0,2; Nemček 0,2; Frontová 0,2; M. Majer 0,2; Melich 0,2; Galád 0,2; Talán 0,2; Dávid 0,2; Kubinec 0,2; Grenčík 0,2; Jar Kyzek 0,2.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Ospravedlnení: Vrtel 16. – 17. 6. 07.

2.       Obmedzenie delegácie: Kubáni – 2 stret. neopsravedl. neúčasť na stretnutí III. LSD D. Kubín – Podbrezová B; Muráň – 2 stret. neospravedl. neúčasť na stretnutí V. liga sk. B Kláštor – Trstená; Michalko – 2 stret. neospravedl. neúčasť na DK 31. 5.; Halaj – 2 stret. nesprávne posúdenie kritickej situácie v stretnutí pri dosiahnutí regul. gólu.

3.       Licenčný doplňovací seminár pre nových delegátov SsFZ pripravujeme na sobotu 30. 6. 07 od 8.00-18.00 v B. Bystrici – Kremničke v rešt. Pod Pyramídou. Na základe odporúčania ObFZ, po splnení podmienok, sme zaradili medzi účastníkov: ObFZ: BB – Peter Turňa, Igor Šulek; DK – Vladimír Šalata, Vladimír Farský; CA – Ladislav Kamenišťák; LM – Pavol Chovanec; MT – Tibor Vojtek, Ivan Tilesch, Igor Putra, Martin Náther, Miloš Hnilica, Peter Fízel, Milan Blahušiak; ZV – Miroslav Kučera, Stanislav Oružinský; LC – Dušan Zdechovan, Pavol Jánošík, Marcel Kubinec; VK – Jozef Híveš; ZH – Jaroslav Šupka, Peter Švehlík; ZA – Vladimír Krejčí. Podrobnejšie informácie dostanú účastníci poštou.

4.       Predvolávame DZ J. kanka na zasadnutie KDZ 20. 6. o 16.00.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Aktuálne informácie o NIKE PREMIER CUP 2007/2008 sú uverejnené na www.ssfz.sk  2 . kolo je naplánované na 12. - 13. júna 2007 nasledovne: 1. skupina (BB): Badín – Savon BB, Radvaň – JUPIE Podlavice, 2. skupina (ZV): Očová/Vígľaš – Sliač, Pliešovce – Krupina, Hriňová – Detva, D. Niva - Zvolen 3. skupina (ZH/VK): Župkov – Žarnovica, D. Hámre – Žiar n. Hr.,  Olováry/Nenince – D. Strehová, V. Zlievce – V. Krtíš, 4. skupina (LC/RS): Tisovec/Hnúšťa - Tornaľa, Tomášovce/Fiľakovo - Lučenec, 5. skupina (MT/LM): Vrútky –  FOMAT Martin, Bobrovec – Lisková, 6. skupina (CA): Krásno – K.N.Mesto, Skalité / Turzovka – Čadca, 7. skupina (DK) Or. Veselé - Tvrdošín, Rabča - Klin, Zuberec - Liesek, Bziny/Or. Podzámok – D. Kubín, 8. skupina (ZA): Višňové – Raj. Teplice, Varín – Belá, Dolný Hričov – Rajec, Štiavnik – Veľké Rovné. Domáce družstvo dohodne presný termín zápasu so súperom a oznámi ho sekretárovi ObFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby na uvedené zápasy delegovali po 1 rozhodcovi.

2.       Majstrovstvá Slovenska starších a mladších žiakov sa budú konať v dňoch 18. až 21. júna 2007 v Žarnovici a okolí nasledovne: 19. júna MŽ dopoludnia Lovča, SŽ popoludní Lovča, 20. júna MŽ dopoludnia Hliník n. Hr., SŽ popoludní Ladomierska Vieska, 21. júna MŽ dopoludnia Žarnovica, SŽ popoludní Žiar nad Hronom.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK K. Lieskovec (Valča – K. Lieskovec), Belá (L. Štiavnica – Belá). Na základe nespl. čl. 4/a „Štatútu...“  obidva podnety odmieta.

2.       Na svojom zasadnutí 6. 6. prejednala sťažnosť FK D. Ždaňa na výkon R a AR v MFS Bytča – D. Ždaňa, podnet prejednala ako neopodstatnený, poplatok 1 000 SK prepadá v prospech SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Rakytovce, Bánová, Rudinská (27), Fiľakovo, O. Jasenica, Trebostovo, T. Štiavnička (24).

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 12. 6. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS:  Rudinská – Krásno, Trebostovo – L. Štiavnica, V. Krtíš – Hliník (všetci opakovane pod následkom DK), Valča – K. Lieskovec, L. Štiavnica – Belá.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ LM o zaslanie fotokópie RP u hráčov: Apríl 2007: Anton Balco 810615 Ploštín. ObFZ ZV: Prestupový termíni APRÍL 2007: Ivan Milčík 770114 Litava. ObFZ CA: Pavol Gálek 600108 Zborov n. B, ObFZ RS: Vojtech Kárasz 870409 Kaloša.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL 2007: Rudolf Pastorek 790128 N. Bystrica, Prestupový termín MAREC 2007: 771108 Marek Urban O. Podzámok, 790124 Miroslav Marcinek O. Podzámok, Bertók Jaššo Tomáš 860312 Snežnica, Smolka Daniel 821011 Ochodnica, Tuhársky Peter 850505 D. Strehová, Valentín Peter 731006 Krupina, Solomon Marián 860103 Ochodnica, Zrnčík Patrik 7308247 Podbiel,  Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany,.

 

Zmena DL č. 25

S. Bystrica – Tvrdošín (AR1 Hreus).

Dohrávka

K. N. Mesto – Bytča (SD a MD, 12. 6. o 15.00, DZ Dolník).