Spravodaj č. 46/2006-2007

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Aktív ŠTK spojený s vyžrebovaním súť. roč. 2007/08 sa uskutoční 28. 6. 07 o 15.00 (štvrtok) v kongresovej sále KÚ v B. Bystrici,

2.       Upozorňujeme FK v pôsobnosti SsFZ, že v prípade nedoručenia prihlášky do súťaží pre roč. 2007/08 sa môžu obrátiť na sekretariát SsFZ.

3.       Barážové stretnutie o postup do II. ligy sk. Východ medzi družstvami umiestnenými na druhom mieste v III. lige Stred a Východ sa uskutoční 20. 6. 07 (streda) o 17.00 na ihr. ŽP Šport Podbrezová.

4.       Prípadné barážové stretnutie o postup do III. ligy Stred medzi družstvami umiestnenými na druhých miestach IV. ligy Sever a Juh sa odohrá 24. 6. 07 o 17.00 na ihrisku FK Rakytovce.

5.       Prípadné barážové stretnutie o postup do IV. ligy Sever sa odohrá 27. 6. 07 (streda) o 17.00. Miesto určí ŠTK.

6.       Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať stretnutia III. ligy – 30. kolo: Kremnička – D. Ždaňa 17. 6. o 10.30 ŠK Kremnička uhradí 200 SK za predelegovanie; Zvolen - K. N. Mesto 16. 6.  o 17.00 MFK Zvolen uhradí 200 SK za predelegovanie; Rakytovce – Námestovo 16. 6. o 17.00, FK Námestovo uhradí 200 SK za predelegovanie; V. ligy sk. A – 26. kolo: Skalité – Raková 17. 6. o 13.30; V. ligy sk. B – 26. kolo: Bešeňová – Palúdzka 17. 6. o 10.30 FC Bešeňová uhradí 200 SK za predelegovanie.

7.       Námietka kap. FK Krásno v MFS III. ligy 28. kolo FK Rakytovce – Krásno bola prerokovaná ako neopodstatnená.

8.       Námietky kap. Bánová v MFS III. ligy 28. kolo Bánová – L. Lúčka boli prerokované ako neopodstatnené.

9.       Nariaďujeme odohrať nedohrané MFS IV. ligy sk. JUH Hajnačka – Hliník 14. 6. o 17.30.

10.   Námietka kap. ŠK Poniky z MFS IV. ligy sk. JUH 25. kolo V. Krtíš – Poníky bola prerokovaná ako neopodstatnená.

11.   Nariaďujeme odohrať nedohrané MFS 25. kolo V. ligy sk. B Zuberec – Vrútky 19. 6. o 17.00 na ihrisku FK Zuberec.

12.   R Kamenišťák zo stretnutia 25. kolo V. ligy sk. B Zuberec – Vrútky postupujeme na KR.

13.   Kontumujeme stretnutie V. ligy sk. D 24. kolo Vinica – Lubeník v prospech FK Vinica, 3 body a skóre 3:0 priznávame FK Vinica.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 26. kola V. ligy dorast sk. C Šalková – Hriňová 16. 6. o 14.30. FK Šalková uhradí 200 SK za predelegovanie R.

2.       Kontumuje MFS:

a)        29. kola III. ligy MD Martin – Sliač priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti dosiahnuté na ihrisku v prospech Martina, SP čl. 100/e,

b)        25. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Štiavnik – L. Sliače priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Štiavnika, SP čl. 100/b,

c)        25. kolo V. ligy dorast sk. A Radoľa – Hôrky priznáva 3 body a skóre 0:3 v prospech Hôrok. Podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča Pavol Čelko 881116 v dobe zast. činnosti 4ŽK),

d)        25. kolo V. ligy dorast sk. B T. Teplice – O. Jasenica priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech T. Teplíc, SP čl. 100/b. Ospravedlnenie O. Jasenica berie na vedomie,

e)        25. kolo V. ligy dorast sk. B Palúdzka – Nižná priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Palúdzky, SP čl. 100/b. Ospravedlnenie Nižnej berie na vedomie,

f)          25. kolo V. ligy dorast sk. C H. Hámre – Poníky priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech H. Hámrov, SP čl. 100/b,

g)        25. kolo V. ligy dorast sk. C Badín – Žarnovica priznáva 3 body a skóre 3:0 ponecháva v platnosti dosiahnuté na ihr. v prospech Badína, SP čl. 100/e,

h)        24. kolo II. ligy MŽ sk. JUH Hriňová – Radvaň priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Hriňovej, SP čl. 100/b,

i)          24. kolo III. ligy MŽ sk. B Rajec – Rudinská priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti dosiahnuté na ihr. v prospech Rajca, SP čl. 100/e,

j)          25. kolo III. ligy SŽ sk. C Podbrezová C – Badín priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Podbrezovej C, SP čl. 100/b,

k)        25. kolo III. ligy MŽ sk. C Žiar B – Hrochoť priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech Žiar B, SP čl. 100/e,

l)          21. kolo III. ligy SŽ sk. D R. Sobota B – Radzovce 3 body a skóre 11:0 ponecháva v platnosti dosiahnuté na ihrisku v prospech R. Sobota B, SP čl. 100/e.

3.       Nariaďuje FK Skalité uhradiť cestovné R Staškovanovi na zasadnutí KM za účasť na prejednaní podentu neoprávneného štartu hráča v MFS vo výške 300 SK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1288 Dk odstupuje KR list trénera dorastu FK K. Lieskovec zo 4. 6. 07,

D-1289 DK upozorňuje FK Podbiel, že rokovanie DK minulý týždeň bolo 6. 6. 07,

D-1290 Dk upozorňuje FK Podbiel, že družstvo dosp. má v zmysle D-1193 od 4. 6. 07 nepodm. zastavenú činnosť do dňa úhrady medzioddielovej pohľadávky voči FK Sučany vo výške 3 554 SK. Žiadame do 18. 6. 07 o predloženie dokladu o úhrade medzioddielovej pohľadávky pod následkom ďalšieho discipl. opatrenia. Zároveň upozorňujeme, že v prípade neuhradenia medzioddielovej pohľadávky DK odstúpi vymáhanie nedopl. DK ObFZ D. Kubín,

D-1291 Zsolt Kovács 790902 Nenince, 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1292 Peter Markoťan 770913 H. Zalužany 1 SN od 11. 6., 1-5a,

D-1293 FK Nenince dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa 2-1b za neprístojnosť diváka po stretnutí 10. 6. 07,

D-1294 Matej Pánek 890104 Tempus RS 2 SN od 11. 6., 1-5a, 100+200 SK uhradiť,

D-1295 Juraj Kulich 880225 Poltár 2 SP do 31. 10., 1-4a,

D-1296 Sebastián Szepessy 890103 R. Sobota B 4 SN od 11. 6., 1-6-1b,

D-1297 Patrik Karasy 731228 Belá Dulice 6 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 11. 6., 1-3b,

D-1298 Tomáš Vojtuš 890408 Košťany, 2 SN od 11. 6., 1-5a,

D-1299 Michal Tomčala 880918 Krásno 4 SN od 11. 6., 1-3b,

D-1300 Radoslav Ištvan 790115 Žarnovica 2 SN od 11. 6., 1-4a,

D-1301 Peter Hlavačka 764109 Žarnovica 3 SN od 11. 6., 1-3a,

D-1302 Tomáš Uhliar 900518 Hrochoť 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1303 Andrej Dubovický 790209 Sásová 2 SN od 11. 6., 1-6-1a,

D-1304 Miroslav Pavlove 880315 Lutila 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1305 Peter Santoris 900624 Žarnovice 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-5a,

D-1306 Pavol Santoris 900624 Žarnovica 2 SN po uplynutí trestu za 4ŽK 1-5a,

D-1307 Ivan Gáfrik 880430 Žarnovica 2 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 11. 6., 1-5a,

D-1308 FK Hriňová SŽ pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionárov a divákov v stret. 2. 6.,

D-1309 FK Radvaň SŽ pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti hráčov v stretnutí 2. 6.,

D-1310 Maroš Libiak 900724 Sliač 3 SN od 7. 6., 1-4a,

D-1311 Peter Pančík 910715 Č. Balog 1 SN od 7. 6., 1-4a,

D-1312 Pavol Haviar 900615 Podlavice 3 SN od 11. 6., 1-6-1b,

D-1313 Bohumil Paták 900418 Podlavice 2 SP do 31. 10. 07, 1-4a,

D-1314 Adam Majtán 920619 V. Rovné 3 SN od 11. 6., 1-6-1b,

D-1315 Ján Rendko 920623 Sučany 3 SN od 11. 6., 1-4a,

D-1316 Adam Mikušovský 930125 Nižná 4 SN od 11. 6., 1-6-1b,

D-1317 Daniel Gaňa 950531 V. Rovné 2 SN od 11. 6., 1-6-1a,

D-1318 Milan  Dudáš 880701 L. Lužná 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-5a,

D-1319 Jakub Kanderka 870330 Podbiel 1 SN od 11. 6., 1-4a,

D-1320 Tomáš Čambor 790407 Kláštor 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK1-5a, 200 SK uhradiť,

D-1321 Radoslav Machaj 900822 D. Hričov 5 SN od 11. 6., 1-4a,

D-1322 Na návrh KM DK žiada Pavol Čelko 881116 Radoľa do 19. 6. o písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart po 4 ŽK v stretnutí 9. 6.). Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-1323 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Mário Auxt 780925 Dudince – zmena zvyšku trestu na podm. do 31. 10. 07, Roland Dodok 751103 Dudince, Peter Vrábel 790822 V. Blh – zamietajú sa,

D-1324 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 4. 6. 07: Luboš Horecký 890825 Bánová,

D-1325 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 7. 6. 07: Milan Gregor 851205 Brusno, Marian Hurík 771020 Kremnička, Michal Kohút 850816 K. N. Mesto, Roman Krivjančin 851215 D. Ždaňa, Marián Ondrušek 730513 K. N. Mesto, Miroslav Hrčka 870729 Poniky,

D-1326 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 7. 6. 2007: Michal Kmeť 810612 Selce,

D-1327 Zastavenie činnosti na 1 MFS za 4 ŽK od 11. 6. 2007: Peter Valášek 770225 Teplička, Robert Padych 760819 Skalité, Štefan Martinka 870203 Rosina, Jozef Majerík 830122 Raková, Lukáš Zelienka 841128 Sučany, Jozef Mrva 860925 Lisková, Tomáš Čambor 790407 Kláštor, Marek Javorčík 851213 Poniky, Peter Homola 710430 Selce, Tomáš Uhliar 900518 Hrochoť, Pavol Čelko 881116 Radoľa 100+200 SK uhradiť, Matej Kopačka 900813 Staškov, František Ftorek 840709 Závodie, Milan Dudáš 880701 L. Lúžna, Dávid Konderka 870921 Podbiel, Peter Kocka 820303 H. Nemce, Marek Padala 860725 Bánová, Ľubomír Mikunda 840904 L. Lúčka, Jozef Chrenko 761023 Bytča, Zsolt Kovács 790902 Nenince, Ľuboš Kálazy 800126 Nenince, Stanislav Sopoci 681018 Mýtna, Dušan Sarvaš 780810 V. Blh, Lukáš Čička 880919 Bytča, Michal Huťko 880914 D. Kubín, Marcel Kubala 880607 D. Kubín, Martin Kojnok 891217 Podlavice, Jozef Erdelac 880705 Fiľakovo, Matej Lobodas 881130 K. Lieskovec, Pavol Santoris 900624 Žarnovica, Peter Santoris 900624 Žarnovica, Miroslav Paulove 880315 Lutila,

D-1328 Zastavenie činnosti na 2 MFS za 8 ŽK od 11. 6. 2007: Richard Juráň 880304 Zuberec, Mário Lipták 781224 Sásová, Tomáš Pagáč 830124 Králiky, Norbert Adamovič 781009 Boľkovce, Štefan Drugda 891130 V. Blh, Peter Juráš 810630 L. Štiavnica, Marian Kekely 800113 K. Lieskovec, Daniel Priadka 741109 Hrochoť, Matej Líška 850721 Ružiná,

D-1329 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Robert Dlhoš 870926 Radvaň, Ján Pupala 911105 D. Niva, Michal Braučok 900615 S. Ľupča, Tomáš Mičian 881027 D. Tižina, Matej Machovský 900326 Rosina, Rastislav Michulek 760111 Bánová B, Dominik Marton 900414 Lisková, Marek Hríň 881230 D. Strehová – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Tomáš Kopčák 890912 Žarnovica, Miroslav Kubík 890518 Rosina, Jozef Slíž 800404 Podvysoká – chýbajú  poplatky za 8 ŽK, Igor Ferko 920612 Revúca, Marek Markus 920520 Tisovec, Miroslav Gajdoš 881123 Radoľa, Michal Šugár 881122 D. Tižina – chýbajú poplatky za ČK, Ondrej Turčan 880117 S. Ľupča – chýba poplatok za ČK a 8 ŽK,

D-1330 DK predvoláva na svoje zasadnutie 20. 6. 07 zo stretnutia Bánová – L. Lúčka III. ligy dosp. o 16.45, FK Bánová: Dominik Pecko HU + prezident FK. Účasť menovaných za zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discip. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Žiadame všetky ObFZ o nahlásenie postupujúcich rozhodcov do súťaží SsFZ bez obmedzeného počtu rozhodcov s platnou licenciou R - „A“. Zoznam zašlite obratom na sekretariát SsFZ.

2.      Žiadame všetkých R o nahlásenie aktuálnych zmien trvalého bydliska, č. t (byt, zamestnanie) resp. e-mailovej adresy z dôvodu spracovania údajov do nového Rozpisu súťaží SsFZ 2007/2008.  Zmeny zaslať v písomnej podobe obratom na sekretariát SsFZ.

3.      KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.6.2007 (streda) o 14,00hod. R Luptáka (Hriňová – Radvaň).

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Licenčný doplňovací seminár pre nových delegátov SsFZ pripravujeme na sobotu 30. 6. 07 od 8.00-18.00 v B. Bystrici – Kremničke v rešt. Pod Pyramídou. Na základe odporúčania ObFZ, po splnení podmienok, sme zaradili medzi účastníkov: ObFZ: BB – Peter Turňa, Igor Šulek; DK – Vladimír Šalata, Vladimír Farský; CA – Ladislav Kamenišťák; LM – Pavol Chovanec; MT – Tibor Vojtek, Ivan Tilesch, Igor Putra, Martin Náther, Miloš Hnilica, Peter Fízel, Milan Blahušiak; ZV – Miroslav Kučera, Stanislav Oružinský; LC – Dušan Zdechovan, Pavol Jánošík, Marcel Kubinec; VK – Jozef Híveš; ZH – Jaroslav Šupka, Peter Švehlík; ZA – Vladimír Krejčí. Podrobnejšie informácie dostanú účastníci poštou.

2.       Predvolávame DZ Alakša na zasadnutie KDZ 20. 6. o 16.15.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Aktuálne informácie o NIKE PREMIER CUP 2007/2008 sú uverejnené na www.ssfz.sk . Do 28. júna 2007 je potrebné odohrať vložené zápasy   5. skupina (MT/LM): Lisková – Liptovský Mikuláš a 7. skupina (DK) Rabča – Námestovo. Zápasy 3. kola vo všetkých skupinách sa hrajú podľa rozlosovania 7. - 8. augusta 2007. Domáce družstvo dohodne presný termín zápasu so súperom a oznámi ho sekretárovi ObFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby na uvedené zápasy delegovali po 1 rozhodcovi.

2.       Majstrovstvá Slovenska starších a mladších žiakov sa budú konať v dňoch 18. až 21. júna 2007 v Žarnovici a okolí nasledovne: 19. júna MŽ dopoludnia Lovča, SŽ popoludní Lovča, 20. júna MŽ dopoludnia Hliník n. Hr., SŽ popoludní Ladomierska Vieska, 21. júna MŽ dopoludnia Žarnovica, SŽ popoludní Žiar nad Hronom.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artur Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK: Poniky (V. Krtíš – Poniky), Valča (Trebostovo – Valča).. Na základe nespl. čl. 4/a „Štatútu...“  oba podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie VV sa uskutoční 28. 6. (štvrtok) o 9.00 v B. Bystrici.

2.       Zasadnutie Rady sa uskutoční 28. 6. (štvrtok) o 11.30 v budove Krajského úradu v B. Bystrici.

3.       Aktív ŠTK a KM, ktorého hlavným poslaním je vyhodnotenie uplynulého súť. roč. a príprava súť. roč. 2007/08 sa uskutoční tak, ako sme to avizovali 28. 6. (štvrtok) o 15.00 v kongresovej sále Krajského úradu v B. Bystrici (ako vlani). Na aktív pozývame zástupcov FK, ktorých družstvá by mali štartovať v súť. SsFZ v nasledovnom súť. roč. vo všetkých vekových kategóriách, zástupcov ŠTK a KM, ObFZ z regiónu SsFZ a zástupcov médií. Zároveň ponúkame partnerom SsFZ, resp. iným firmám, možnosť prezentovať počas aktívu v priestoroch KÚ svoje služby resp. výrobky (len po dohode s p. Matejkom 0915 827656).

4.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Žilina B, Rudinská (28, 29), Bytča (29), Fiľakovo, Trebostovo (24, 25), Tvrdošín, O. Jasenica (25).

5.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 19. 6. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS:  Bánová – L. Lúčka, V. Krtíš – Poniky.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti ObFZ LM o zaslanie fotokópie RP u hráčov: Apríl 2007: Anton Balco 810615 Ploštín. ObFZ ZV: Prestupový termíni APRÍL 2007: Ivan Milčík 770114 Litava.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Prestupový termín APRÍL 2007: Rudolf Pastorek 790128 N. Bystrica, Prestupový termín MAREC 2007: 771108 Marek Urban O. Podzámok, 790124 Miroslav Marcinek O. Podzámok, Bertók Jaššo Tomáš 860312 Snežnica, Smolka Daniel 821011 Ochodnica, Tuhársky Peter 850505 D. Strehová, Valentín Peter 731006 Krupina, Solomon Marián 860103 Ochodnica, Zrnčík Patrik 7308247 Podbiel,  Jaroslav Opatera 731115 SEZ Kraľovany. prestupový termín FEBRUÁR 200 , Muranský Miroslav 851024 Lučatín, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany,.

 

Zmena DL č. 26

Rakytovce – Námestovo (16. 6.),

Zvolen – K. N. Mesto (16. 6., DZ D. Hrčka za Krahulca),

Kremnička – D. Ždaňa (10.30),

Brusno – Králiky (DZ Krahulec za D. Hrčku),

Rudinská – L. Lúčka (Kubačka za Horvátha),

D. Strehová – Bytča (Petrinec za I. Szaba),

Bánová – Žilina B (nová M. Tomčík – Hreus, Ligas – Dolník),

Tvrdošín – K. Lieskovec (Fízel za Bullu),

Selce – V. Krtíš (Kret za Čičmanca),

Poniky – D. Hámre (Čičmanec za Kreta),

Skalité – Raková (13.30),

Varín – D. Hričov (Martinec za Kamenišťáka),

Bešeňová – Palúdzka (10.30, Vlachy),

Námestovo – K. N. Mesto (SD a MD, Fizel za Fábryho, Fábry za Bullu),

Rajec – Strečno (dorast, Knapec za Brodňana),

Šálková – Hriňová (dorast, 16. 6. o 14.30),

Lutila – Badín (dorast, Hlaváčik za Ihringa),

Kalinovo – Tomášovce (dorast, Gombala za Melicha),

Rajec – Skalité (SŽ a MŽ, Knapec za Brodňana),

Z. Poruba – Tvrdošín (SŽ a MŽ, 17. 6. o 13.00-15.00, Adamec – Mojžiš).

Zuberec – Vrútky (19. 6. o 17.00, Halfar – Drozd, Močiliak – Repa, opakované MFS V. ligy sk. B).

SFZ

B. Bystrica – Radvaň (SD a MD, Čičmanec za Kreta).

 

Hodnotenie R

III. liga: Rakytovce – Krásno (8,1;8/8,1), Zvolen – Námestovo (8;8,2/8,1), Kremnička – R. Sobota B (8;8/8,1), Brusno – K. N. Mesto 7,8;8,2/8,1), Rudinská – (8;8,1/8), D. Strehová – Králiky (8,2;8,1/8,1), Bánová – L. Lúčka, Žilina B – Bytča (7,8;8/8).

III. liga: Žilina – Rakytovce, R. Sobota B – Zvolen (8;8/8), Bytča – Bánová (8,2;8/8,1), L. Lúčka – D. Strehová, Králiky – Rudinská (8,1;8/8,1), D. Ždaňa – Brusno (8;8,1/8,1), K. N. Mesto – Kremnička (8,2;8,1/8,1), Námestovo – Krásno (8,1;8,2/8).

IV. liga sk SEVER: T. Štiavnička – Oščadnica (8,1;8/8,1), Nižná – L. Štiavnica, Stráňavy – O. Jasenica (8;8/8,1), Belá – Makov (8;8/8), Trebostovo – Valča (8;8,1/8,2), K. Lieskovec – Dúbrava (7,6;7,9/8,1), S. Bystrica – Tvrdošín (8,1;8,1/8).

IV. liga sk. JUH: Jesenské – Fiľakovo (8,3;8,1/8,1), Kalinovo – Poltár (7,9;8,1/8), Podlavice – Tisovec (7,9;8/8), D. Hámre – Revúca (7,9;8/7,9), V. Krtíš – Poniky (7,5;8,1/8,1), Ružiná – Selce (8,2;8,1/8,1).

V. liga sk. A: Teplička – Skalité (8;8,1/8,1), Rosina – K. Lúčka (7,9;8,1/8,1), Strečno – Závodie 8;8/8), D. Hričov – Podvysoká (7,9;8/8,1), Radoľa – Varín (8,2;8,1/8), Raková – Bánová B (8,1;8/8),

V. liga sk. B: Černová – Podbiel (8,1;8/8), Ludrová – Z. Poruba (8;8,1/8), Zuberec – Vrútky (5,2;7,8/8,1), Palúdzka – Dražkovce (7;8,1/8), Sučany – Bešeňová (8,2;8/8,1), Lisková – Trstená (8,1;8/8,1), Žaškov – Kláštor (7,8;8/8).

V. liga sk. C: Priechod – Kováčová (8,2;8,1/8), Hrochoť – Š. Bane (7,8;8/7,9), D. Niva – Sásová (7,9;8/7,9), H. Nemce – Č. Balog, Radvaň – Vyhne (8;8,1/8), Žiar B – Žarnovica (8;1;8/8), N. Baňa – Dudince (8;8,1/8,2).

V. liga sk. D: Boľkovce – Sklabiná (7,9;8,1/8), Klenovec – Cinobaňa (7,9;7,9/8), Nenince – Hnúšťa (7,9;8/8), Mýtna – V. Blh (8,1;8/8,2), H. Zalužany – Vinica (7,9;8/8,1), Lubeník – Radzovce (8,1;8/8), Tomášovce – Olováry (8;8/7,9).