Spravodaj č. 1 2007-2008

 

Rada SsFZ (predseda Jozef Paršo)

Rada SsFZ, na svojom zasadnutí 28. 7. 2007 v B. Bystrici, okrem iných schváliála zmeny v Rozpise súťaží SsFZ 2007/2008 :

a)       zrušila evidenciu žltých kariet vo všetkých súťažiach mládeže riadených SsFZ,

b)       schválila valorizáciu paušálnych náležitostí R, AR a DZ o 15%,

c)       schválila doplnenie RS , časti XV, bodu h) – za prvou vetou sa doplní text: „Prevzatie MV pred stretnutím, ako i odovzdanie MV po stretnutí, potvrdí HU (resp. R)svojim podpisom na tlačive usporiadateľská služba“.

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

Pridelené čísla v súťažnom ročníku 2007/2008  dospelí:

 

III. liga : 1. Makov, 2. D. Strehová, 3. Krásno n. Kys., 4. Králiky, 5. Bánová, 6. Zvolen (S UHČ),

7. K.N.Mesto, 8. Námestovo, 9. R.Sobota „B“ (N 10.30 ihr.Martin), 10. L.Lúčka, 11. D.Ždaňa,

12. Lipt.Štiavnica, 13. Bytča, 14. St.Bystrica, 15. Kremnička, 16. Fiľakovo.

 

IV. liga sk. Sever : 1. Zav.Poruba, 2. Tvrdošín, 3. Valča, 4. Stráňavy, 5. Kotrč.Lúčka, 6. Or.

Jasenica, 7. Dúbrava, 8. Belá-Dulice, 9. Kys.Lieskovec, 10. Trebostovo, 11. Rosina, 12. Turany,

13. Teplička n.Váh., 14. Oščadnica.

 

IV. liga sk. Juh :  1. Poltár, 2. Tisovec, 3. Hliník n.Hr., 4.Brusno, 5. Revúca, 6. Ružina, 7,. Selce,

8. V.Krtíš, 9. Tomášovce, 10. Hajnačka, 11. Podlavice, 12. Jesenské, 13. Kalinovo, 14. N.Baňa.

 

V. liga sk. „A“ : 1. Žilina-Závodie, 2. Korňa, 3. Podvysoká, 4. Rudina, 5. Varín, 6. Predmier,

7. Raková, 8. Radoľa, 9. Bánová „B“ (S UHČ), 10. Strečno, 11. Rudinská, 12. Belá, 13. D.Hričov,

14. Skalité.

 

V. liga sk. „B“ : 1. Zuberec, 2. Lisková, 3. Or. Poruba ( N o 15.00), 4. Bešeňová ( N o 10.30),

5. Trstena, 6. Dražkovce, 7. Lipt.Sliače, 8. Ďanová, 9. Sučany, 10. Žaškov, 11. Palúdzka, 12.Vrútky

( S UHČ), 13. Černová, 14. Nižná.

 

V. liga sk. „C“ : 1. Poniky, 2. Št.Bane, 3. Č.Balog, 4. Badín, 5. Ban.Štiavnica, 6. Sásová, 7. Dudince, 8. Hrochoť, 9.Radvaň, 10. Žiar n.Hr. „B“, 11. D.Hámre, 12. Sliač, 13. Žarnovica, 14.

Kováčova.

 

V. liga sk. „D“ : 1. Radzovce, 2. M.Kameň, 3. Málinec, 4. V.Blh, 5. Olováry, 6. Hnúšťa, 7. Vinica, 8. Lubeník (S UHČ), 9. Nenince, 10. Mýtna, 11. Hr.Zalužany, 12.Boľkovce, 13. Sklabiná,

14. Rim.Janovce.

 

Termínová listina súťaží dospelých – jesenná časť súťažného ročníka 2007/2008 :

Prvé kolá všetkých súťaží dospelých  5. 8. 2007; vložené kolá III. liga (15. 8. – 14. kolo a 29. 8. – 15. kolo);  posledné kolá všetkých súťaží dospelých 28. 10. 2007.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Pridelené čísla v súťažnom ročníku 2007/2008 mládež:

 

III. liga SD a MD :  1. Rakytovce (S UHČ ihr.Radvaň), 2. Krásno n.K. (N pred.dospelých), 3.

N.Baňa (S UHČ), 4. Savon B.B. (S UHČ ihr.Šalková), 5. Bytča, 6. Revúca (S UHČ), 7. Zvolen, 8.

D.Kubín (S UHČ), 9. L.Mikuláš, 10. Č.Balog (S UHČ), 11. Martin, 12. Podbrezová „B“ (ihr.Valaská), 13. Bánová (S UHČ), 14. K.N.Mesto (S UHČ), 15. Námestovo, 16. Čadca (S UHČ).

 

IV. liga sk. Sever : 1. Hôrky, 2. Tvrdošín, 3. Rajec (S o 14.00), 4. Stráňavy, 5. Černová (S UHČ dospel.) 6. Predmier, 7. Zuberec (S UHČ dospel.), 8. Zav.Poruba (S UHČ dospel.), 9. Lisková (S UHČ dospel.), 10. Strečno, 11. Štiavnik, 12. ŠK Belá, 13. L.Hrádok (S o 14.00), 14. Lip.Sliače

( S UHČ dospel).

 

IV. liga sk. Juh : 1. Poltár, 2. Detva (S UHČ), 3. Hliník n.Hr., 4. D.Hámre (S 15.00), 5. Pliešovce

(S UHČ dospel.), 6. Bušince  (N UHČ dospel.), 7. Hriňová, 8. V.Krtíš, 9. Selce (S UHČ dospl.), 10.

Tornaľa (S o 14.00), 11. Krupina, 12. Jesenské, 13. Sliač (S 14.00), 14. Fiľakovo.

 

V. liga sk. „A“ : 1. Makov, 2.  K.Lieskovec (S UHČ), 3. Podvysoká, 4. Rudina, 5. Svrčinovec,

D. Tižina, 7. Terchová, 8. Radoľa (S o 14.00), 9. Korňa (S UHČ dospel.), 10. Staškov, 11. Rosina,

12. Zborov n.Bys. (S UHČ dospel.), 13. D.Hričov (S UHČ dospel.), 14. Skalite (S UHČ dospel.).

 

V. liga sk. „B“ : 1. Rabča, 2. T.Teplice (S UHČ), 3. O.Veselé (S UHČ dospel.), 4. Nižná

(S 14.00), 5. Trstená, 6. Or.Jasenica, 7. Bziny ((S UHČ dospel.), 8. Lip.Kokava (S UHČ dospel),

9. Tur.Kľačany (S UHČ dospel.), 10. Trebostovo (S UHČ dospel.), 11. Palúdzka, 12. L.Lužná

(S UHČ dospel.), 13. Žabokreky (S UHČ dospel), 14. Biely Potok (S UHČ dospel.).

 

V. liga sk. „C“ : 1. Brusno (S o 14.00), 2.Lutila, 3. Sl.Ľupča (S UHČ dospel), 4. Kremnica,

5. B.Štiavnica, 6. Dudince (S UHČ), 7. Kováčova (S o 14.00), 8. Bzovík (S UHČ dospel.), 9. Jakub, 10. H.Nemce, 11. Badín (N o 10.30), 12. Krivaň, 13. Žarnovica, 14. Šalková.

 

V. liga sk. „D“ : 1. Tisovec (S o 14.00), 2. D.Strehová, 3. Klenovec, 4. Divín, 5. Halič (S UHČ dospel.), 6. Hnúšťa, 7. Vinica (S UHČ dospel.), 8. Radzovce (S o 14.00), 9. Tomášovce, 10. Hajnačka (S o 12.00), 11. Slovan Vidiná, 12. CŠK Cinobaňa 13. Kalinovo, 14. Tempus R. Sobota  (S o 14.00).

 

II. liga SŽ a MŽ sk. Sever : 1. Dlhá n.Or. (N predzápas dos.), 2. V.Rovné, 3. Zborov n.Bystr.

(N prezápas dosp.), 4. Ružomberok „B“ (ihr. L.Teplá), 5. Bánová, 6. Trstená, 7. Krásno n.Kys., 8.

Martin „B“ (N UHČ), 9. Tvrdošín, 10. T.Teplice (N UHČ), 11. Žilina „B“ (N o 9.00 – 11.00 ihr.

kasárne), 12. Belá, 13. Bytča, 14. K.N.Mesto.

 

II. liga SŽ a MŽ sk. Juh : 1. V.Krtíš, 2. Savon B.B (ihr.Šalková), 3. Č.Balog (N UHČ), 4. Dukla B.B. „B“ (N UHČ

ihr. Radvaň), 5. MFK R.Sobota, 6. Žarnovica ( S 11.00 – 13.00), Hriňová, 8. Podbrezová „B“

(N UHČ ihr. Brezno), 9. ROMA Revúca, 10. N.Baňa (S 10.30-12.30 ihr. T.Breznica), 11. Krupina,

12. Lučenec „B“ ( N UHČ umelá tráva), 13. MFK Revúca, 14. TEMPUS R.Sobota.

 

III. liga SŽ a MŽ sk. „A“ : 1. St.Bystrica, 2. Raj. Teplice (N UHČ), 3. Rajec, 4. Turzovka,

5. Radoľa, 6. Čierne (prezápas dos.), 7. Skalite, 8. Čadca „B“, 9. K.Lieskovec (N. predzápas dosp.),

10. Staškov. 11. Rosina. 12. Rudinská, 13. Raková, 14. Oščadnica.

 

III. liga SŽ a MŽ sk. „B“ : 1. Z.Poruba (N prezápas dos.), 2. D.Kubín „B“ (N prezápas dos.),

3. Lisková (N predzápas dos.), 4. Nižná, 5. L.Mikuláš „B“, 6. Lokca (N predzápas dos.), 7. O.Veselé

(N predzápas dosp.), 8. Vrútky (S prezápas dos.), 9. Sučany, 10. Rabča, 11. Blatnica (N UHČ). 12.

Or. Jasenica (S UHČ dos.), 13. L.Hrádok, 14. Liesek (N o 12.00 – 14.00).

 

III. liga SŽ a MŽ sk. „C“ : 1. Brusno, 2. Kremnica, 3. Žiar n. Hr. „B“ (N UHČ ihr.L.Vieska),

4. Badín (N prezápas dos.), 5.  B.Štiavnica, 6. Kováčová, 7. Rakytovce ( N UHČ), 8. H.Nemce (S 13.00 – 15.00), 9. Podlavice „B“ (N UHČ), 10. Sl.Lupča (N predzápas dos.), 11. Hliník n.Hr., 12.

Heľpa (N UHČ), 13. Sliač, 14. Zvolen „B“ (N UHČ).

 

III. liga SŽ a MŽ sk. „D“ : 1. Poltár, 2. D.Strehová, 3. Hnúšťa, 4. Detva ( N prezápas dos.),

5. Kalinovo, 6. D.Niva, 7. Očová (N UHČ), 8. Tisovec, 9. Radzovce, 10. voľno, 11. Tornaľa,

12. Pliešovce (N prezápas dos.).

 

Termínová listina súťaží mládeže – jesenná časť súťažného ročníka 2007/2008 :

Prvé kolá všetkých súťaží dorastu  - 5. 8. 2007; vložené kolá III. liga SD a MD (15. 8. – 14. kolo, 29. 8.  – 15. kolo), posledné kolá všetkých súťaží dorastu 28. 10. 2007.

Prvé kolá všetkých súťaží žiakov – 4. 8. 2007 (okrem III. ligy SŽ a MŽ sk. D – 18. 8. 2007),

Posledné kolá všetkých súťaží žiakov – 27. 10. 2007.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Letný seminár rozhodcov SsFZ zaradených na nominačnú listinu 2007/2008 sa uskutoční dňa 3. augusta 2007 o 15,00 hod. v aule Právnickej fakulty UMB – ul. Komenského 20 Banská Bystrica. Program : prezentácia (od 14,00 hod.), predaj RS 2007/2008, vystúpenie členov VV SsFZ, zmeny a doplnky PF, vyhodnotenie jarnej časti 2006/2007, pokyny pre súťažný ročník 2007/2008, diskusia. Na seminár si prineste Preukaz rozhodcu z dôvodu potvrdenia predĺženia licencie rozhodcu A na ďalšie obdobie.

2.       Nominačné listiny rozhodcov SsFZ pre súťažný ročník 2007/2008 :

 

III. liga : Ambróz Martin, Baranček Pavol, Brodňan Miroslav, Budáč Peter, Budáč Michal, Čičmanec Radoslav, Dvorštiak Martin, Fízel Peter, Forgon Tomáš, Gonda Rastislav, Halfár Richard, Horný Stanislav, Hrdlička Branislav, Hreus Jozef, Chudý Michal, Koós Adrián, Korenčik Jaroslav, Králik Roman, Krško Michal, Kučera Tibor, Kuchársky Peter, Ligas Roman, Lisická Mária, Mačuda Eduard, Marhefka Boris, Matejčík Tomáš, Matoš Jozef, Medveď Jozef, Migaľová Miroslava, Ondák Marián, Ondruš Ján, Parobek Vladimír, Perašín Michal, Petrák Miroslav, Putra Igor, Sikora Patrik, Tokár Ivan, Tomáš Štefan, Tomčík Michal, Turňa Pavol, Urda Ján, Žbirka Boris

IV. liga : Bajús Milan, Balázsik Tomáš, Bencúr Ondrej, Bulla Ľudovít, Cimprich Peter, Coma Róbert, Čajka Peter, Čuboň Jozef, Čunderlík Ľuboš, Dian Ľuboslav, Drozd František, Fábry Michal, Frontová Lenka, Galád Roman, Glončák Rastislav, Gombala Ján, György Jozef, Harezník Michal, Hnilica Miloš, Hrmo Andrej, Chmúrny Róbert, Chovanec František, Ivanič Marcel, Jakubjak Marek, Jakubjak Michal, Ježík Miroslav, Jodas Peter, Knapec Pavol, Košarník Jozef, Krahulec Igor, Krajči Juraj, Kratochvíla Ľubomír, Kret Roman, Kuteľ Martin, Kuzma Tomáš, Majer Maroš, Malček Ján, Masár Tomáš, Mastiš Marek, Mikloš Peter, Moják Peter, Náther Milan, Ondrašina Jaroslav, Oružinský Peter, Ostrihoň Ivan, Paňko Tibor, Pocklan Roman, Poliak Radoslav, Repiský Pavel, Rogoň Martin, Škvarek Miroslav, Tapfer Martin, Tilesch Ivan, Tršo Martin, Turňa Peter, Václavík Miroslav, Vanková Mária, Vojtek Tibor, Vrtich Peter, Zelezník Ivan

V. liga : Adamec Martin, Antalík Marek, Bariak Milan, Beňo Miroslav, Berko Michal, Berta Ladislav, Blahušiak Milan, Budinec Ján, Bušo Róbert, Čambora Ján, Dado Ľubomír, Danko Pavel, Debnárová Zuzana, Dingová Petra, Doboš Ladislav, Dobroň Jaroslav, Drahovský Ján, Drapáč Martin, Droppa Peter, Dudek Stanislav, Ďuriš Roman, Fáber Jakub, Farský Vladimír, Fazekaš Roman, Filkus Ján, Frančák Zdenko, Golian Marek, Gonda Martin, Grenčík Ján, Greňo Štefan, Grznár František, Guži Jozef, Havran Ján, Hlaváčik Michal, Holas Miroslav, Holeša Miroslav, Hrnčiar Ivan, Hronček Róbert, Hrtús Pavol, Chrien Juraj, Jacko Miroslav, Janíček Ján, Jánoš Anton, Jánošík Pavel, Juríček Peter, Katrenčík Marek, Kamenišťák Stanislav, Kollár Jaroslav, Košárnik Radoslav, Koštial Andrej, Kožík Pavol, Krahulec Ján, Krahulec Michal, Krahulec Tomáš, Krenželák Jaroslav, Kučera Stanislav, Kúchen Maroš, Kyzek Jaroslav, Kyzek Jozef, Laciak Marián, Ligač Peter, Löcsös Peter, Lupták Vladimír, Maga Štefan, Majer Ladislav, Malček Michal, Martin Dávid, Martinec Roman, Melich Miroslav, Mihálka Peter, Michna Pavol, Mitúch Štefan, Močiliak Róbert, Mojžiš Milan, Nemček Bystrík, Oružinský Stanislav, Pavkovčeková Zuzana, Petrák Miroslav, Pilšáková Eva, Ploštica Ján, Poliak Milan, Reguly Roman, Rendla František, Riša Stanislav, Rohoň Roman, Roštár Igor, Siman Ondrej, Sitár Ján, Sitarčík Peter, Staškovan Rastislav, Strna Jozef, Súhrada Ján, Szabó Ladislav, Šalata Vladimír, Šáli Slavomír, Šibal Marek, Šuška Juraj, Švec Peter, Talán Miroslav, Taraba Daniel, Tisoňová Antónia, Truban Michal, Tutura Jaroslav, Uhorskai Michal, Venglár Marek, Verkin Miroslav, Vojvoda Anton, Vrlíková Monika, Weis Marek, Zdechovan Dušan, Žeriava Juraj, Žuffa Peter

 

 

Komisia delegátov (predseda Vladimír Lehoťan)

1. Nominačná listina delegátov pre súťažný ročník 2007 – 2008.

 

Delegáti – skupina III. liga:

Viktor Babka, Pavol Baják, Branislav Braučok, Milan Dolník, Marián Halaj, Viktor Holáčik, Dušan Hrčka, Ján Hrčka, Vladimír Hubka, Jozef Kahan, Juraj Kanka,  Libor Kolibáč, Stanislav Krahulec, Vladimír Kosec, Igor Krško, Július Kubáni, Jozef Libiak, Ján Majsniar, Zdenko Mastiš, Vladimír Orság, Ľubomír Repa, Ivan Roštár, Miroslav Spišiak, Miroslav Schneider, Pavol Ševec, Stanislav Špila, Peter Truban, František Vorel.  

Delegáti IV. liga:

Vladimír Badura, Dezider Balajthy, Jozef Balko, Daniel Borcovan, Jozef Brťka, Peter Bubniak, Peter Budáč, Jozef Čunderlík, Pavol Ďurana, Ján Forgon, Ladislav Hurík, Ján Kmoško, Ľubomír Konečný, Ladislav Knap, Rastislav Koša, Jozef Kuska, Ján Marko, Milan Meliš,  Tibor Michalko, Ján Nosáľ, Vladimír Piatek, Slavomír Pšenica, Pavol Romanec, Ján Úhrin. Ján Zeleňák.,  

Delegáti V. ligy :

Vladimír Ďurana, Vojtech Jančok, Pavol Chovanec,  Pavol Jánošík, Jozef Híveš, Ladislav Kamenišťák,  Vojtech Koncz, Vladimír Konček, Vladimír Krajči, Peter Králka, Tibor Králik, Marcel Kubinec, Miroslav Kučera, Milan Macek, Stanislav Muráň, Antoním Piaček, Martin Rúčka, Daniel Starove, Peter  Šmíd, Jaroslav Šupka, Peter Švehlík,. Jaroslav Turský, Jozef Vrteľ, Dušan Zdechovan   

 Mimo výkon funkcie : Igor Krško, Vladimír Badura

 

2.  Žiadame všetkých delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ, aby obratom písomne  alebo e-mailom nahlásili všetky zmeny v osobných údajoch  z  rozpisu súťaží   minulého ročníka ( zmeny bydliska, telef. čísla, mobilu, možnosť  korešpodencie cez e-mail ) na adresu  sekretáriátu  SsFZ.

 

3.  Seminár pre delegátov zaradených na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2007 / 2008 bude v sobotu 28. júla 2007 od 8:00  do 12:30  hod. v Banskej Bystrici, zasadačka Jednotného majetkového fondu SR, ČSA 25 (bývalá budova KOR).  Účasť na seminári je podmienkou delegovania na stretnutia v novom súťažnom ročníku.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky k 6.7.2007: III. liga: D. Strehová – S č. 43: 5 000+300 SK; Rudinská – S č. 45: 2 000+300 SK; Bánová – S č. 47: 8 000+300 SK; IV. liga: Fiľakovo – S č. 41: 5 000+300 SK; Tisovec – S č. 41: 4 000+300, S č. 47: 8 000+300+200 SK; D. Hámre – S č. 43: 6 000+300 SK; Revúca – S č. 43: 2 000+300 SK; Hajnačka – S č. 45: 10 000+300 SK; V. liga: Kláštor – S č. 43: 1 000+300 SK Nenince – S č. 46: 2000+300 SK; Priechod – S č. 47: 200+200 SK; Podvysoká – S č. 47: 200 SK; dorast: Kokava – S č. 41: 100+10 000+300 SK; Radzovce – S č. 44: 100+200 SK; Podvysoká – S č. 44: 3 000+300 Sk; D. Niva – S č. 45: 200+400 SK, S. č. 47: 100+200 SK; Tempus RS – S č. 46:100+200 SK; Radoľa – S č. 46: 100+200 SK; V. Blh – S č. 47: 100 SK; Rajec – S č. 47: 100 SK; Krupina – S č. 47: 100 SK; B. Štiavnica – S č. 47: 100 SK; L. Lužna – S č. 47: 100 SK; Tvrdošín – S č. 47: 100 SK; T. Teplice – S č. 47: 100 SK; Žarnovica – S č. 47: 100+200 SK; MD: Podbrezová B – S č. 47: 100 SK; SŽ: Radvaň – S č. 46: 1 000+300 SK; Revúca – S č. 47: 100+200 SK; Tempus RS – S č. 47: 100 SK; MŽ: Krupina – S č. 47: 100 SK. HK nariaďuje pokuty a poplatky uhradiť do 10. 7. 07 pod následkom discipl. riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

2.       HK berie na vedomie pohľadávku FK 34 Palúdzka od FK Nižná vo výške 4 600 SK (dorast).

3.       HK berie na vedomie pohľadávku ŠK Štiavnik od OFC L. Sliače (dorast) vo výške 7 604 SK. Obom oddielom nariaďujeme uhradiť FA do lehoty splatnosti.

 

Matričná komisia (pred. Stanislav Špila)

Zasadnutie MaK sa bude konať 26.7.2007 o 10:00 v Banskej Bystrici.