Spravodaj č. 2/2007-08

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Potvrdzovanie súpisiek a zoznamov sa uskutoční 26. 7. a 2. 8. 2008 na sekretariáte SsFZ. Súpisky družstiev treba doložiť RP.

2.       Na základe žiadosti FK K. Lieskovec nariaďujeme odohrať MFS IV. ligy sk. SEVER v jesennej časti súť. roč. 2007/08: 2. kolo 12. 8. o 14.30 K. Lieskovec – Dúbrava, 5. kolo 2. 9. o 14.00 K. Lieskovec – Trebostovo, 7. kolo 16. 9. o 13.30 K. Lieskovec – Turany, 9. kolo 30. 9. o 13.30 K. Lieskovec – Z. Poruba, 11. kolo 14. 10. o 13.00 K. Lieskovec – Valča, 13. kolo 28. 10. o 13.00 K. Lieskovec – K. Lúčka.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje

a)        účastníkom III. ligy SD a MD z dôvodu kolidácie MFS, odohrá svoje domáce MFS: 2. kolo K. N. Mesto – Savon BB 12. 8. o 10.00-12.30, 4. kolo K. N. Mesto – Revúca 26. 8. o 10.00-12.30, 6. kolo K. N. Mesto – D. Kubín 9. 9. o 10.00-12.30, 8. kolo K. N. Mesto – Č. Balog 23. 9. o 10.00-12.30, 10. kolo K. N. Mesto – Podbrezová B 7. 10. o 10.00-12.30, 13. kolo K. N. Mesto – Námestovo 27. 10. o 10.00-12.30.

b)        IV. liga dorast sk. JUH, že MFK Hriňová odohrá svoje doma hrané MFS v jesennej časti súť. roč. 2007/08 v sobotu o 14.00 hod. ako pozápas žiakov.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať

a)        1. kolo IV. liga dorast sk. SEVER Zuberec – Z. Poruba 29. 8. (streda) o 13.30,

b)        2. kolo IV. liga dorast sk. JUH Jesenské – D. Hámre 19. 9. (streda) o 15.30 na ihr. FK Jesenské,

c)        1. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH FC R. Sobota – N. Baňa 28. 8. (utorok) o 11.00-13.00 na ihr. FC R. Sobota.

d)        2. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH N. Baňa – Žarnovica 20. 9. (štvrtok) o 14.30-16.30 na ihr. v Tek. Breznici,

e)        II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Žarnovica – Roma Revúca 13. 9. (štvrtok) o 14.30-16.30 na ihr. v Žarnovici.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 DK na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasuje príslušným DK ObFZ zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov zo súťažného ročníka 2006/2007 u družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží ObFZ a jednotlivcov, ktorí prešli do vyššej vekovej kategórie, ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ: Michal Turac 880331 Rabča 1 str, Maroš Hruška 751205 Klenovec 1 str, Milan Dúbravec 780912  Cinobaňa 1 str, Tomáš Mičian 881027 D.Tižina 1 str, Viktor Kmeť 880806 Priechod 1 str, Miroslav Ivanič 760919 Priechod 1 str, Lukáš Vachalík 811124 H.Nemce 1 str, Pavol Kmeť 750616 Ludrová 1str, Robert Hanes 881014 Detva 1 str, Milan Dudáš 880701 L.Lúžna 2 str, Miroslav Pavlove 880315 Lutila 2 str, Tomáš Čambor 790407 Kláštor p.Zn. 2 str, Jozef Matuška 780426 Kláštor p.Zn. 2 str, Miroslav Bartolen 880510 Lutila 2 str, Michal Šugar 881122 D.Tižina 4 str, Ondrej Turčan 880117 S.Lupča 4 str, Ján Púpala 911105 D.Niva 1 str, Tomáš Uhliar 900518 Hrochoť 1 str, Adam Majtán 920619 V.Rovné 2 str, Ján Rendko 920623 Sučany 2 str, Roman Jakab 890915 V.Blh 4 str, Michal Šnirc 920502 Čierne 6 str.

D-2 DK žiada DK ObFZ o písomné nahlásenie zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov zo súťažného ročníka 2006/2007 u družstiev FK, ktoré postúpili do súťaží SsFZ a jednotlivcov, ktorí prešli do vyššej vekovej kategórie, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ.

D-3 Úprava trestu uvedeného pod D-1369 Tomáš Kopčák 890912 Žarnovica 8ŽK od 11.6.07

D-4 Na základe podkladov HK SsFZ uverejnených v Spravodajcoch SsFZ č. 48/2006-2007 a 1/2007-2008, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodmienečne činnosť dňom 12.7.07 za neuhradenie pokút  a poplatkov týmto družstvám FK: D. Strehová, Rudisnká, Fiľakovo, Revúca, Kláštor, Nenince (všetci dospelí), Radzovce, Tempus RS, Radoľa (všetci dorast), Rakytovce, Roma Revúca (SŽ). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom predložte na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-5 Na základe podkladov HK SsFZ uverejnených v Spravodajcoch SsFZ č. 48/2006-2007 a 1/2007-2008, na návrh HK SsFZ, DK SsFZ podľa čl.6 bod 2 DP odstupuje ObFZ Martin na disciplinárne riešenie neuhradený nedoplatok zo súťažného ročníka 2006/2007 družstva FK Kláštor p.Zn. dospelí (1.300,- Sk), ktoré zostúpilo do súťaže riadenej ObFZ Martin. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame DK ObFZ Martin o okamžité zastavenie činnosti tohto družstva do termínu úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku FK Kláštor p.Zn. obratom predloží na sekretariát SsFZ.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK nariaďuje doplatiť FK Tvrdošín  sumu 2 350 SK pre L. Sliače (dorast) z celkovej fakturovanej sumy 4 706 SK. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite do 17. 7. 07 na sekretariát SsFZ.

2.       HK nariaďuje uhradiť medzioddielovú pohľadávku od Sklo Tatran Poltár pre ŠKM Dudince (dorast) vo výške 5 007 Sk do 17. 7. 07. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ pod následkom disciplinárneho konania.

3.       HK nariaďuje uhradiť medzioddielovú pohľadávku od FK V. Blh pre FK Cinobaňa (dorast) vo výške 5 495 SK do 17. 7. 07. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ pod následkom disciplinárneho konania.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že v prípade ak zaslali podklady k prechodu žiakov do dorastu vtermíne, je nevyhnutné zaslať ich žiacke preukazy. Len v tom prípade im budú zaslané nové RP. Zároveň upozorňujeme tak, ako sme to avízovali už v pokynoch, prechod žiakov do dorastu v týždni od 30. 7. do 4. 8. 07 matričné miesto nevybavuje. V prípade urgentnej situácie jedine s príplatkom za úrýchlenie á 300 SK za jeden preukaz (100+300 SK). Žiadame kolegov z ObFZ, aby o tomto informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.