Spravodaj č. 3/2007-08

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Potvrdzovanie súpisiek a zoznamov sa uskutoční 26. 7. a 2. 8. 2008 na sekretariáte SsFZ. Súpisky družstiev treba doložiť RP.

2.       Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. B 1. kolo Zuberec – Nižná 22. 8. o 16.00 na ihrisku FK Zuberec.

3.       Žiadame nasledovné FK o predloženie dokladu o úhrade štartovného pre súť. roč. 2007/08 najneskôr do 26. 8. 07 pod následkom disciplinárneho konania: III. liga – D. Ždaňa, bytča; IV. liga SEVER – Rosina doplatok 4 000 SK; IV. liga JUH – Poltár; V. liga sk. B – Vrútky, Palúdzka, L. Sliače; V. liga sk. C – Radvaň, Badín.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje účastníkom:

a)        III. ligy SD a MD, že FK Savon BB odohrá domáce MFS v súť. roč. 2007/08 v sobotu o 10.00-12.30 na ihrisku FK Kremnička,

b)        II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že z dôvodu kolidácie MFS odohrá R. Sobota uvedené domáce MFS v nedeľu o 10.00-12.00 nasledovne: 3. kolo R. Sobota – Lučenec B 19. 8.  5. kolo R. Sobnota – V. Krtíš 2. 9., 9. kolo R. Sobota – Tempus RS 30. 9., 10. kolo R. Sobota – Žarnovica 7. 10., 12. kolo R. Sobota – Podbrezová B 21. 10.

c)        III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že Oravan Rabča odohrá svoje doma hrané MFS v jesennej časti súť. roč.2007/08 v nedeľu o 10.00-12.00.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        1. kolo III. ligy SD a MD Revúca – Martin 5. 8. o 10.00-12.30,

b)        2. kolo IV. liga dorast sk. JUH Jesenské – D. Hámre 19. 9. (streda) o 15.30 na ihr. FK Jesenské,

c)        1. kolo V. liga dorast sk. B Terchová – Radoľa 29. 8. (streda) o 13.30 na ihr. FK Terchová,

d)        1. kolo V. liga dorast sk. C Lutila – Žarnovica 29. 8. (streda) o 13.30 na ihr. OŠK Lutila

e)        1. kolo II. ligy SŽ a MKŽ sk. JUH Dukla BB B – Krupina 5. 9. (streda) o 15.00-17.00 na ihr. FK Radvaň.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 DK na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasuje príslušným DK ObFZ zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov zo súťažného ročníka 2006/2007 u družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží ObFZ a jednotlivcov, ktorí prešli do vyššej vekovej kategórie, ktorých družstvá štartujú v súťažiach ObFZ: Michal Turac 880331 Rabča 1 str, Maroš Hruška 751205 Klenovec 1 str, Milan Dúbravec 780912  Cinobaňa 1 str, Tomáš Mičian 881027 D.Tižina 1 str, Viktor Kmeť 880806 Priechod 1 str, Miroslav Ivanič 760919 Priechod 1 str, Lukáš Vachalík 811124 H.Nemce 1 str, Pavol Kmeť 750616 Ludrová 1str, Robert Hanes 881014 Detva 1 str, Milan Dudáš 880701 L.Lúžna 2 str, Miroslav Pavlove 880315 Lutila 2 str, Tomáš Čambor 790407 Kláštor p.Zn. 2 str, Jozef Matuška 780426 Kláštor p.Zn. 2 str, Miroslav Bartolen 880510 Lutila 2 str, Michal Šugar 881122 D.Tižina 4 str, Ondrej Turčan 880117 S.Lupča 4 str, Ján Púpala 911105 D.Niva 1 str, Tomáš Uhliar 900518 Hrochoť 1 str, Adam Majtán 920619 V.Rovné 2 str, Ján Rendko 920623 Sučany 2 str, Roman Jakab 890915 V.Blh 4 str, Michal Šnirc 920502 Čierne 6 str.

D-2 DK žiada DK ObFZ o písomné nahlásenie zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov zo súťažného ročníka 2006/2007 u družstiev FK, ktoré postúpili do súťaží SsFZ a jednotlivcov, ktorí prešli do vyššej vekovej kategórie, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ.

D-3 Úprava trestu uvedeného pod D-1369 Tomáš Kopčák 890912 Žarnovica 8ŽK od 11.6.07

D-4 Na základe podkladov HK SsFZ uverejnených v Spravodajcoch SsFZ č. 48/2006-2007 a 1/2007-2008, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodmienečne činnosť dňom 12.7.07 za neuhradenie pokút  a poplatkov týmto družstvám FK: D. Strehová, Rudisnká, Fiľakovo, Nenince (všetci dospelí), Radzovce, Tempus RS, Radoľa (všetci dorast), Rakytovce, Roma Revúca (SŽ). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom predložte na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-5 Na základe podkladov HK SsFZ uverejnených v Spravodajcoch SsFZ č. 48/2006-2007 a 1/2007-2008, na návrh HK SsFZ, DK SsFZ podľa čl.6 bod 2 DP odstupuje ObFZ Martin na disciplinárne riešenie neuhradený nedoplatok zo súťažného ročníka 2006/2007 družstva FK Kláštor p.Zn. dospelí (1.300,- Sk), ktoré zostúpilo do súťaže riadenej ObFZ Martin. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame DK ObFZ Martin o okamžité zastavenie činnosti tohto družstva do termínu úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku FK Kláštor p.Zn. obratom predloží na sekretariát SsFZ.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Nominačná listina delegátov pre súťažný ročník 2007 – 2008. Delegáti – skupina III. liga: Viktor Babka, Pavol Baják, Branislav Braučok, Milan Dolník, Marián Halaj, Viktor Holáčik, Dušan Hrčka, Ján Hrčka, Vladimír Hubka, Jozef Kahan, Juraj Kanka,  Libor Kolibáč, Stanislav Krahulec, Vladimír Kosec, Igor Krško, Július Kubáni, Jozef Libiak, Ján Majsniar, Zdenko Mastiš, Vladimír Orság, Ľubomír Repa, Ivan Roštár, Miroslav Spišiak, Miroslav Schneider, Milan Svrčina, Pavol Ševec, Stanislav Špila, Peter Truban, František Vorel. Delegáti IV. liga: Vladimír Badura, Dezider Balajthy, Jozef Balko, Daniel Borcovan, Jozef Brťka, Peter Bubniak, Peter Budáč, Jozef Čunderlík, Pavol Ďurana, Ján Forgon, Ladislav Hurík, Ján Kmoško, Ľubomír Konečný, Ladislav Knap, Rastislav Koša, Jozef Kuska, Ján Marko, Milan Meliš,  Tibor Michalko, Ján Nosáľ, Vladimír Piatek, Slavomír Pšenica, Pavol Romanec, Ján Uhrín. Ján Zeleňák., Delegáti V. ligy : Vladimír Ďurana, Vojtech Jančok, Pavol Chovanec,  Pavol Jánošík, Jozef Híveš, Ladislav Kamenišťák,  Vojtech Koncz, Vladimír Konček, Vladimír Krajči, Peter Králka, Tibor Králik, Marcel Kubinec, Miroslav Kučera, Milan Macek, Stanislav Muráň, Antoním Piaček, Martin Rúčka, Daniel Starove, Peter  Šmíd, Jaroslav Šupka, Peter Švehlík,. Jaroslav Turský, Jozef Vrteľ, Dušan Zdechovan, Mimo výkon funkcie : Igor Krško, Vladimír Badura.

2.       S e m i n á r  pre delegátov zaradených na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2007 / 2008 bude, v s o b o t u  28. júla 2007 od 8. 00  do 12,30  hod. v Banskej Bystrici, zasadačka Jednotného majetkového fondu SR, ČSA 25 ( bývalá budova KOR ).  Účasť na seminári je podmienkou delegovania na stretnutia v novom súťažnom ročníku.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2007/2008 – zápasy 3. kola sa odohrajú  7. - 8. augusta 2007: 1. skupina (ObFZ BB) Savon BB – JUPIE BB, 2. skupina (ObFZ ZV) Očová – Krupina, Hriňová – Zvolen, 3. skupina (ObFZ ZH/VK) Žarnovica – Žiar, Dolná Strehová – V. Krtíš, 4. skupina (ObFZ LC/RS) Hnúšťa – Lučenec, 5. skupina (ObFZ MT/LM) FOMAT Martin – Lisková, 6. skupina (ObFZ CA)  Krásno – Čadca, 7. skupina (ObFZ DK) Tvrdošín – Námestovo, Liesek- D. Kubín, 8. skupina (ObFZ ZA) Raj. Teplice – Varín, Rajec – Veľké Rovné.Domáce družstvo dohodne presný termín zápasu so súperom a oznámi ho sekretárovi ObFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby na uvedené zápasy delegovali po jednom rozhodcovi.

2.       Nominácia výberu SsFZ „93“ na regionálny turnaj v rámci 4. ročníka Memoriálu G. Princa v Humennom a okolí v dňoch 26. - 29. júla 2007: D. Nebožka, A. Santoris, J. Kucbel, M. Mišány, J. Gombala (všetci DUKLA BB), M. Kubena, I. Šimček (obaja MŠK Žilina), P. Gábriš, M. Žabka, R. Pepich, I. Štulajter (všetci JUPIE BB – Podlavice), M. Brveník, R. Mrva, T. Lacko, L. Ondrek (všetci MFK Ružomberok), L. Gašpar, M. Kurek (ŽP Podbrezová), P. Pálenčár (FOMAT Martin). Realizačný tím: Peter Štefaňák – RTM, Miroslav Král, Patrik Palider – tréneri, Rudolf Ometák – ved. družstva, Ján Sciranka – lekár. Zraz všetkých nominovaných je dňa 26. júla 2007 (štvrtok) o 12.00 hod. na parkovisku pred železničnou stanicou v Banskej Bystrici.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK nariaďuje doplatiť FK Tvrdošín  sumu 2 350 SK pre L. Sliače (dorast) z celkovej fakturovanej sumy 4 706 SK. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite do 17. 7. 07 na sekretariát SsFZ.

2.       HK nariaďuje uhradiť medzioddielovú pohľadávku od Sklo Tatran Poltár pre ŠKM Dudince (dorast) vo výške 5 007 Sk do 17. 7. 07. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ pod následkom disciplinárneho konania.

3.       HK nariaďuje uhradiť medzioddielovú pohľadávku od FK V. Blh pre FK Cinobaňa (dorast) vo výške 5 495 SK do 17. 7. 07. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ pod následkom disciplinárneho konania.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že v prípade ak zaslali podklady k prechodu žiakov do dorastu vtermíne, je nevyhnutné zaslať ich žiacke preukazy. Len v tom prípade im budú zaslané nové RP. Zároveň upozorňujeme tak, ako sme to avízovali už v pokynoch, prechod žiakov do dorastu v týždni od 30. 7. do 4. 8. 07 matričné miesto nevybavuje. V prípade urgentnej situácie jedine s príplatkom za úrýchlenie á 300 SK za jeden preukaz (100+300 SK). Žiadame kolegov z ObFZ, aby o tomto informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

2.       Delegovanie na 37. ročník medzin. dorast. turnaja SNP 21. 7. 07 o 8.30 M. Majer – zodpovedný za obsadenia jednotlivých stretnutí, Dírer, Kosec.

3.       Sekretariát SsFZ rozosiela v týchto dňoch RS 2007/08 vždy jeden výtlačok na FK, ktorého družstvo (družstvá) štartujú v súť. roč. 2007/08 v súťažiach SsFZ. Ďalšie výtlačky RS si môžu FK zakúpiť na sekretariáte SsFZ á 50 SK za jeden výtlačok, platba výhradne poštovým poukazom SsFZ.