Spravodaj č. 7/2007-08

Nové znenie prvého odseku kap. XXI. bod 11 Rozpisu súťaží vo futbale 2007/2008 – Rozhodca je povinný na prednej strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“ heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča(nestačí uviesť napr. HNS, surová hra, vzájomné napadnutie, urážka rozhodcu a pod.):

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS III. ligy 1. kolo K. N. Mesto – L. Lúčka 19. 9. o 15.30 (streda).

2.       Námietky kapitánov: Fiľakovo – R. Sobota B (H – bezpredmetná), Turany – Stráňavy (H – 1 postúpená na KR, 2, 3 neopodstatnená), Raková – Radoľa (H neopodstatnená a písomné pripomienky FK Radoľa ŠTK prejednala ako bezpredmetné. Vklad 200 SK prepadá v prospech SsFZ. Náklady spojené s riešením preplatí FK Radoľa. FK Raková zašle 552 SK, R Ján Sitár Martin 156 SK, AR1 Ivan Zelezník T. Teplice 120 SK a DZ Ján Majsniar Žilina 260 SK, Námietky Sliač – Badín (H postupujeme na DK).

3.       Upozorňujeme FK S. Bystrica na zabezpečenie odchodu hráčov a R z hracej plochy.

4.       Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS IV. liga sk. JUH 2. kolo N. Baňa – V. Krtíš 29. 8. o 16.00.

5.       FK Mýtna postupujeme na DK za neuhradenie fin. náležitosti pre DZ Vojtech Jančok za účasť na zasadnutí ŠTK 17. 5. 07 200 SK.

6.       Predvolávame na 23. 8. 07 o 16.00 z MFS H. Zalužany – Š TEAM R Jakub Fáber, AR1 Anton Jánoš, AR2 Peter Sitarčík, DZ Peter Truban. FK H. Zalužany: HU Radoslav Seleš 22. 9. 67, kap. mužstva Peter Repka 730128, ved. dr. Ján Vargic 26.11.51. Š TEAM: kap. Jozef Ďörď 750921, ved. dr. Bartolomej Vladár 16. 2. 58.

7.       Odstupujeme KR na riešenie prípady oneskoreného zasielania zápisov o stretnutí R Martin Tršo.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        3. kola IV. ligy dorast sk. JUH B. Štiavnica – Krupina 18. 8. o 14.00,. Poplatok 200 Sk bol uhradený,

b)        2. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Podlavice B – Rakytovce 19. 9. 07 (streda) o 14.00-16.00. FK Rakytovce uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie R,

c)        3. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Rakytovce – S. Ľupča 26. 9. (streda) o 14.30-16.00. FK Rakytovce uhradí 200 SK na účet SsFZ za predelegovanie R,

d)        2. kola V. ligy dorast sk. C Badín – H. Hámre 22. 8. (streda) o 17.00,

e)        10. kola V. liga dorast sk. C Kremnica – Kováčová 29. 8. (streda) o 13.30. Poplatok 150 SK bol uhradený.

2.       Nariaďuje odohrať MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH 5. kolo Dukla BB B – Savon BB 1. 9. o 10.00-12.00; 7. kolo Dukla BB B – tempus RS 15. 9. o 10.00-12.00;

3.       Kontumuje MFS:

a)        1. kolo V. ligy dorast sk. D Tisovec – Tempus RS. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tempus RS podľa SP čl. 100/i. Neoprávnený štart hráča Tomáša Huráka 891003 v dobe zastavenej činnosti po ČK.

b)        2. kolo V. ligy dorast sk. A Makov – K. Lieskovec. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Makov podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK K. Lieskovec berie na vedomie.

c)        2. kolo IV. ligy MŽ sk. SEVER T. Teplice – Trstená. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Trstená podľa SP čl. 100/b. Žiadame FK T. Teplice o zaslanie písomného vyjadrenia k nenastúpeniu na MFS do 23. 8. 07.

4.       Oznamuje FK štartujúcim v III. lige SŽ a MŽ sk. B, že MFK D. Kubín B odohrá svoje domáce MFS v jesennej časti nasledovne: 4. kolo D. Kubín B – Lisková 26. 8. o 10.00-12.00; 6. kolo D. Kubín B – L. Mikuláš B 9. 9. o 10.00-12.00; 8. kolo D. Kubín B – O. Veselé 23. 9. o 10.00-12.00; 10. kolo D. Kubín B – Sučany 7. 10. o 9.00-11.00; 12. kolo D. Kubín B – Blatnica 21. 10. o 9.00-11.00

5.       Žiadame FK: Rakytovce, Hôrky, Zuberec, D. Tižina, Zborov n. B., D. Hričov, O. Veselé, Bziny, B. Potok, D. Strehová, Kalinovo (dorast), Zborov, O. Veselé, Liesek, Rakytovce, Hliník, Pliešovce (žiaci) o predloženie súpisiek (zoznamov) hráčov do 23. 8. 07 pod následkom discipl. opatrení.

6.       Upozorňuje FK Rudinská na používanie správneho tlačiva Zápisu o stretnutí v III. lige SŽ a MŽ. V prípade opakované použitia nesprávneho tlačiva budú voči FK uplatnené discipl. opatrenia.

7.       Predvoláva na svoje zasadnutie 23. 8. 07 o 15.30 z MFS 1. kola III. ligy SŽ sk. C za FK Brusno tréner J. Petrík, ved. dr. P. Lihan a hráč M. Pavlík, ČR 921107. Žiadame predložiť žiacky preukaz a preukaz totožnosti hráča.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-43 Oprava trestu uvedeného pod D-24 Peter Bohuš 910406 Bzovík 2 SN od 6. 8. 07, 1-5a,

D-44 Oprava klasifikácie trestu uvedeného pod D-14 podľa DP 2-1b,

D-45 DK prerokovala žiadosť FK Selce o prehodnotenie rozhodnutia DK v zmysle DP SFZ nemôže prehodnotiť, resp. zmeniť trest – peňažná pokuta,

D-46 Tomáš Bolibruch 830913 Rosina 1 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-47 Jaroslav Trhančík 790318 Rosina 2 SN od 13. 8. 07, 1-4a,

D-48 Miroslav Medvecký 750529 Tvrdošín DK hráčovi dňom 13. 8. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-49 Ladislav Berzák tréner FK Rosina dosp. 4 SN od 13. 8. 07, 1-3b,

D-50 FK Rosina dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokvoanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára v stretnutí 12. 8. 07,

D-51 Roman Vádel 910612 Martin 2 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-52 Juraj Kuchár 910303 Zvolen 6 SN od 13. 8. 07, 1-6-1b,

D-53 Matej Prukner 920730 Podbrezová 5 SN od 13. 8. 07, 1-4a,

D-54 Marián Móric 800603 Ďanová 1 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-55 Radovan Pajunk 900419 Trstená 2 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-56 Lukáš Púčik 900706 Trstená 5 SN od 13. 8. 07, 1-5a porušenie kap. XX. bod 9 RS 2007/08,

D-57 Lukáš Briš 890922 O. Veselé 2 SN 13. 8. 07, 1-5a,

D-58 Miloš Mušák 891105 O. Veselé 5 SN od 13. 8. 07, 1-3b,

D-59 Juraj Pisarčík 901106 O. Veselé 2 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-60 Miroslav Kaplánek 771026 Žaškov 1 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-61 Robert Bari 901129 Jesenské 2 SN od 13. 8. 07, 1-5a 100+200 SK uhradiť,

D-62 Peter Kuvik 911220 Poltár 2 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-63 Andrej Szöke 910710 Tornaľa 2 SN od 13. 8. 07, 1-4a,

D-64 Michal Lalík 841002 Tomášovce 1 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-65 Ján Segeč 881017 Kalinovo 1 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-66 Marián Gočaltovský 810219 Revúca 3 SN od 13. 8. 07, 1-3b,

D-67 Jakub Mitter 900521 Bzovík 2 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-68 Michal Wollner 890428 Kremnica 2 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-69 Ondrej Šuta 890812 Kremnica 2 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-70 Milan Štefanka 711218 Žarnovica 2 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-71 Jaroslav Blaško 840417 Badín DK hráčovi dňom 13. 8. 07 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-72 Peter Kocka 860902 Radvaň 4 SN od 13. 8. 07, 1-6-1b,

D-73 Roman Ološtiak 811722 D. Hámre 6 SN od 13. 8. 07, 1-2c,

D-74 Tomáš Hurák 891003 Tisovec 4 SN od 6. 8. 07, 1-9-1b,

D-75 Roman Kuvik ved. dr. FK Tisovec dorast 6 SN od 16. 8. 07, 1-9-2b,

D-76 Matej Pánek 890104 Tempus RS, DK hráčovi dňom 13. 8. 07 zastavuje činnosť. Hráč do 21. 8. 07 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart v treste za ČK v MFS 11. 8. 07) a poplatok za prerkovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-77 Pavol Siekel 780802 Belá 4 SN od 6. 8. 07, 1-2a,

D-78 Na návrh KDZ Jozef Kahan DZ 5 SN od 16. 8. 07 DP 2-5, 200 SK uhradiť,

D-79 FK Dúbrava dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 5. 8. 07 podľa nariadení RS 2007/08,

D-80 Ján Imrovič 830515 Boľkovce 2 SN od 13. 8. 07, 1-6-1a,

D-81 Vladislav Kaplán 770417 Nenince 2 SP do 30. 11. 07, 1-1a,

D-82 Miloš Varholák 800221 Olováry 5 SN od 13. 8. 07, 1-3b,

D-83 Marián Varholák 781214 Olováry DK za základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-84 FK Sklabiná dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť divákov v stretnutí 12. 8. 07,

D-85 FK Málinec dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť divákov v stretnutí 12. 8. 07,

D-86 Marián Kolibáč 910823 K. Lieskovec 4 SN od 6. 8. 07, 1-6-1a,

D-87 Lukáš Hluchý 900120 D. Hričov 4 SN od 6. 8. 07, 1-6-1a,

D-88 Patrik Vnuk 910413 Svrčinovec 2 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D- 89 Peter Hoferica 900513 D. Hričov 2 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-90 Marek Golúch 891210 L. Mikuláš 2 SN od 13. 8. 07, 1-5a,

D-91 Peter Topercer 900226 Savon BB 5 SN od 13. 8. 07, 1-6-1b,

D-92 Michal Purdek 860827 R. Sobota B 4 SN od 13. 8. 07, 1-6-1b, porušenie kap. XX bod 9 RS 2007/08,

D-93 FK Fiľakovo dosp. uzatvorenie ihriska na jedno súť. stretnutie podm. do 30. 6. 08 + pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za pokus o inzultáciu AR divákmi po stretnutí 12. 8. 07,

D-94 Miroslav Drapáč 880104 L. Sliače 4 SN od 6. 8. 07, 1-6-1b,

D-95 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Rastislav Fučela 730305 Belá – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 11. 07, Peter Sartoris 900624 Žarnovica, Pavel Sartoris 900624 Žarnovica, Robert Hurák 700702 Tisovec – zamietajú sa,

D-96 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Peter Pál 811029 Hajnačka – zamieta sa,

D-96 Neprerokované previenia pre porušenie DP: Richard Benda 890509 K. N. mesto, Anton Malíček 910126 K. N. Mesto – nesprávne poplatky za ČK,Michal Capko 930801 R. Teplice, Martin Pajerský 850409 B. Štiavnica – chýbajú poplatky za ČK, Vladimír Borák ved. dr. O. Veselé, Matej Časnocha 900803 Svrčinvoec – chýbajú poplatky,

D-98 DK predvoláva na svoje zasadnutie 23. 8. 07 zo stretnutí: Poltár Tisovec IV. liga JUH o 16.30 AR2 Lenka Frontová, DZ Slavomír Pšenica, FK Poltár Peter Olšiak HU, Radovan Baník prezident, FK Tisovec: Ján Rosiar tréner, Miroslav Rosiar prezident FK; K. Lieskovec – D. Hričov V. liga dorast sk. A o 17.15 R: Ján Ploštica; Dúbrava – Belá IV. liga sk. SEVER o 17.30 R: Robert Coma; Fiľakovo – Kremnička III. liga o 17.45 FK Fiľakovo: Zdenek Keka HU, Štefan Esztergomi prezidetn FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a pozvaných rozhodcov zo IV. resp. V. ligy sa uskutočnia dňa 14. septembra 2007 v Banskej Bystrici na tartane. Rozhodcovia vykonajú novú formu fyzických previerok – prerušovaný beh na jedno 400m kolo – 150m beh, 50m chôdza, 150m beh, 50m chôdza. Podmienkou splnenia FP je odbehnutých 10 kôl v limitoch – beh (150m - 35s), chôdza (50m - 45s). Doporučujeme R informovať sa u kolegov z republikových súťaží o spôsobe samotného vykonania previerky a v dostatočnom predstihu si novú formu fyzických previerok aj natrénovať.

2.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých: M. Budáč, Pa. Turňa (D. Strehová – Bytča) do vyriešenia, Fáber (H. Zalužany – Olováry) 1 stretnutie.

3.       Zasielanie zápisov zo stretnutí SFZ Bratislava: II. LS/M/D 1 originál + 1 kópiu, I. LS/M/Ž 1 originál + 1 kópiu. Pre urýchlenie administratívnych prác vkladajte zápisy zo stretnutí do obálky spolu (nie jednotlivo) a prednou stranou na adresu: Slovenský futbalový zväz, ŠTK, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Jednu kópiu zápisu zo stretnutí SFZ zaslať aj na SsFZ.

4.       Náležitosti rozhodcov v stretnutiach SFZ Bratislava: I. LSD (AR-500,-), II. LSD (R-600,- AR-400,-), LMD (R-500,- AR-350,-), LSŽ (R-400,- AR-300,-), LMŽ (R-300,- AR-250,-), I. liga žien (R-500,- AR-300,-), liga žiačok (R-250,-).

5.        Zmeny adresy, t.č., e-mailu : Perašín – 0905/836185, Hrtús – 0907/504849, hrtus-kub@seznam.cz, Ondák – 0911/511075, m.ondak@zoznam.sk, Tisoňová – 0905/599 833, 0911/599833, antoniatisonova@azet.sk, Hrdlička – Š. Višňovského 5, 960 01 Zvolen, fripp@orangemail.sk

6.       Ospravedlnenia: S. Horný: 1. a 8. 9. 07; Halfar: 8. – 9. 9. 07; Tomčík: 17. – 25. 8., 1. – 9. 9. 07; Peter Turňa: 8. – 9. 9. 07; Galád: 3. 2 1. 9. 07; Vanková: 3. - 2 4. 9. 07; Guži: 1. – 2. 9. 07; L. Szabó: 8. 9. 07; Krenželák: 14. – 16. 9. 07; Weiss: 7. – 9. 9. 07, Gombala: 1. a 22. 9., 20. a 27. 10. 07; Ľupták: jesenná časť.

7.       Upozorňujeme delegátov, aby v zmysle usmernenia na seminári uvádzali mená klubov pri zápise OT a okrem číselného hodnotenia R v správach uvádzali aj slovne hodnotenie a podobne postupovali aj pri obtiažnosti.

8.       Na zasadnutie 30. 8. 07 o 16.00 hod. pozývame DZ: J. Šupka (Sliač – Badín), P. Švehlík (Kováčová – Hrochoť), J. Híveš (Žarnovica – Č. Balog.

9.       Obmedzujeme delgáciu D. Borcovan za nesprávne uvedenie osobných trestov v správe delegáta zo stretnutia Rudina – Rudinská 1. kolo V. liga sk. A.

10.   Obmedzujeme delegáciu: T. Králik (Radzovce – R. Janovce), P. Chovanec (Trstená – žaškov), P. Králka (Hnúšťa – Nenince) po jednom stretnutí.

11.   Zobrali sme na vedomie informáciu delegátov o štarte rodinných príslušníkov v súť SsFZ: Libiak, Marko, Mjsniar, Krahulec, Hurík, Badura, Spišiak, Mastiš.

12.   Ospravedlnenie: Chovanec: 8-18. 8. 07; Badura: 17. – 18. 8. 07; Piatek: 25. – 26. 8. 07; Hurík: 25. – 26. 8. 07; Mastiš: 7. – 9. 9. 07; Kmoško: 29. 8. 07 a 1. 9. 07; Holáčik: 25. 8. a 1. 9. 07; Koša: 1. – 2. 9. 07; Králka: 15. – 23. 9. 07; Babka: 19. 9. – 5. 10. 07; Kubáni: 2. 9. 07; Libiak: 24. 8. – 6. 9. 07.

13.   Berieme na vedomie list FK Trebostovo.

14.   Zmena RS 2007/08 časť DZ: Ivan Roštár m 0910 949775, e mail: rostar@inmail.sk.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2007/2008 – finálové turnaje NPC sa uskutočnia pre Banskobystrický kraj dňa 12. septembra (streda) v Lovči od 09.00 hod. (účastníci – Dukla BB, ŽP Podbrezová, JUPIE Podlavice, LAFC Lučenec, MFK Zvolen a Žiar nad Hronom) a pre Žilinský kraj dňa 13. septembra (štvrtok) v Diviakoch od 09.00 hod. (účastníci MFK Ružomberok, MŠK Žilina, FOMAT Martin, Tatran Krásno n. Kysucou + viťazi zápasov Námestovo-D. Kubín a Raj. Teplice-Rajec.

2.       Dňa 14. augusta 2007 záverečnými skúškami úspešne ukončili školenie trénerov 3. triedy/EURO B licencie nasledovní tréneri: Zoltán Filipiak, Miroslav Giertl, Lucia Kováčová, Adrián Kubáni, Richard Lukášik, Jaroslav Makovník, Vladimír Maľa, Milan Matejčík, Tomáš Melničuk, Ján Mesík, Jozef Pisár, Andrej Stašiniak,  Michal Strapko, Miroslav Trnka. Srdečne gratulujeme!

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Oznamuje funkcionárom FK, že vzhľadom k nemožnosti podania podkladov k matričným úkonom v prestupovom termíne 1. – 6. 9. 07 (1. 9. – sobota – št. sviatok) môžu uhradiť  príslušný poplatok (+50%) už v piatok 31. 8. 07 a tiež v tento deň predložiť členom MaK SsFZ podklady k vybaveniu matričného úkonu. Jedná sa však výhradne o matričný úkon so súhlasom oboch FK.

2.       V prestupovom termíne september poplatok za matričný úkon, ktorý sa robí na počkanie je o 50% zvýšený.

3.       Dorastenci roč. 1989 môžu hlásiť len prestup, prípadné hosťovanie len za družstvo dosp., poplatok je 450 SK.

4.       Zasadnutie MaK bude 23. 8. 07 o 10.00 v B. Bystrici.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec).

Komisia zaevidovala podnety na výkony R v MFS L. Štiavnica (Bánová – L. Štiavnica), D. Ždaňa (Zvolen – D. Ždaňa), Stráňavy (Turany – Stráňavy), Belá (Dúbrava – Belá). na základe nesplnenia čl. 4/0 „Štatútu...“ (chýba poplatok) všetky podnety odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 14. 8. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Poltár – Tisovec, Sliač – Badín, Z. Poruba – Tvrdošín, H. Zalužany – Olováry, Fiľakovo  - Kremnička. D. Strehová – Bytča, Zvolen – RS B, Podlavice – Revúca, Bánová – L. Štiavnica, Zvolen – D. Ždaňa, Turany  - Stráňavy.

2.       Vyhodnotenie nepredložili: Námestovo, D. ždaňa, L. Štaivncia, Makov, K. Kieskovec, Hliník (2), Teplička, Tomášovce (1), Turany, Hajnačka, Ružiná (1, 2).

3.       RS 2007/08 si môžete zakúpiť na sekretariáte SsFZ á 50 SK za jeden výtlačok, platba výhradne poštovým poukazom SsFZ.

 

Zmena DL č. 3

Krásno – Makov (Brodňan za M. Budáča aj dorast),

Králiky – Kremnička (Ondák za Pavla Turňu),

Zvolen – Bytča (Tokár za Petráka),

Radoľa – Bánová B (Harezník za Katrenčíka),

L. Sliače – Žaškov (Krenželák za Fabera, DZ Kamenišťák za Kahana),

B. Štiavnica – Krupina (dorast, 18. 8. o 14-.00, J. Košarník – R. Košarník), 

B. Štiavnica – Selce (dorast, dohrávka, 1. kolo, nová Budinec – Siman - Čunderlík),

O. Jasenica – Palúdzka (dorast, DZ Mastiš za Balka),

 

Dohrávka

Badín – H. Hámre (dorast, 2. kolo, 22. 8. o 17.00, Dian – Frontová).

 

SFZ

R. Sobota – Ružomberok B (SD, DZ Brťka za Marka),

 

Zmena DL č. 4

Fiľakovo – L. Lúčka (Koós za M. Budáča aj dorast),

Kremnička – Bánová (DZ Truban za Libiaka),

S. Bystrica – D. Strehová (DZ Mastiš za Kahana),

Trebostovo – Belá (Petrák za Ondrašinu),

Tisovec – Hliník (Urda za Pavla Turňu aj dorast),

Námestovo – Bytča (SD a MD, DZ Muráň za Kahana)

L. Mikuláš – Zvolen (SD a MD, DZ Kuska za Kmoška),

Bánová – N. Baňa (Sd a MD, Cimprich za Ondrašinu),

Námestovo – Rakytovce (SD a MD, DZ Zeleňák za Mastiša),

Krupina – Hriňová (dorast, ObFZ ZV za Jodasa),

D. Kubín B – Lisková (SŽ a MŽ, 26. 8. o 10.00-12.00),

 

Hodnotenie R:

III. liga: Fiľakovo – R. Sobota B (8,1;8/8), L. Lúčka – Námestovo (8;8,1/8,1), D. Ždaňa – K. N. Mesto (8,2;8,1/8), L. Štiavnica – Zvolen, Kremnička – Krásno (8,2;8,1/8,1), Bytča – Bánová (8,2;8/8), S. Bystrica – Králiky (7,4;8/8,1), Makov – D. Strehová (8,1;8,2/8).

IV. liga sk. SEVER: Oščadnica – Belá (8;8,2/8,1), K. Lieskovec – Dúbrava (8;8/8), Trebostovo – O. Jasenica (8,1;8,2/8,1), Rosina – K. Lúčka, Z. Poruba – Tvrdošín (8;8,1/8,1), Turany – Stráňavy (7,7;7/7,8/7,8), Teplička – Valča (8,3;8,1/8,1).

IV. liga sk. JUH: Tomášovce – Selce (8,1;8,1/8,1), Hajnačka – Ružiná (8,3;8,3/8,2), Podlavice – Revúca (8,2;8,1/8,1), Jesenské – Brusno (8,2;8,2/8,1), Kalinovo – Hliník (8;8/8,2), Poltár – Tisovec (8,1;8,1/8).

V. liga sk. A:  Skalité – Radoľa, Belá – Rudina (7,9;8/8), Bánová B – Raková (7,9;8,1/8), Strečno – Predmier (8,1;8/8), Rudinská – Varín (7,7;8/8,1), D. Hričov – Podvysoká (8,2;8,1/8,1), Závodie – Korňa (8;8,1/8,1).

V. liga sk. B: Nižná – Ďanová (7,4;7,9/8,1), Sučany – L. Sliače (8;8/8,1), Žaškov – Dražkovce (7,3;8,3/8), Palúdzka – Trstená (8;7,9/7,9), Vrútky – Bešeňová (8,2;8/8,1), Černová – O. Poruba (8,1;8,1/8), Zuberec – Lisková (7,9;8,1/8,1).

V. liga sk. C: Kováčová – Hrochoť (8,1;8/8), Radvaň – Dudince (7,8;8,2/8,2), Žiar B – Sásová (8,1;8,2/8), D. Hámre – B. Štiavnica (7;8/7,9), Sliač – Badín (7,5;7,9/7,9), Žarnovica – Č. Balog (7,9;8/8), Poniky – Š. Bane (7,9;8,1/8).

V. liga sk. D: R. Janovce – Lubeník (7,8;8,2/8), Nenince – Vinica (8,3;8,1/8,1), Mýtna – Hnúšťa (8;8/8), H. Zalužany – Olováry (6,6;8,2/8,2), Boľkovce – V. Blh (7,8;8/8), Sklabiná – Málinec (8;8,1/8), Radzovce – M. Kameň (7,8;8,1/8).