Spravodaj č. 8/2007-08

 

Dôležité upozornenie pre R a DZ - vzhľadom k tomu, že deň 29.8.07 (streda) je štátnym sviatkom, žiadame R a DZ o bezpodmienečné zaslanie zápisov o stretnutí a správ DZ zo stretnutí hraných v dňoch 25. a 26.8.07 v pondelok do 12.00 hod. listom 1. triedy doporučene.

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Harmonogram obhliadky hracích plôch:

27. 8. 07 (pondelok):Makov 9.30-10.00, Korňa 10.30-11.00, S. Bystrica 12.00-13.00, Rudina 13.30-14.00, Teplička 14.30-15.00, O. Poruba 15.30-16.30.

28. 8. 07 (utotok): L. Kokava 9.30-10.00, L. Štiavnica 10.30-11.00, L. Sliače 11.15-11.45, T. Kľačany 12.30-13.00, Ďanová 13.30-14.00.

29. 8. 07 (streda) Málinec 9.00-9.30, R. Janovce 10.30-11.00, M. Kameň 12.00-13.00, Ružiná 13.45-14.15, Sliač 15.00-15.30, Badín 15.45-16.15.

Žiadame všetky zainteresované FK, aby zabezpečili účasť kompetentných funkcionárov v určený čas, aby mohli byť prediskutované prípadné nedostatky.

2.       Námietky kapitánov: Fiľakovo – Kremnička (D postúpená na KR), D. Strehová – Bytča (H postúpená na KR), Krásno – L. Štiavnica (D neopodstatnená), Korňa – Skalité (H neopodstatnená), Predmier – Rudinská (H neopodstatnená), Hliník – Poltár (H neopodstatnená), Hrochoť – Radvaň (D, H stiahnuté písomne pred zasadnutím ŠTK).

3.       Schvaľujeme pre FK Kremnička trávnatú HP v areáli FK a pomocnú trávnatú HP pre súť. roč. po splnení dohod. opatrení.

4.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. D . 2 kolo H. Zalužany – Š Team podľa SP čl. 100/d. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H. Zalužany. Prípad postupujeme na doriešenie DK. FK Š Team uhradí náležitosti spojené s účasťou na zasadnutí ŠTK na účet menovaných nasledovne: H. Zalužany 750 SK, AR 2 Sitarčík Peter(Kopaničná 1074/16, 976 52 Č. Balog), 160 SK Peter Truban (D. Trnávka 20, 966 21 Lovča) 156 SK.

5.       Upozorňuje FK Fiľakovo na zhotovenie videozáznamu z vhodného miesta, taktiež aj vyčlenenie miesta pre DZ.

6.       Postupujeme na DK za nerešpektovanie nariadenia ŠTK (nezaslanie Súpisiek hráčov) FK D. Hričov a FK Korňa.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        5. kola IV. ligy dorast sk. JUH Selce – Tornaľa 1. 9. 07 o 10.30. ŠK Selce uhradí 150 SK na účet SsFZ za predelegovanie R.

b)        4. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A S. Bystrica – Turzovka 5. 9. 07 (streda) o 14.00-16.00. Poplatok za predelegovanie R bol uhradený.

c)        2. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Raková – Rajec 4. 9. 07 (utorok) o 15.00-17.00. FK Rajec uhradí 150 SK na účet SsFZ za predelegovanie R.

d)        5. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. D D. Niva – Tornaľa v opačnom poradí ako bolo vyžrebované. Zápas 5. kola sa odohrá 15. 9. 07 o 10.00-12.00 na ihrisku FKM Tornaľa. V jarnej časti súť. roč. 2007/08 sa odohrá zápas 16. kola D. Niva – Tornaľa na ihr. D. Niva.

2.       Nariaďuje odohrať MFS IV. ligy dorast sk. SEVER:

a)        Štiavnik – Lisková 9. 9. 07 o 12.30,

b)        Hôrky – Predmier 9. 9. 07 o 12.30.

3.       Kontumuje MFS:

a)        2. kola V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Radzovce. Priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Radzovce podľa podľa SP čl. 100/i. Neoprávnený štart hráča Mareka Páneka ČR 890104 v dobe zast. činnosti,

b)        3. kola III. ligy MŽ sk. C Žiar B – Brusno. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Žiar B podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Brusno akceptujeme bez výhrad.

4.       Nám. kap. hostí v MFS III. ligy MD 3. kolo L. Mikuláš – P. Č. Balog bola prerokovaná ako neopodstatnená.

5.       Žiadame:

a)        FK Rakytovce predložiť vzájomnú dohodu o odohratí MFS 1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Rakytovce – H. Nemce do 30. 8. 07.

b)        Žiadame R o urýchlené zaslanie uvedených zápisov o stretnutí, prípadne zaslanie kópie podacieho lístku: III. liga MŽ sk. A Rosina – Radoľa R Krkoš (ObFZ ZA), Radoľa – Rudinská R Holiač (ObFZ CA).

6.       Oznamujeme FK:

a)        V. ligy dorast sk. D, že FK Tempus RS odohrá všetky svoje domáce MFS v jesennej časti súť. roč. 2007/08 na ihr. v Bakte,

b)        Účastníkom II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že FK Tempus RS odohrá všetky  svoje domáce MFS v jesennej časti súť. roč. 2007/08 na ihr. Bakta.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-99 Oprava klasif. trestu uvedeného pod D-56 DP 1-2b a pod D-78 DP 3-5,

D-100 DK predkladá na vedomie KR list prezidenta FK Poltár z 20. 8. 07 ohľadom stretnutia Hliník – Poltár,

D-101 DK predkladá na vedomie ŠTK a FK Fiľakovo list tajomníka FK D. Strehová z 20. 8. 07 ohľadom stretnutia D. Strehová – Fiľakovo,

D-102 DK predkladá na vedomie KR list prezidenta FK Tisovec z 13. 8. 07 ohľadom stretnutia Poltár – Tisovec,

D-103 Michal Capko 930801 R. Teplice 3 SN od 20. 8. 07, 1-2a,

D-104 Anton Malíček 910126 K. N. mesto 3 SN od 20. 8. 07, 1-4a, 100+200 SK uhradiť,

D-105 Viliam Tomo 920807 L. Mikuláš 3 SN od 20. 8. 07, 1-6-1a,

D-106 Ján Spodniak 920421 Č. Balog 3 SN od 20. 8. 07, 1-6-1b, poruš. kap. XX bod 9 RS 2007/08,

D-107 Peter Maršala 910221 Bánová 2 SN od 16. 8. 07, 1-5a,

D-108 František Urbánek 920319 K. N. Mesto 2 SN od 20. 8. 07, 1-5a,

D-109 Jakub Božek 911020 K. N. Mesto 1 SN od 20. 8. 07, 1-4a,

D-110 Pavol Lihan ved. dr. FK Brusno SŽ 3 SN od 23. 8. 07, 1-10 200 SK uhradiť,

D-111 Vladimír Borák ved. dr. O. Veselé 2 SN od 20. 8. 07, 1-3a,

D-112 Jaroslav Blaško 840417 Badín 2 SN od 13. 8. 07, 1-6-1a,

D-113 Martin Pajerský 850409 B. Štiavnica 4 SN od 20. 8. 07, 1-6-1b,

D-114 Jozef Lepšík 810428 Žiar B 1 SN od 20. 8. 07, 1-5a,

D-115 Erik Babjak 921123 H. Nemce 2 SN od 20. 8. 07, 1-5a,

D-116 Matej Časnocha 900803 Svrčinovec 4 SN od 20. 8. 07, 1-6-1b,

D-117 Filip Tvaružek 900912 K. Lieskovec 2 SN od 20. 8. 07, 1-5a,

D-118 Martin Kravec 861014 Rudinská 1 SN od 20. 8. 07, 1-5a poruš. kap. XX bod 9 RS 2007/08,

D-119 Filip Sliacky 920614 L. Sliače 2 SP do 30. 11. 07 1-4a,

D-120 FK Belá pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia DP 2-1a za neprístojnosť diváka po stretnutí 19. 8. 07,

D-121 Ivan Brna 710321 Š Team 12 mesiacov nepodm. od 23. 8. 07 do 22. 8. 08 1-6-3b, 200 SK uhradiť,

D-122 Peter Trebula 871211 Š Team 8 SN od 23. 8. 07, 1-3b, 200 SK uhradiť,

D-123 Atila Pinter 660507 Š Team 5 SN od 23. 8. 07, 1-3b , 200 SK,

D-124 Na základe výsledku prerokovania previnení v stretnutí V. ligy sk. D dosp. na ŠTK, DK trestá FK Š Team dosp. zastavením činnosti na 1 súť. stretnutie nepodm. + pokutou 20 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d a DP 2-1b za inzultáciu R a ďalšie neprístojnosti hráčov po stretnutí 12. 8. 07,

D-125 FK Fiľakovo dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 15. 8. 07,

D-126 Richard Benda 890509 K. N. Mesto 5 SN od 20. 8. 07 1-6-1b 100+200 SK uhradiť,

D-127 Marek Tomáš 900919 Bánová 2 SN od 16. 8. 07 1-5a,

D-128 Marek Poništ 900530 K. N. Mesto 3 SN od 20. 8. 07, 1-6-1b,

D-129 Ivan Pavlovič 890612 Martin 6 SN od 20. 8. 07, 1-6-1b,

D-130 Robert Hejčík 790618 Kremnička 5 SN od 16. 8. 07, 1-6-1b,

D-131 Eugen Bari 710624 Fiľakovo 2 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 16. 8. 07, 1-5a,

D-132 Marián Voška 751113 Krásno 1 SN od 16. 8. 07, 1-4a,

D-133 Marián Seko 850803 Krásno 4 SN od 16. 8. 07, 1-3b,

D-134 Robert Gábor 730114 Krásno 2 SP do 30. 4. 08, 1-10,

D-135 Ladislav Rácz 871121 Fiľakovo 1 SN od 20. 8. 07, 1-5a,

D-136 FK Fiľakovo dosp. pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť divákov v stretnutí 19. 8. 07,

D-137 Miroslav Medvecký 750529 Tvrdošín DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-138 Ján Kliment 720304 M. Kameň 2 SN od 20. 8. 07, 1-5a,

D-139 Matej Pánek 890104  Tempus RS 4 SN od 13. 8. 07, 1-9-1b, 100+200 SK uhradiť,

D-140 Mikuláš Horváth ved. dr. FK Tempus RS 6 SN od 23. 8. 07, 1-9-2b,

D-141 Dávid Bajs 891009 Selce 4 SN od 20. 8. 07, 1-3b,

D-142 Matúš Kán 910402 Selce 1 SP do 30. 11. 07, 1-1a,

D-143 Štefan Darmo 900519 Tornaľa 1 SN od 20. 8. 07, 1-4a,

D-144 Tomáš Gábri 891022 Tornaľa 2 SN od 20. 8. 07, 1-5a,

D-145 Peter Ennet 910319 Sliač 2 SN od 20. 8. 07, 1-5a,

D-146 Jakub Sekereš 890209 Sliač 6 SN od 20. 8. 07, 1-3b,

D-147 Ľuboš Vajs 890501 Detva 5 SN od 20. 8. 07, 1-6-1b,

D-148 Ján Skrutek 890216 Poltár 1 SN od 20. 8. 07, 1-5a,

D-149 Ivan Pipich 881207 Brusno 1 SN od 20. 8. 07, 1-5a,

D-150 Ľubomír Lehocký tréner FK Brusno dosp. 5 SN od 20. 8. 07, 1-3b,

D-151 FK Brusno dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára po stretnutí 19. 8. 07,

D-152 Ján Vývlek mhlásateľ FK Tisovec dosp. 6 SN od 20. 8. 07, 1-2b,

D-153 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Ján Imrovič 830515 Boľkovce – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 11. 07, Peter Topercer 900226 Savon BB, Milan Štefanka 711218 Žarnovica, Pavol Siekel 780802 Belá, Jaroslav Trhančík 790318 Rosina – zamietajú sa,

D-154 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Miroslav Drapáč 880104 L. Sliače – zamieta sa poruš. čl. 31 bod 1 DP, Peter Kuvik 911220 Poltár – zamieta sa porušenie kap. XX bod 12 RS 2007/08,

D-155 Na návrh ŠTK DK trestá FK D. Hričov dosp. a FK Korňa dosp. pokutou po 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie súpisiek družstva,

D-156 Ján Hagara 910610 D. Hámre 2 SN od 20. 8. 07, 1-5a,

D-157 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: René Predmeský 940416 Hriňová – chýba poplatok za hráča, ktorý obdržal ČK, Ján Berešík tréner K. Lieskovec, Ľubomír Mitický ved. dr. K. Lieskovec – chýbajú poplatky,

D-158 DK predvoláva na svoje zasadnutie 30. 8. 07 zo stretnutí: Poltár – Tisovec IV. liga JUH dosp. o 16.00 FK Poltár: Peter Olšiak HU, Radovan Baník prezident FK, FK Tisovec: Ján Rosiar tréner, Miroslav Rosiar prezident FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a pozvaných rozhodcov zo IV. resp. V. ligy sa uskutočnia dňa 14. septembra 2007 v Banskej Bystrici na tartane. Rozhodcovia vykonajú novú formu fyzických previerok – prerušovaný beh na jedno 400m kolo – 150m beh, 50m chôdza, 150m beh, 50m chôdza. Podmienkou splnenia FP je odbehnutých 10 kôl v limitoch – beh (150m - 35s), chôdza (50m - 45s). Doporučujeme R informovať sa u kolegov z republikových súťaží o spôsobe samotného vykonania previerky a v dostatočnom predstihu si novú formu fyzických previerok aj natrénovať.

2.       Zasielanie zápisov zo stretnutí SFZ Bratislava: II. LS/M/D 1 originál + 1 kópiu, I. LS/M/Ž 1 originál + 1 kópiu. Pre urýchlenie administratívnych prác vkladajte zápisy zo stretnutí do obálky spolu (nie jednotlivo) a prednou stranou na adresu : Slovenský futbalový zväz, ŠTK, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Jednu kópiu zápisu zo stretnutí SFZ zaslať aj na SsFZ.

3.       Náležitosti rozhodcov v stretnutiach SFZ Bratislava: I. LSD (AR-500,-), II. LSD (R-600,- AR-400,-), LMD (R-500,- AR-350,-), LSŽ (R-400,- AR-300,-), LMŽ (R-300,- AR-250,-),       I. liga žien (R-500,- AR-300,-), liga žiačok (R-250,-).

4.        Zmeny adresy, t.č., e-mailu : Perašín – 0905/836185, Hrtús – 0907/504849, hrtus-kub@seznam.cz, Ondák – 0911/511075, m.ondak@zoznam.sk, Tisoňová – 0905/599 833, 0911/599833, antoniatisonova@azet.sk, Hrdlička – Š. Višňovského 5, 960 01 Zvolen, fripp@orangemail.sk

5.       Ospravedlnenia:

6.       Upozorňujeme delegátov, aby v zmysle usmernenia na seminári uvádzali mená klubov pri zápise OT a okrem číselného hodnotenia R v správach uvádzali aj slovne hodnotenie a podobne postupovali aj pri obtiažnosti.

7.       Na zasadnutie 30. 8. 07 o 16.00 hod. pozývame DZ: J. Šupka (Sliač – Badín), P. Švehlík (Kováčová – Hrochoť), J. Híveš (Žarnovica – Č. Balog.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2007/2008 – finálové turnaje NPC sa uskutočnia pre Banskobystrický kraj dňa 12. septembra (streda) v Lovči od 09.00 hod. (účastníci – Dukla BB, ŽP Podbrezová, JUPIE Podlavice, LAFC Lučenec, MFK Zvolen a Žiar nad Hronom) a pre Žilinský kraj dňa 13. septembra (štvrtok) v Diviakoch od 09.00 hod. (účastníci MFK Ružomberok, MŠK Žilina, FOMAT Martin, Tatran Krásno n. Kysucou, MŠK Námestovo a Istrobanka Rajec.

2.       Nominácia výberu SsFZ „94“ na kontrolný zraz (2TJ + PZ) v dňoch 4.-5. septembra 2007 v Banskej Bystrici – Tajove: M. Vesel, T. Mikulec, F. Smädo, A. Peťko (Dukla B.Bystrica), M. Zavadzan, P. Chmeliar, R. Lončík, M. Belaník (MŠK Žilina), R. Domin, M. Mráz, J. Dvorštiak, M. Sapieta (Fomat Martin), P. Lupták, M. Mózer, E. Turňa (ŽP Podbrezová), A. Sabaka, P. Ličko, M. Almaský, J. Beňuš, P. Horváth (MFK Ružomberok), P. Olšiak, V. Havrla (LAFC Lučenec), J. Buška (MFK D. Kubín). Realizačný tím: P. Štefaňák - RTM SFZ, tréneri – J. Leitner, J. Štrba, J. Sciranka – lekár, B. Motyčka – tech. vedúci. Zraz nominovaných hráčov je dňa 4.9. 2007 o 11.00 hod. na autobusovej stanici v Banskej Bystrici.

3.       Z rozhodnutie SFZ sa v 21. – 23. 9. 07 uskutoční v Senci turnaj reg. výberov amatérov. Bude to domáca kvalifikácia o postup do bojov európskych amatérskych kolektívov. Upozorňujeme FK, ktorých hráči sa zúčastnia kvalifikácie v Senci, že buď ŠTK zastaví celú príslušnú súťaž, resp. odloží stretnutia tých FK, odkiaľ budú hráči nominovaní. Výber SsFZ amatérov pod vedením realizačného tímu na čele s trénerom Jánom Petrákom absolvuje 5. 9. 07 v B. Bystrica kontrolný zraz a prípravný zápas. Nominácia na kontr. zraz PZ výber SsFZ – FK Rakytovce v Radvani 5. 9. 07 (streda): Peter Machuňka, Štefan Macko – Námestovo, Blažej Špaňo, Dušan Vrbiniak – Zvolen, Roman Kriviančin, Jozef Sekereš, Ján Pinka  – D. Ždaňa, Libor Ďuratný, Jaroslav Vajda, Anton Frátrik, Juraj Stalmašek, Branislav Sľuka – Bánová, Martin Ižip, Peter Koleno, Jakub Novosedliak – R. Sobota B, Peter Tomašovič, Radoslav Máč – D. Strehová, Zdenko Cimerman – Králiky, Rastislav Kubica – Krásno, Juraj Šustek – Makov. Necestujúci náhradníci: Stanislav Brišš, František Paulus – K. N. Město, Pavol Pračko – Ružiná, Tomáš Pagáč, Matej Kubát – Králiky, Marián Berki – Poltár, Juraj Tvrdý – S. Bystrica, Peter Bohuš – Zvolen, Zsolt Rapi – Fiľakovo, Daniel Labuda – Bánová, Pavol Dzúrik – Námestovo. Reatím: Jozef Paršo st. – hlav. ved., Ján Petrák tréner, Vojtech Kováč, Ladislav Dányi – as. trénera, Jaroslav Michalík – tech. ved., Ján Michaliga – masér. Program kontrolneho zrazu: 12.00 zraz hráčov, 12.30 obed, 13.00 tech. porada, 16.00 prípravný zápas výber SsFZ – Fk Rakytovce. Zraz hráčov je 5. 9. 07 (streda) o 12.00 v areáli futb. ihriska FC Junior Radvaň. Cestovné bude hráčom preplatené vo výške cestovného hromadnou dopravou. Ukončenie akcie je plánované 5. 9. 07 o 18.30.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       MaK prerokovala list Martin Vdovčák  881025FK Strečno – prestup hráča – je v súlade s PP SFZ.

2.       MaK prerokovala žiadosť FK Priechod v súvislosti s prestupom hráča Matúš Vajda 871206 v prest. termíne 1. – 6. 8. 07. Prestup hráča klasifikuje ako neplatný porušenie čl. 5 odst. 1 PP SFZ. Žiadame FK Selce zaslať RP menovaného hráča na sekretaiát SsFZ do 29. 8. 07. Dňom 27. 8. 07 má hráč zastavenú činnosť za FK Selce.

3.       Upozorňujeme FK na dodržiavanie čl. 5 PP uvádzaniečitat. mien a funkcie zodp. funkcionárov na prestupovom lístku.

4.       V prestupovom termíne SEPTEMBER 2007 z dôvodu št. sviatku 1. 9. 07 (sobota) je možné uhradiť poplatok 31. 8. 07 v piatok. Ročník 89 musia hlásiť len prestup. Hosťovanie len za družstvo dospelých (uviesť na prestupovom lístku).

5.       Zamietnutie z dôvodu čl. 12 Miroslav Greguška  Družstevník Veličná – Družstevník Žaškov, Luboš Horecký Jednota Bánová – Dr. Párnica, Walter Poliak ŠK Poníky – ŠK Hrochoť; neprerokované čl. 5 ods. 2 bod B: Marek Nechala Savon BB – ŠK Šalková, čl. 5 odst. 1 Matúš Vajda Priechod – Selce.

6.       Oznamuje funkcionárom FK, že vzhľadom k nemožnosti podania podkladov k matričným úkonom v prestupovom termíne 1. – 6. 9. 07 (1. 9. – sobota – št. sviatok) môžu uhradiť  príslušný poplatok (+50%) už v piatok 31. 8. 07 a tiež v tento deň predložiť členom MaK SsFZ podklady k vybaveniu matričného úkonu. Jedná sa však výhradne o matričný úkon so súhlasom oboch FK.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec).

Komisia zaevidovala podnety na výkony R a ARv MFS: Fiľakovo (Fiľakovo – Kremnička), Bytča (D. Strehová – Bytča), R. Sobota B (Zvolen – R. Sobota B), Skalité (Korňa – Skalité). Podnety FK Fiľakovo, Bytča, R. Sobota B na základe nesplnenia čl. 4/0 „Štatútu...“ odmieta. Podnet FK Skalité prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 30. 8. 07 o 15.30.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 28. 8. 07 videozáznam (najlepšie DVD  nosič) z MFS: Bánová – L. Štiavnica, Turany – Skalité (obaja opakovane pod následkom DK riešenia, Korňa – Skalité (nutné dodržať termín vzhľadom k tomu, že KpRS zasadá už vo štvrtok).

2.       Vyhodnotenie nepredložili: Fiľakovo, Tvrdošín, Rosina, Tisovec, Poltár (3), Teplička (1, 3), K. Lúčka (2), Hajnačka, Ružiná (1, 2, 3 – posledná výzva).

3.       RS 2007/08 si môžete zakúpiť na sekretariáte SsFZ á 50 SK za jeden výtlačok, platba výhradne poštovým poukazom SsFZ.

 

Zmena DL č. 4

Nižná – Sučany (Rendla za Dingovú),

SFZ

Žilina – D. Kubín (SŽ a MŽ, Ploštica za Dingovú),

 

Zmena DL č. 5

O. Jasenica – Teplička (DZ Baják za Košu aj dorast),

Hnúšťa – Sklabiná (Gombala za Tisoňovú aj dorast),

Selce – Tornaľa (dorast, 1. 9. o10.30),

Čierne – Raková (SŽ a MŽ, 2. 9., ObFZ CA za Krenželáka),

K. Lieskovec – Staškov (SŽ a MŽ, 2. 9. o 10.00-12.00, nová Krajči – Ma Jakubjak),

 

Hodnotenie R:

III. liga: D. Strehová – Fiľakovo (8,2;8/7,9), Krásno – Makov (8,2;8,1/8,1), Králiky – Kremnička (8,4;8,1/8,2), Bánová – S. Bystrica (8,4;8,2/8), Zvolen – Bytča (8,2;8,1/8), K. N. Mesto – L. Štiavnica (8,3;8,1/8,1), Námestovo – D. Ždaňa (8,2;8/8), R. Sobota B – L. Lúčka (8,1;8,2/8,1).

IV. liga sk. SEVER: Tvrdošín – Oščadnica (8,3;8,1/8,2), Valča – Z. Poruba (8,1;8,1/8,1), Stráňavy – Teplička (8,2;8/8), K. Lúčka – Turany (7,9;8/8), O. Jasenica – Rosina (7,8;8,1/7,9), Dúbrava – Trebostovo (8;8,2/8,2), Belá – K. Lieskovec (8,2;8/8,1).

IV. liga sk. JUH: Tisovec – N. Baňa (8,6;8,4/8,4), Hliník – Poltár (7,8;8,1/8), Brusno – Kalinovo (7,7;8,1/8), Revúca – Jesenské (8,3;8,2/8,3), Ružiná – Podlavice (8,1;8,1/8,1), Selce – Hajnačka (7,9;8,1/8), V. Krtíš – Tomášovce (7,8;8/8).

V. liga sk. A:  Korňa – Skalité (7,5;7,9/8), Podvysoká – Závodie, Rudina – D. Hričov (8,1;8/8), Varín – Belá (8;8/7,8), Predmier – Rudinská (8,2;8,3/8,3), Raková – Strečno (8,1;8,3/8,2)m, Radoľa – Bánová  B (8,2;8,1/8,1).

V. liga sk. B: Lisková – Nižná (8;8,1/8), O. Poruba – Zuberec (8,1;8,1/8,2), Bešeňová – Černová (8,1;8/8), Trstená – Vrútky (8;8,1/8,1), Dražkovce – Palúdzka (8,1;8,1/8,1), L. Sliače – Žaškov (8,1;7,9/8), Ďanová – Sučany (8,2;8/8,1).

V. liga sk. C: Š. Bane – Kováčová (7,9;8/8), Č. Balog – Poniky (8;8,2/8), Badín – Žarnovica (7,8;8/8), Sásová – D. Hámre (8,1;7,9/8), Dudince – Žiar B (7,9;8,1/8), Hrochoť – Radvaň (7,3;8/7,4).

V. liga sk. D: M. Kameň – R. Janovce (7,9;8,2/8,1), Málinec – Radzovce (8,4;8,2/8,2), V. Blh – Sklabiná (7,9;8/8,1), Š Team – Boľkovce (8,1;8/8), Hnúšťa – H. Zalužany (7,7;8/8,1), Vinica – Mýtna (7,8;7,9/8), Lubeník – Nennce (7,8;8/8).

III. liga: Fiľakovo – Kremnička (6,2;7,8/6), Makov –S. Bystrica (8,1;8/8), D. Strehová – Bytča (7,5;8,1/8), Krásno – L. Štiavnica (7,9;8,1/8,2), Králiky – D. Ždaňa (8;8,1/8), Bánová – L. Lúčka (7,9;8,1/8,1), Zvolen – R. Sobota B (7,8;8,1/7,9), K. N. Mesto – Námestovo (8,2;8,2/8,1).